Något om gränser mellan sanning och lögnDet sägs att man överdriver för att skydda sig själv och hålla igång relationer. I en tillvaro fylld av konkurrens är det frestande att ta till små lögner för att ge en mer positiv bild av sig själv.
Så kanske är fallet i videoklippet här intill. Kanske…
Tyvärr erbjuder livet många mer svårartade erfarenheter.
Ibland är det kanske svårt att dra en linje och inse att man inte får tänja på gränserna. Att skilja mellan sanning och lögn, mellan rätt och fel.

Det finns människor som lever i sitt huvud avskärmade från sin själ och därmed kan ha svårt uppleva något obehag i att ljuga. Men man litar mer på varandra ju närmare man är och därmed blir det svårare att avslöja lögn hos någon närstående, tyvärr.
Man kan ljuga på olika sätt tillika själen kan säljas på många olika sätt. Men det kan bli farväl till släkt och vänner om man säljer sin själ…
En lögnare tror man inte, även om han talar sanning.
Cicero

Isn’t that right Daddy?
Isn’t it so Daddy?