Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >     <<< 50 <<<       Hem                                        

19/01 2011

21:30

Det regnar… bomber!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Det regnar… bomber!
Den dömda pedofilen kunde bygga upp ett nytt liv utanför den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall och begå nya övergrepp.
Uppdrag granskning, kan nu avslöja att kliniken inte bara visste - de hjälpte pedofilen att skaffa en egen lägenhet i det område där han hittade sitt nya offer.

SVT Rapport

Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall hjälpte en dömd pedofil att skaffa
lägenhet i det område där han hittade sitt nya offer - en femårig flicka.
När de nya övergreppen avslöjades 2009 hävdade sjukhusledningen att mannen fört kliniken bakom ljuset, men en kartläggning som Uppdrag granskning gjort visar att personal från rättspsyk t.o.m hjälpte till med flytten.
SVT:s granskning visar också att ingen på kliniken reagerade när den nu 44-årige mannen laddade ned barnporr på rummet eller tillbringade dagarna i lägenheten på Hammarvägen i Sundsvall.
Hälften av svenskarna tycker att man ska få reda på om det bor en dömd pedofil i det egna bostadsområdet.
Det visar en Sifo-undersökning som SVT-programmet Debatt beställt.
Av de tillfrågade anser 33 procent att man inte bör lämna ut sådan information om en person. Bland föräldrar vill 61 procent veta om det finns en pedofil i samma område som barnen.
I storstadsregionerna är man mer negativt inställd till ett sådant offentliggörande än vad man är i småstäder. (SVT)

Lite mer om det, imorgon (torsdag, 20/1 20:30)under SVT:s Debatt


Ja, grymma, skrämmande avslöjande om pedofiler och… psykiatri!
Glöm inte följa kommande avslöjande om… psykiatrin och lite till!


***

För ett par dagar sedan presenterades ekonomiska bomber (se annat inlägg, längre ner).
Strax efter fick jag frågan: ”- Och... apropå makt och pengar... Handlar det om svenskar, tro?
- Vet ej hur det är med makten, men pengar… jo, pengar finns det mycket... så att det kan svämma över… öar… , svarade jag.

Janne Josefsson (och Axel Humlesjö) är på väg mot Älmhult - och Ikea… och…
Vad har det att göra med Wikileaks och häromdagen ekonomisk bomb?
Följ uppdrag granskning, följ sanningens spår…
16/01 2011

22:10

BROTT MOT GRUNDLAGEN (del 1)

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
BROTT MOT GRUNDLAGEN (del 1)
Förra veckan inledde Lena Sandlin sin ledare Brott mot grundlagen? på folkbladet.nu: WIKILEAKS hemliga dokument som publiceras kan verkligen få oss att ifrågasätta våra makthavare.
Dokumenten visar att både socialdemokrater och moderater använder sig av dubbel bokföring. De säger en sak offentligt men i hemlighet något helt annat.


I Söderhamn anklagas chefer för brott mot grundlagen
Socialförvaltningen i Söderhamn har under en längre tid haft problem. Personalen är dock rädd för repressalier och utfrysning om man framför sin kritik. Anställda på förvaltningen har anonymt gått ut i Söderhamn/Söderhamns-Kuriren och berättat om missförhållandena, skrev Pär Jansson i journalisten.se

Är det verkligen så?
Är det bara våra makthavare som säger en sak offentligt men i hemlighet något helt annat?

Enligt Smålandsposten, i Kronobergs län blev en socialsekreterare varnad för dataintrång. Socialsekreteraren misstrodde sin kollegas insats i en familj. Och loggade in sig i den sekretessbelagda personakten 20 gånger.
Socialsekreteraren ville själv inte ge någon förklaring till varför hon gått in i ett ärende som handläggs av en kollega.
Men enligt hennes chef ska det ha handlat om att hon hade synpunkter på hur ärendet hanterades.
- Det fanns en oro för att vi inte hade agerat tillräckligt kraftfullt i det här ärendet. Och då ville hon se vad som skedde och gick in i det här verksamhetssystemet..

