"Handen på hjärtat, när hände det senast att en patient överdrev, undanhöll information eller rent av ljög om sina symtom för dig? Frågan är svår att besvara, eftersom vi i regel saknar såväl beredskap som instrument för att upptäcka det. Men om lögnen är lika vanlig inom vården som på andra sociala arenor är risken stor att det hände nyligen."

Citatet ovan inleder i Läkartidningen artikeln:

Är vi alla lurade?
Om överdrifter, hemligheter och lögner i sjukvården

av
Anders Lundin överläkare, Psykiatriska kliniken, FoUU-sektionen, och
Christian Oldenberg leg psykolog, Neuropsykologimottagningen, båda vid Danderyds sjukhus, Stockholm
Läs mer här om artikeln Är vi alla lurade?* Münchausen syndrom by proxy *

Claes Sundelin, barnhälsovårdsöverläkare och professor vid Uppsala universitet inleder sin artikel/bok
”Tecken på barnmisshandel och försummelse – En bok till skolsköterskor, BVC-personal m.fl.” med, bland annat, att känslomässiga blockeringar och förnekanden – av typen "detta kan ingen vårdnadshavare eller närstående till barnet ha gjort" – utgör nog fortfarande det största hindret för en korrekt diagnos och fortsatt skydd för det utsatta barnet.

Vad gäller försummelse och psykisk kränkning av barn kan förekomma i många olika former, konstaterar Claes Sundelin.

En stor del av boken ägnar Claes Sundelin till så kallade Münchausen by proxy-syndromet, som innebär att en förälder eller någon annan närstående aktivt skapar mer eller mindre alarmerande symtom hos ett barn.
Läs mer om boken Tecken på barnmisshandel och försummelse här...

* PAS *

Sist men absolut inte minst, i Psykologtidningen skriver Fil. dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren i en genomgång av PAS (Parental Alienation Syndrome) att det är ett trauma för ett barn att avskiljas från en förälder, detta trauma påverkar också barnets fysiska hälsa.

Det är nu dags att börja tillämpa kunskapen om hur barn skadas av ett avskiljande från sina rötter, och kun­skapen om hur barn kan hjärntvättas i de allra svåraste vårdnadskonflikterna. Om inte bidrar vi som psykologer till att barn skadas - både på kort och på lång sikt uppmärksammar Lena Hellblom Sjögren.

Läs en del av denna genomgång publicerat i Psykologtidningen i artikeln Behöver psykologen bry sig om PAS?


Ett stort GRATTIS på födelsedagen Lena Hellblom Sjögren!