Ny människorättsmyndighet

Enligt TT

FN:s Parisprinciper från 1993 slår fast att en institution för mänskliga rättigheter ska ha en rådgivande och rapporterande funktion, men också kunna uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Institutionen bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra medier.

Utredningen ska vara klar för redovisning den 31 juli 2018.

Källa: Regeringen

Sverige har ett gott rykte om sig när det kommer till mänskliga rättigheter, men saknar en särskild institution som ser till att dessa efterlevs. Efter kritik från FN ska regeringen nu inrätta en sådan. En utredare har till sommaren på sig att ta fram förslag på hur myndigheten ska se ut, enligt GP.

Man har ett gott rykte... ändå... kritik från FN...

PS. Har vi inte en fungerande Grundlag i Sverige?
Vem vet? – Inte jag…”

(Obs! Nu muras en ny brandvägg mina vänner…)

OM NI HAR MISSAT (på denna sida):
"Justice must not only be done, it must also be seen to be done!"