*

Och så vidare sträcker sig lögnkarusellens dominobrickor

MEN! När man börjar prata om BROTT MOT GRUNDLAGEN utövad av makthavare och inriktad mot sitt eget folk, då närmar vi oss med stora steg dominobrickornas fall!
Man måste se vad som händer och vad man kan (gott)göra i den elfte timmen innan det blir för sent


11/01 2011

19:00

Justice or Injustice

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Justice or Injustice
Wikileaks grundaren Julian Assange fortsätter att motsätta sig ett utlämnande till Sverige och hävdar att den svenska åklagaren Marianne Ny inte har befogenheter eller grund för sin begäran.
Samtidigt säger det rättsliga teamet bakom Julian Assange, att de fruktar att han kan hamna i Guantanamo Bay om han utlämnas till Sverige för att svara på sexuella övergrepp anklagelserna.


Det rättsliga teamet bakom Julian Assange, beskriver sju punkter som kommer att bestrida hans utlämning, som efterlyses av den svenska åklagaren, Marianne Ny, efter anklagelser från två kvinnor som påstår att Julian Assange sexuellt hade angripit dem i separata incidenter i augusti.
En anklagelse, att Assange hade sex med en av kvinnorna medan hon sov, skulle uppgå till våldtäkt enligt Svensk lag. Båda kvinnorna hade tidigare haft samtyckande sex med Julian Assange.

Assange teamet kommer att föra sin talan den 7:e och 8:e februari, då Julian Assange kommer att återvända till domstol för hela utlämningsförhandlingen. Fallet för hans utlämning är hävdat riksåklagarmyndigheten på uppdrag av den svenska åklagaren, med det fullständiga åtalet väntas man inte släppa före detta datum (8 februari).

Distriktdomaren Nicholas Evans beslutade vid förmiddagens förhandling för att underlätta villkoren för borgen förhållanden, som kräver Assange att bära en elektronisk böja och dagligen rapportera till en polisstation nära den ståtliga hem på Suffolk/Norfolk gränsen där han vistas. För nätterna 6:e och 7:e februari kommer Julian Assange tillåtas stanna i London.

Beslutet att flytta förhandlingarna till domstolen i östra Greenwich väckte också spekulationer om att det är första steget mot att åtala Julian Assange för terrorism.
Domstolen ligger i närheten av säkerhetsanstalten Belmarsh, som kallats Storbritanniens svar på USA:s fångläger på Guantanamobasen eftersom ett antal terrormisstänkta i början av 2000-talet hölls inspärrade där utan rättegång...10/01 2011

20:00

The Truth

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
The Truth

The truth, the whole truth and nothing but the truth.
Sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen.


Daniel Ellsberg är en amerikansk före detta krigsanalytiker som genom att läcka de så kallade Pentagon Papers till allmänheten bidrog till att vända opinionen i USA mot Vietnamkriget. För denna insats belönades han med 2006 års Right Livelihood Award.
Priset som instiftades 1980 av den svensk-tyske filatelisten Jakob von Uexkull, och som brukar delas ut till människor som på något sätt anses arbeta praktiskt för jordens och dess invånares bästa.
Ellsberg, som förstod att FBI trots tidningarnas källskydd snart skulle få tag i honom, gick under jorden tills han den 28 juni 1971 offentligt överlämnade sig till åklagarmyndigheten i Boston. I samband med överlämnandet sa att han som en amerikansk medborgare, som en ansvarsfull medborgare, kunde inte längre medverka till att dölja denna information från den amerikanska allmänheten. Han sa att han gjorde det tydligt i sitt eget spel och att han var beredd för att svara på alla konsekvenser av detta beslut.
Han åtalades för stöld, konspiration och spionage och räknade med att få tillbringa återstoden av sitt liv i fängelse.
Nixon-regimen hade dock genom ett flertal kriminella handlingar, såsom inbrott hos Ellsbergs psykolog och planerat mord på Ellsberg själv, försökt att misskreditera honom och därmed undkomma den politiska katastrof som hotade genom the Pentagon Papers. Dessa försök avslöjades och ledde till att domstolen underkände åtalet mot Ellsberg.

Inbrottet hos psykologen kom vidare att ingå i Watergateaffären som fällde Nixon-administrationen. (oops!)


