Tack och lov växte jag upp som ateist. Med möjlighet att välja min egen tro!
Det skulle kunna tolkas som, till exempel: Du måste finnas...

*

Du har helt rätt i vad du skriver i dagens krönika, Johanne Hildebrandt. Även om du felar med misslyckat rubriksval.. Rubriken bör vara:

Kristendomens mål: hålla människor på plats

Det finns massvis med exempel från kyrkans exixtens men om vi bara tittar på Inkvisitionen ...
I Svenska Nationalencyklopedin kan man läsa att Inkvisitionen inleddes med en allmän uppmaning till vittnen och brottslingar att träda fram (generalinkvisition). De som bekände och ångrade sig återupptogs i kyrkan efter botgöring. Mot de misstänkta som inte frivilligt bekände vidtog därefter specialinkvisitionen, med förhör och från 1252 även tortyr. I flertalet fall var dock inkvisitionens slutliga straff tämligen milda. Endast de som vägrade bekänna och visa ånger eller som återföll i brott dömdes till döden, vilket verkställdes av de världsliga myndigheterna...

Ringer nån klocka? :)

Alla som har makt används av auktoritetsutovning och vill styra och hålla (andra) människor på plats.
Mer eller mindre med inkvisitoriska liknande medel.

EU i ett nytt förslag vill tvinga nyblivna mammor att vara hemma de sex första veckorna efter förlossningen...
I Sverige tvingas blivande ensamstoende pappor överge papparollen (delvis eller helt) om man inte vill riskera anklagas och stämplas som pedofil...

Glad Påsk! :)