Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Squash turneringen. Apropå underrättelsetjänster
(Ursprungligen publicerat: 21/07 2013, 12:15)
Tyskland kände till övervakning enligt Der Spiegel.

Tyska underrättelsetjänster har använt XKeyScore och andra datorprogram utrustade med olika avlysningsmoduler.
Det är känt sedan tidigare att tyska BND har samarbetat med amerikanska NSA.

Svenska SÄPO (läs FRA, edit 2013-12-11) då?

Detta kommer att vara ett fristående avsnitt i följetongen ”Squash turneringen”…
Jag har både vackra och intressanta minnesfragmenter (från till exempel Baden-Württemberg) sedan flera år tillbaka…
Allt har sin rätta tid och plats men några har redan fått kalla fötter. Eller hur mina (gamla) vänner?

Squash turneringen fortsätter. Välkommen åter!


06/07 2013

08:56

Nu kör vi

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Nu kör vi
Nu laddar vi upp inför den efterlängtade uppvisningen.
Den kommer nog bli kämpe… (valfritt adjektiv, beroende på vem som läser) när hela genomfarten blir klar – det lovar jag.

Semester firare eller obotlig jobbnörd, glöm inte klicka dig hit lite oftare än vanligt. Det ska löna sig.

Är ni redo?28/06 2013

14:46

FÄLLD

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
FÄLLD
Ljög hon?

Folk vill inte erkänna de gör fel.

- Det mamma gjorde mot dig…

- Det är inte ditt fel, gumman.
Det är inte ditt fel!

Convicted

1983 dömdes Kenneth Waters till fängelse för mordet på en före detta flickvän.
Blodproven matchade inte varandra – och det framkom också att de båda kvinnorna som vittnat mot honom ljugit i rätten.
Efter 18 år i fängelset var Kenneth Waters en fri man.

Tio år senare, blev den otroliga historien film. ”Conviction”.

Kenny skulle ha älskat att hans öde blev film. Den känns väldigt verklig och det är svårt för mig att se den, sa hans syster...


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När vindarna fortsätter viska
Beatrice Ask para§raf Nils-Eric Schultz
Öppet brev till justitieminister Beatrice Ask från statsåklagare Nils-Eric Schultz
Du och jag är förmodligen överens om att någon farligare sysselsättning än att vara informatör åt polisen inte finns. De har inga skyddsombud, inga fackliga företrädare och yrkesinspektionen känner inte till deras existens. De verkar ensamma inne i de farligaste kriminella miljöer vi har i landet. Om de avslöjas i dessa gäng behandlas de som förrädare. Polisens uppgift är att skydda medborgarna – inte att utsätta dem för livsfara.
Missa inte Para§rafen!

Tidigare inlägg:
Infiltratörer, Redivivus
När sanningen hinner ikapp...

01/06 2013

19:20

När vindarna viskar

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När vindarna viskar
Justitieminister Beatrice Ask förbereder granskning av fallet Quick
Justitieminister Beatrice Ask förbereder en granskning av "fallet Quick" inför att det sista fallet ska avgöras. I Ekots Lördagsintervju i dag säger hon att fallet är en rättsskandal.
Det är det naturligtvis, därför här har en person varit dömd för väldigt allvarliga brott och frikänns nu i ärende efter ärende. Det är klart att det är väldigt allvarligt.
Justitieminister Beatrice Ask
Hur granskningen ska genomföras, och av vilka vill Beatrice Ask inte avslöja i dag.
Däremot att utländska experter kan bli aktuella!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
PAS - Mer än bara en förkortning
Det är verkligen ett guldägg.

Först och främst är hög konflikt mellan frånskilda föräldrar, inklusive PAS fenomenet, en anmärkningsvärd riskfaktor för barn och ungdomar.

Samtidigt är det en gyllene affärsidé.