Men den är en 40 års gammal historia…
Nu till det viktiga, till dagens ”Pentagon Papers”, alltså Wikileaks affären och anklagelserna mot Julian Assange…

Än så länge vill jag bara hänvisa till det vad advokaten Glenn Greenwald i sin debatt med Fran Townsend (på CNN) besvarade Jessica Yellins (CNN) fråga om våldtäkt anklagelser…
[Jessica Yellin]
Let me ask you about the rape charges. I’m guessing, do you agree with him that it is a smear campaign and beyond that, do you think they hurt his credibility for his larger cause?
[Glenn Greenwald]
Well, I think it would be totally irresponsible for anybody, me or anybody else to assume either that he is guilty of those charges or that he is innocent of those charges. He — let me just remind you, he hasn’t actually been charged with a crime even in connection with that case.
The Swedish government wants to interrogate him, but has not yet charged him with any crime. So, obviously, when someone is accused of crimes like that, it harms their reputation. Every time there’s somebody who reveals information about the government that is embarrassing, they get charged with all kinds of improprieties.

That’s why Richard Nixon broke into the psychiatrist’s office of Daniel Ellsberg to discredit him, but I think what we need to do is to wait and see how that plays out. If he is guilty, he should be punished in a court of law if he’s not, then he shouldn’t be. He has not yet even been charged, let alone convicted of those crimes either.


…Och till det vad Michael Moores svarade till Rachel Maddow (MSNBC) i dessa två nyckelfrågor…


Innan introducerade Moore, uppmanades Moore av Maddow inför publiken att inte avvisa anklagelser mot Assange. "Även om du är misstänksam om tidpunkten, finns det två kvinnor som gick till polisen med huvudsak anklagelser om våldtäkt mot den här killen," sa Maddow.
Sedan började dialogen mellan Maddow och Moore. Han sa att han hade hjälpt Assange med borgen 20.000$) eftersom "Wikileaks har gjort ett viktigt arbete för att få sanningen ut om så många saker som vi aldrig har fått sanningen om.
"På tal om våldtäkt anklagelserna, sa Moore: "Jag vet ingenting om vad som hände mellan Assange och dessa två kvinnor." Men han betonade att han inte tar våldtäkt anklagelser lätt.
"När jag var 19 år gammal, hjälpte jag starta det första våldtäkt kriscentrum i Flint, Michigan, så det här har varit en mycket allvarlig fråga för mig under en mycket lång tid”, sa han. "Varje kvinna som påstår sig ha utsatts för sexuellt våld eller våldtäkt måste tas på allvar, och dessa anklagelser måste undersökas i största möjliga utsträckning ... dessa två påstådda offer måste behandlas mycket seriöst och Mr Assange måste svara på frågorna.
Moore fortsatte och sa att frågan i saken snarare är om "det finns ett samordnat försök att stoppa ... någon som försöker göra jobbet för att berätta för oss sanningen."
there is a concerted attempt to stop...anybody that is trying to do the job of telling us the truth.Tell us the truth!

The truth, the whole truth and nothing but the truth.
Sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen.


***

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe says (art. 6.2): "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law". This convention has been adopted by treaty and is binding on all Council of Europe members. Currently (and in any foreseeable expansion of the EU) every country member of the European Union is also member to the Council of Europe, so this stands for EU members as a matter of course. Nevertheless, this assertion is iterated verbatim in Article 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
The Universal Declaration of Human Rights, article 11, states: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees necessary for their defence.

***


Och en liten detalj…
Thomas Bodströms sista blogginlägg är daterat 22 december. Han var tidigare mycket flitigt. Konsekvent med en vecka mellanrum (smile…)


28/12 2010

16:10

Apropå falska anklagelser

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Apropå falska anklagelser
Våldtäktsdömd frias i Högsta domstolen
Publicerat: kl 15:32, Ekot.

