Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem         >>> 50 >>>                                

10/07 2018

17:32

Ett glatt försonande utrop

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Ett glatt försonande utrop

Enligt en Novusundersökning gjort på uppdrag av SVT (mellan 7-13 juni 2018) säger drygt 61 procent att de tycker att böneutrop bör förbjudas medan 28 procent är emot ett förbud.

Jag vill bara påminna att jag inte har något emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag precis som över 60 procent av svenska väljare anser att förbud mot böneutrop skulle matcha bättre i bilden av dagens Sverige.

Att förbjuda böneutrop inskränker inte på något sätt friheten att utöva sin religion.
Självklart att alla har rätt att aktivt uttrycka sin tro men man gör det i lugn och ro någonstans i en gudtjänstbyggnad, i sitt hem, på sin arbetsplats, osv. Och jag, som (i det närmaste) hela svenska folket, respekterar det.

 hTalare


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När sanningen hinner ikapp... REMIX
För lite drygt 7 år skrev jag ”om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till…” i inlägget När sanningen hinner ikapp...

Inledningsvis redovisade jag vad förre rikskriminalchefen Tommy Lindström i en debatt artikel (Gate Report #06/08) skrev ”Agenter, informatörer, infiltratörer. Vi ser dem på film men de finns också i en verklighet nära dig.

Min bedömning var att ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Ett tydligt exempel har vi i senaste polisprovokation skandal avslöjat av TV4 och hårt kritiserat av riksåklagaren Nils-Eric Schultz.
Då, i 2011 (!) enligt TV4, hävdade polisen att från och med december i fjol (alltså 2010!) har man fryst all infiltratörsverksamhet. Men eftersom TV4 inte får ställa några frågor till polisen är det svårt att veta säkert… Däremot stämmer det med mina egna iakttagelser!

Infiltratör karusellen är i ständig rörelse: visa infiltratörer flyttas eller byter helt enkelt plats med varandra…

Idag?
Enligt SVT, amerikanska narkotikapolisen DEA agerade på svensk mark, helt utan
tillstånd, under den stora utredningen Operation Playa. En agent och svensk polis försökte rekrytera en gravid småbarnsmamma som informatör.
Hennes uppgift skulle vara att bli spindel i nätet i en förmodad narkotikaliga och i hemlighet ge polisen information om detta. Kvinnan tackade nej till ett erbjudande om 50 000 kr.
Att vara informatör är det absolut farligaste uppdraget man kan ha, säger (igen) Nils Erik Schultz som arbetat med fall där människor använts av polisen. (från svt.se/text – s. 109, 2018-05-29)

Att rekrytera (utnyttja!) kvinnor (oftast brottsliga) och deras barn i livsfarliga informatörsaktiviteter är både oetiskt och brottsligt!
SOM SAGT, PROBLEM UPPSTÅR NÄR POLISEN/INFILTRATÖREN MISSBRUKAR HELT SITT UPPDRAG.

Squash turneringen fortsätter, häng mé!
11/05 2018

16:11

Jag bara undrar...

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Jag bara undrar...
Polisen godkänner böneutrop i Växjö men moskén i Växjö väntar med böneutrop.

Det var i tisdags som polisen meddelade att de ger stiftelsen tillstånd att sända ut ett drygt tre och en halv minuter långt förinspelat böneutrop från högtalare vid lunchtid varje fredag.
Men enligt Avdi Islami kommer det första bönetropet att sändas ut först om några veckor.

Under tisdags presskonferensen fick polisen frågan om varför polisen inte hört sig för bland grannarna i området innan tillståndet beviljades…
Polisens svar/förklaring, ”Grannar är inte part i tillståndsprocessen”, är otillräckligt (milt sagt)
Varför? Jag bara undrar...

På tal om ljudnivån:
För att klara riktvärdet på 45 decibel inomhus måste utomhusljudet hållas betydligt lägre än 110 decibel, enligt polisen.
I Växjö lever ganska många muslimer (I Sverige, över 140’).
De som bor några km bort från denna moské känner sig diskriminerade, kanske.
Ska man utvidga böneutropet med hjälp av ytterligare högtalarsystem, spred över hela Växjö?
Jag bara undrar...

Bullret bort!

Författare: Socialstyrelsen Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan.

Jag har ingenting emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag håller med kommunalrådet Anna Tenjes förklaring ”… jag tror att böneutrop kommer öka splittring mellan människor och istället öka segregation i samhället” - Sveriges Radio)
Lägg märke till att bland de närmaste grannar finns det 2 förskolor.
Konsekvenser? Jag bara undrar...
Växjös moské med onmejd


Själv är jag döpt i Svenska kyrkan. Tillsammans med min dotter. (för dem som med ljus och lykta letar efter kluriga förhållanden och förklaringar)
Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig, sägs det.

“Väl I Rom, gör som romarna gör”, sägs (även) det.


Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Vänskapskorruption och maktmissbruk – REMIX
Korruptionen i Sverige är faktiskt mycket utbredd. Det menar Lars Björklund, som har skrivit en bok om saken.
Låt oss kasta en blick på en del av dagens artikel ”I Sverige är vänskapskorruption med osunda förhållanden vanligast” (Marcus Andersson på DN)
Artikeln är publicerad 2018-04-15 på DN JOBB (Karriär och utbildning, under ämnet ”Korruption”)…

– Jag är så jäkla trött på att korruptionen fortsätter, säger han, och vill nu få fler att fundera på sin egen del i systemet.
– Korruptionen i Sverige finns tyvärr överallt. Dels finns den storskaliga korruptionen med mycket pengar. Men det som är vanligare i Sverige är den här vänskapskorruptionen med osunda förhållanden där man ger tjänster och gentjänster på ett oschyst sätt.
Pratar vi tillräckligt om korruption i Sverige?
– Nej, det gör vi inte. Vi är rädda för det ordet.
Varför då?
– Vi har en självbild av att korruption sker i Afrika och bland korrupta ledare i företag i Ryssland. Vi har en självbild av att vi i Sverige är hederliga, vi kan lita på varandra, ett handslag gäller. Det är jobbigt att
prata om korruption, för man måste rannsaka sig själv och sina egna beteenden. Och det är aldrig roligt när självbilden spricker.* * *

Själv, för ca 3,4 år sedan, hänvisade jag till en huvudledare på DN.se: Blind för korruption (Publicerat 2010-10-30. 00:05). Det gällde då heta nyheten kring Sofia Arkelstens resor och annat.
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. Sofia Arkelsten framstår inte som en typisk mutkolv – däremot som en representant för denna naivitet.
Öppenhet är en grundbult i allt arbete mot korruption. Där det går att på förhand se vilka bindningar olika aktörer har och i efterhand kontrollera vad de har gjort minskar riskerna för korruption kraftigt
kunde man läsa på DN.se.

Dessutom hänvisade jag till korruptionens klassiska definition (se wikipendia): Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning).
Korruption kan också definieras från utbudssidan: Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.
(läs mina inlägg Valet – Squashturneringen samt Vänskapskorruption och maktmissbruk följt av grundbulten Nikita - Rättsväsendets squashturnering)
Problemet blir ännu allvarligare och ödesdigrare när utländska intresse är inblandade och manipulerar den etablerade korruptionen! Det är valår – glöm det inte!

Därmed får ni lösningen till mitt kluriga nyckelord ”squashturnering” - för de som tycker om att trixa och klura listiga historier.
Det gäller skrattretande - bristande respekt för rättsväsendet, för skattebetalarna, för Dig, för mig.
Ett moment 22 av maktmissbruk och vänskapskorruption.

Annars vänta bara ett litet tag till så kommer ett facit här med förklaringar och allt vad det innebär.
Då kommer alla få veta var har jag köpt min tröja.

Häng mé!Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Åklagare och ”bedömningar”
Skrattretande - Bristande respekt för rättsväsendet

Enligt Smålandsposten och SR/Kronoberg, får nu det moderata kommunalrådet i Växjö, Anna Tenje, kraftigt sänkta böter för det brott mot knivlagen hon gjorde sig skyldig till i januari då hon enligt henne själv fått med sonens scoutkniv, en morakniv av misstag genom säkerhetskontrollen i riksdagen i Stockholm.

Åklagare Yvonne Rudinsson har nu återkallat det tidigare strafföreläggandet på 32 500 kronor i böter och skrivit ut ett nytt på 1200 kronor istället.
SverigesRikesLag2018.jpgYvonne Rudinsson
I ärendet hos åklagaren finns ingen dokumentation om varför bötesbeloppet är sänkt, skriver Smålandsposten idag.
P4 Kronoberg har också sökt Yvonne Rudinsson för en kommentar men vi har ännu inte lyckats nå henne.

*

Enligt 25 kap 1 § brottsbalken skall böter dömas ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda ett lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.

De allmänna grunderna för straffmätning finns i 29 kap 1 § brottsbalken. Med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning skall straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Vid den bedömningen skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han har haft. (RH 1996:23)

*

Själv hade jag lagt ned förundersökningen omedelbart, utan tvekan!
Precis som riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan, enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen.

Men åklagarnas ”bedömningar” är heliga – ingen (men absolut ingen!) får ifrågasätta dem.
Eller hur Thomas gänget - Yvonne, Anna-Karin, Lars, Laila och andra?
Glöm inte "privatpersonerna" som mer eller mindre anonymt anmäler vid vissa bestämda tidpunkter...Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Fallet Kevin - hårt mot rättsväsendet och rättssäkerhet
”Blir illamående av vad de utsatts för”

SVT Nyheter sände direkt från åklagarmyndighetens presskonferens.
live SVT Nyheter


Jag kan bara hålla med Rickard L Sjöberg, mannen som slog larm om Kevinutredningen: ”Blir illamående av vad de utsatts för

Håller även med tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem (idag, Förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige):
”När nu den så kallade ”domen” kommer i form av ett nytt åklagarbeslut, ett beslut som friar de tidigare utpekade mördarna, så faller också denna dom hårt mot rättsväsendet.

Inte minst med åklagaren Niclas Wargrens slutsats håller jag med.
Han är bland annat mycket kritisk till beskrivningen av händelseförloppet och mot det pressmeddelande som polisen skickade ut efter att Kevin dött 1998 där man skrev att pojkarna var skyldiga.
Detta är jag mycket kritisk till, här har det brustit.”

*

Hoppas att de privatpersoner som falskt anmäler (för egen vinning eller under tvång) och därmed deras ”uppdragsgivare” samt åklagare och domare ser över deras märkliga uppträdande (milt sagt) med ”bedömningar” som leder till (utöver deras egna fördelar) långa mardrömmar, till förstörda barndom… fattar vad jag menar! – Det är aldrig för sent.

Som tidigare skrivit:
Privatpersoner som (falskt) anmäler samt åklagare och deras ”bedömningar”, rena rama ”Squashturnering”!18/03 2018

16:41

HAR NI HÖRT?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
HAR NI HÖRT?
Ny människorättsmyndighet

Enligt TT

FN:s Parisprinciper från 1993 slår fast att en institution för mänskliga rättigheter ska ha en rådgivande och rapporterande funktion, men också kunna uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Institutionen bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra medier.

Utredningen ska vara klar för redovisning den 31 juli 2018.

Källa: Regeringen

Sverige har ett gott rykte om sig när det kommer till mänskliga rättigheter, men saknar en särskild institution som ser till att dessa efterlevs. Efter kritik från FN ska regeringen nu inrätta en sådan. En utredare har till sommaren på sig att ta fram förslag på hur myndigheten ska se ut, enligt GP.

Man har ett gott rykte... ändå... kritik från FN...

PS. Har vi inte en fungerande Grundlag i Sverige?
Vem vet? – Inte jag…”

(Obs! Nu muras en ny brandvägg mina vänner…)

OM NI HAR MISSAT (på denna sida):
"Justice must not only be done, it must also be seen to be done!"


15/03 2018

15:29

Tuppens rätt

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Tuppens rätt
Jag har inte så mycket med politiken att göra – är varken moderat, sosse, kristdemokrat eller annat…

Tuppens rätt

Men en underbar tupp, det har jag skaffat.
Det enda jag behöver nu är tillståndet för morgonutrop.
Tuppens rätt att gala sitt morgonutrop är fasställt, som bekant, i alla nationella och internationella lagar.

Därefter återstår ett litet problem ändå. Vad skall mina grannar säga?

Svårt med dessa tuppar och deras rättigheter, eller hur?


Category: Rättsuppfattning
Posted by: valens Permalink
Om nyheter, brott och annat...
Privatpersoner som anmäler - Åklagare och deras ”bedömningar”

Valår – Det händer mycket… Och ”Squashturneringen” fortsätter…


Enligt Smålandsposten/SVT Nyheter/Sverigesradio tvingas Växjös kommunalråd Anna Tenje (M) betala dryga böter för brott mot knivlagen (32 500 kronor).

Det var i januari i år som man upptäckte en morakniv i Anna Tenjes handväska, när man gjorde en säkerhetskontroll i riksdagen i Stockholm. Enligt Anna Tenje var det hennes sons kniv som legat kvar av misstag.

26 januari:
Kommunalrådet Anna Tenje är även vice ordförande i Småland Airports styrelse, men att kniven i hennes väska aldrig upptäcktes berodde på en röntgenmiss och inget annat, menar Småland Airports vd Ulf Axelsson…

Kniven beslagtogs i riksdagen
Robert Loeffel, presstalesperson hos polisen, säger att det nu är säkerhetsavdelningen i riksdagen som har ärendet.
– Det var de som beslagtog kniven och det är upp till dem om händelsen ska polisanmälas. Inget fall är det andra likt, det går inte att säga generellt om hon har gjort sig skyldig till något brottsligt.
Inte polisanmält

Men enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen har riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan.

9 februari:
Riksdagsförvaltningen har valt att inte polisanmäla Anna Tenje (M), kommunstyrelses ordförande i Växjö, för att hon hade en morakniv med sig till riksdagen.
Nu väljer istället en privatperson att anmäla Tenje för brott mot knivlagen, och polisen har inlett en förundersökning.
Polisens presstalesperson Robert Loeffel vill inte spekulera i om anmälan leder fram till åtal.

13 mars
Det har inte varit behov av någon kniv, hon har inte den yrkesrollen så man kan säga att det skulle vara tillåtet att bära kniv. Jag kan inte göra någon annan bedömning än att det här är brottsligt, säger vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson till Smålandsposten.
Anna TenjeYvonne Rudinsson
Hon har skrivit ett strafföreläggande för brott mot knivlagen. Accepterar Anna Tenje bötesbeloppet, 50 dagsböter, totalt på 32.500 kronor, slipper hon rättgång.

