Om visa ungdomar…

Själv anser jag att Anna Tenje (M), kommunalråd i Växjö, har fullständigt rätt i sin bedömning redovisat i Växjös Lokaltidning :
”… de kriminella ungdomsgängen ska knäckas och tryggheten ska öka. Vi tar det här på största allvar, det som sker med ungdomsgängen vid butikerna i Växjö kan vi aldrig acceptera...”
”… Cityhallen har blivit ett tillhåll, men alla ungdomar som är där är inte från Växjö. Vi har kartlagt ungdomsgängen i Växjö och har bra koll på dem, men de ungdomar från Alvesta och Lessebo som hänger vid Cityhallen är ofta ensamkommande flyktingar och vi har inte samma koll på dem än…”

Enligt Växjös Lokaltidning medger Ola Severinsson (polisen i Växjö) att problemet med ungdomsgängen är en hård nöt att knäcka…
Knarket har ökat lite i Växjö, men samtidigt är det så att om folk upplever att det är stökigt runt butikerna och att det är otryggt då måste vi ta det på allvar
, säger Ola Severinsson…
Vidare medger Ola Severinsson att det är en liten grupp av ungdomar som är kriminella och de borde myndigheterna ha fångat upp redan för ett par år sedan.
(Obs! Det hade säkerligen varit bättre än att hälla öl (alkohol) ut på Växjös gator och alléer... )

Malin Lauber (S) håller också med och säger att man måste ta fasta på allmänhetens oro…
Vad egentligen menar Malin Lauber med hennes påstående ”… vi måste bekämpa mäns våld mot kvinnor, för jag tror att en del av förklaringen till att tonåringar söker sig till de här gängen kan vara att pappan slår mamman hemma…” fattar jag inte riktigt.
Det är kartlagt att oftast dessa besvärliga ungdomar är ENSAMKOMMANDE flyktingar…
Malin Laubers påstående om ”… ungdomar är hellre ute på stan och söker tryggheten i gängens gemenskap ...” påminner annars om en tidigare justitieminister (S) som i sin ungdom brukade söka sig ut och snatta (enligt hans egna erkännanden i massmedia – SR, SVT, m.fl.) …

* * *

Min bestämda ståndpunkt är att ungdomarnas beteende och agerande säkerligen är resultaten av deras uppfostran. Det är föräldrarna och skolan som är ansvariga för en sund barnuppfostran - i Växjö liksom i hela Sverige.
Så, tillbaks till (på) ruta ett.