Det är välkänt hur det blir med den som gräver en grop åt andra…

Att jag envisas falla in i den stora minutiöst grävda gropen är en annan historia som så tidigare lövat snart kommer att synas och spridas…

*

Dessa dagar inom kristendomen firas påsken. Evangeliker, protestanter, katoliker, ortodoxer och andra kristna över hela EU (och hela världen, självklart) firar påsken, livets seger.
Apropå EU, livets seger och annat…
Inte för länge sedan läste jag ett intressant inlägg på FMSF (Fria Moderata Studentförbundet).
Ett mycket intressant ställningstaggande vad gäller vår nya EU-minister Birgitta Ohlssons utspel över att EU i ett nytt förslag vill tvinga nyblivna mammor att vara hemma de sex första sex veckorna efter förlossningen.

De på FMSF anser att det ironiska dock är att en vänsterpartist och en minister som har gjort sig kända för att stödja kvotering av föräldraförsäkringen. Så damerna vill bestämma över andras liv när det passar dem, men inte när det inte passar dem...
Jag själv anser att rent allmänt det är en självklarhet att det är frågan om människors rätt att få välja.

En liten gullig kyckling eller livets seger?
l
Glad Påsk!

Men…

Vi bör inte blanda ihop kvinnornas, männens och barnens rättigheter
Vi pappor och mammor har enbart skyldigheter i frågor om våra barn, i frågor om barnets bästa!
Vi måste visa lika respekt för både kvinnor och män, för både män och kvinnor men alltid sätta våra barns bästa i första rummet!
Vi föräldrarna måste se till att våra barn mår bra nio månader förre förlossningen, sex första veckorna efter förlossningen, sex första månaderna efter förlossningen, sex första åren efter förlossningen och minst till barnen blir 18 år gamla!

På så sätt har livet segrat i flera tussen år…
Och så måste det fortsätta om man inte vill upptäcka elden eller uppfinna hjulet på nytt!Man kommer ingenstans om man gräver en grop åt andra