*

Som sagt:
Privatpersoner som anmäler - Åklagare och deras ”bedömningar”, rena rama ”Squashturnering”!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Palmemordet: Om sanning och lögn
Enligt dagens Uppdrag granskning (SVT) blev domstolen vilseledd under Palmerättegången.
Poliser i Palmegruppen lockade missbrukare med stora summor pengar för att de skulle vittna i rättegången mot Christer Pettersson.
När ett vittne berättade det under rättegången, förnekades det av åklagaren.
Uppdrag granskning har fått tillgång till bandet som bevisar att domstolen blev vilseledd.

SVT - UG 2018-02-21
SVT UG 2018-02-21

År 1987 höjde regeringen belöningen till 50 miljoner kronor för den som kunde lämna avgörande uppgifter om vem som dödade Olof Palme.

Den stora belöningen har gått som en röd tråd genom hela Palmeutredningen. Flera missbrukare har genom åren hävdat att polisen lockade dem med pengar och manipulerade deras vittnesmål.
”Polisen lockade mig med massa pengar”

En av dem är Christer Petterssons vän, Harri Miekkalinna. I Stockholms tingsrätt 1989 berättade han vad en av poliserna sagt till honom:
”Hjälper du oss så kan du inte bara köpa huset utan hela samhället”.

Han sa också:
”Jag vill understryka att polisen lockade mig med dessa pengar, det finns 50 miljoner i potten”.

Men anklagelserna har aldrig bevisats. Polis och åklagare har bestämt avfärdat missbrukarnas uppgifter.

På SVT.se kan man läsa vidare:

Vittne hävdade att han manipulerats
Hans Ölvebro, före detta spaningsledaren, säger att polisen naturligtvis inte fick ge sken av att vittnen och andra skulle få stora summor pengar om Christer Pettersson fälldes.
– Skulle man gjort på det sättet hade man inte fått vara kvar, säger han till Uppdrag granskning.

En annan missbrukare i Christer Petterssons krets som berättade om polisens metoder var vittnet Ulf. Han förhördes om Petterssons alibi under mordnatten.

Plockade fram inspelningen
Ulf hävdade att Palmegruppen manipulerat honom och sagt att han skulle få 50 miljoner kronor om Pettersson fälldes. Därför hade han också lämnat felaktiga uppgifter om Petterson, som han tog tillbaka.

I rättssalen plockade chefsåklagare Anders Helin fram inspelningen från polisförhöret med Ulf, och sa:
”Vet du vad jag har här? Jag har bandet från förhöret. Det finns ingenting i detta band som tyder på att de nämnt siffran 50 miljoner”.
”Man får inte göra så”

Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att domstolen blev vilseledd av en av Sveriges främsta åklagare, efter att vi fått tag på det band som förhöret spelades in på.
Där framgår att missbrukaren Ulf hade rätt.

Polis: Om han blir dömd då va, då kan du köpa dina hästar sen.
Ulf: Menar du att jag skulle få belöning för det här då?
Polis: Du vet hur mycket som ligger i potten.
Ulf: Ja, skulle jag få de pengarna då?
Polis: 50 miljoner.

Advokat Leif Silbersky tar del av Uppdrag gransknings material. Han kallar det som nu framkommer för en skam.
– Det här är en skam, som drar skam över svenskt polisväsende. Man får inte göra så. Det är direkt tjänstefel. Man ljuger ju. Man lämnar fram ett ofullständigt material, säger Silbersky.

Uppdrag gransknings reportage om Christer Pettersson publiceras på SVT Play som en specialgjord serie från och med onsdag den 21 februari. Granskningen sänds också på ordinarie sändningstid på onsdag den 21 och 28 februari.
MISSA INTE DET!

* * *

Det återstår en fråga:
BLEV DOMSTOLEN VERKLIGEN VILSELEDD, ELLER?

Låt oss återkomma…Category: Maktmissbruk
Posted by: valens Permalink
Vad skyller du på nu, herr chefsrådman?
Breaking News
2017-11-16, 16:46
Nu har 60-tal chefer tunga chefer från runt om i landet inom Åklagarmyndigheten träffats på ett chefsmöte, som hålls regelbundet.
De ser allvarligt på situationen.
Som åklagare är det också vårt uppdrag att se till att de händelser som är brott blir hanterade för hela samhällets räkning.
Riksåklagare Anders Perklev som var på plats i Stockholm under mötet berättar att frågan diskuterades under en dryg timme.
uppdaterad 2017-11-16, 16:46
SvD 2017-11-14
Foto: Annika Huett/Agent Molly / SvD Kultur 2017-11-14

Nu vittnar även kvinnor inom juristbranschen om förekomsten av sexuella trakasserier.
I ett upprop publicerat i Svenska Dagbladet vittnar 4 445 kvinnor om hierarkiska strukturer.

Här följer några av vittnesmålen undertecknade av 4 445 kvinnor i juristbranschen:

  ”Jag blev bjuden på ansenliga mängder alkohol på en privat middag hos en föreläsare på juristprogrammet och somnade på hans soffa. När jag vaknade hade alla andra gått hem och han hade sex med mig. Efteråt erbjöd han sig att ringa en taxi. Personen ifråga har även arbetat som hovrättsdomare.”

”Kommer att förstöra din karriär innan den börjat”

”Efter att jag slutade på tingsrätten som notarie blev en domare på tingsrätten som en mentor för mig. Han stöttade, gav tips och råd och en dag kom han till kontoret och ville att jag skulle betala tillbaka. Med oralsex.”
 


SvD rapporterar om att flera av de största advokatbyråerna i Sverige har haft problem med sexuella trakasserier och ofredanden. HOPPSAN!

Enligt TT:
Det borde vara särskilt viktigt inom en profession som ska vara djupt engagerad i rättvisa och människors lika rättigheter. Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma, skriver kvinnorna bakom uppropet #medvilkenrätt.

Som jag sagt tidigare…
Man skall leva som man lär, sägs det. Ingen dålig moral, inte.
Dubbelmoral är en informell beteckning på att förespråka andra moraliska principer än de man tillämpar i sitt eget liv.

Och det kommer mera, så vänta bara tills refrängen kommer.


to be continued10/10 2017

18:01

Man skall leva som man lär

Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Man skall leva som man lär
uppdaterad 2017-10-14, 17:15
RÄTT SKA VARA RÄTT
Regeringen upphäver beslutet att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Regeringen skriver att "mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut".
uppdaterad 2017-10-14, 17:15


10/10 2017
18:01

Man skall leva som man lär, sägs det. Ingen dålig moral, inte.
Dubbelmoral är en informell beteckning på att förespråka andra moraliska principer än de man tillämpar i sitt eget liv.
Enklare uttryckt: man blinkar åt vänster, men svänger åt höger.

* * *

Bodström godkände extrautdelning i Allra
TT (2017-10-09)

Svensk massmedia har ägnat en del till nyheten.
Blivande landshövdingen i Stockholms län, Thomas Bodström, godkände, som styrelseledamot i det skandalomsusade pensionsbolaget Allra, en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner kronor, skriver Expressen.

Enligt TT, formellt var det en extra bolagsstämma som godkände utbetalningen, men den föregicks av ett godkännande i styrelsen där förutom Bodström även dåvarande styrelseordförande Ebba Lindsö satt sin namnteckning.

De 20 miljonerna hade koppling till dotterbolaget i Dubai. Brottsutredningen mot Allra, där 140 miljoner kronor har tagits i beslag av åklagaren, rör utbetalningar från bolaget i Dubai.

Allra misstänks för att förskingrat hundratals miljoner kronor från pensionsspararna. Och en före detta chef i Allra häktades i förra veckan, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Bodström har nekat till att ha gjort något som helst olagligt.

Mängder av anställda på Pensionsmyndigheten och flera politiska partier har ifrågasatt utnämnandet av Bodström till ny landshövding.

* * *

Att utnämna någon med koppling till misstänkta brottsliga affärer till Sveriges huvudstad landshövding är inte bra. Inte alls, tycker jag.
Det är ingen COOP snattare som misstänks för att ha snattat en chokladask.
Det handlar om tidigare justitieminister som godkände, som styrelseledamot i Allra, en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner kronor.
Tidigare justitieminister som i vanlig ordning påstår: Jag vet ju att jag inte gjort något fel under det halvår som jag satt i styrelsen, säger Bodström.

Snacka om dubbelmoral.
Det är ungefär som en tingsrätts domare som vid upprepade gånger gjort sig skyldig för jäv men ändock åt vänster och höger, talat osanning angående jäv omständigheterna – alltså den domaren utnämns som ledamot i ett universitets Disciplinnämnd.

Apropå Disciplinnämnder, domare och advokater.
Sveriges advokatsamfund missade inte chansen att lovorda utnämnt blivande landshövding och skriver några ord på samfundets webbsida om sin egen produkt – advokaten Thomas Bodström.

* * *

Om Bodströms superlön som landshövding skrev Expressen (29 aug 2017) som i sin tur redogjorde vad berättade han om det nya jobbet i Mix Megapol, hos Anders Timell och Gry Forssell.
Thomas Bodström blir Stockholms läns nya landshövding - och lämnar advokatbyrån.
Men det är inte boenderesidensen och den höga lönen som är anledningen till jobbytet, menar Thomas Bodström i Mix Megapol.
– Det var ett svårt beslut, säger Thomas Bodström i radiokanalen.
Thomas Bodström erkänner att han har en lön på ännu mer än så - men minns inte helt säkert.
Thomas Bodström med Anders Timell, Gry Forssell och
Thomas Bodström med Anders Timell (Expressen, Nöje 29 aug 2017)

MEN

* * *

”Sanningen kommer att komma fram” (Bodström om kritiken, TV4 Nyhetsmorgon)

HERRE, SE VI VÄNTAR ALLA – ber jag.


För dem som har följt den här bloggen är det kanske lätt att förstå att vi närmar oss publiceringen av än ej pålysta epiloger till flera av bloggens inlägg.

to be continued04/10 2017

18:30

The road to hell

Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
The road to hell
She said: "Son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave."
I said: "Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell."
She said: "Son, this is the road to Hell"
Chris Rea - The road to hell (Part 1)

* * *


Växjös chefsåklagare i botten på löneligan
SR Kronoberg, Obs! publicerat måndag 18 maj 2015 kl 14.28 Obs!
Foto: Anton Yngvesson/Sveriges Radio
Foto: Anton Yngvesson/Sveriges Radio, 2015-05-18

Växjös chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson ligger i botten på löneligan bland Sveriges chefsåklagare.

Fridolfsson har en månadslön på 70 500 kronor. Bara chefsåklagaren i Umeå har en sämre lön. Det visar siffror som Nyhetsbyrån Siren begärt ut från Åklagarmyndigheten.

Sveriges bäst betalda chefsåklagare är Peter Claeson på City åklagarkammare i Stockholm. Han har 17 500 kronor mer i lönekuvertet än Carl-Gunnar Fridolfsson i Växjö.


Nyheterna P4 Kronoberg
Sveriges Radio, 2015-05-18

* * *


You must learn this lesson fast, and learn it well.
This ain't no upwardly mobile freeway,
OH NO, THIS IS THE ROAD TO HELL!
Chris Rea - The road to hell (Part 2)to be continuedCategory: Kultur
Posted by: valens Permalink
Tanke, eftertanke och omtanke


”Jag är en snubbe
som tycker det är
ganska skönt att
gå på Coop utan
att någon tänker
vem jag är.


Efter 40 år i rampljuset skyr Joakim Thåström fortfarande kändisskapet. Inför nya albumet ”Centralmassivet” ger han en enda intervju i Skandinavien. DN:s Georg Cederskog och Beatrice Lundborg har mött rockikonen i Berlin.
Joakim Thåström, bild i DN.kultur
Joakim Thåström, bild i DN.kultur, 2019-10-01Dagens tidning har även en bilaga som annons från Uppsala internationella Gitarrfestival.
Där kan man läsa om tolvårige kroatiske superbegåvningen Frano som började spela gitarr redan som tvååring.

Frano, bild i DN.kultur, annons från Uppsala internationella Gitarrfestival
”If you try hard, everything is possible.”

ALLA MÅSTE BEHANDLAS MED AKTNING OCH EFTERTANKE
18/09 2017

20:55

SNART SMÄLLER DET!

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
SNART SMÄLLER DET!

WELCOME BACK, MY FRIENDS, TO THE SHOW THAT NEVER ENDS...

SO, LET THE SHOW BEGIN!

Eller på ren svenska...

NU KÖR VI och ... SNART SMÄLLER DET!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Dagens rättsuppfattning: Om domstolarnas ansvar och maktutövning
Anne Ramberg Svea hovrätt arrangerar idag den 16 februari ett seminarium om gränsen för domstolarnas maktutövning och hur domstolarnas oberoende bäst kan skyddas i tider av politisk oro. Temat är synnerligen aktuellt. Det är nog mer aktuellt än vad hovrättspresidenten Fredrik Wersäll kunde ana när han redan för flera månader sedan inbjöd till diskussionen.

Det kan man läsa på Sveriges advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs blogg.

Låt oss bläddra lite igenom texten:

"Enligt min mening är domstolarnas yttersta uppgift just att försvara rättsstaten och de principer som ligger till grund för denna. Att skydda den demokratiska rättsordningen genom en effektivt och rättssäker rättstillämpning.

(...)

Domaryrket har alltid vilat på medborgarnas förtroende. Det bygger på att det för den gode domaren inte spelar någon roll vem som vinner och vem som förlorar. Ett argument som brukar anföras är att om lagstiftningen lämnar alltför stort utrymme åt domstolarnas tolkning ökar risken för godtycke och politisk styrning. Att domaren har personliga värderingar är självklart och ofrånkomligt. Men, han måste förstå och respektera de allmänt etablerade normer som ligger till grund för lagstiftningen. Domaren måste i det enskilda fallet kunna bortse från sina egna övertygelser och erfarenheter. Han måste ha integritet.

(...)

Det handlar inte om makt i första hand utom om ansvar.

Det är när lagstiftaren eller den verkställande makten använder sin makt till att ”Rule by law”, i stället för att tillämpa ”the Rule of law” som domarens ansvar för upprätthållandet av den enskildes fri – och rättigheter, och därigenom den demokratiska rättsstatens principer, blir särskilt tydligt. Det är, som jag ser det, i den skiljelinjen som gränsen för domstolarnas ansvar och maktutövning går."


Eller… titta upp utan att sparka ner:
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!
Häng me’ !


15/03 2016

16:00

Ingen nämnd, Ingen glömd

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Ingen nämnd, Ingen glömd
Ny lag träder i kraft den 1 juli i år.
Äntligen har man kommit till insikten om situationens allvar - att samhällets inställning måste vara att vi inte kan acceptera en systemhotande kriminalitet.