Det finns inget annat än ett barn som helt gratis kan omsätta enorma summor och skapa arbetstillfälle för en hel armada av social sekreterare, socionomer, jurister av alla slag, psykiatriker, psykologer, poliser, åklagare, läkare, sjuksköterskor, lärare, pedagoger, politiker, journalister och många andra. Inte minst för rövslickarna – hycklarna som inte klarar något annat än att springa runt omkring och spridda alla möjliga påhittade lögner.

Socialsekreterarna (med fullt stöd av andra myndigheter) är de som ser till att skapa och underhålla den höga konflikten mellan frånskilda föräldrar (eller föräldrar som kommer att skilja sig).
Och plötsligt blir barnet det gyllene ägget som försörjer ett helt gäng som annars skulle bli arbetslösa så småningom.

Dessa socialsekreterare är ”special tränade” för att skapa den dimridå och kaoset som krävs för att försvåra och till sist omöjligt göra sammarbetet mellan skilda föräldrar. Först väljer de den föräldern som enklast kan lyda order och/eller manipuleras.
Därefter förhalas proceser eller vid behov, på ett eller ett annat sätt, manipuleras dessa processer och domarna (ett viktigt kugg i mekanismen) blundar till allt som kan avslöja den verkliga boven.
De är mycket skickliga starta parallella intriger och flyttar därmed fokus från eget falska beteende.
Falska anklagelser som leder till polisanmälningar; åklagare som ser mellan fingrar; lärare, läkare eller BUP personal som lyder alla inkomna order från socialkontoret (eller annan myndighet); jurister som i den tysta blundar för det mesta, är bara en bråkdel i socialsekreterarnas arsenal…
Riksåklagare, JO, JK, Justitieminister & CO? - ”Canis non est canem” (Hundar äter inte hundar - gammalt latinskt ordspråk)

Likheten inför lagen är grundlagsfäst: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.” Man undrar om denna princip verkligen gäller...

Med facit i hand kan man säga att socialsekreterarna lyckas i sina uppsåt i de flesta fall.
Samhället accepterar skådespeleriet och vågar inte slå med näven i bordet eller åtminstone ifrågasätta.

ALLT FÖR BARNETS BÄSTA!

Mycket nöje!


06/04 2013

20:27

Nästa vecka

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Nästa vecka
Som sagt, jag är beredd att rulla fram en viss squash historia

Min osäkerhet kan (av)styras av andras förnuft att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet, att ”glömma” dolda agendor och följa lagen helt enkelt. Beroende på vilken höjd kommer ribban att sättas kan min historia bli ett långt plågsamt avslöjande eller helt enkelt en kort notis.
En kort beskrivning om en växt vars oftast gröna eller gula frukter äts som grönsak eller en lång och tung beskrivning av racketsporten som på grund av spelets snabbhet och det trånga utrymmet är det inte ovanligt att en spelare blir träffad av bollen…
Avgörande kommer att bli andras förnuft att inse det kritiska lägget.

Hur som helst, på tisdag (senast på onsdag) kommer jag att bestämma mig om det blir den korta eller den långa versionen.

Till dess låt mig bjuda på nästa veckas premiär (läs tankeställare):


05/04 2013

07:02

HELP!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
HELP!
Här kommer två låtar. Var och en med sin historia bakom sig.
Jag kommer att skriva lite (mer!) om squash. Det har jag lovat.
Jag tänker ägna den tiden åt squash historianberoende på utvärderingen av mina känslor kring dessa låtar och lite till…
Clown

Det står en pajas i Din spegel och döljer tårarna i skratt,
Han rusar fram för fulla segel men ser Din skugga nå ifatt.
Och han har aldrig kunnat visa att han är sårad och försmådd,
Vad än den dåren vill bevisa så blir han ständigt missförståddWhen I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self assured
...

Mycket nöje!


