I huvudet på en ”Knightare” inför millenniumskiftet.


(fragment från en broschyr till anställda – 1999)


Vem är Knight?
KNIGHT
Har du någon gång funderat på vem Knight är, eller vad Knight är?
Vad vi står för som företag och hur vi uppfattas av vår omvärld?
Knight är inte bara en logotype med en riddarmask.
Knight är inte bara ett namn på ett visitkort eller en husfasad.
Människor är och tycker olika. Var och ens personliga särart ska vi naturligtvis vara rädda om. Se den här skriften som ett försök att fånga Knights själ.

Nu ska vi ta en titt bakom masken.
En för alla. Alla för en.

Ensam är definitivt inte stark, utan det handlar om vad vi tillsammans kan uträtta.
För att lyckas i vårt krävande arbete är det viktigt att vi känner glädje och trivs ihop.
Grunden för detta är att vi delar vissa gemensamma värderingar:
Hos Knight ska alla ha möjligheter att lyckas och alla är lika viktiga i företaget och i våra projekt, oavsett vad det står på ditt visitkort. Var inte rädd för att be om hjälp, eller att hjälpa. Tänk på att ingen kan allt, men alla kan något.

Det finns en god grundregel som får avsluta detta resonemang: behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Det är roligare att vara två när man dansar.
Det är roligare att vara två när man dansar.
Vad ska du bli när du blir stor?
Titt ut! Vad ska du bli när du blir stor?
Var dig själv. Vem skulle du annars vara?

Det är aldrig nyttigt eller bra att klä sig i lånta fjädrar. Det genomskådas. Vad vi menar är att vi ska vara ärliga och naturliga i alla våra relationer.
Vi håller vad vi lovar och står för det vi gör.
En av de viktigaste egenskaperna för att skapa goda relationer är att vara en god lyssnare.

Någon klok person uttryckte det så här: "människan är utrustad med två öron, men bara en mun. Alltså borde vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar”.
Vi behöver ju inte bli stumma för det.

Tid för hjältar.
Vad vore Sverige utan sina innovatörer och ingenjörer?
Vi tänker på vad namn som till exempel Baltzar von Platen, Gustaf Dalen och SKF 's grundare Sven Winqvist betytt för det svenska samhällets utveckling.
Vi inom Knight kan och ska spela en viktig roll när det gäller att hjälpa Sveriges industri att vässa sin konkurrenskraft.
Det är en härlig utmaning och vi ska vara stolta över att vi är ingenjörer.
Vad sägs om följande fria citat, hämtat från Ungdomens ingenjörs bok av Ellison Hawks från 1932:
"Ingenjörens arbete är av den största betydelse för mänsklighetens materiella framåtskridande. Det är ingenjörskonsten som till stor del har skapat förutsättningarna för det allt jämt fortgående närmandet mellan nationerna. Vill du bliva en av förkämparna av dessa höga ideal, välj din plats i livet och stå fast vid den".
En njutning för en sann ingenjör!

Barn: små människor med stora drömmar.
Barn: små människor med stora drömmar.
 Vrida, vända, testa och lösa problem. Oavsett ålder
Vrida, vända, testa och lösa problem. Oavsett ålder.
Teknik är kul.

Barn har en sällsynt förmåga att finna lösningar på alla tänkbara problem. De vrider, vänder och testar.
Begränsningarna finns egentligen bara i den egna fantasin. Och i barnens värld är det inte mycket som är omöjligt.

Den inställningen är precis lika viktig i vår vardag, när vi löser tekniska problem. Vårt nya kommunikationskoncept "Teknik är kul" bygger på fantasi, kreativitet och
nyfikenhet. Dessa tre nyckelord, ska genomsyra all vår verksamhet, både internt och externt.
Vårt epitet som kunniga och seriösa ska vi förstås hålla fast vid, men addera en mer mänsklig och personlig prägel.

Vi vågar vara annorlunda.

De emotionella värdena blir allt viktigare i marknadsföringen.
Det räcker inte att vara bra. Det är det många som är, och produkter och tjänster tenderar att bli allt mer lika.
Vi för en tuff och inspirerande kamp mot de andra teknikkonsultföretagen.
De erbjuder i stort sett samma tjänster som vi, därför är det ytterst viktigt att vi särskiljer oss, både i vår reklam och i vårt sätt att vara. Att vi sticker ut och vågar vara annorlunda, dock med relevans. Genom att vi för in fler emotionella värden i vår marknadsföring kan vi skapa större sympati och intresse för Knight, inte minst vad gäller att attrahera nya medarbetare.
Vi ska exponera oss starkt, tydligt och konsekvent, för att på sikt upplevas som mindre anonyma.

 En trädbit blir lätt till ett riddarsvärd.
En trädbit blir lätt till ett riddarsvärd.
Tuff, tuff, tuff, tuff. Jättetuff!
Tuff, tuff, tuff, tuff. Jättetuff!
Ar du med på tåget?

Nu har vi lyft på riddarmasken och försökt att beskriva lite av Knights själ, vår profil och vår framtida kommunikation. Mycket mer kan sägas och tänkas om detta.

Kanske har du en del frågor, funderingar och synpunkter?
Vi skrev tidigare att det är din skyldighet att lägga dig i. Det står fast, bara du är med på tåget.

Vi är övertygade om att det blir en spännande färd...PS. 2011
En annan klok person sa: "Man lär sig hela tiden att man kan lära sig mer”.