Syftet med de strängare lagarna är att komma åt ledare inom de kriminella gäng som växer sig allt starkare.
Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är syftet med de strängare lagarna att komma åt ledare inom de kriminella organisationer som växer sig allt starkare.
Vi kriminaliserar underlåtenhet att förhindra brott och det kommer att träffa dem som har en ledande ställning inom gängen, sa justitieminister Morgan Johansson (SVT Nyheter).

Ja DE växer så det knakar och DE finns överallt i samhället.
Och som sagt:
Ingen glömd, Ingen nämnd (ÄN!)

PSssst
Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, börjans slut.”             (Winston Churchill)

Häng me’ !


Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Allmän information till Svenska folket
Squashturneringens deltagare – del 1

”Squashturneringen” börjar närma sig slutet. Ibland, av någon anledning, vill man kanske läsa historiens epilog först.
Vad gäller själva ”Squashturneringen” i sig, det finns ingen epilog än så länge. Bödeln har inte bestämt sig än, så att slutstriden dröjer lite till.

Vad jag kan erbjuda nu är slutet på epilogens början. Börjans slutstrid alltså.


Allmän information till Svenska folket
Den 27 februari 2015 har Sveriges Högsta domstol bekräftat en ny praxis:
EN DOMARE I UNDERRÄTT FÅR I DOMSTOLSBESLUT LJUGA PÅ ETT OFÖRSKÄMT SÄTT OCH REDOVISA FALSKA SAKUPPGIFTER SOM DEFINITIVT KRÄNKER EN INDIVID OCH SITT PRIVATA LIV, INDIVIDENS RELATION TILL SIN FAMILJ OCH SIN OMGIVNING.

      Växjö tingsrätts ordförande i mål nr T 4685-12 har i domen meddelat i Växjö den 7 oktober 2014       (domskälens första stycke) anfört följande:
”ENLIGT VAD SOM FRAMGÅTT HAR ANMÄLNINGARNA MOT dotterns pappa LETT TILL EN FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT dotterns mamma. VIDARE HAR DET FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR dotterns pappa ATT KONTAKTA dotterns mamma”.
      I citatet ovan har jag ändrat klagandens och motpartens riktiga namn med ”dotterns pappa” och           ”dotterns mamma”.

MEN!
Enligt vad ”dotterns pappa” vet samt enligt flera utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister som sträcker sig över all tid från den första dagen ”dotterns pappa” och ”dotterns mamma” har träffats till mitten av november 2014, framkomer klart och tydligt att:
"I BELASTNINGSREGISTRET FINNS INGA UPPGIFTER ATT REDOVISA."


Högsta domstolen har bekräftat grunden till den nya praxisen i beslut Adnr 161-15 signerat av kanslichefen Unto Komujärvi.
I sitt beslut (brev) skriver Unto Komujärvi att beslutet rörande mål Ö 5862 -14 att inte meddela prövningstillstånd kan inte överklagas eller omprövas. Domstolen lämnar inte några skäl utöver vad som framgår av beslutet.

Högsta domstolens protokoll I mål Ö 5862-14 är daterat 2015-02-19 och är signerat av Justitieråd Kerstin Calissendorff samt Frida Barrstrand (föredragande och protokollförare).
Observera att mål Ö 5862-14 är sambandsmål till Högsta domstolens mål B 6189-14 där svar på åtalsfrågan som avser den brottsanklagade domaren dröjer onödigtvis – fel ordning.
Inte minst att mål Ö 5862-14 innehåller fakta relaterade till flera brott inträffade i underrätten, brott som utreds av polis- och åklagarmyndigheten – bland annat om mened.
Det är obestridligt att alla dessa fakta har definitivt påverkat målets utgång i underrätten.

I stället för att ta ställning till juristens, Anna Edelhjelm, bravader (milt sagt!), medger Justitierådet Kerstin Calissendorff att Anna Edelhjelms klient får belönas med över hundra tussen svenska kronor!

      Högsta domstolens mål Ö 5862-14 avser Göta hovrätts beslut att ej meddela prövningstillstånd i       mål nr T 2893-14 meddelat i Jönköping den 5 november 2014.

      Och slutligen, Göta hovrätts mål nr T 2893-14 avsåg överklagandet av Växjö tingsrätts DOM i mål       nr T 4685-12 meddelat i Växjö den 7 oktober 2014.

Tills Högsta domstolen kommer att besluta i mål B 6189-14 att Göta hovrätts mål nr B 3038-14 måste tas upp utan (bland mycket annat) avvikelse från ett normalt kontradiktoriskt rättegångsförfarande som är ett viktigt element i vad som avses med en rättvis rättegång (jfr NJA 2013 s. 813), kräver jag att kanslichefen Unto Komujärvi tillsammans med Justitierådet Kerstin Calissendorff och föredraganden/protokollföraren Frida Barrstrand, i ett öppet brev, ber om ursäkt till ”dotterns pappa” samt förklarar till ”pappans dotter”, till hela Sverige, att:
DOMAREN I VÄXJÖ LJÖG OCH ATT ANMÄLNINGARNA MOT ”dotterns pappa” HAR ALDRIG LETT TILL NÅGON FÄLLANDE DOM I FRÅGA OM OLAGA HOT OCH OFREDANDE MOT ”dotterns mamma”. VIDARE ATT DET ALDRIG FUNNITS BESÖKSFÖRBUD FÖR "dotterns pappa" ATT KONTAKTA ”dotterns mamma”.

Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.
Vänligen håll tyst! Förhandling pågår.


Enligt Claes Borgström, advokat och före detta Jämo, är rättstillämpning politik och vidare att idrott och politik hör ihop.
Inte mindre intressant är Claes Borgströms argumentering: om domaren inte gillar lagstiftarens bakomliggande värderingar och syfte med en viss bestämmelse kan hon i det enskilda fallet tillämpa regeln restriktivt alternativt extensivt, beroende på vilket resultat den ena eller andra tolkningen leder till. Tolkningsutrymmet begränsas endast genom att resultatet inte (uppenbart) får strida mot praxis.
(Dagens Juridik, september 2008)Nu praxis i racketsporten Squash: spelet får en virtuell målvakt som slutligen avgör matchen.
Som bekant är ”målvakt” i kriminell jargong en fysisk person som av en vis anledning tar på sig juridiskt ansvar som den felande parten vill undgå. En person som tar på sig ansvaret för brott eller förseelse som någon annan har begått.
(Förstår medborgaren vilken dörr bankar jag på?)


Under den upplysta despotismens tid (1700-talet) var domstolarna i vissa länder förbjudna att motivera sina domar. Även domstolarna betraktades som överhetens tjänare och medborgarna borde rätta sig efter myndigheternas bud och befallningar utan att reflektera över de bakomliggande motiven för dessas åtgärder. Enligt ett demokratiskt betraktelsesätt skall däremot den offentliga maktutövningen i så stor utsträckning som möjligt ske under allmänhetens insyn. Att domstolarna motiverar sina domar möjliggör att man kan kontrollera hur de resonerat, något som stärker förtroendet för rättsskipningen. Särskilt den förlorande parten kan komma att misstro domstolens oväld om han inte begriper hur dess ledamöter resonerat.
Att domstolarna på något sätt motiverar sina avgöranden följer också av Europakonventionens krav på en rättvis rättegång
- På senare tid har även frågor om hur läsbarheten av domar skall ökas diskuterats allt mer. Det rör sig här om allt från struktur och disposition till uttryckssätt och ordval i domar. I sammanhanget har framhållits vikten av att parter och andra som inte är juridiskt kunniga kan förstå och övertygas av domen.
Att en dom förses med utförliga domskäl har även andra fördelar än de ovan anförda. När domaren författar domskälen kan han eller hon själv kontrollera riktigheten av sina tankegångar. Det-händer ofta att man inser ohållbarheten i ett resonemang först då man nedtecknat det i skrift. Sitt största värde har dock domskälen på grund av möjligheten överklaga domen. En utförlig motivering underlättar för den förlorande parten ätt bedöma om det lönar sig att överklaga och för den högre instansen att överpröva domens riktighet.

(Per Olof Ekelöf/Henrik Edelstam och Mikael Pauli, 2011)


Enligt Fredrik Wersäll, president Svea hovrätt, ett starkt och oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i en demokrati byggd på rättsstatliga principer. Men en domarmakt byggd på dessa principer måste också präglas av legitimitet och ansvar.
Ju mer makt vi domare får desto större omsorg krävs för att inte gå utanför lagstiftarens ramar, säger Fredrik Wersäll.
(Dagens Juridik, december 2014)


I Sverige har vi, tack och lov, snälla och kompetenta domare som knappast behöver anmälas för några tjänstefel. Men om det otroliga skulle inträffa att man skulle bli utsatt för det, ett tjänstefel alltså, mot all förmodan, ja då kan man polisanmäla med (bland annat) hänvisning till 20:e kapitel, 1:a paragraf i Brottsbalken.
Det helt osannolika har hänt: en svensk domare har ljugit, spridit falska uppgifter i en offentlig handling och därmed, kort sagt, begått ett tjänstefel, vilket som sagt knappast händer…

Vad kommer att hända i fortsättningen om utvecklingen fortsätter som beskrivs här ovan, där medborgares rättigheter nonchaleras hos landets högsta domstol?
Tyvärr har JO och JK också alltmer blivit instanser som har som huvudsyfte att hålla ärenden borta från Europadomstolen.
Vad finns det då för möjlighet att granska myndigheter och myndighetspersoner som missbrukar den offentliga makten? Vem granskar granskarna?


* * *


Den här, av mig kallad ”squashturnering”, har utvecklats alltmer så den har blivit en mycket invecklad historia.

I takt med spelets utveckling (läs: invecklad historia) har många deltagare dragits in. Några friviliga, några ofriviliga. Det var inte alls svårt att manipulera till friviliga den andra gruppen. Att manipulera folk är inte alls svårt för de som besitter makt.
Men om detta och mycket mer i kommande avsnitt.

Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, börjans slut.”             (Winston Churchill)

Häng me’ !

P.S.
Living tomorrow - Where in the world will I be
Tomorrow – How far am I able to see?
Or am I needed here…
Now I’ve found that the world is round and of course it rains everyday.

D.S.


Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
(Uppdatering) Om Yoga, Europol, kommuner och Högsta domsten
(Original approval date & time:)
26/2 2016
19:55

Yogi (MISA) ledaren Gregorian Bivolaru, eftersökt av Interpol/Europol, arresterades av den rumänska polisen i Frankrike idag, 26 februari 2016 (enligt rumänska Antena 3).

Det verkar som om Bivolaru har varit i Frankrike under ganska lång tid. Som jag tidigare informerat om har Bivolaru i 2006 erhållit politisk asyl i Sverige (Smeknamn: ”guru” Magnus Aurolsson).
Gregorian Bivolaru
Enligt preliminära uppgifter, var han med falska dokument. Gregorian Bivolaru dömd till sex års fängelse för sexuellt umgänge med minderårig är dessutom anklagad för sexuellt utnyttjande av minderåriga och barnpornografi. Några (andra) brott är redan preskriberade.Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Om Yoga, Europol, kommuner och Högsta domstolen
(Original approval date & time:)
29/1 2016
10:49

Innan vi går vidare (eller tillbaks!) till ”bödeln” och min älskade ”squashturnering”…

 
Många som följer valens.nu minns säkerligen inläggen ”"Trafficking" och ”En aktuell två års gammal nyhet”.

Jag har påpekat (bland mycket annat) att i flera år Köpenhamnskommun stöttat en yogaskola som misstänks för att ägna sig åt att sälja porrfilm och stripteaseshower. Att den danska prästen Tom Thygesen Daugaard anklagade den danska yogaskolan för att vara en sekt:
Det är djupt naivt av Köpenhamns kommun att ge pengar till Natha Yoga Center utan att undersöka vad som ligger bakom. Där finns en totalitär, sekteristisk organisation som manipulerar unga, sökande människor och som bedriver olika sextjänster. Det finns grund till att bestämt avråda ungdomar att söka sig till organisationen”, sa han till Jyllands-Posten.

Sen' undrande jag om vem som tog hand om sexbrottslingen Gregorian Bivolaru?
Svaret var enkelt: Sverige!
Den 21 oktober 2005 avslog Sveriges Högsta domstol Rumäniens justitiedepartement begäran om Bivolarus utlämning för sexuell perversion, sexuellt umgänge med minderårig, handeln med minderåriga (trafficking) och satte honom på fri fot.
Bara ett par månader senare beviljade Migrationsverket politisk asyl till den här Gregorian Bivolaru.

Sen' vet jag inte om den här individen har fått hjälp att skaffa lägenhet i ett barnvänligt område…

Däremot vet jag att det inte dröjer länge innan jag tar bladet från munnen. Avsnittet kommer ingå i ”bombernas grupp”…
Idag, allt det här, som en liten påminnelse!

* * *

Det har gått några år sedan dess.
Här, i våra trakter, har Yoga florerat under tiden. Inte minst kommunerna (åtminstone några social sekreterare, bland andra) har spenderat en peng och "lite tid" för att bekanta sig med Yoga…

IDAG?

Sedan länge är denna Gregorian Bivolaru (skyddad av Sveriges Högsta domsto-från 2005l!) efterlyst av Europol.
from eumostwanted.eu
Today January 29, 2016, European law enforcement authorities have joined forces to create a dedicated new website (www.eumostwanted.eu) where the public can help police trace Europe’s Most Wanted Fugitives.


Förhoppningsvis förstår nu medborgaren att detta inlägg är tänkt som en sista pusselbit till… målet.

Obs! (för de mest insatta)
Ovannämnt inlägg (”Kommun gav stöd till "sex-sekt”) är av mig skriven i början av 2011…
FATTAR NI NU DÅ?


(Om ca en vecka kommer Inlägget att flyttas nedåt i väntan på svar till frågan/frågorna i ”Allmän information till Svenska folket”)


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
En bild - en händelse. Många minnesbilder
Håkan Nordling, (dåvarande) chef för tingsrätten och Beatrice Ask, (dåvarande) justitieminister inviger de nya domstolarna i Växjö (april, 2011).
Växjö Domstolar, 2011-04-08
Foto: Viktoria Välilä - Sveriges Radio (P4/Kronoberg - Publicerat fredag 8 april 2011 kl 15:46)


En bild som påminner mig om både då- och nutid.
Den påminner mig om kravet på att bandet måste klippas itu. Med den ena handen.
Att det är hög tid att knyta näven och hårt slå den i bordet. Den andra handen, alltså.

Bilderna lagras på vårt minne och som bekant med hjälp av minnet kan tankeförmågan ta itu med de problem som möter oss.

