Dödligheten (dödsfrekvens i en befolkning) varierar dels mellan könen, dels och framför allt mellan olika åldersgrupper i en befolkning. Dödligheten i olika åldersintervall, den åldersspecifika dödligheten, är oftast högre för män än för kvinnor.
År 2008 avled 91 542 personer i Sverige, varav 47 426 kvinnor och 44 116 män.
(källa: Socialstyrelsen)
Rökning är idag den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall.
I Sverige beräknas för närvarande omkring 6400 personer dö i förtid varje år till följd av sitt tobaksbruk och ytterligare drygt 500 på grund av passiv rökning. Av dem som dör på grund av rökning är drygt hälften – i första hand män – i medelåldern (35-69 år). (källa: Folkhälsoinstiututet)
Alkoholkonsumtionen kostar Sverige 20,3 miljarder kr per år.
Ungefär 5 procent av männen i Sverige dricker för mycket. Motsvarande siffra för kvinnor är cirka 2,5 procent.
I Sverige orsakas över 2 000 dödsfall per år av alkohol och hälften av alla registrerade våldsbrott har begåtts under alkoholpåverkan. 1676 män och 456 kvinnor i 2008 enligt Socialstyrelsens statistik.
Lågkonsumenterna har högre löner än både helnykterister och högkonsumenter.
Till de yttre orsaker till sjukdom och död hör
olycksfall (3045 därav 1797 – män och 1248 – kvinnor i 2008),
självmord (1170 därav 855 – män och 315 – kvinnor i 2008), enligt Socialstyrelsens statistik.

Sist men inte minst:
Under 2009 har fullbordats mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång i 188 fall, därav mot kvinna – 89 och mot man – 99. Lagföringsbeslut för mord mot män i 113 fall och ii 6 fall mot kvinnor. Enligt Sveriges SCB som bland mycket annat redovisar att under 2009 skilde sig totalt 22 111 par i Sverige…


*

Apropå den sista.
ETT MORD ÄR ETT MORD FÖR MYCKET! Inget snack om saken!

Men för det behöver man inte anklaga hela Sveriges manliga befolkningen som potentiella mördare!
De flesta (om inte alla) brott som mord, grovt våld och övergrepp är relaterade i massmedia vid respektive tidpunkt.

Det hjälper inte att hysteriskt peka med fingret runtomkring. Med lögner, manipulerade fakta och bevis och därmed iscensatta rättegångar kommer man aldrig lösa orsaken till all våld.

I sin krönika publicerad i Aftonbladet 28 maj 2004 skrev Liza Marklund om att var tionde dag mördas en kvinna i Sverige. I över 50 procent av fallen är det bevisat att hennes man eller före detta man mördade henne.
- Sedan 1970-talet har det dödliga våldet "i nära relationer" (som det kallas på myndighetsspråk) minskat med ungefär 30 procent, bland annat därför att akutsjukvården blivit bättre på att behandla just knivskador.
- De senaste 15 åren märks dock ingen avmattning. Dödstalen ligger fast: 1990 mördades 28 kvinnor, 1999 mördades 34.


Vad har det hänt sedan Liza Marklunds krönika från 2004?
Liza Marklunds antagonist (Mia – sanningen om Gömda vs Gömda) Monica Antonsson uppmärksammar samma sak, nu efter 6 år.
Idag (2010) ligger uppmärksammat våld i samma nivå som i 2004 och tidigare trots många satsade miljarder mot så kallade våld "i nära relationer".

Jag själv anser att om dessa miljarder hade satsats för att förstärka familjernas goda förhållande (separerade eller icke separerade makar) hade med all säkerhet våldet "i nära relationer" minskat och kanske det viktigaste av allt – många barn hade varit lyckligare idag!
Det är jag övertygad om!

*

Självklart att vi har 188 mordfall som vi måste uppmärksamma och göra något åt.
Men varje år har vi över 1100 självmord, över 3000 olycksfall med dödlig utgång, över 2000 alkoholrelaterade dödsfall och nästan 7000 fall av tidiga dödsfall orsakade av rökning!

Ja, Sverige måste få stopp på ALL dödlighet!