Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till


Agenter, informatörer, infiltratörer. Vi ser dem på film men de finns också i en verklighet nära dig, skrev förre rikskriminalchefen Tommy Lindström i en debatt artikel (Gate Report #06/08).

Tidigare gällde som princip att en informatör aldrig någonsin avslöjades - behovet av dennes hjälp kunde ju alltid uppstå igen. Polisen röjde inte ens att en informatör använts utan de uppgifter denne kom med användes som kunskap vid förhör med andra för att kunskapen skulle kunna presenteras i rätten.
En stor del av problemet ligger i hur Rikspolisstyrelsen hanterar, eller snarare inte hanterar, frågan om informatörer. Antalet fall med användande av informatörer är få och existerar inte alls i vissa delar av landet. Om den högsta polisledningen inte vågar ta ställning till hur informatörs-/ agentverksamheten skall utföras uppstår problem.


Ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Ett tydligt exempel har vi i senaste polisprovokation skandal avslöjat av TV4 och hårt kritiserat av riksåklagaren Nils-Eric Schultz.

Men tillbaka till Tommy Lindströms inblick i informatörernas hemliga värld.
I polisiärt hänseende, informatören är det en person som kan, och är villig att, lämna uppgifter av värde för det brottsuppdagande arbetet. Polisen arbetar med informatörer på olika nivåer: med tjallare, oftast (små)-brottslingar som enskilda polismän har god kontakt med, med uppgiftslämnare som kan vara både kriminella personer och sådana som har kontakter i den undre världen (flickvänner, mödrar och kompisar), samt med egentliga informatörer, som av polisen är bedömda och inte sällan rekryterade för sin kunskap och sin möjlighet att hämta in efterfrågade informationer.

Informatörerna finns överallt: föreningar, arbetsplatser, webbplatser, överallt!

Det mentala och sociala trycket på en polisagent, vare sig den personen är en polisman eller civilist, är mycket stort och kräver kontinuerlig debriefing och mänsklig tillsyn. Ansvarig chef måste göra oanmälda besök hos agenten, även i hemmet, för att skaffa sig tillräcklig kunskap om hur tillståndet är. Det är inte heller ovanligt att agenterna får olater i sitt speciella liv; idéer måste stävjas i tid.

Bland de viktigaste punkter i en praxis som måste följas för att infiltratören skall fungera:
- Operationen skall vara och förbli hemlig. Bevisningen i domstol måste skaffas fram utan vittnesmål av infiltratören.
- Infiltratören måste följa order till punkt och pricka och får aldrig tveka eller hitta på något själv. Att det är bättre att fly än illafäkta gäller for denna verksamhet. Att man avbryter en farligoperation är inget att skämmas för. Infiltrativ spaning skall aldrig drivas längre än absolut nödvändigt for att nå resultat eller for att sopa igen spåren.
- Infiltrationen skall kombineras med andra arbetsmetoder och infiltratören skall också nyttjas för att applicera utrustning, förbereda provokationer och sprida desinformation.

När infiltratören används i avslöjande syfte, för att spränga brottslig verksamhet bör det (kanske) ses som en lyckad insats från och för samhällets sida.
Är däremot syftet enbart att provocera brott och används mot helt oskyldiga människor för att skydda den rättsapparat som själv har begått misstagen, då kan man enkelt påstå att rättssäkerheten är definitiv äventyrat!
Då hamnar oskyldiga människor i fängelse eller blir stämplade som skyldiga för livet…

Hur pas omfattande är den här verksamheten i Sverige, det är kanske ingen som har 100% koll på. Men för att kunna fungera en sådan mycket farlig verksamhet, den bör omfatta hela samhället. De flesta trodde nog inte att detta existerade i Sverige förrän det här avslöjades i 2004. Nu vet vi att det har förekommit, och att polisen har betalat ut enorma belopp varje år till informatörer/infiltratörer.

Än så länge (så vitt jag vet) finns det inga omfattande avslöjande om åklagarmyndighetens och/eller domstolsväsendets inblandning i infiltratörernas värld.
Än så länge…

Enligt TV4 hävdar polisen att från och med december i fjol har man fryst all infiltratörsverksamhet. Men eftersom TV4 inte får ställa några frågor till polisen är det svårt att veta säkert… Däremot stämmer det med mina egna iakttagelser!

Visa infiltratörer flyttas eller byter helt enkelt plats med varandra…
Squash turneringen fortsätter!