Det har hänt alldeles för mycket och det finns ingen anledning att vänta längre. Inte mer än några dagar, i alla fall. Det är hög tid att klippa bandet samt slå näven i bordet mot den uppluckrade moralen inom rättsväsendet.
Man suckar djupt och blir häpen över rättsrötans fräckhet som tvingar vårt samhälle, långsamt men säkert, dras långt ner i en mörk rättsosäkerhet.

Det finns alldeles för många skrupellösa individer (inte minst tjänstemän) som alltid hittar kryphål (ibland kriminella handlingar) för att tjäna pengar eller andra privilegier på att kränka andra människor. Det är fullständigt förfärligt.

Det värsta (ur samhällets synvinkel) är att vilseledande kan ske på flera olika sätt, bl.a. genom att man aktivt uppväcker (framkallar) en villfarelse hos någon annan eller aktivt förstärker eller vidmakthåller en redan existerande villfarelse hos den andre, så att den blir handlingsmotiverande för denne.
Ett vilseledande i rättslig mening kan ske också genom passivitet, dvs. genom underlåtenhet att göra något.


* * *


Låt oss minnas vad varje svensk bör veta:

Hur Sverige ska styras framgår av regeringsformen, som är en av Sveriges fyra grundlagar.

1 kap.

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

(…)

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

*

Squashturneringens deltagare - nästa !
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Från rättsröta till rättsövergrepp med hänvisning till Stockholmssyndromet
Rättsröta är ett begrepp som myntades 1950 och snabbt vann stor spridning i den svenska pressdebatten där rättsskandaler, korruption och maktmissbruk på hög nivå i samhället kritiserades.
Vilhelm Moberg
En aktiv polemiker var Vilhelm Moberg, som var starkt engagerad i kampen mot vad han såg som den svenska rättsrötan. (wiki)
Under de första åren spelade rädsla för befarade skadeverkningar av avkriminaliseringen av homosexualitet (1944) en central roll i debatten. Rättssäkerheten ansågs också sättas ur spel av att homosexuella skyddade varandra och använde rättsmaskineriet för repressalier mot sina motståndare.

Hur står det till med de nämnda skadeverkningarna som homosexuella stämplades med, idag?

Kronologiskt sett finns det mycket mer att gå igenom vad gäller rättsrötan men, än så länge, jag nöjer mig att hänvisa till Lundquistaffären där ifrågasattes hur en domare, i Stockholm under 16 år kunnat frikännas från en rad av anmälningar. Slutligen dömdes domaren Lundquist till avsättning och 18 månader fängelse för bland annat grovt bedrägeri.
Idag är svenska folkets urgamla rätt att få sin sak prövad i flera rättsinstanser kraftigt begränsad.
En indikation på allvaret är att, bland många andra, till och med Skatteverket tillsammans med tio näringslivsorganisationer (i Dagens Industri) sågade förslaget, skrev Eric Erfors i Expressen för ett par år sedan. Han nämnde vidare att t.o.m. självaste Justitieombudsmannen, JO, stämde in i kritikerkören. JO konstaterade att Sverige måste följa Europakonventionens krav på att "få skuldfrågan eller påföljden omprövad av högre domstol" och att vi måste sikta högre än någon möjlig miniminivå.
Hur står det till med rätten att få sin sak prövad i flera rättsinstanser, idag? – Vi återkommer.

I mitt tidigare inlägg ”Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves” citerade jag Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg - bland annat: "Kravet på opartiskhet kommer också till uttryck bland annat i de jävsregler som rättegångsordningen innefattar. Reglerna om domarjäv i rättegångsbalken bygger på en av grundpelarna i domaretiken, nämligen att domaren inte bara de facto ska vara opartisk utan att dessutom inget får förekomma som kan vara ägnat att rubba förtroendet för domarens opartiskhet. Ansvaret åvilar domaren att självmant ge till känna att det föreligger någon omständighet, som kan antas utgöra jäv mot honom."
Hur står det till med förtroendet för domarens opartiskhet, med domaretiken, idag? – Vi återkommer.

I mina inlägg om Bödeln (Bödeln – Bödlarna och deras folk och vidare tom Bödeln I Per Lagerkvists spår) lovade jag återkomma med min påbörjade ”historian om squashturneringen” samt sambandet mellan dessa pusselbitar: squashturneringen - Bödeln och bödelsfolk.
Ett löfte är ett löfte. Ingen nämnd och ingen glömd, men... – Vi återkommer.
Jag, med handen på hjärtat, kan lätt men ärligt påstå vara en envis person med en mycket stark vilja som har ett ganska bra grepp över svensk författning och vågade utmana myndigheterna för att kunna bibehålla mitt (och inte minst relationen till min dotter) ofläckade anseende.
Hur många andra kan påstå, att vid flera olika tillfällen - gång på gång, nekats att få sin sak på ett opartiskt sätt prövad i rätten, eller prövad överhuvudtaget? Det vet jag inte,
Det vad jag är säkert på det är att efter en lång och slitsamt strid som har förstört minst 14 år av mitt liv är vi nu några meter från målet.
Det får inte räcka med att en enskild individ med järnvilja, på goda grunder försöker slingra sig ur ett rättsövergrepp. Samhället måste ta ansvar och se till att rättsvisa verkligen skipas och att sådana rättsövergrepp aldrig får upprepas.

Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som bör ge individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer; i denna rättsordning måste ingå juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt.
I dess mest minimala betydelse innebär rättssäkerheten juridisk rättvisa.

Sist men inte minst om Stockholmssyndromet och dess koppling till mina begrepp om bland annat ”squashturneringen” och ” Bödeln, bödlarna och deras folk
Som många vet, Stockholmssyndromet är ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer hållna fångar mot sin vilja utvecklar en relation till kidnapparen/kidnapparna och tar parti för förövaren mot polisen. (wiki)
Detta kan vara helt enkelt ett uttryck för identifikation med förövaren som är ett traumarelaterat psykiskt fenomen, som innebär att en utsatt person identifierar sig med angriparen. Det är en form av introjektiv identifikation, motsatsen till projektion.


* * *


Vilka än oöppnade dörrar bankar jag på?
Enligt mina konservativa bakomliggande begrepp, kommer desserten serveras efter avslutad måltid.

Vem granskar granskarna?

Vi återkommer.
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
En liten reflektion apropå barnkonventionen och lite till
Fakta FN:s barnkonvention
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den är rättsligt bindande.
Konventionen slår fast att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter.
Barn har också speciella behov av skydd och stöd.
Power To The PeopleI en artikel på DN.DEBATT (2014-11-20) kan man läsa bland annat:
Men det räcker inte heller med nya arbetsmetoder. Det krävs också kunskap om det förhållningssätt till barn som genomsyrar konventionen. Vi måste ta till oss barnkonventionens sätt att se på barn som fullvärdiga individer med samma värde som vuxna. Vi måste sluta se barndomen som en transportsträcka till vuxenlivet, utan i stället som en tid med lika högt värde som vuxenlivet. Barn är inte föräldrarnas ägodelar utan individer med egna rättigheter. Det innebär att vi måste släppa in barnen i beslutsprocesserna, även i kommunerna.
Den goda viljan att göra det bästa för barnen kanske finns där, men är vi vuxna beredda att ge barn inflytande på riktigt?

* * *

Imorgon, fredag den 21 november 2014 kommer Ricky Jackson, 57, att gå fri. Han blir därmed den oskyldigt dömde som suttit längst tid i ett amerikanskt fängelse. 39 år.
1975 dömdes Ricky Jackson tillsammans med två andra bröder för mordet på Harold Franks, en postanvisning säljare i Cleveland-området.
Han dömdes efter att den då 12-årige Eddie Vernon vittnade om att han såg attacken, enligt domstolshandlingar. Inga andra bevis kunde bringas.
Denna vecka, Vernon (vittnen, nu 51 år gammal) berättade för en domare i Cleveland, Ohio, att han försökte behaga andra, då han gav en falsk berättelse baserad på information från en vän och polisen som utfodrats honom detaljerna, skapade ett nät av lögner som hjälpte döma Jackson och de andra männen. Han sa att han gav myndigheterna namnen på de tre män, därför att han trodde att han gjorde det rätta.
Ricky Jackson, 57 - Oskyldig
"All information matades mig", sade Vernon, som kom fram för att ändra sin berättelse efter att talat med en präst. "Jag har inte någon kunskap om vad som hände på brottsplatsen."

* * *

Men tillbaks till barnkonventionen och… förberedelser till ytterligare brott under mottot Söndra och Härska.

Det räcker inte med att 2006 års lagändringar har medfört ett ökat krig mellan föräldrar vad gäller vårdnadstvister grundade på ett så kallad tydligare fokus på riskbedömning.
Om uppgifter om våld förs fram i ett mål om vårdnad, boende och umgänge understryks numera att uppgifterna alltid måste prövas. Av Högsta domstolens avgörande i NJA 2006 s. 26 klargörs att den ena förälderns våld mot den andra kan utgöra grund för ensam vårdnad.

Det räckte alltså inte med en del föräldrars benägenhet att skapa och underhålla påhittade konflikter. Nu är lagstiftaren på väg att luras dra in våra barn i manipulerade konflikter.
Det är välkänd och bevisat hur enkelt kan vuxna manipuleras på jobbet, via massmedia, osv. Vilken intelligens människa som helst kan förstå hur enkelt det är att manipulera minderåriga.

Ja!
Gissa vem har intresse och vem kommer att fortsättningsvis dra nytta av underbyggda, påhittade konflikter eller barnens inbillade vilja under eviga mottot Söndra och Härska.


Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Finns det utrymme sko sig själv…
Apropå brottsbenägna domare och korrupta tjänstemän

Två expressiva bilder från öppet hus med Uppdrag gransknings redaktion som lockade runt hundra personer från allmänheten till kulturhuset Palladium i Växjö, 25 oktober, 2014.
Uppdrag granskning, Palladium, - Växjö, 2014-10-25Uppdrag granskning, Palladium, - Växjö, 2014-10-25


Det verkar som att några brottsbenägna tjänstemän med hjälp av några andra, mer eller mindre, brottsbenägna individer, är definitivt bestämda att omvandla svenskt rättsväsen i rena rama svenskt (rätts)oväsen genom att begå brott efter brott.

Det verkar som att på min bekostnad kommer domstolsverket berika sin praxis databas.
Jag har tidigare relaterat om cirkuset med tidigare åklagaren som vid ett senare tillfälle har agerat som domare i (princip) samma ärende, med samma aktörer, cirkus som ”har tvingat” tidigare JO Mats Melin att ”vandra till tjänsten” som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu är en annan domare (rådman) på tur, från samma tingsrätt, som kanske kommer att ”tvinga” ytterligare någon höjdare på vift.
Än så länge har åtal väckts mot respektive rådman för grovt tjänstefel (vid hovrätten).
Vi får se vad DOM kommer att hitta på efter att ha ertappats med fingrarna i syltburken (igen!).
Apropå (rätts)oväsen.
Av förklarliga skäl väntar vi med att avslöja detaljer, än så länge.

Som sagt, finns det utrymme sko sig själv… då är det alltid någon som gör det.

Vi återkommer!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves
Apropå brottsbenägna domare och korrupta tjänstemän

I Sveriges advokatsamfunds tidskrift Advokaten (nr 7, årgång 80) skriver generalsekreteraren Anne Ramberg i sin ledare, bland annat:

Kravet på opartiskhet kommer också till uttryck bland annat i de jävsregler som rättegångsordningen innefattar. Reglerna om domarjäv i rättegångsbalken bygger på en av grundpelarna i domaretiken, nämligen att domaren inte bara de facto ska vara opartisk utan att dessutom inget får förekomma som kan vara ägnat att rubba förtroendet för domarens opartiskhet. Ansvaret åvilar domaren att självmant ge till känna att det föreligger någon omständighet, som kan antas utgöra jäv mot honom.

(…)

Att domaren har personliga värderingar är givetvis självklart och ofrånkomligt. Men, han bör förstå och respektera de allmänt etablerade normer som ligger till grund för lagstiftningen. Domaren måste i det enskilda fallet kunna bortse från sina egna övertygelser och erfarenheter. Han måste också vara återhållsam med att ge uttryck för åsikter som kan skada tilltron till domstolen.

(…)

Domaryrket har alltid vilat på medborgarnas förtroende. Det bygger på att det för den gode domaren inte spelar någon roll vem som vinner och vem som förlorar – det är sakförhållandena och den tillämpliga lagen som bestämmer utgången.


*


I samma tidskrift, i ett tidigare nummer, skriver generalsekreteraren Anne Ramberg i sin ledare ”Om rättsväsendets ansvar”, bland annat:

I en rättsstat ska alla individer åtnjuta skydd mot statens (legitima) maktutövning. Individen ska också ha rättstrygghet och inte riskera att bli utsatt för brott. I detta kan det ligga en motsättning. Avvägningen mellan integritetsintrång och rättssäkerhet å ena sidan samt statens behov av att förhindra och lösa brott å den andra är ofta svår. En utgångspunkt vid en sådan avvägning är emellertid att rättssäkerheten aldrig får efterges. Däremot kan integritetsinskränkningar vara påkallade.

(…)

Uppmärksamheten om de tvångsomhändertagna barnen under 1900-talet borde leda till eftertanke. Också i dag omhändertas ett stort antal barn som därefter placeras i fosterhem och på inrättningar där övergrepp fortfarande förekommer. Lagstiftningen och rättstillämpningen när det gäller tvångsvård i allmänhet i Sverige i dag lämnar mycket övrigt att önska. De mest utsatta saknar en stark röst som tillvaratar deras intressen.

(…)

En åklagare kan i dag även dömas för obefogat åtal om åtal väcks trots att sannolika skäl för åtal saknas. Det är i sammanhanget tankeväckande att en domare utan någon som helst påföljd kan döma en person till livstids fängelse, tvångsomhänderta barn med mera så länge det sker inom lagens ramar. Konsekvenserna av en sådan felaktig, om än inte tjänstefelsgrundande rättstillämpning, är för den enskilde betydligt mer ingripande än de mindre allvarliga fel som kan omfattas av det straffrättsliga ämbetsmannaansvaret. Att misstag och fel kommer att begås inom ramen för statens myndighetsutövning går tyvärr inte att undvika. Vad som krävs är att det finns verktyg som när ett misstag eller fel begåtts snabbt identifierar felet och ger upprättelse till den som drabbats.

