För tre veckor sedan skrev jag inlägget Justice or Injustice där jag uppmärksammade att
Wikileaks grundaren Julian Assange fortsätter att motsätta sig ett utlämnande till Sverige och hävdar att den svenska åklagaren Marianne Ny inte har befogenheter eller grund för sin begäran.
Samtidigt säger det rättsliga teamet bakom Julian Assange, att de fruktar att han kan hamna i Guantanamo Bay om han utlämnas till Sverige för att svara på sexuella övergrepp anklagelserna.


Det rättsliga teamet bakom Julian Assange, beskriver sju punkter som kommer att bestrida hans utlämning, som efterlyses av den svenska åklagaren, Marianne Ny, efter anklagelser från två kvinnor som påstår att Julian Assange sexuellt hade angripit dem i separata incidenter i augusti.
En anklagelse, att Assange hade sex med en av kvinnorna medan hon sov, skulle uppgå till våldtäkt enligt Svensk lag. Båda kvinnorna hade tidigare haft samtyckande sex med Julian Assange.

Assange teamet kommer att föra sin talan den 7:e och 8:e februari, då Julian Assange kommer att återvända till domstol för hela utlämningsförhandlingen. Fallet för hans utlämning är hävdat riksåklagarmyndigheten på uppdrag av den svenska åklagaren, med det fullständiga åtalet väntas man inte släppa före detta datum (8 februari).


Så att nästa vecka en domstol i London ska pröva om Wikileaksgrundaren Julian Assange ska utlämnas till Sverige.
En ganska stor överraskning är att förre överåklagaren Sven-Erik Alhem har kallats att vittna till fördel för Assange. Sven-Erik Alhem bekräftar att han har blivit kallad som expertvittne, i Expressens nätupplaga.
Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare i Malmö, har tidigare uttalat sig kritiskt om hur fallet har hanterats i Sverige. Bland annat är han kritisk till att den första åklagaren i utredningen läckte för medier att Julian Assange var anhållen i sin frånvaro för våldtäkt.
Nu har Assanges brittiska advokatteam hyrt in honom som konsult till förhandlingen.
Sven-Erik Alhem ska ge sin syn på förfarandet och kontakten med honom förmedlades via Wikileaksgrundarens svenska försvarare, Björn Hurtig.
Jag har ingen roll i vare sig den svenska eller brittiska processen. Jag ska bara ge min objektiva syn på hur jag tycker att förfarandet borde ha varit”, säger Sven-Erik Alhem till TT.
Inför förhandlingen har han ombetts att skriva en inlaga på engelska som ska presenteras för rättens ledamöter.
TT: Vad hoppas du att den kan ge?
Sven-Erik Alhem: Det frågar jag mig också. Jag har en hög integritet och tar inte ställning för den ena eller andra sidan. Mitt mål är att rättvisa skipas men för en fair trial behövs också en fair förundersökning, säger han.
Sven-Erik Alhem är också ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund. Han anser inte att den rollen kolliderar med uppdraget i London.
Sven-Erik Alhem: Nej. Alla parter i en rättegång måste få sina rättigheter tillgodosedda. Vi ska värna målsägarens intressen, men aldrig på bekostnad av den misstänktes rättigheter.


Ni som följer den här sidan mins kanske ett äldre inlägg (26/3 2010) där jag tog upp ett tre år gammal debatt mellan dåvarande justitiekansler Göran Lambertz och dåvarande överåklagaren Sven-Erik Alhem i en SVT debatt (Argument, januari 2007) - Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?

Programledare:
Vad är det stora problemet som du ser med att Göran Lambertz säger det han säger?...
Sven-Erik Alhem:
Det är egentligen detta… Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ”jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel”
Göran Lambertz:
Vi är verkligt inne på det alvarliga för att här handlar om människor som ibland anklagas felaktigt och ibland döms felaktigt för brott som de inte har begått och det är livs tragedier, det är förstörda liv, därför måste vi vara på tå… Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel

Hur står det egentligen till med rättssäkerheten i landet Sverige?Men först till London!
Justice must not only be done, It must also be seen to be done!...

Good Luck Julian Assange!PS.
Thomas Bodström har “vaknat” och från sitt första inlägg sedan 22 december får vi veta hur han har blivit chockat av en krypande iguana…
Samtidigt visar Thomas Bodström en annan sida (den riktiga?) av sitt agerande som uppfostrande pappa:
…” Jag försöker skriva men det är svårt att göra det när man måste skrika håll käften var tionde minut till rastlösa barn, som inte borde vara hemma en hel dag."…
Aj, Aj, Aj!
Ska Thomas söka lugnet i London några dagar för att hjälpa kollegan Borgström?

Vem vet