När ord står mot ord i sexualbrottsmål ska rätten ta hänsyn till berättelsens innehåll och inte till det intryck som personen ger. Det slår Högsta domstolen fast i en vägledande dom i dag, där en man som tidigare dömts till fyra års fängelse för att ha våldtagit och utnyttjat sin son sexuellt frias.
Mannen som i dag friades i HD åtalades i juni 2009 för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Brotten ska ha begåtts mot mannens tonårige son 2003-2005.
Tingsrätten friade mannen. Hovrätten dömde honom mot hans nekande till fyra års fängelse och till att betala skadestånd på 180 000 kronor till sonen.
Pojken sade först att inga övergrepp hade skett, sedan ändrade han sig.
I domen tar Högsta domstolen upp flera faktorer som är viktiga när domstolen ska bedöma trovärdigheten i en berättelse. Bland annat om den är logisk, rik på detaljer och inte innehåller felaktigheter och motsägelser, skriver TT.Bara så ni vet!...

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Nikita - Rättsväsendets squashturnering.

Myndigheternas övergångssäsong är inte över i Växjö än.Efter nyheten om en Ny domare vid Växjö tingsrätt publicerat: torsdag 22 januari 2009 kl 13:49, (SR Nyheter P4 Kronoberg)
Då, under en torsdag (2009-01-22) utnämnde Regeringen Lars Jeppsson ( kammaråklagare vid åklagarmyndigheten) i Växjö till ny rådman vid Växjö tingsrätt.
Under hösten 2010 har i all sin tysthet utnämnts en ny chefsåklagare vid åklagarmyndigheten i Växjö – Lajla Kirppu, tidigare rådman vid Växjö tingsrätt…
Snart kommer kanske Säpo i matchen och så har vi hela ”elitserien” på plats!

Vad har det att göra med en 7-årig liten flicka?
Bra fråga!
Och många är de inblandade. Många som ni redan har läst om, betydligt flera som ni kommer att läsa om!
En 7-årig liten flickas liv präglad av ett smutsigt spel som i ett mycket dåligt teaterspel med alldeles för många dåliga aktörer.
Ett mycket dåligt teaterspel med iscensättningens kostnader som redan överskrider 2 miljoner… En mycket dyr nota för skattebetalarna.
Bubblan blir bara större och större, och snart kommer den att explodera!

Tiden är snart inne för att pennorna skall förberedas och vässas ordentligt…


Hey Nikita is it cold
In your little corner of the world
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to know

Oh I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on fire
The human heart a captive in the snow…
09/10 2010

18:00

JO kritiserar polisen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
JO kritiserar polisen

Lite massmedia pusselbitar för lego älskare…
JO kritiserar polisen för söl
Publicerat: 2008-05-23 | Uppdaterad 2008-05-23 (SMP)

Polisen i Kronoberg väntade i flera månader med att förhöra en brottsmisstänkt man. Nu får polisen skarp kritik av JO.

*

Ny domare vid Växjö tingsrätt
Publicerat: torsdag 22 januari 2009 kl 13:49, (SR Nyheter P4 Kronoberg)

Regeringen har under torsdagen (2009-01-22) utnämnt Lars Jeppsson till ny rådman vid Växjö tingsrätt. Lars Jeppsson är idag kammaråklagare vid åklagarmyndigheten i Växjö.

*
Hovrätten har upphävt domen mot en man som dömts till ett års fängelse för vapeninnehav. Mannen ska ha blivit utsatt för brottsprovokation av en polisinfiltratör…
…Poliskommissarien som ligger bakom brottsprovokationen har avskedats.

(TV4)

*

Växjö hämtar kunskap från Bryssel
Publicerat: 2010-08-31 11:52 (MyNewsdesk)

Den 8-10 september åker Arbete och välfärds förvaltningschef Per Sandberg tillsammans med sina länskollegor till Bryssel. Resans syfte är att fördjupa kunskapen om EU och dess organisation inom socialtjänstens område.

Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Willemo Carlsson, betonar vikten av att besöka vårt eget EU-kontor och få kännedom om vad som är på gång inom det sociala området.
- Det är positivt om Per tillsammans med kollegorna i länet kan fånga upp hur vi kan arbeta med att söka medel för utveckling av vår egen socialtjänst och arbetsmarknad, säger Willemo Carlsson.