(…)

Jag tror i stället att den principiellt viktigaste åtgärden när det gäller att förhindra att enskilda oförskyllt drabbas av felaktigheter inom rättsväsendet är att verka för skapandet av en god rättskultur som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, effektivitet och transparens. Först då kan lagstiftning och rättstillämpning utgöra det skydd som den enskilde har rätt att kräva.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund
(Tidskriften Advokaten, Årgång 78)


Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Inte bry sig om. Oavsett vad.
"No Matter What" (sv. ” Oavsett vad") är en låt från musikalen (1996) ”Whistle Down the Wind” (sv. ” Inte bry sig om”) skriven av Andrew Lloyd Webber och Jim Steinman.
Som bekant har låten populariserats av världsberömda Boyzone.
Låten har också framförts (1998) av Meat Loaf (född Marvin Lee Aday) som har samarbetat mycket med Jim Steinman och Andrew Lloyd Webber. Inte minst i ” Whistle Down the Wind”.
Här följer låttexten på svenska - mitt blygsamma översättningsförsök, i alla fall:
Oavsett vad de säger, oavsett vad de gör
Oavsett vad de vill lära oss –
Vad vi tror är sant.

Oavsett vad de kallar oss, hur än de attackerar oss
Oavsett var de tar oss - vi ska hitta vår egen väg tillbaks.

Jag kan inte förneka vad jag tror, jag kan inte vara vad jag inte är
Jag vet att vår kärlek varar för evigt, jag vet
Oavsett vad.

Om bara tårar var skratt, om endast natt var dag
Om bara bönerna besvarades - då skulle vi höra Gud säga:
Oavsett vad de säger, oavsett vad de gör
Oavsett vad de försöker lära dig –
Vad du tror är sant.


Och jag skall hålla dig säker och stark och skyddat från stormen
Oavsett var den är torftig en dröm är att bli född.

Oavsett vem de följer, oavsett vart de leder
Oavsett hur de bedömer oss, jag ska vara allt du behöver.

Oavsett om solen inte skiner eller om himlen inte är blå
Oavsett slutet på visan - mitt liv började med dig.

Jag kan inte förneka vad jag tror, jag kan inte vara vad jag inte är -
Jag vet att denna kärlek varar för evigt
Det är allt som betyder något nu –
Oavsett vad.PS.
Det här inlägget kan vara en ”happy end” till ” opublicerade manuset om squashturnering” och därmed kommer det att förbli ”en intressant oskriven historia” ELLER prologen till ”en mycket intressant verklighetsbaserat historia om allt och mycket”.
Allt hänger på någras sunda förnuft!
DS.17/09 2014

07:07

Skyller på varandra

Category: Maktmissbruk
Posted by: valens Permalink
Skyller på varandra
Häromdagen hände det. Igen. (2014-09-09)
Nytt "Lindomefall" - Åtalade som skyller på varandra kan inte fällas för mordförsök (Dagens Juridik)
Hovrätten anser att det i och för sig är styrkt att en av de två åtalade huggit offret i huvudet, men att det inte är bevisat vem som gjort det. Det går heller inte med säkerhet att säga att männen handlat tillsammans och i samförstånd. De två åtalade männen frias nu helt i hovrätten.

Hur kommer det sig att fallen där brott begås i grupp blir alltfler?

Skyll på din kollega, kompis, släkt eller vad det råkar vara vid tillfället och bli frikänd.

Det finns en allmän uppfattning om att man slipper straff om man skyller på varandra.
Brott som utförs av fler än en person är inte lätt att utreda och döma.
Vad händer om de misstänkta skyller på varandra – går alla fria då? Det här är en svår och inte sällan kontroversiell fråga - inte enbart ur juridisk synpunkt.

Handen på hjärtat: När hörde du sist två sanna versioner av samma historia?

*

Föredöme?
Déjà vu?

Inte jag
”Hederliga tjänstemän”:
Vi har inget emot kritik så länge det är vi som utdelar den.
Och låt oss tala till punkt: Vi minns inte exakt vad som har hänt men vi har inte gjort något fel
!

Först kommer delegeringen, därefter nekandet i olika former och till sist glömskan.

Ju högre upp i myndighetens hierarkiska struktur befinner man sig desto svårare blir att klä av sig prestigekoftan. Av rädslan för repressalier eller av hoppet till ett uppsteg i respektive struktur.

Snacka om vänskapskorruption och maktmissbruk!
15/09 2014

00:05

Valet

Category: Politik
Posted by: valens Permalink
Valet
Socialdemokraterna - framtidspartiet
Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

Stefan Löfven
Stefan Löfven, Socialdemokraterna, 2014
Vårt land är för litet för konflikter.

PS. Jag håller alltid vad jag lovar. DS01/09 2014

06:45

Valet – Squashturneringen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Valet – Squashturneringen
Snart får vi veta vem som kommer att leda landet under de kommande åren - på papper, svart på vitt….
Eller?
Är det redan bestämt – oavsett omringande skådespeleri?

*

För ett par månader sedan skrev jag lite om Almedalen.
Människor träffas lite överallt – mer eller mindre planerat, eller av en ren tillfällighet. Som bekant är människorna olika, de tänker olika och inte minst är de mer eller mindre benägna hemlighålla viktiga fakta.
Justitieministrar – verksamma eller ej – oavsett ålder, kön, färg eller aktivitet, är inga undantag från dessa regler. De år människor de också.


Ett brutet löfte är som en lögn som kan underminera förtroendekapitalet. Skam för den som ger sig utan att håla sina löften!

För ungefär ett år sedan avslöjade jag lite om vad jag menar med min ständiga, återkommande hänvisning till en viss turnering, av mig kallad för ”Squashturneringen”.
Många hade redan gissat för länge sedan, men för de som fortfarande inte hade någon aning förklarade jag att ”Squashturneringen” avser enbart personer, på ett eller ett annat sätt, inblandade i ett mycket speciellt fall. Ett (dubbel)fall i sin helhet upparbetat med falska anklagelser, spridning av falska rykte och mycket annat numera i mer än 14 (fjorton) år!
Händelser och fakta som redan har förstört barndomen av ett oskyldigt barn och är definitivt på väg att äventyra barnets fortsatta framtid med allt vad det innebär. Bland annat.


Allt hänger ihop med vänskapskorruption och maktmissbruk.
För ca fyra år sedan inledde jag serien om ”Squashturneringen” med löftet att gå till botten i allo.
Då hänvisade jag till en huvudledare på DN.se som passade bra mina tankar: Blind för korruption (Publicerat 2010-10-30. 00:05) . Det gällde då heta nyheten kring Sofia Arkelstens resor och annat.
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. Sofia Arkelsten framstår inte som en typisk mutkolv – däremot som en representant för denna naivitet.
Öppenhet är en grundbult i allt arbete mot korruption. Där det går att på förhand se vilka bindningar olika aktörer har och i efterhand kontrollera vad de har gjort minskar riskerna för korruption kraftigt
kunde man läsa på DN.se.

Dessutom hänvisade jag till korruptionens klassiska definition (se wikipendia): Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning).
Korruption kan också definieras från utbudssidan: Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.


*

Här följer en genomgång med tillhörande korta kompletteringar, en bråkdel av hela ”squashturneringen” som i själva verket är ett fall som kan dokumentera ”den organiserade korruptionen” från den lägsta till det allra högsta nivån!
Många, mer eller mindre direkt inblandade, har försökt sopa smutsen under mattan med klassiska förklaringen att detta är ett vanligt enskilt fall som handlar om en banal vårdnadstvist
Men vi kan inte prata om ett vanligt enskilt fall då tiotals (om inte hundratals!) advokater och jurister, läkare, psykologer och sjuksköterskor, politiker och kommuntjänstemän, domare och nämndemän, poliser med olika befattningsroller, åklagare med olika befattningsroller (från kammaråklagare till Riksåklagare), JK, JO är, på ett eller ett annat sätt, inblandade i den banala vårdnadstvisten

Allt på skattebetalarnas bekostnad som redan har pungat ut flera miljoner i det här fallet!

Och vem bryr sig verkligen om liten flickas barndom och framtid då en enorm industri som sysselsätter (minst) hundratals arbetsplatser och omsätter miljarder varje år måste prioriteras?
Vem bryr sig verkligen om att mot gällande föreskrifter, regler och lagar, medvetet och manipulativt påverkas utfallet av beslut, då tjänster och mottjänster kan utbytas för egen eller vännernas vinning?

Snacka om vänskapskorruption och maktmissbruk!
squashturnering...


*

DEL AV ”SQUASHTURNERINGEN”:
Slutet på 2006 början på 2007 - Bollen kastas mot vägen
Utökat utbud av tjänster och mottjänster mellan olika myndigheter, jurister, kommun och landsting.
Bollen är i fullfart men några spelare och medspelare gör stora, grova misstag.
2007 – 2010
Flera instanser medvetet och manipulativt påverkas till utfallet av felaktiga beslut mot gällande föreskrifter, regler och gällande lagar.

Därefter, några spelare/medspelare byter plats, byts ut eller går mot svidande höjder:
- Regeringen utnämner kammaråklagaren Lars Jeppsson (åklagarkammaren i Växjö) till ny domare vid Växjö tingsrätt (2009-01-22)
- Göran Lambertz slutar som justitiekansler och blir domare i Högsta domstolen (2009-10-09)
- Advokat Trygve Bjurgert ersätts av juristkandidaten Anna Edelhjelm från Borgström & Bodström Advokatbyrå (2009-07-14)
- Chefs-JO Mats Melin slutar som JO och kommer att bli ordförande i Regeringsrätten (nyheten publicerades först 2010-08-26)
- Rådman Lajla Kirppu (Växjö tingsrätt) utnämns som chefsåklagare på åklagarkammaren i Växjö (2010-10-01)
- Lagman Håkan Nordling (Växjö tingsrätt) går över till Mark- och miljödomstolen (2011/2012)
- Anna Edelhjelm blir ledamot i Advokatsamfundet (2011-01-28)
- Anna Edelhjelm fortsätter som styrelseledamot på Borgström & Bodström Advokatbyrå men parallellt startar eget olika bolag
- Anna Edelhjelm utreds av Advokatsamfundets disciplinnämnd (från april 2013 – ärendet är fortfarande oavslutat i september 2014)
- Chefsåklagare Lajla Kirppu (Växjö tingsrätt) utnämns som lagman vid Blekinge tingsrätt (2013/2014)
- Vicechefsåklagaren Yvonne Rudinsson - oförändrad befattning under alla dessa 14 år


Av förklarliga skäl har nämnts här bara några av ”Squashturneringen”s deltagare och vidare nämns enbart några tillhörande ärende: T 3719-04. T 1607-07, T 992-09 (Växjö tingsrätt), T 3283-05 och Ö 1890-09 (Göta hovrätt) samt JK:s dnr. 7565-06-21, JO:s dnr 5328 och 5698 ‐2006, dnr 4782-2010 och 5960‐2010.

Av samma förklarliga skäl stannar jag här, för tillfälle, med löftet att återkomma inom kort rimlig tid.
Vad och på vilket sätt kommer att avslöjas hela härvan som sträcker sig på (minst) 14 år hänger ihop med det sunda förnuftet av de inblandade – några av dem, i alla fall.
Det är många som vet vad jag pratar om. De flesta är inblandade på ett eller ett annat sätt.
Jag passar på och råder opportunisterna och deras uppdragsgivare, nu i den elfte timmen, att ta det lugnt.
Tänk efter före!

*

Snart får vi veta vem som kommer att leda landet under de kommande åren - på papper, svart på vitt….
Eller?
Är det redan bestämt – oavsett omringande skådespeleri?

Category: Tiggeri
Posted by: valens Permalink
Tiggaren. I den vilseledande dimman
Joacim Benes, ordförande i RFSL Kronoberg med kommunpolitiska uppdrag för moderaterna i Växjö, uttalade sig i går upprört på facebook om några tiggare han stött på i Växjö centrum. Senare på kvällen meddelade han att han avsäger sig alla kommunpolitiskauppdrag och att han avgår som ordförande för RFSL. (Smålandsposten, Växjö 2014-08-09)

Det var dumt av Joacim Benes att uttrycka sig på det sätt som han gjorde.
Jag vill inte på något sätt försvara hans attityd men en smula verklig rå fakta kan man gissa i Joacim Benes immade synvinkel.

Som bekant, i Sverige de flesta tiggare av utländsk ursprung är zigenare från gamla Östblocket – flertalet från Rumänien. Deras tiggeri sker på olika sätt och under olika omständigheter. Vad gäller själva tiggeriet, det mesta börjar på gatan. Därefter allt tätare lägger sig dimman över gatan...

Inte dem enskilda heller som hamnar på gatan vill jag anklaga för själva tiggeriet men inte heller försvara.
På sätt och vis är alla tiggare tragiska människoöden. Oavsett.

Om tiggare och zigenare påminde jag i mitt inlägg Baltzar, då och nu trots att inläggets verkliga budskap var helt annat. Av någon anledning hade då ryktesmidarna bråttom att leda SVT:s UG på fel spår! Ingen nämnd, ingen glömd.

Några veckor senare i sluten av januari, kom jag överens med en bloggerska på hennes blogg att precis som alla andra människor så föds vissa med bättre förutsättningar i livet, andra med sämre. Vissa väljer att göra dåliga saker, andra väljer att göra det bästa de kan.
För att göra en lång historia kort, här följer min komentar:
En av mina ungdomskompisar är rom/zigenare. Jag har inte sett honom på mer än 30 år. Men jag minns honom som en av de som med stolthet har lyckats övervinna samhällets fördommar om att ALLA romer är dåliga människor.
Och jag kan, med handen på hjärtat, bekräfta att så är det fallet.
Jag har träffat tillräcklig många sådana stolta romer, i olika miljöer (grundskolan, gymnasiet, högskolan, jobbet - i Rumänien) och inte ens en av dem gav någon anledning att misstro dem.

Men alla dessa romer som jag har träffat, skämdes och var förbanade över tiggeri. Och de flesta (om inte alla) hade deras starka skäl att vara förbanade - de kände till ”verkliga skälen”…

Det finns många fantastiska människor bland romer; många som har lyckats i alla möjliga branscher.
Dessvärre finns det alldeles för många bland romer som ”har fastnat” i deras gamla tvivelaktiga liv – kanske en del av deras kultur.

Man måste förstå deras kultur, deras mentalitet, deras liv, för att kunna dra slutsatser.
Zigenarfolket är ett folk präglad av stolthet. Men just denna stolthet kan ha olika ansikte…
Till de som vill försöka förstå lite mer av deras liv hänvisar jag till Emir Kusturicas film ”Zigenarnas tid”.

