Inga nyheter. Nästan.

På Wikipedia kan man läsa om befruktning (ibland kallad konception, fertilisering, fekundation eller syngami), att den är process då två könsceller (manlig och kvinnlig) förenas och bildar en ny organism av samma art. För att kvinnan ska kunna bli befruktad krävs det att hon har samlag med en man eller blir befruktad på konstgjord väg.
Insemination eller konstbefruktning är ett sätt att placera sperma i honans fortplantningsorgan på konstgjord väg för att försöka åstadkomma befruktning.
Hos människor räknas insemination som assisterad befruktning, där man antingen använder sperma från kvinnans manliga partner eller sperma från en spermadonator. Spermadonator används i de fall där den manliga partnern inte producerar några spermier eller där kvinnan inte har någon manlig partner (det vill säga ensamstående kvinnor eller lesbiska). I de fall där donerad sperma används, är kvinnan den gravida och genetiska modern till det producerade barnet. Spermadonatorn är den genetiska eller biologiska fadern till barnet. Bestämmelser för mänsklig insemination finns bland annat i lagen om genetisk integritet

Resultat av genetisk kartläggning förvånar forskare, skriver Dagens Medicin.
Nordsvenskarnas och sydsvenskarnas genetiska uppsättningar skiljer sig oväntat mycket, konstaterar forskare bakom en ny kartläggning. Den slutsatsen dras efter analys av mer än 350 000 genvarianter hos 1 525 svenskar.
I kartläggningen ingår också ett referensmaterial från 3 212 finländare, britter, tyskar och ryssar. Forskarna konstaterar att svenskarna, i synnerhet sydsvenskarna, är mer nära släkt med tyskar och britter än med finländare.
Trots att Sverige och Finland var ett och samma rike i flera hundra år, verkar svenskarna och finnarna knappt ha hoppat i säng med varandra, säger en av forskarna.

Nya forskningsrön tyder på ökad risk för medfödda missbildningar hos barn födda efter assisterad befruktning, skriver DN.se.
De franska forskarna pekar dock på att resultaten i en del av dessa studier varit långt mer alarmerande. De tror att deras egen studie – given dess storlek – är mer med sanningen överensstämmande.
De franska forskarna vill uppmärksamma politiker på problematiken men också få läkarna att bättre informera föräldrar som vill ha assisterad befruktning.
En mutation är en förändring av en gen som innebär att den ger en annan information är den gjorde tidigare. Mutationer kan vara skadliga eller nyttiga. De skadliga mutationerna gallras för det mesta bort genom det naturliga urvalet, medan de nyttiga hålls kvar och kan hjälpa arten anpassa sig till nya förhållanden.
Naturen förändras hela tiden och arterna måste anpassa sig till de nya förhållandena för att kunna överleva.
En grupp forskare vid J. Craig Venter Institute i Kalifornien har lyckats tillverka en konstgjord cell. Det är första gången som vetenskapsmän har lyckats skapa en cell som också kan reproducera sig själv, skriver DN.se
Efter många miljoner år är människan fortfarande den arten som behöver två könsceller, manlig respektive kvinnlig, förenas och genom befruktning bilda en ny organism. En ny människa.