*
Bodström tvingas bort
Thomas Bodström (s) skolkar från riksdagen och befinner sig i USA. Nu tvingas han bort som ordförande i riksdagens justitieutskott. Och kan behöva lämna riksdagen.
Nu kan Mona Sahlin behöva tvinga kompisen Thomas Bodström att lämna riksdagen.(nyheter24.se)
nyh24seTB.jpg

*

Deja vú…

Kritik mot långsam bedrägeriutredning
Publicerat: Växjö 2010-10-08 11:28 | Uppdaterad 2010-10-08 12:44 (SMP)

Kronobergspolisen får JO-kritik efter att en utredning om bedrägeri legat orörd i med än ett år.
Enligt JO har utredningen vid polismyndigheten inte varit förenlig med det skyndsamhetskrav som finns. Ärendet kom till Kronobergspolisen i maj 2009. Enligt JO skrevs det in och sedan hände inget förrän i augusti 2010.


***

Vad har JO, Bodström advokatbyrån, tidigare åklagare (dagens domare), socialförvaltningen (med eget EU-kontor!) och andra vapen(dragare) gemensam nämnare i denna ”info lego karusellen”?
Ha lite tålamod bara – som tidigare sagt: svaret kommer snart – mer eller mindre som en blixt från den klara himlen!
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Varför brister polisen och åklagarmyndigheten...
Varför brister polisen och åklagarmyndigheten i riskanalys vid kvinnomisshandel?

Det är ju därför de har glömt sopa rent framför egen dörr!

Regeringen avsatte år 2007 30 miljoner kronor till polisens arbete mot våld i nära relationer rapporterar P1-programmet Kärlek till döds (Ekot)
Det vill säga, cirka 1 miljon per län.
På vad har ovanstående myndigheter i Kronobergs län spenderat pengarna? Ett möjligt svar skulle hänvisa till ett ärende från 2007 där dessa myndigheter har pungat ut med ca en tiondel av årets kvot!
För vad då?
För att förstöra två människors framtid: en 4 åring och dennes pappa!
Av vilken anledning?
Vittne och bevis manipulering och förfalskning bland många andra helt onödiga, förhastade åtgärder med ett enda syfte: att inte erkänna att man har begått fel! Men felet är ett faktum och sakta men säkert kryper det upp i sanningens ljus!
Därför brister polisen och åklagarmyndigheten i ”riskanalys” vid kvinnomisshandel!
Det är samma princip som i en svag ekonomi: rusningen efter snabba pengar - rusningen efter snabba ”positiva resultat” som skulle förbättra myndigheternas statistik i arbete mot våld i nära relationer! Hur många kvinnor och barn i verkligt behov har lidit under året då resurserna har använts på helt felaktigt sätt tack vare besatta tjänstemän? Besatta tjänstemän som väljer att visa myndigheternas muskler mot helt oskyldiga människor i ett desperat behov att statuera exempel och därtill förbättra statistiken.
Hur långt har myndigheterna gått i 4 åringens och dennes pappa fall?
Snart kommer svaret – mer eller mindre som en blixt från den klara himlen!

The answer, my friend, IS BLOWIN' IN THE, IS BLOWIN' -
The answer is blowin' in the wind

Snacka om strukturerad riskbedömning efter polisanmälningar om hot eller våld från närstående.
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Pusselbitar med Leif GW Persson
Leif GW Persson om sin nya bok... och lite mer!

Leif GW Persson kriminolog och författare besökte Nyhetsmorgon i lördags och pratade om sin sista bok om polisen Lars Martin Johansson "Den döende detektiven".
Leif GW Persson gör aldrig research när han skriver en bok och har förmågan att vara tyst i sex veckor. Och han har helt rätt!

Två mycket viktiga ämne i denna intervju: sexuell brott mot barn och… Thomas Bodström.
Här, i omvänd ordning:

Om besvikelsen på socialdemokratin, om… Thomas Bodström.
Här måste jag lägga till att (advokaten, författaren, fd justitieministern, justitieutskottets ordförande mm,mm) enligt många verkar ha gett upp valet.

Men först och främst sa Leif GW Persson:
…Ett litet barn som påstår någonting... Och sen å andra sidan en förtvivlad pappan… som sitter och skakar på huvudet.. Det kan va’ rätt, det kan va’ fel…
Pusselbitar som långsamt men säkert faller på sina platser.
Eller hur mina vänner? Att ofreda sina egna barn i besatta försöket att sätta dit en oskyldig människa. Det är värst!
Låt oss återkomma till saken!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
INGEN RÖK UTAN ELD THOMAS BODSTRÖM!
Bodström vill drogtesta andra men inte sig själv


Thomas Bodström (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, har sagt
sig vara för frivilliga drogtester.
Men han ville inte låta sig drogtestas när SR P3 Nyheter frågade honom.

