Breaking News
2018-11-12, 11:53
Böneutropet strider inte mot lagen (ordningslagen eller grundlagen) enligt förvaltningsrätten i Malmö.
Förvaltningsrätten har valt att avslå de boendes överklaganden, alltså boenden i närheten av moskén som överklagat polisens beslut att tillåta böneutropen.
uppdaterad 2018-11-21, 11:53

Enligt en Novusundersökning gjort på uppdrag av SVT (mellan 7-13 juni 2018) säger drygt 61 procent att de tycker att böneutrop bör förbjudas medan 28 procent är emot ett förbud.

Jag vill bara påminna att jag inte har något emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag precis som över 60 procent av svenska väljare anser att förbud mot böneutrop skulle matcha bättre i bilden av dagens Sverige.

Att förbjuda böneutrop inskränker inte på något sätt friheten att utöva sin religion.
Självklart att alla har rätt att aktivt uttrycka sin tro men man gör det i lugn och ro någonstans i en gudtjänstbyggnad, i sitt hem, på sin arbetsplats, osv. Och jag, som (i det närmaste) hela svenska folket, respekterar det.

 hTalare