06/12 2012

17:55

Fisken ruttnar från huvudet

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Fisken ruttnar från huvudet


17/10 2012

12:15

Henrik J

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Henrik J

Henrik J


(uppdaterat: 2012-10-28)
Bloggposterna Till de undrande… och A Ghost Story har flyttats hit. Kommande uppdateringar som avser alla tre bloggposter kommer det att skrivas här…

(uppdaterat: 2012-10-24)

Till de undrande…


Sammanträde1Sammanträde2
Tidigare inlägg har på olika platser lett till långa debatter i snabbinkallade krismöten. I all kalabalik har visa felaktiga uppgifter uppkommit.
Nyfiken, tog jag en runda genom stan och… nehej, polisen har inte flyttat. Lokalen är fortfarande på samma plats (Sandgärdsgatan 31) och med all säkerhet alla trevliga tjänstemän med…

Have a Nice Weekend.

(uppdaterat: 2012-10-24)

A Ghost Story


Förra veckan träffade jag en tjänstaktig och mycket trevlig Henrik J. som utlämnade några handlingar till mig. Om det kan ni läsa i min tidigare bloggpost ”HenrikJ”.

Mitt ”mod” att skriva om den positiva överraskningen att få träffa en trevlig tjänsteman har bemöts här och där av några intrigbesatta (mer eller mindre) anonyma bloggare som har (re)agerat på mer än löjligt sätt…
Att ständigt skapa intriger byggda på mer eller mindre påhittade historier är gränsen mellan en sandlåda och en dockteater…

Därmed ett spontant videoklipp:


(uppdaterat: 2012-10-19)
En väldigt jobbig dag idag.
Mötet med Henrik J. blev däremot en positiv överraskning för min del.
Han verkade ännu trevligare än vid telefonsamtalet.
*

Jag har haft ett trevligt telefonsamtal i upplysningssyfte med Henrik J.
Väntar på mera detaljerade uppgifter (officiella handlingar) under kommande dagar.
Kul!


06/10 2012

00:15

Domarjäv i Jävsfrågan

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Domarjäv i Jävsfrågan

"Ingen tvekan om att det här är jäv"


(SVT) Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll om domarjäv i en kommentar om rättegången - Södertäljenätverket. Sanningen på väg att hinna ikapp!
Det finns ett konkret och (än så länge) osanktionerat unikt fall av grovt jäv i Sverige där ”någon” HAR AGERAT BÅDE ÅKLAGARE OCH DOMARE i ett mål med i princip samma aktörer. T 992-09 med DOM meddelat i april 2010.

Att döma andra människor är en avancerad form av maktutövning. För att medborgarna ska acceptera denna maktutövning måste de i utbyte få garantier för en rättvis och riktig behandling av individen. Detta kallas rättssäkerhet. Eva Tiby i DomarJäv

Be patient; It will be continued…
02/10 2012

18:43

ALLT ÄR TILL SALU

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
ALLT ÄR TILL SALU

ALLT ÄR TILL SALU !


Det finns uppenbarligen inga gränser för det! Både den roliga och den tråkiga...
Öland, landskap - juli, 2012
Kvarn, Öland - juli, 2012Fåglar, Kalmarsund - juli, 2012

Tydligen – ALLT ÄR TILL SALU… Någon har redan passat på och hittat vägen.

Till salu - Öland - juli, 2012Såld? - Öland - juli, 2012
Ölandsbron - en kväl i juli, 2012Det var några av sommarens bilder som skildrar ett vackert landskap i Götaland som ingår i sin helhet i Kalmar län… Sveriges minsta landskap men en av de vackraste.
I sin tur utgör Kalmar län östra delen av sjörika landskapet Småland i södra Sverige.
Fynd av romerska varor tyder på en välutvecklad långväga handel eller något annat, kanske…
Hundar skall hållas koppladeEn viktig del av Smålands historia är Dackefejden (1542-1543) ett uppror lett av Nils Dacke mot Gustav Vasa som eskalerade till ett inbördeskrig mot kungen Gustav Vasa. Möjligen var detta början till slutet för små landens självbestämmande…
Som bekant, besegrades Nils Dacke eftersom han som upprorsledare inte hade de ekonomiska resurserna som Gustav Vasa hade och avböjde hjälp från tyska stormän…

Hundarna?