Först gick Bodström med på att göra testet men ändrade sig när sköterskan
förklarade hur det skulle gå till. Det handlade om ett urinprov och substans erna som skulle testas var amfetamin, hasch, opiater och bensodiazepiner.
Nej, jag struntar i det. Jag känner inte för det nu, jag känner att det blir för personligt och jag känner mig genomsvettig med skjorta och allting.
Skriver SVT om SR P3 reportaget. (se nedan Sverigesradio inslag)INGEN RÖK UTAN ELD... Har vi hört det förut?

Något om barnahus-projeket? Det kommer säkert!


30/05 2010

04:25

Enough Is Enough

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Enough Is Enough


Yes, you've just pissed off a wrong father! Again!

24/04 2010

22:20

Är vi lika inför lagen?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Är vi lika inför lagen?
En retorisk fråga:
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?

I en mycket intressant debattartikel i Newsmill (publicerad: 2009-05-19) förklarar stjärnadvokaten Per E Samuelson varför åklagarkåren behöver etiska regler.
Åklagarna saknar etiska regler och maktmissbruk inom kåren är vanligt förekommande anser advokat PER E. SAMUELSON. Han efterlyser ett personligt ansvar för åklagarna som inte sköter sig samt "Pricka dom, varna dom, ta titeln ifrån dom! skriver han.
Av egen erfarenhet kan jag bara bekräfta vad advokat PER E. SAMUELSON skriver om att på senare tid har en hel del rättsfall förekommit som gör att man kan undra över om åklagarna i praktiken följer de regler som gäller för deras verksamhet.


Den största skandalen i svensk rättshistoria
kan man läsa på kriminalkanalen.se i en debattartikel publicerat för ett år sedan.
Där statsåklagare Nils-Eric Schultz och advokat Peter Althin kräver en oberoende kommission för att granska polisens användning av infiltratörer och olaglig brottsprovokation.
De personer som knöts till polisen såsom informatörer/infiltratörer var ofta kriminellt aktiva. Var de inte kriminella från början så blev de det i sin roll som infiltratörer av kriminella kretsar. Han/hon lämnade löpande information till sin hanterare, varav kommissarien Olle Liljegren var en.
Intressant, va?

Rättssäkerhet betyder inte bara att ingen oskyldig ska riskera att drabbas av straffansvar utan även att den som har gjort sig skyldig till brott ska lagföras.Oavsett om det är fråga om en läkare, barnmorska, konstnär, åklagare eller biskop. Det skriver Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Malmö i en annan debattartikel publicerat i samma Newsmill.


I ett äldre svarsbrev från 2006 skriver Thomas Bodström bland annat som svar till frågan om vi är lika inför lagen och hur fungerar rättsväsendet:
När det gäller frågan om hur den nämnd som utövar tillsyn över advokatväsendet bör vara sammansatt är det min, och många andras, bedömning att det i vårt rättssystem är av yttersta vikt att vi har en fristående och oberoende advokatkår som inte kan påverkas av statsmakterna.
samt
Av rättegångsbalkens regler om jäv framgår att en domare inte får avgöra ett mål om det föreligger någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Menar du verkligen det, Thomas Bodström?

***

Sist men inte minst, låt oss ta en liten runda på Regeringskansliet där ansvarige statsråd på Justitiedepartementet, Beatrice Ask, skriver bland annat:

De allmänna domstolarna handlägger brottmål, tvistemål och ett antal domstolsärenden. De grundläggande reglerna för detta finns i rättegångsbalken och lagen om domstolsärenden. Genom reformen En modernare rättegång, som började gälla den 1 november 2008, genomfördes stora förändringar i det processuella regelverket. Reformen syftar till ett bättre utnyttjande av modern teknik i rättegångar, mer flexibla rättegångsregler samt ett större ansvar för parterna att driva målet fram till avgörande. Reformen innebär också särskilda insatser för hovrättsprocessen i syfte att göra domstolarnas olika uppgifter i instansordningen tydligare.
Frågor om hur domstolarna kommunicerar med medborgarna, till exempel hur parter och andra blir bemötta i domstolarna, utformningen av domar och beslut samt informationen från domstolarna till medierna, har stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna.
Justitiedepartementet ansvarar för åklagarväsendet och för att åklagarväsendet får förutsättningar att uppfylla de krav som regeringen ställer på verksamheten
samt
De lokala åklagarkamrarna har ett heltäckande ansvar direkt under den centrala myndighetsledningen, och alla åklagare har en nationell behörighet.