Tro mig: det finns inte en enda zigenare som vill tvinga sitt barn, sin närmaste, att ”tigga”.
De som gör det är inte människor – de är odjur. Och de är många, tyvärr.PS.
Som de flesta kanske vet har GPS (eng. ”Global Positioning System”) utvecklats under 1970-talet men sattes i drift någon gång i början av sista deceniet på nittonhundratalet. En spridning av flera satelliter som ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position, oavsett väder, dag som natt och var som helst på jorden.
Växjö, Bokhultets naturreservat
Vid situationer där frekvenskonflikt uppstår kan parterna vara benägna att störa motståndarens tillgång till bland annat navigering och man har därför utvecklat olika störning system.
Att störa GPS är billigt och kan orsaka stora problem för motståndaren.
Att däremot utnyttja den befintliga signalen och sända falsk information - "spoofing" - är dock betydligt mer komplicerat och kan utlösa komplicerade kedjereaktioner.

En tankeställare: Vad kan man säga om levande, mänskliga GPS:ar?
DS.04/08 2014

21:00

Någon som vet?

Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Någon som vet?
Ingen som vet, ingen som vet...
Nu är sommarn’ här men var är du min vän…
Nu är sommarn’ här och fjärden ligger blå, hela stan är tom och dammig, jag har ingenstans att gå.
Det är tomflaskor i parken, ingenting i tidningen.
Nu är sommarn’ här men var är du min vän…

Nu är livet här, jag borde hoppa på - jag har inget att förlora men jag stannar här ändå.
Jag har vant mig vid att vänta, jag kan vänta länge än.
Nu är livet här men var är du min vän…
Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Breaking News before Breaking News
Hundratals personer misstänkta för barnpornografibrott har gripits i Storbritannien under det senaste halvåret. Det berättade den brittiska polismyndigheten NCA i dag. Bland de gripna finns både lärare, läkare och före detta poliser. (TT/Sveriges radio)
Brittiska polismyndigheten NCA. Foto: AFP/National Crime Agency/TTDen brittiska polisinsatsen har hållits hemlig i ett halvår. Polisen har riktat in sig på personer som haft bilder på sexuella övergrepp på barn i sina datorer. Totalt har 660 personer gripits och dessutom har omkring 400 barn omhändertagits för att de inte ska fara mer illa.
Bara en bråkdel av de gripna personerna fanns sedan tidigare i polisens register för sexbrott. De flesta var till synes normala personer utan någon brottshistoria.
En av de gripna var tidigare rådgivare till den brittiske premiärministern David Cameron. Mannen togs av polisen efter att barnpornografi hittats i datorer på regeringskansliet.

Bara så ni vet!

14/07 2014

22:46

Tredje erkännande

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Tredje erkännande
Jag är definitivt besviken men ändå kommer att gratta födelsedagsbarnet, någon gång i slutet av augusti. På mitt sätt…

Ni har valt fel man att kränka och håna.

Nu väljer jag att ta bladet från munnen och börja berätta ”lite mer” om vad som egentligen har hänt. Ingen kan komma anklaga mig om jag inte har haft tålamod.
Men innan dess får ni en andaktsstund – några dagar. Jag vill visa en bild som ligger nära mitt hjärta; en liten tankeställare kanske.
Bilden har jag döpt till var är du?
Var är du?  /  Where are You?
Sorg och desperation födda ur kärleken till sitt barn är oftast anledningen till ord och berättelser om verkliga händelser som annars inte kommer ut. Inte så enkelt iallafall.

Till sist, låt mig citera Sir Winston Churchill:
Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början

På något konstnärligt sätt kan tankarna gå till att dansa med vargar


Glöm inte att enligt Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:
INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING. (Artikel 5)

Category: Politik
Posted by: valens Permalink
Almedalen – Mitt nya erkännande...
Nu vet jag varför jag aldrig heller kommer att bli advokat...

Bodström valde Almedalen framför rättegång om dubbelmordet. (sverigesradio.se)
Åklagaren: "Han lämnar sin klient i sticket"
Thomas Bodström (foto: TT)
När hovrättsförhandlingarna om dubbelmordet i Ljungsbro inleddes i Göta hovrätt i dag fanns 34-åringens advokat Thomas Bodström inte på plats. Något som åklageren Britt-Louise Wiklund tycker är anmärkningsvärt.

Åklagaren:
Den här minstänkta personen begärde redan från början att få Thomas Bodström som sin försvarare. Thomas Bodström sa ja till det och sen följt sin klient under den här långa, långa utredningen, under den långa tingsrättsförhandlingen ända fram till att han döms till livstids dom. I hovrätten har han sin sista chans i princip att få ändring av den här domen och då väljer Thomas Bodström att istället resa till Almedalen…

Hatten av för åklagare (domare) som gör skillnad och inte är rädda för spöken.

Ekot 16:45, 2014-06-30
Lyssna här:Och så över till Almedalen…

Lotta Bromé, P4-extra (facebook)

P4 Extra bevakar valet
Lotta Bromé leder P4 Extra från Almedalen varje dag under Almedalsveckan.
Det blir P4 Extra med nyheter, kultur och nöjen men tyngdpunkten kommer att ligga på politik.
I måndags, inledningsvis, intervjuades Thomas Bodström av Lotta.

Tomas Bodström kommer ut som snattare på Gotland. "Visserligen 40 år sen, men ändå..."
Lotta:
… Välkommen till P4-extra snattaren Thomas Bodström…
… Vi får hoppas att du är bättre på att analisera vädret än politik…
Lotta Bromé intervjuar Thomas Bodström, P4-extra, Sveriges radio.jpg


P4-extra, 2014-06-29
Lyssna här:


Vad har detta med ”squash turneringen” att göra?
Ja! Det kommer snart. Som lovat!

Den som lever får se.

Det var mitt nya erkännande.

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Erkännande - Nu vet jag varför
Nu vet jag varför jag aldrig kommer att bli ordförande i riksdagens justitieutskott eller Justitieminister.

Jag har aldrig rökt hasch (eller använt droger överhuvudtaget), aldrig stulit Lacostetröjor (eller annat), aldrig varit med om inbrott i kiosker (eller någon annanstans), aldrig…

* * *

I stället fortsäter jag min resa genom rikets lagar i min kamp mot väderkvarnar som vägrar att erkänna deras ohederliga snurrande.
Ett snurr som alstrar sådana här fall som aldrig kan bli lösta. De blir för komplicerade och kräver för mycket jobb. Mycket händer inom sådana fall, och man kan aldrig koppla A till B.
Som bekant, i en väderkvarn finns tillräckligt många kugghjul som förhindrar kopplingen. Det ingår i deras jobb.

Att veta vad som pågår men, trots det, att bli förhindrat bevisa det då ingen vill lyssna kan inte betecknas som hederligt i en rättsstat.
Och visa elakartade väderkvarnar fortsätter deras ohederliga snurrande i absurdum tills man gör slut på spannmålsmagasinet. Till vilket pris som helst!

Vad händer om man fortsätter kampen mot dessa jättar för att upprätthålla ursprungliga idealen att inte förlora sin älskade Dulcinea?
Jo, några kugghjul börjar/fortsätter smutskasta, sprida falska rykte utan att ha några grunder för det, men det spelar ingen roll. Efter några år tror folk att man är skyldig. Man blir pank och mister alla ägodelar, hus och pension.
Sen blir det en följdrättegång då man inte har råd att köpa ens en tablett mot huvudvärk efter allt det här snurret.

Det är mycket lidande och sår som jag har bringat samman de sista 10 åren i den ojämna kampen mot dessa elaka väderkvarnar och deras arbetande kugghjul.
Till min hjälp hade/har jag (bland annat) mitt tidigare kunskapsförråd.
Av min förfader Julius Caesar visste jag att ”Din värsta fiende gömmer sig där du sist letar”.
Som schackspelare visste jag redan att i varje spel finns en motståndare. Och alltid en offer. Det gäller att veta när man är den sistnämnda – så man kan bli det första.

* * *

Om någon undrar: Jag har inte glömt mina löften vad gäller tidigare nämnda ”squash turnering”.
Nu kan jag avslöja att turneringen fortsätter i full fart samt att några flera deltagare har anmält intresse för deltagande. Att domaren (trådhållaren) gör allt möjligt för att slutföra sitt scenario.
Vad kommer att hända? Hur kommer slutresultatet att se ut?
Trots lugnet innan stormen är intresset stort. Regeringen, Domarnämnden, Advokatsamfundet, flera myndigheter och tillsynmyndigheter, bara för att nämna några.

Den som lever får se.

Det var erkännandet.03/04 2014

18:47

En lögn är en lögn

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
En lögn är en lögn
Att leva som man lär sägs det.

Statsvetaren Magnus Hagevi inleder sitt brev till läsarna (Ledare, Smålandsposten, februari 2014) med följande:
Det är viktigt att försöka leva som man lär. Starkast blir kontrasten om en person hävdar sin moraliska överlägsenhet på grund av sin lära samtidigt som ingenting i personens beteende bär syn för sägen.
Avslutningsvis i sin artikel, drar Magnus Hagevi följande slutsats:
Att dessutom rida på höga moraliska hästar utan att handla praktiskt för saken är sannolikt en stor orsak till att omgivningen inte tar läran på allvar. Vad annat är att vänta för de som inte verkar ta det de säger till sitt hjärta, händer och fötter(…)?

* * *

Faktorer som utifrån påverkar och formar människans mentala förmåga är många och varierar från individ till individ.
Det kan man säga att det börjar i tidig förskoleåldern…

Nyligen publicerade TT Nyhetsbyrån en nyhet dess massmediala genomslag blev stort.
”Nyheten” som tar upp en av samhällets känsliga problematik, publicerades i de flesta tidningar.
”Nyheten” är i själva verket ett kroniskt problem som alldeles för många försöker blunda för.

Men låt oss citera ”nyheten” i sin helhet:

Tänk dig för innan du drar en vit lögn inför barnen om att glassen är slut eller att det inte alls gör ont hos tandläkaren.
Lögnerna kan nämligen smitta av sig och påverka deras ärlighet.
Det visar i alla fall ett experiment där 180 amerikanska barn i åldrarna 3-7 år fick genomföra ett lekfullt test.

För hälften av dem började experimentledaren med att ljuga om att det fanns godis där testet skulle äga rum, men erkände snabbt att det var påhittat. Därefter fick barnet i uppgift att identifiera tre kända karaktärer med hjälp av deras speciella läte eller uttryck, till exempel Kakmonstrets ”Jag älskar kakor”.

Karaktärerna, i form av mjukisdjur, hade dolts. Sedan spelades ”Für Elise”, som ju inte är kopplad till någon karaktär. Strax därefter låtsades ledaren ha ett kort ärende och bad barnet att inte tjuvtitta på det gömda mjukisdjuret under tiden. Väl tillbaka frågade han barnet om hon eller han fuskat.

Eftersom allt filmades kunde forskarna se att de 5-7-åringar som man ljugit för om godiset oftare både tjuvtittade och ljög om att de inte tjuvtittat, enligt studien som publiceras i Developmental Science.
pinocchio
Det kan bero på att de imiterade den vuxnes beteende eller inte uppfattade sanningen som så viktig, tror forskarna som tycker att vuxna bör vara lite försiktiga med lögnerna.

(TT Nyhetsbyrån, 21 mars 2014)

Vita lögner?
Det finns alldeles för många vuxna människor som inte klarar gränsen mellan den stora- och den så kallade vita lögnen.
Hos barn är denna gräns och dess innebörd obefintlig.
Växer barnet upp med ett skadat sinne för ärlighet blir det svårt att senare som vuxen ställa till rätta denna enorma skada.

Att leva som man lär sägs det.27/03 2014

23:00

Sista stunden

Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Sista stunden
Finns det verkligen en mening med allt som sker?
Enligt Freud är alla funderingar kring meningen med livet onödiga och visar endast ett tecken på människans vilja att sätta sig själv på en piedestal...

Ja, jag var där…
Hur underbart var det, hur underbart var inte det.
Jag var nära, jag var nära, jag var nära.
Jag var där…
En stund på jorden.


* * *

Jag glömmer aldrig:
Ingen vet var vi är nu,
Ingen vet vilka vi är nu.

(eng)
I never forget:
Nowbody knows where we are now,
Nowbody knows who we are now.

LALEH, "Simon says".

Laleh?
Tonsätaren och sångerskan Laleh Pourkarim står ganska högt upp på listan av mina svenska favoriter. Det är ingen nyhet att hon är en duktig och talangfull musiker.Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Att ständigt ställa andra i dålig dager
 
För ett par månader sedan lyssnade jag på en intervju med en pensionerad polis (Börje Ekeljus) från Växjö.
Intervjun väckte min uppmärksamhet av två olika anledningar.

Den ena var vad pensionerade polisen tycker om… Leif GW Persson.
Lyssna här:

nästan” hela intervjun kan man lyssna på sverigesradio/kronoberg.

Den andra anledningen var pensionerade polisens berättelser om sitt privata liv; speciellt den delen om sitt gamla förhållande med sin officiellt nyblivna fru. Det har något att göra med min nu välkända squashturnering. Men låt mig återkomma till det lite längre fram i tiden.

*

Och nu tillbaka till Leif GW Persson

I går blev affären klar, GW:s bok blir tv-serie i USA.
Amerikanska tv-bolaget Fox ska göra en tv-serie i 13 avsnitt baserad på författaren Leif GW Perssons böcker om polisen Evert Bäckström.
Sedan 2011 har flera tv-bolag i USA slagits om serien då agenten RWSG köpte rättigheterna. Serien har varit på gång en tid – under 2013 var det aktuellt att CBS skulle sända den men tv-bolaget valde till slut att tacka nej.
Nu blir alltså "Backstrom", som serien ska heta på Fox.
Handlingen har flyttats från Stockholm till Portland i USA och huvudpersonen har döpts om till Everett Backstrom.
Backstrom

Det är en stor grej och klart att det är roligt. Jag har inte firat. Däremot har jag sovit dåligt eftersom folk har ringt hela natten från USA, säger Leif GW Persson till Aftonbladet.
Det här är ett genombrott för svensk litterär och konstnärlig produktion. Kanske funkar det här som en isbrytare för andra författare, på samma sätt som Stieg Larsson gjorde på boksidan, säger Leif GW Persson.
För 20th Century Fox TV:
Rainn Wilson från "The office" ska spela huvudrollen. Dessutom Kristoffer Polaha, Dennis Haysbert, Page Kennedy och Beatrice Rosen.
Verkställande producent - Hart Hanson tillsammans med Leif GW Persson och Niclas Salomonsson.
Premieren skall äga rum, troligtvis någon gång vid årsskiftet 2014/2015, enligt 20th Century Fox TV. (WE GOT THIS COVERED)

Vad gäller affärens avkastning är Leif GW Persson mycket hemligsfull…

Stort GRATTIS till dig Leif GW Persson! och lycka till i din nya arbetsroll.
 


