Kvinnojouren Blenda mste tgrda brister
( Nyheter P4 Kronoberg Publicerat: kl 08:44)
Nu har Inspektionen fr vrd och omsorg startat en frsta granskning av de ideella kvinnojourerna i landet och i Vxj har man hittat brister i kvinnojouren Blendas verksamhet.
Inspektionen fr vrd och omsorg krver nu att Kvinnojouren Blenda faststller rutiner fr att kunna rapportera, utreda, avhjlpa och undanrja missfrhllanden.
De nya rutinerna ska infras senast den 26 augusti krver Inspektionen fr vrd och omsorg


  *


Regeringen Socialstyrelsen IVO
I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrttades den 1 juni 2013 en ny myndighet, Inspektionen fr vrd och omsorg, som vertar bland annat tillsyns- och tillstndsverksamheter frn Socialstyrelsen. Inspektionens uppgifter ska frmst best av tillsyn och tillstndsgivning inom socialtjnst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om std och service till vissa funktionshindrade samt hlso- och sjukvrd och drmed jmfrlig verksamhet. Vidare ska inspektionen bland annat ha ansvar fr de register som behvs fr att utva verksamheten.
I propositionen fresls de lagndringar som r ndvndiga fr att ansvaret fr verksamheterna ska kunna fras ver frn Socialstyrelsen till Inspektionen fr vrd och omsorg.

Inspektionen fr vrd och omsorg (IVO) bedriver tillsyn ver verksamheter inom socialtjnstomrdet och hlso- och sjukvrden samt ver hlso- och sjukvrdspersonal i deras yrkesutvning.
Syftet med tillsynen r att upptcka och ptala brister som kan pverka skerheten fr den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprtthller en god kvalitet.
Mlet r att alla tillsynsobjekt som str under IVO:s tillsyn uppfyller kraven enligt gllande lagar, frordningar och freskrifter.


  *


Enligt egen berttelse r kvinnojouren Blenda i Vxj en partipolitisk och religist obunden frening, arbetar aktivt fr att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller socialt vld. Vi bekmpar i frsta hand det vld som riktas mot kvinnor.

Vidare, enligt egen berttelse, bildades freningen hsten 1981. Nr kvinnojouren under vren 1982 fick kommunalt bidrag och tillgng till en centralt belgen bostadslgenhet kunde kvinnojouren starta den aktiva jourverksamheten.
Denna verksamhet bedrivs dels genom telefonjour vissa tider i veckan och dels genom std och hjlp t kvinnor som vill frndra sin livssituation.
All vr medverkan syftar till att hjlpa kvinnorna att sjlva bestmma ver sina liv.
Vi kan, om de s nskar, frmedla kontakter med olika myndigheter, lkare, psykologer, jurister m.fl. Vi stller ocks upp som sllskap och std vid besk hos polis, advokat, sjukhus, domstol etc.  *


Ibland behver kvinnorna hjlp, ibland behvs kvinnojourernas insatser.
Det r grundlggande fr alla landets invnare, kvinnor som mn, att de behver knna sig trygga frn yttre hot.
MEN ingen fr st ver lagen!
Varken kvinnojourerna eller de som manipulerar dessa grupperingar i eget vinningssyfte.
MAN SKALL HJLPA, INTE STJLPA!