Och kanske det viktigaste, om Lag och rätt:


Vi är alla födda fria och jämlika

Lagarna ska värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. De ska åstadkomma en god balans mellan olika intressen i samhället. De ska vara lättbegripliga, konsekventa och kunna stå sig under lång tid. Att rättsväsendet fungerar väl är en förutsättning för hela samhällslivet, såväl för näringslivets utveckling och den ekonomiska tillväxten som för människornas tillit till varandra och förtroendet för samhällsfunktionerna.
Likhetsprincipen måste gälla för alla!
Ingen står över lagen och alla ska behandlas lika inför lagen: även åklagare, domare, advokater och andra i det svenska rättsväsendet. Och socialförvaltningen med dess tjänstemän som besitter en avsevärd (oberättigat!) makt är ingen stat i stat!


Bästa Beatrice Ask: låt oss ta en titt längst upp på denna sida…
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!

1. Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten må utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till sedligheten, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då hänsyn till minderåriga eller till parternas privatlivs helgd så kräva eller, i den mån domstolen så finner strängt nödvändigt, i fall då på grund av särskilda omständigheter offentlighet skulle lända till skada för rättvisans intresse.
Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter.
2. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts.
3. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall äga följande minimirättigheter:
a) att ofördröjligen på ett språk, som han förstår, och i detalj bliva underrättad om innebörden av och orsaken till anklagelsen mot honom;
b) att åtnjuta tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar;
c) att förevara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att, i fall då han saknar erforderliga medel för betalning av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordra;
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen, som åberopas emot honom, samt att för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom;
e) att utan kostnad åtnjuta bistånd av tolk, om han icke förstår eller talar det språk, som begagnas i domstolen.

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Anna Edelhjelm - så får man inte göra…
Om inte för motparten, om inte för din skull, åtminstone för rättens medlemmar och ordförande bör man visa lite mer respekt …
(Obs! Arrangerad bild med okänd person och sminkmärke)
a
Att lägga ut på bordet sin necessär och börja sminka sig mitt under pågående förhandling var under all kritik.
Ett sådant agerande gagnar inte dig som jurist och ännu mindre Borgström&Bodström advokatbyrå som du representerar...
Jag återkommer… då det är ju mycket osagt som jag måste säga…

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?
… Man ska inte vara beroende av att man har en journalist eller en advokat som jobbar gratis eller JK själv som jobbar gratis för en, för att man ska ha en chans att få upprättelse…
Sven-Erik Alhem, f.d. överåklagare


Kan man lita på poliser, åklagare och domare?
Undrade svt:s reporter för ca tre år sedan…
En rapport som fd. justitiekansler Göran Lambertz tagit initiativ till visade också att felaktiga domar har ökat markant de senaste 15 åren. Men både rapporten och JK Göran Lambertz har fått rasande kritik från välkända jurister. Debatten i morgon tidningarna tog fart då rapporten skickades till justitieministern… och det verkar aldrig ta slut…
Själv tyckte dåvarande justitiekansler Göran Lambertz att kritikerna var ute och cyklade…

Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?
Det var ämnet i debatten mellan dåvarande (x2) justitiekansler Göran Lambertz och överåklagare Sven-Erik Alhem i SVT:s debatt (Argument, januari 2007).