06/01 2014

14:19

Baltzar, då och nu

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Baltzar, då och nu
Det finns många vägar och leder – längre eller kortare - att välja för mellan Stortorget och Storgatan i Malmö.
Stortorgets historia går långt bak i tiden (kungen Karl X såg till att Skåne blev svenskt år 1658) men idag används ofta för olika stora evenemang.
Runt Stortorget finns också Rådhuset med Malmös Tingsrätt i närheten.
Och nu i denna helgtid som avslutas idag är den jättelampan på Lilla torg kanske ännu mer belysande
Kungen Karl X, Malmö, StortorgetRådhuset, Malmö, Stortorget

Där på en gågata i närheten av välkända Baltzarsgatan, en mörk kvinna sitter och sliter i den milda vintern med tillräcklig kraft för att misshandla en dragspelare och därmed några låtar i sitt desperata försök att distrahera andras uppmärksamhet
Jag börjar bli förföljd av denna bild – mer och mer. Fel? Eller Fel!   läs/se inlägget här om ni har missat det… Men den är en annan historia!
tiggare i Malmötiggare i Malmö


Idag, Trettondagen har Kasper, Melker och Baltsar (alternativt Baltzar) namnsdag. Baltsar/Baltzar (från Balthasar) är ett mansnamn med bibliskt ursprung. Balthasar var enligt kristen mytologi jämte Kasper och Melker en av de tre vise män som uppvaktade Jesus vid hans födelse.
Under ytan - finns stora och små;
Under ytan, finns det skratt och gråt.
Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå.
Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva -
Under ytan.
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där -
Jag vet, jag vet, jag vet

Jättelampan i Malmö, LillatorgetStorgatan i Malmö

Ovan ytan har vi den belysande jättelampan som via välkända Baltzarsgatan visar vägen till änden av Malmös Storgatan… och lite till!


31/12 2013

23:53

What’s Another Year

Category: Förälder
Posted by: valens Permalink
What’s Another Year
I've been waiting such a long time looking out for you…
But you're not here - What's another year?
(...)
What's another year? For someone who is getting used to being alone…


Gott Nytt! För alla de ensamma föräldrar (främst pappor) som helt ogrundat tvingas fira tolvslaget utan sina älskade barn.

För de andra föräldrar (främst pappor) som, till exempel, föredrar duscha nakna med deras minderåriga döttrar och ändå får behålla/får ensam vårdnad med hjälp av förbannade byggda historier
Vad ska man säga?
Citera något som någon har uttryckt, typ: "Be till Gud, eller brinn i helvete!"


UPPDATERAT
2014-03-30, 07:00

I inlägget ovan nämns inga namn eller andra identitets avslöjande indicier.
Ändå, någon känner sig träffad (Obs! efter 3 månader)!
Och plötsligt, utan någon som helst anledning, börjar ”den träffade” gå till personangrepp, spy galla, förnedra och förtala på sin face-sidan.

Men låt oss citera den som kände sig träffad (blogginlägg, 2009):
Första gången dottern fick spendera en helg utan övervakning med mig och sin bror var ca 1 månad efter domen som kom den 1 April 2008. Då var hon över tre år gammal. Då vi duschade tillsammans blev hon nyfiken på vad det var jag hade mellan benen. Detta hade hon aldrig förr sett. Jag förklarade och lät henne känna på den EN gång.

Senare, någon gång under hösten 2011 (i Södertälje) som svar på min direkta fråga erkände ”den träffade” klart och tydligt det som står ovan.
Det som definitivt gjorde mig mest besviken och ännu mer misstänksam var att ”den träffade” på ett alldeles för ivrigt sätt försökte övertyga mig att det inte är något fel i det.

Det kan vara så att i lagens mening det inte är förbjudet att duscha med sitt barn.
Men oavsett om polisen och åklagarna har friat ”den träffade” från misstankar, det kan bedömas som helt oansvarigt och olämpligt för en man att duscha helt naken med sin 3-4 årige dotter och därmed tvinga fram barnets nyfikenhet. Allt under redovisade omständigheter samt inom ramen av en infekterad vårdnadstvist.

Det var det.


Varför och/eller för vems räkning, på ett helt oförståeligt samt grymt sätt, plötsligt börjar ”den träffade” förolämpa och förnedra, det blir en myndighetsfråga.

Den träffade” samt den som har spridit förtalet har 24 timmar på sig att helt ta bort det förnedrande inlägget från nätet.
Av respekt för det oskyldiga barnet avslöjas inte någon identitet här och nu.PS. 2014-03-31, 11:30
Efter att ”den träffade” uppmanades också via e-post meddelande, togs inlägget (grova förtalet) bort någon gång under söndagseftermiddagen (2014-03-30).
Bättre sent än aldrig, sägs det.
Men grova förtalet är och förblir ett faktum.
Med det menas att en ursäkt hade varit på sin plats, på platsen där grova förtalet publicerades (”den träffade”s face-sidan). Ingen nämnd ingen glömd!
DS.26/12 2013

10:00

...and What Have They Done

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
...and What Have They Done
Mitt eget videoklipp på youtube (mars, 2012) kommenterade jag på följande sätt:
Redan 1949 har Orwell varnat världen. Fyra år efter andra världskriget, skrev George Orwell "1984", en roman om den ultimata diktaturen där makten blivit ett rent mål, inte ett medel för att iscensätta ideologier. Makten använder smärtan som särmärke. Allt för att avhumanisera människan, återföda oss som flock utan krav och åsikter.
Datalagringsdirektivet är bara en pusselbit på vägen till storebrors erkännande av det helt kontrollerade samhället
.
Edward Snowden delivers Channel 4's Alternative Christmas Message. Picture: GettyEdward Snowdens varning om integritetskränkning:
"Storbritanniens George Orwell varnade oss för faran av denna typ av information. De typer av samlingen i boken - mikrofoner och videokameror, TV-apparater som tittar på oss - är ingenting
jämfört med vad vi har att tillgå idag. Vi har sensorer i våra fickor som spårar oss överallt vi går.
Och han tillägger:
"Ett barn som föds i dag kommer att växa upp utan någon uppfattning om integritet överhuvudtaget. De kommer aldrig att veta vad det innebär att ha en privat stund för sig själva, utan inspelat, analyserad tanke. Och det är ett problem eftersom integritetsfrågor, är den privata som tillåter oss att avgöra vem vi är och vem vi vill vara. "

Här hemma hos oss, i Sverige?
Det fejkade kriget mellan FRA och internetleverantörerna är snarare en prestigefråga för FRA i kampen med de lokala maktfaktorerna (kommunal - landsting) om vem skall ha prioritet till… kakan!

Låt mig citera min bredbandleverantör som för drygt en månad sedan skrev/varnade i ett mejl-info, bland annat:
Problemet är de så kallade öppna stadsnäten, där nätägaren kontrollerar de sista kablarna fram till ditt bredbandsuttag.
Detta har hänt långt innan Sveriges Radio Ekot ”berättade” om att ”dold inspelning avslöjar hur säkerhetspolisen pressar internet- och teleoperatörer att få tillgång till deras kunders telefon och mejluppgifter.

Men som vi alla vet: ALLT har sitt pris!

PS. Squashturneringen och… lite till är priset som jag betalar.
Men låt mig återkomma. Till vilket pris som helst!
Ett steg i sänder. DS.


24/12 2013

13:42

And so this is Christmas

Category: Jul
Posted by: valens Permalink
And so this is Christmas
And what have they done?...

What have they done?
I’ll tell you tomorrow!
Category: Bedrägerier
Posted by: valens Permalink
Falska identiteter. Falska annonser.
Veckans fall (Marcia-fallet) är inte det första exemplet på en påhittad nätidentitet som fått stor uppmärksamhet. Ett annat är fallet Veronika – den påstådda kvinnan som under sex år kommenterade artiklar och vars inlägg citerades av bland annat the Guardian. Veronika hade en egen hemsida och flera vänskapsrelationer som hon skapat över nätet. Allt bakom en påhittad identitet.

Det är uppgifter från både skumma företag och privatpersoner man ska vara skeptisk till. Även företag liksom privatpersoner kan vara förövare.
Fällorna kan vara många och spridda lite överallt.
Bland annat har tidigare SVT berättat om bluffannonserna på Facebook med billiga erbjudanden som visar sig vara dyra prenumerationer.

Man skall alltid vara på sin vakt när man får ”vänliga erbjudande” om tjänster som man enkelt kan klara på eget hand.

Man behöver inte spendera sina pengar i onödan eller riskera sin integritet.
Idag finns det sajter på nätet som kan hjälpa vem som helst skapa en fantastisk webbplats. Gratis!
Man kan därefter få avancerade möjligheter, tjänster och service för en liten avgift. Och allt är under egenkontroll.
Man behöver inga mellanhänder. Absolut inte!
Däremot så måste man vara försiktigt. Alltid; Oavsett!


*

Om grannar som inte är grannar; om efternamn/namn som inte alltid stämmer, om underliga köp-/hyreskontrakt och lite till, kommer ni fortsättningsvis kunna läsa om i kommande inlägg på denna sajt.
06/12 2013

07:45

Sankt Nikolaus

Category: Helgdagar
Posted by: valens Permalink
Sankt Nikolaus
Idag, den sjätte december, har Nikolaus och Niklas (kortform av Nikolaus) namnsdag.

Sankt Nikolaus, även känd som Sankta Claus eller Nikolaus undergöraren, är skyddshelgon för (bland andra) barn och falskeligen anklagade personer.

Det var ett litet påminnelse…
Bara så ni vet.


Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Rättsväsendet - Locket på?
Justitierådet Göran Lambertz börjar tjänstgöra i Lagrådet1) i december.
Förflyttningen har inget samband med kritikstormen mot Lambertz agerande i Quick-fallet, säger justitierådet Stefan Lindskog till Aftonbladet.
Samtidigt påstås att omplaceringen kommer bara dagar efter ett enskilt samtal med Högsta domstolens2) ordförande, Marianne Lundius. Tidningens ”rubrik” kommer dagen efter ”rubriken”:
<< Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll vill sätta munkavle på Göran Lambertz.
Det avslöjas i en hemlig mejlkonversation som Aftonbladet tagit del av.
Jag skulle, i all välmening, vilja vädja till dig att tills vidare hålla dina tankar i ärendet för dig själv”, skriver Wersäll. >>

Det är svårt att avskeda en domare i det svenska rättväsendet.
Då spelar vi squash istället.

Fotnot:
1)Högsta domstolen är i Sverige högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.
2)Sverige har ett Lagråd som har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott. Bl.a. skall Lagrådet normalt höras över förslag till ändringar i de grundlagar som gäller tryckfriheten och yttrandefriheten i vissa medier och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna.(...) (lagradet.se)
Så nu har vi locket på!


Göran Lambertz kommer inte längre kunna döma i Högsta domstolen eller uttala sig i HD:s vägnar.
Han ska granska lagförslag på regeringens eller ett riksdagsutskotts begäran i Lagrådet i stället.

Därmed har Göran Lambertz inte något mer att säga som Högsta domstolens representant.
Däremot får inte Göran Lambertz fortsätta tiga om den ena och den andra…


Snacka om squash turnering!
Squash, mer och mer
Det verkar som att ”grenen” är på väg att spridas mer och mer...

Härmed återkopplar jag till mitt löfte att återkomma och avslöja ”några detaljer”, inte minst för att försvara min dotter från alla vanvettiga ”fifflare” som i deras sjuka värld utnyttjar barn som försökskaniner. (se nedan Vem granskar granskarna?)

Jag börjar här med att nämna om min korrespondens med JK inled den 3 december 2006…
Var det då kanske ”startskottet” till Hannes Råstam dokumentär om Thomas Quick ?
Vem vet? Hannes Råstam (RIP) kan inte längre besvara frågan tyvärr. Men korrespondensen finns kvar…


PS. Vad gäller Thomas Quick/Sture Bergwall och lite till... Låt mig återkomma senare! DS.27/11 2013

01:30

Vem granskar granskarna?

Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Vem granskar granskarna?
En ny kommission – En ny granskning
I kvällens Veckans brott (SVT1) möttes flera av nyckelspelarna i Quickhärvan och vägen till dagens läge debatterades hårt.
SVT1 - Dagens brott, 2013-11-26

Mina kära vänner:
Först måste man få ordning bland de fifflarna ”på golvet” som möjliggör att Sveriges rättsväsende hamnar i ett sådant katastrofalt läge.
Man måste få ordning bland de korrupta skojarna ”på golvet” som gör möjlig att en ordförande i domstol blir chefsåklagare och ungefär samtidigt en åklagare från samma åklagarkammare blir domare i samma tingsrätt i ett desperat försök att sätta locket på en härva där både ordföranden/chefsåklagaren och åklagaren/domaren har medverkat i princip i samma ärenden överfyllda av upprepade grova tjänstefel – deras egna samt andras grova tjänstefel med koppling till bland annat psykiatrin där psykiatriker (personal inom psykiatrin) som knappast kan uttrycka en hel mening på svenska utnyttjas på olika sätt.
Dessa fifflare är de som banar vägen för att Sveriges rättsväsende hamnar i katastrofala läget att komission måste tillsättas för att granska rättsväsendets och rättspsykiatrins roll i till exempel fallet Thomas Quick (numera Sture Bergwall).
Att justitieminister Beatrice Ask undrar om hur det kan komma sig att vi får fällande domar i åtta fall av mord, vilket senare leder till friande domar. I ett fall där tidigare justitiekansler, Göran Lambertz ser inga konstigheter, inget fel, ingen rättsskandal i det inträffade. Medierna har gått på en blåsning och granskningen ska inte ses som en sågning av rättsprocessen, enligt Lambertz.
Påstående som tvingade polisprofessorn Leif GW Persson att påstå att det stora mysteriet är att en person som Göran Lambertz kan sitta i vår högsta domstol - en gigantisk rättsskandal.

Men först måste man få ordning bland de fifflarna här nere ”på golvet”.

Dessa ”fifflare” försvaras i en sista instans av rättsväsendets högst uppsatta. Göran Lambertz och många andra vet vad jag pratar om,

Jag har lovat att återkomma och avslöja hela härvan, och det kommer jag att göra.
Inte minst för att försvara min dotter från alla vanvettiga ”fifflare” som i deras sjuka värld utnyttjar barn som försökskaniner.Category: Maktmissbruk
Posted by: valens Permalink
Bödeln – I Per Lagerkvists spår
I tidigare inlägg hänvisade jag till Växjös Pär Lagerkvists väg uppkallad efter den som har författat mästerverket Bödeln. Samtidigt lovade jag följa den vägen...
I sammanhanget måste jag påminna om att enligt Nordstedts ordbok är bödlarna
1. personer som yrkesmässigt verkställer dödsdom
2. makthavare (personer som har makt att kontrollera och styra) som kränker elementära mänskliga rättigheter.