Be patient; It will be continued…


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Tjörn, strand och olika väderprognoser

Tjörn, strand och olika väderprognoser


Jag kände mig bekväm vid en lugn och vackert Tjörn strand i sommar.
Ibland kan det vara svårt att spå väder, även om man har tillgång till avancerad teknik.
Jag anade inte att efter bara några månader vädret kan försämras och utsikterna bli så dimmiga…
Tjörn strand
Tjörn bron
Det kan ha något att göra med städjobbet som jag nämnde i tidigare inlägg.
It will continue…


20/09 2012

20:47

Städaren

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Städaren

Städaren


Städarens huvudsakliga arbetsuppgift är att städa. Städarna behövs överallt och dem kan träffas överallt: på gatan, sjukhus, skolor, idrottsarenor, polishuset, domstolar, socialförvaltningar, advokatbyråer, alla slags företag. Ja städaren behövs överallt!
Städning innebär (bland annat) att rengöra lokaler och andra miljöer samt att (åter)ställa föremål i ordning.
Det kan man säga att städarna och städmetoden är kärnan i denna verksamhet. Professionella städföretag eller frilansare städare arbetar med moderna, effektiva, anpassade städmetoder som försöker vara skonsamma mot städaren och uppdragsgivaren…

Enligt visa undersökningar är städning ett av de yrken som har högst antal sjukpenningdagar. Med andra ord, ett yrke med, till ytan, ganska enkla arbetsuppgifter som ändå ställer stora krav på aktiva utövarna.
städaren
pufDessutom, som i vilken bransch som helst, kan städaren göra fel.
Det kan hända att istället för ett glänsande resultat blir resultatet ett smutsigt ärende.
Man kan smutsa ner en hel del och därmed ställa till problem. Ibland till stora problem!

I de flesta fall är städaren anställd av städföretag som erbjuder städtjänster till de som vill behålla ett välvårdat ansikte utåt och ingen smuts på eller under mattan.
Men som i vilket bransch som helst finns det bra, mindre bra eller dålig utövande personal och det kan leda till ödesdigra konsekvenser.
Det värsta är när städaren är anställd direkt av uppdragsgivaren. Då kan inte uppdragsgivaren skylla på någon annan…


Och som bekant, en olycka kommer aldrig ensam!

It will continue…


08/09 2012

22:00

Det jag såg idag

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Det jag såg idag

Det jag såg idag


Det var en febril aktivitet på Växjös nyinvigda Arenastaden idag.
Själv flanerade jag omkring och kastade några blickar i Vida Arena (Växjö Lakers) och på den nya fotbollsarena, Myresjöhus - Östers tjejlag.
Självklart passade jag på att se det jag inte såg: Patrik Sjöbergs föreläsning om sin bok Det du inte såg - en föreläsning i form av en frågestund med Maria Akraka som moderator.
Patrik Sjöberg, Vexjö, 2012-09-08
Det är Patrik Sjöbergs bok och sin egen historia. Punkt. Slut.
Jag hoppades att jag kanske skulle ändra mitt tidigare intryck ( läs här ) om Patriks avslöjande. Så blev inte fallet, tyvärr…

*

Annars, här i Växjö några tjänstemän har lyckats överträffa sig själva i vad gäller felaktig ärendehantering och därmed anses ha gått alldeles för långt denna gång. Definitivt!
Det vad några har så svårt att begripa är att ju större blir bubblan desto högre oljud kommer att propageras när bubblan kommer att brista!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Kvinnlig läkare sökes för kärleksaffär

Kvinnlig läkare sökes för kärleksaffär


Den kvinnliga läkaren måste vara beredd att sätta in en miljon kronor på mitt konto.

Självklart att vid eventuella kommande oenigheter skall pengarna betraktas som frivilliga kärleksgåvor och ingenting annat.

*
Kärlek på lasarett
Något om lagens mening (del 1).
För de som undrar vad i lagens mening är rätt eller fel…

En kvinna och hennes läkare hade en relation. När den avslutades i slutet av förra året satte läkaren in sammanlagt drygt en miljon kronor på hennes konto. Pengarna sattes in i olika omgångar.
Växjö tingsrättEfter att läkaren tog tjuren vid hornen och anmälde till polisen den 51-åriga kvinnan från Växjö, åtalades kvinnan för grov utpressning vid Växjö tingsrätt.

