Skrattretande - Bristande respekt för rättsväsendet

Enligt Smålandsposten och SR/Kronoberg, får nu det moderata kommunalrådet i Växjö, Anna Tenje, kraftigt sänkta böter för det brott mot knivlagen hon gjorde sig skyldig till i januari då hon enligt henne själv fått med sonens scoutkniv, en morakniv av misstag genom säkerhetskontrollen i riksdagen i Stockholm.

Åklagare Yvonne Rudinsson har nu återkallat det tidigare strafföreläggandet på 32 500 kronor i böter och skrivit ut ett nytt på 1200 kronor istället.
SverigesRikesLag2018.jpgYvonne Rudinsson
I ärendet hos åklagaren finns ingen dokumentation om varför bötesbeloppet är sänkt, skriver Smålandsposten idag.
P4 Kronoberg har också sökt Yvonne Rudinsson för en kommentar men vi har ännu inte lyckats nå henne.

*

Enligt 25 kap 1 § brottsbalken skall böter dömas ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda ett lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.

De allmänna grunderna för straffmätning finns i 29 kap 1 § brottsbalken. Med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning skall straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Vid den bedömningen skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han har haft. (RH 1996:23)

*

Själv hade jag lagt ned förundersökningen omedelbart, utan tvekan!
Precis som riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan, enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen.

Men åklagarnas ”bedömningar” är heliga – ingen (men absolut ingen!) får ifrågasätta dem.
Eller hur Thomas gänget - Yvonne, Anna-Karin, Lars, Laila och andra?
Glöm inte "privatpersonerna" som mer eller mindre anonymt anmäler vid vissa bestämda tidpunkter...