Som lovat: Nu kr vi!

De blir konkurrenter till sina forna arbetsgivare - advokatbyrerna Althin och Borgstrm & Bodstrm
Advokaterna Anna Edelhjelm och Patric Lindblom tar upp kampen mot sina forna kollegor p advokatbyrerna Althin och Borgstrm & Bodstrm. De startar egen byr och sger att de sjlva vill bli en del av den nya generationens "etablerade advokater".
Anna Edelhjelm och Patric Lindblom arbetade frst p Borgstrm & Bodstrm. Sedan fick Patric Lindblom erbjudandet att brja arbeta p Althin advokatbyr - vilket han sa ja till.

Efter ett tag s bestmde sig Anna Edelhjelm fr att starta eget och nu har allts Patric Lindblom slutit upp. Bda r inriktade p brottml men Anna Edelhjelm hanterar ocks familjerttsliga renden.
Publicerad 2013-06-07 08:13 i Dagens Juridik. Advokaterna Patric Lindblom och Anna Edelhjelm i Dagens JuridikAdvokaterna Patric Lindblom och Anna Edelhjelm


Inga konstigheter i att advokatfirmor bildas och/eller ombildas.
Dremot om man tar en blick ver tidslinjen och lite till!
Man kan hur enkelt som helst konstatera att Anna Edelhjelm hade mycket brttom sedan december mnaden 2012.

Flj nedan den omvnda tidslinje:
Lindblom Edeljelm, hemsida  
Lindblom Edelhjelm Advokatbyr
BOLAGSFORM: Handelsbolag
Bolaget registrerat: 2013-06-11
Fretagsrapport 2013-07-07:
  -   F-skatt status: Uppgift saknas
  -   Moms status: Uppgift saknas


Borgstrm & Bodstrm Advokatbyr AB
STYRELSE OCH ANDRA VERVAKANDE BEFATTNINGAR
Bodstrm, Thomas Lennart, Ordinarie ledamot, Styrelseordfrande
Borgstrm, Claes Gustaf, Ordinarie ledamot
Edelhjelm, Anna Maria, Suppleant (uppgifter bekrftade 2013-07-07)

Advokatfirman Patric Lindblom
BOLAGSFORM: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2013-04-26

2013-04-19 - Svar frn Sveriges advokatsamfund
Sveriges advokatsamfund har mottagit Ditt brev daterat den 19 april 2013 jmte bilagor.
I brevet riktar Du anmrkningar mot advokat Anna Edelhjelm.
Saken kommer hos samfundet att handlggas som ett disciplinrende.

(rendenr: D-20 13/0660)
Som fljd till advokat Anna Edelhjelms svar (***se lngre ner), sista gngen, den 25 juni meddelade Advokatsamfundet att handledningen i rendet fortstter.

2013-03-22 - Svar frn Advokat Claes Borgstrm, Borgstrm&Bodstrm Advokatbyr
Den handling som du skickat kopia av r advokatbyrns fullmakt (e.a. fullmakten r daterat 2013-01-14). Den r undertecknad av NN.
Anna Edelhjelm bedriver sedan den 1 februari i r egen verksamhet. NNs rende ligger inte lngre kvar p advokatbyrn Borgstrm & Bodstrm. Ngra ytterligare frfrgningar i rendet kommer drfr inte att besvaras.
Med vnlig hlsning
Claes Borgstrm


Advokatfirman Edelhjelm AB
BOLAGSFORM: Aktiebolag
Bolaget registrerat: 2012-12-03
startdatum fr:
F-Skatt: 2013-01-16
Moms: 2013-02-02