Från Växjös Storgatan till Pär Lagerkvists väg passerar man stadens bibliotek omringat av vackra lindar.
Jag vet inte om bödeln hade vägarna förbi men så såg vackra lindarna igår.
Växjö - Stadsbibliotek, 2013-10-31Växjö - Stadsbibliotek, 2013-10-31
Låt oss gå vidare och se vart Pär Lagerkvists väg leder till.
Vägen slutar tvärt avbruten av Lillestadsvägen…
…Men på den andra sidan Lillestadsvägen…
Jo, där någonstans i parken vid Kastanjevägen 11 befinner sig en kulturminnesmärktplats.
En liten park med gamla höga lönnar och lindar, bärbuskar och gammaldags buskrosor som omringar en höjd där det ligger en galgbacke från sent 1700-tal. med en sist dokumenterad avrättning som ägde rum i maj 1757.
Växjö-NorrLyckans höjd, Minnesplatsen
Bibeln, Psalm 90:12 "Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta visshet."

Avrättningsplatsen i Växjö har blivit föremål för en arkeologisk undersökning. I samband med planer på nybyggnation på en plats med det i sammanhanget något ironiska namnet Lyckans höjd genomförde man 2001 en förundersökning på platsen för en av stadens dokumenterade avrättningsplatser (rätteplats).
Karta äver Norrvidinge från 1658
"Familjehus" på Kastanjevägen 11 i Växjö
Idag, området kallat för Lyckans höjd ligger på Kastanjevägen 11, på Gamla Norr i Växjö. Där finns ett så kallad Familjehus som i själva verket är ett utredningsställe i Växjö kommun, barn och familj avdelnings regi.
Det sägs att enbart namnet Lyckans höjd minner än om den tid då stadens galge stod rest vid de omgivande åkerlyckorna.

Är det verkligen så?
Och är det verkligen så att sist dokumenterad avrättning som ägde rum i maj 1757 kommer verkligen att förbli den sista avrättningen i Växjö?
– Jag tror inte det!
Inte efter vad jag själv har upplevt i bödelshuset bland bödelsfolk under detta sekel…

Glöm inte Per Lagerkvists beskrivning av Bödeln, bödelshuset och bödelsfolk:
Han såg på henne, på den fattiga kvinnan som var som en tiggerska, mötte hennes blick.
– Jag vänder mig bort - för jag kan inte uthärda att se jorden så skön. Men hon står kvar och ser dit ut ända tills det skymmer.
Hon är en fånge som jag i vårt gemensamma hem, men hon kan se jordens ljuvhet och ändå leva.
Bödelshuset håller hon rent och prydligt som om det vore en mänskoboning. På bordet där jag skall äta lägger hon en duk. Jag vet inte vem hon är, men hon är god mot mig.
När det mörknat stryker hon mig över pannan och säger att bödelsmärket finns där inte mer. Hon
är inte som någon annan, hon kan älska mig. Jag har frågat mänskorna vem hon är, men ingen känner henne. Kan någon säga mig varför hon älskar mig och sköter om vårt hus?
Mitt hus är ett bödelshus! Jag vill inte ha det till något annat! Jag grips bara av en ändå förfärligare ångest då!
När hon somnat stilla i min famn stiger jag upp och lägger täcket över henne, gör mig i ordning – så tyst att hon inte skall vakna. J ag smyger mig ut till min gärning i natten - ser himlen hänga hotfull och ruvande över jorden. - - Det är gott att hon inte blev väckt. Det är gott att jag är ensam med mitt, med det som måste bäras.
Men jag vet att hon väntar mig när jag vänder tillbaka från mitt värv, att hon möter mig när jag kommer där dignande och nedsölad av blod.


* * *

Det var den lilla pusselbiten om Bödeln.

Jag återkommer med squashturneringen samt sambandet mellan dessa pusselbitar: squashturneringen - Bödeln och bödelsfolk.

HÄNG ME´!


POSTSKRIPTUM:
Växjö stad bestod av tomtområdet inom stadens staket och tullportar samt den så kallade fundationsjorden väster och norr om staden.
Om rätteplatsen Lyckans höjd kan man läsa ovan.
Stadens torg var en offentlig arena där kroppsstraff i form av prygel exekverades vid den så kallade kåken. Ursprungligen var denna tillsammans med ett fånghus placerad vid västra tull men efter stadens omordning med anledning av stadsbranden 1658 flyttades denna till det nya torget
Nya torget skulle också komma att tas i bruk för avrättningar och den sista avrättningen ägde rum 1752…
Några meter söder om nya torget har senare fått fäste ett par myndigheter som vid olika tidpunkter har flyttats från torg till torg.
Nya Torget - Växjö centrum, 1875
Och så, så småningom, inleddes squashturneringenCategory: Maktmissbruk
Posted by: valens Permalink
Bödeln med sitt eviga företräde
En radiokanal med 30 000 lyssnare i sändningsområdet Stockholm, radiokanal som bland annat har utsetts till årets radiostation två år i rad på Radiogalan, kan inte ha tvingats på knä utan bödelns eviga längtan till sin offerdöd.

Sverigesradio Kulturnytt har publicerat (idag kl 12:55) en artikel som informerar om att Radio 1 läggs ner.
Sveriges enda kommersiella pratradiokanal - Radio 1 i Stockholm - läggs ner. Kanalen har profilerat sig genom namnkunniga programledare som Robert Aschberg, men "vi har inte råd att driva kanalen längre", säger Christer Modig som är vd för kanalens ägare MTG Radio.
Men vi tvingas tyvärr att ge upp därför att vi har inte längre de ekonomiska resurserna att fortsätta satsa på någonting där vi inte ser att vi med rådande förutsättningar kommer att nå någon form av lönsamhet, säger han.
Christer Modig
MTG Radios VD Christer Modig förklarar här för
Robert Aschberg och lyssnarna varför man tvingas lägga ner
Radio1 vid årsskiftet (lyssna och läs mer här)

Robert AschbergRobert Aschberg, Shabnam Mahmoudkhans, Eva Rusz, Cissi Wallin, Gert Fylking och Kim Kärnfalk har gett uttryck för starka åsikter med heta diskussioner. Ingenting var tabu och vilka ämnen som helst kunde diskuteras. Radio1 sänder fortfarande (tills årsskiftet) varje vardag på Radio1 - med repriser på helgerna.
Lyssna (via webben: Radio1:s) sista dagarnas sändningar och då får ni förstå varför blev bödeln så förbannat.

En av Radio 1:s programledare Robert Aschberg.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Bödeln – Bödlarna och deras folk
*
MEMENTO:
De flesta mammor är bra mammor.
Men det finns undantag där vissa mammor helt spårar ur!

(en otäck nyhet från Frankrike):
Franska medier rapporterar att vidriga detaljer om vad som egentligen skedde i besöksrummet på fängelset Toul har framkommit i samband med rättegången i Strasbourg.
Fängelsepersonalen trodde att det handlade om vanliga familjebesök, men i själva verket tog mamman med den 4-årige sonen så att hans fängslade pappa kunde våldta honom.
Efter att ha täckt för fönstret i dörren med svarta sopsäckar satte (mamman) Sabrina Bonner en ögonbindel på den fyraårige sonen och tvingade honom att ställa sig på knä på en stol. Sedan våldtogs pojken…
(publicerat 28 september i Metro).
*

Läs noggrant igenom dessa representativa citat från Pär Lagerkvists Bödeln:
(…)
– Ja det är klart att bödeln måste ha en makt som ingen annan, så när som han står det onda. Och
att bilan och allt sådant har makt i sig själv, det är visst. Därför törs ingen komma sin hand vid det och inte vid något som bödelsfolk har rört vid.
– Jo, det är sant.
– Där är krafter tillstädes som ingen mänska ens kan ana, det är säkert det. Och det onda släpper inte, om det bara fått tag engång.
– Det vet du inte, sade en man som suttit och te gåt hela tiden. Det onda är inte lätt att riktigt lära
känna, och får man göra det kan det hända att man blir förundrad. Inte för att jag fattar just så mycket jag heller, men det har liksom haft mig hos sig engång och låtit mig se sitt ansikte så att säga. Det minns man hela livet igenom, om det invigt en på så vis. Och det underliga är att sen är man liksom inte rädd det mer.
'
(…)
Han såg på henne, på den fattiga kvinnan som var som en tiggerska, mötte hennes blick.
– Jag vänder mig bort - för jag kan inte uthärda att se jorden så skön. Men hon står kvar och ser dit ut ända tills det skymmer.
Hon är en fånge som jag i vårt gemensamma hem, men hon kan se jordens ljuvhet och ändå leva.
Bödelshuset håller hon rent och prydligt som om det vore en mänskoboning. På bordet där jag skall äta lägger hon en duk. Jag vet inte vem hon är, men hon är god mot mig.
När det mörknat stryker hon mig över pannan och säger att bödelsmärket finns där inte mer. Hon
är inte som någon annan, hon kan älska mig. Jag har frågat mänskorna vem hon är, men ingen känner henne. Kan någon säga mig varför hon älskar mig och sköter om vårt hus?
Mitt hus är ett bödelshus! J ag vill inte ha det till något annat! Jag grips bara av en ändå förfärligare ångest då!
När hon somnat stilla i min famn stiger jag upp och lägger täcket över henne, gör mig i ordning – så tyst att hon inte skall vakna. J ag smyger mig ut till min gärning i natten - ser himlen hänga hotfull och ruvande över jorden. - - Det är gott att hon inte blev väckt. Det är gott att jag är ensam med mitt, med det som måste bäras.
Men jag vet att hon väntar mig när jag vänder tillbaka från mitt värv, att hon möter mig när jag kommer där dignande och nedsölad av blod.

(…)
Jag längtar efter den tid då ni skall vara utplånade från jorden och min arm äntligen skall få sjunka.
Inga hesa röster skall ropa längre upp mot mig, jag står där ensam och skådar mig omkring, förstår att allt nu är fullbordat. Och jag går ut i det eviga mörkret, med min blodiga bila slängd kvar efter mig på den öde jorden, till minne av det släkte som levde här!

Han såg ut över dem med hård och flammande blick. Så sköt han undan bordet med ett ryck och gick vred mot dörren. Han tog i den - men kvinnan som suttit bredvid honom och som såg ut som en tiggerska reste sig upp och talade till honom därborta med en ljus och stilla röst, hennes ansikte lyste av en hemlig, smärtfull lycka.
– Du vet att jag väntar på dig! Jag väntar dig ute bland björkarna när du kommer dignande och nedsölad av blod. Och du får lägga ditt huvud i mitt sköte, och jag skall älska dig. Jag kysser din brännande panna och torkar blodet från din hand.
Du vet att jag väntar på dig!
Han såg på henne med ett stilla, sorgset leende.
Utanför hördes trummornas dova slag - han stod och lyssnade.
Så tog han ett tag åt bältet och gick ut i den råa gryningen.MEMENTO:
Enligt Nordstedts ordbok är bödlarna
1. personer som yrkesmässigt verkställer dödsdom
2. makthavare (personer som har makt att kontrollera och styra) som kränker elementära mänskliga rättigheter.

OM BÖDLAR OCH DERAS FOLK.
Fortsättningen kommer…


23/09 2013

20:20

Bödeln

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Bödeln
Enligt Norstedts ordbok är bödlarna:
1. personer som yrkesmässigt verkställer dödsdom
2. makthavare (personer som har makt att kontrollera och styra) som kränker elementära mänskliga rättigheter.

Pär Lagerkvist tar upp ondskan i tiden och människans grymhet. Han skildrar framför allt hur ondskan försöker kväva människans andliga kvaliteter.
Hans roman,Bödeln, utkom första gången 1933.
Romanen som behandlar människans relation till det onda är på många sätt lika aktuell nu som då.

Pär Lagerkvist (1891-1974) tillbringade sin tidigaste barndom i en lägenhet i järnvägshotellet (idag Gamla domprostgården – vid Kulturparken Småland ). Han föddes som yngste son till en järnvägsanställd och bodde under sina första 12 år med föräldrar och sex äldre syskon i en lägenhet ovanpå järnvägsrestaurangen i Växjö.
Pär Lagerkvist

Gamla domprostgården, 2013-09-21 (Kulturparken Småland i Växjö)


Nobel priset i litteratur, 1951
Pär Lagerkvist blev ledamot av Svenska Akademien 1940 och filosofie hedersdoktor i Göteborg året därpå, 1941.

Arton år efter Bödeln tilldelades Nobelpriset i litteratur (1951) till Pär Lagerkvists för den konstnärliga kraft och sann självständighet i sinnet som han strävar i sin poesi för att hitta svar på de eviga frågorna som möter mänskligheten.

Pär Lagerkvist associeras starkt med födelsestaden Växjö.

Han var mycket engagerat inom politik. Hans åsikter blev nedskrivna i hans verk som till exempel i Bödeln.
Boken brändes av tyska nazisterna j 1933 och när kriget kom 1939 stod Lagerkvist på Gestapos dödslistor.

I denna kontext utspelade sig ett intressant samtal mellan Bo Frank (M), Carin Högstedt (V), ledande kommunpolitiker, och Per Svensson, kritiker och författare.

Den politiske Pär Lagerkvist var samtalets ämne i salen Galaxen, Växjös Stadsbibliotek, den andra maj 2012.
En stor del av samtalets ägnades självklart till Bödeln.

Och för de som anser att sammanträffande inte alltid är slumpartade
Carin Högstedt (V) och Bo Frank (M), 2012-05-02, 18:00
hänvisar jag till mitt inlägg om en annan händelse som utspelades strax utanför Stadsbiblioteket samtidigt som kulturella samtalet ledde till sitt slut. (se här Kronobergsmodellen ).

Det återkommande temat i flera av Pär Lagerkvists verk är hans beskrivning av den sekulariserade människans ofrånkomliga ångest inför en värld utan Gud - en tro på en gud som inte längre finns.

Pär Lagerkvist gick bort 1974. Han är begravd på Lidingö kyrkogård.

I Växjö, liksom sitt nerhuggna namn i Storgatan längs
det så kallade Kulturstråket i Växjö centrum, finns också
en väg uppkallad efter honom – Pär Lagerkvists väg.
I det kommande inlägg följer vi den vägen...
På Storgatan längs "Kulturstråket" i Växjö centrum 

 
 
  < Arkiv >           Hem         >>> 50 >>>