(…)


Göran Lambertz:
Brottsutredningarna inte är tillräckligt goda… alltid… Ofta mycket goda… men det är just fallet när dem fallerar som är problem… Och vi ska komma ihåg!
Man dömer i svåra, väldigt svåra mål dömer man lite för slarvigt, man tar inte beviskravet riktigt på tillräckligt stort alvar, man är övertygad om personens skuld och man nöjer sig ofta med det…

Sven-Erik Alhem:
Vi måste ha ett system där man kan låta de som anses ha varit felaktigt dömda få en chans till upprättelse…
Januari, 2007 - Argument, SVT
Man ska göra allt för att få det bättre ställt när det gäller deras möjligheter att få anlita advokat hjälp… Man ska inte vara beroende av att man har en journalist eller en advokat som jobbar gratis eller JK själv som jobbar gratis för en, för att man ska ha en chans att få upprättelse

Programledare:
Vad är det stora problemet som du ser med att Göran Lambertz säger det han säger?...

Sven-Erik Alhem:
Det är egentligen detta… Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ”jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel”

Göran Lambertz:
Vi är verkligt inne på det alvarliga för att här handlar om människor som ibland anklagas felaktigt och ibland döms felaktigt för brott som de inte har begått och det är livs tragedier, det är förstörda liv, därför måste vi vara på tå… Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel


(…)


Idag, tre år efter, är frågan minst lika het och aktuell:
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?
Hur blir det nästa vecka och därefter?
Vi får se vad gudarna vill


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Apropå seriemördare... fortfarande under ytan...
I förrgår kväll korades vinnarna av årets Guldspadar, Föreningen Grävande Journalisters pris för undersökande journalistik.

SVT-journalisten Hannes Råstam tilldelades en guldspade i klassen riks-tv för sin uppmärksammade dokumentär Thomas Quick - Att skapa en seriemördare.

Grattis Hannes Råstam!

*

Igår kväll såg jag den prisbelönade film, Monster.
En Oscar och en Golden Globe för Charlize Therons rolltolkning i filmen.
Monster är baserad på den sanna historien om seriemördaren Aileen Wuornos (Charlize Theron).

Aileen Wuornos är ett offer för en tragisk och brutal uppväxt. Hon har hela sitt liv prostituerat sig.

Paradoxal, börjar Aileens våldsspiral efter att hon för första gången i sitt liv möter en människa som är vänlig mot henne.

Oförmögen att skaffa sig ett legitimt arbete, och i desperat behov av att hålla sig kvar hos den människa som är vänlig mot henne, fortsätter Wuornos att prostituera sig.

När en av hennes kunder plötsligt blir våldsam skjuter Wuornos honom i självförsvar. Men han blir bara det första av hennes offer i en snabbt nedåtgående våldsspiral utan återvändo...

*

Barn blir felbehandlade på många fruktansvärda sätt!
Mot dem riktas våld, berövande, utnyttjande.
Barn som bor utan sina föräldrar (faderslösa hem i synnerhet) är i speciellt stor fara att bli behandlade på fel sätt och oftare blir socialt utslagna .
Som följd lider barnet konstant både fysiskt och psykiskt...


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Lite mer om det som finns under ytan...


Material som kunde fria Quick gömdes av polisenSkriver SVT-journalisten Hannes Råstam på DN Debatt.
Nya avslöjanden i fallet Thomas Quick.
13 hittills okända pärmar har hittats undangömda i polishuset i Sundsvall.
Materialet visar att polis och åklagare har undanhållit mängder av utredningsmaterial som bevisar att Quick ljög när han på 1990-talet erkände flera mord,

Enligt Råstam bör Riksåklagaren omedelbart inleda nya för undersökningar i de åtta mordfall som Thomas Quick har fällts.

Se också gårdagens Rapport


* * *

...Snacka om rättssäkerhet!
Vem i hela fridens namn bryr sig om att papporna är lurade med förfalskade dokument, falska tillvitelse och annat i konstruerade vårdnadstvister?


Ja, under ytan kan en god själ förgås...

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Under ytan
Finns det skratt och gråt
Det finns mycket där som händer
Som vi inte kan förstå
Men vi hittar alltid svaren
Där i botten av oss själva
Under ytan


Det skrattas och det skålas
Men slutar snart i kaos
Någon sparkar och slår en stackare där
Som är helt utan chans
Jag ser att ingen verkar bry sig
Och inte heller jag
Rädslan är för stor och stark
För att göra något alls 

 
 
  < Arkiv >     <<< 50 <<<       Hem