Tack till Kungaparet, H.M. Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia som planerar att starta ett forum i Stockholm, med syfte att stärka barns och ungdomars rättigheter.
20091225-HM_Kungen.jpg

Jag och drottningen har under en tid burit på en gemensam dröm om att skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen, ett World Child and Youth Forum, vars syfte är att inspirera och att stödja att FN:s barnkonvention efterlevs... sa bland annat H.M. kung Carl Gustaf.
Läs gärna mer om World Child and Youth Forum på www.childhood.org länk

Låt oss hoppas att att barnkonventionen blir svensk lag...