2010-03-29***
Vad handlar anmlan om?
Anmrkningar
  1.   Advokat Anna Edelhjelm har tidigare och fortsttningsvis frmjar klientens sak genom otillbrliga tgrder mot motparten (undertecknad).
I rttsligt frfarande har advokat Anna Edelhjelm gjort fr motparten (undertecknad) krnkande och/eller frklenande uttalanden.
Dessutom har advokaten om annan gjort frklenande uttalanden.
  2.   Advokat Anna Edelhjelm frmjar klientens intressen p ett otillbrligt stt.
  3.   Vid upprepade tillflle har advokat Anna Edelhjelm frmjat ortt.
  4.   Det finns flera omstndigheter som talar fr att advokat Anna Edelhjelm inte kan agera opartiskt i frhllande till motparten (undertecknad).
  5.   Advokat Anna Edelhjelm ssom ombud har medvetet frsummat vad rttegngsbalken och andra frfattningar rrande processen freskriver.
Inte minst har Advokat Anna Edelhjelm till domstol lmnat en uppgift som advokaten vet r osann.
  kompletterande anmrkning: Advokat Anna Edelhjelm har till Advokatsamfundet lmnat uppgifter som advokaten vet r osanna samt ytterligare uppgifter om att advokat Anna Edelhjelm har frmjat ortt.


Lt mig citera ngra rader ur min komplettering (2013-06-02) till anmlan som fljd till Anna Edelhjelms 1:a svar:
()

3 a. Det r styrkt att Anna Edelhjelm var helt medvetet att ordfranden Lars Jeppsson befann sig i grov jvssituation och trots mina invndningar har hon accepterat situationen (Vxj tingsrtt, T992-09 med domslut 23 april, 2010). Rdmanen Lars Jeppsson har i samband med samma vrdnadsml agerat i sin tidigare roll som klagare (206A-2368-06). Beviset har p olika stt och vid flera tillfllen citerats i T992-09, sist i samband med huvudfrhandlingen. (se dok C-5-2368-06, 2006-11-06, Lars Jeppsson klagare samt DOM i T992-09, s. 18, 19, 22, Lars Jeppsson domare. Bifogad tidigare som ab5a,b). Anna Edelhjelm har begrt och hade tillgng till alla akter i tidigare ml och rende med i princip samma aktrer.
Dremot nonchalant fortstter Anna Edelhjelm pst att hon inte hade ngon aning om!
Drmed talar Anna Edelhjelms indirekta erknnande av sig sjlv:
JAG ANGAV RDMANNEN LARS JEPPSSON SOM VAR ORDFRANDEN VID FRHANDLINGEN SOM REFERENS NR JAG ANSKTE TILL ADVOKATSAMFUNDET OCH HAN HADE INGEN ERINRAN MOT MIN ANSKAN.

()

Sist men inte minst!
Fr undertecknad r Anna Edelhjelms trovrdighet helt frbrukat d hon p ett helt arrogant stt infr Advokatsamfundet lter sitt handlande pverkas av tanke p egna frdelar eller obehag eller av hnsyn till andra ovidkommande omstndigheter.
Anna Edelhjelm lmnar osanna uppgifter till och med om hennes medlemskap i just Sveriges advokatsamfund:
Det r korrekt att jag rttade (NN) nr han kallade mig fr advokat r 2010 d jag nnu inte var ledamot av advokatsamfundet. Jag antogs den 28 januari 2011. Det r korrekt att jag sa att jag var bitrdande jurist.
FEL! FEL! FEL!
Undertecknad har aldrig ngonsin fre 2012 kallat Anna Edelhjelm fr advokat!

Dremot till undertecknads frga om hon p ngot stt r medlem i Advokatsamfundet (med hnvisning till matrikel bladet frn mars 2010 - bilaga bifogas som NYab4) har Anna Edelhjelm infr rtten (ordfrande Lars Jeppsson, huvudfrhandling i Vxj T992-09, 2010-03-29, Kl. ca 10:12) nekat ngon medlemskapsform i Advokatsamfundet trots att hon som bitrdande jurist var registrerat som verksam i Advokatssamfundets matrikelregister. P ett anmrkningsvrt stt har ordfrande Lars Jeppsson satt loket p frgan.
Undertecknad har vid tidpunkten kallat Anna Edelhjelm fr ombud.
()
Slut citat.


Det var det vad gller advokatfirmornas bildning och/eller ombildning samt ett visst disciplinrende.
n s lnge!
Squash turneringen fortstter. Vlkommen ter!