Enligt läkaren ska kvinnan ha krävt pengar av honom för att inte avslöja att de haft en relation, samtidigt som hon var hans patient. Läkaren menar att han betalade eftersom han var rädd om sitt rykte och kvinnan ska ha hotat med att ställa till med en skandal. Men kvinnan hävdar att hon är oskyldig.

Och idag kom domen: Den 51-åriga kvinnan friades.
Tingsrätten meddelar i sitt beslut att det inte går att styrka att kvinnan ska ha hotat sig till pengarna. I domen skriver de att läkaren berättat sin historia på ett trovärdigt sätt, men att det saknats bevis och vittnen som har kunnat bekräfta hans version. ( Nyheter P4 Kronoberg )


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Pingpongmatch London - Stockholm (sexuella anklagelser)

Flash Nyhet


Barnevik gripen för sexbrott - nekar till alla anklagelser


Enligt affärs världen> som i sin tur citerar Expressen.
En av Sveriges största näringslivsprofiler Percy Barnevik har gripits av polis i London anklagad för sexbrott, rapporterar Expressen. ”Om man är en offentlig person så kan man råka ut för sådant här. Det händer ofta”, säger Percy Barnevik till Expressen.

Det är förföljelse från en person som håller på att jävlas. Som offentlig person blir du utsatt för folk som vill ha pengar och inflytande, säger Percy Barnevik till Expressen.
Percy Barnevik
Är det frågan om någon pingpongmatch mellan London och Stockholm?
Självklart vet man inte vad som verkligen har hänt men det låter alldeles för långsökt…

Skall kanske Borgström & Bodström advokatbyrån blanda sig i affären? Eller är advokatbyrån för upptagen med vårdnadsmål i Växjö och tiden räcker inte till?

Man tar sig för pannan!


24/04 2012

13:12

Personuppgiftslagen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen


(2012-04-25)

Uppdatering:


Inget är ruttet i Danmark!
Ett korrekt och mycket väl dokumenterat domslut medellat av Uddevalla tingsrätt, idag kl 11:00!
(Fällande dom)


Imorgon meddelas dom i en ovanlig massmedialiserad rättegång.
Brottmålsförhandlingarna ägde rum vid Uddevalla tingsrätt den 4:e april och intresset för rättegången ”verkade” stort …
Långt innan rättegångens förhandlingar har på olika bloggar förvånansvärt många anmält sitt intresse ”iklädda t-shirts” eller vanliga kläder för denna rättegång.
Det blev också en del massmedial uppmärksamhet kring denna rättegång som önskade sig vara stor men som till sist visade sig vara en storm i ett litet vattenglas.
Uddevalla TR, Sal 5
På plats var utöver rådman, tingsnotarie, åklagare, den åtalade med sin försvarsadvokat endast P4 Västs reporter Marie Mattsson samt en frilansare (ut).
I samband med P4 Västs intervju svarade åklagaren att han kommer att yrka på dagsböter, det straff som är tillämpligt enligt praxis.
Marie Mattsson/P4 Väst intervjuar
P4 Väst har dessutom intervjuad Malin Forsman, advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia, Stockholm med bland annat erfarenhet av avtalsfrågor, inte minst med IT-rättslig och upphovsrättslig anknytning och som bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i USA.
På frågan ”hur skulle det kunna bli, kommer pappa att bli dömd?” svarade advokaten Malin Forsman:
Ja, det tror jag. Det är ganska klockrent fall egentligen Den här paragrafen, 5a paragrafen i PUL – missbruksregeln - det är kränkande uppgifter. Det tror jag är ganska enkelt…
Här kan ni lyssna advokaten Malin Forsman (efter 16:58) samt del av vad P4 Västs reporter Marie Mattsson har redovisat… (efter 13:19)

MEN!

Det vad P4 Väst har missat (reportern har gått innan sista delen av rättegången började) var det vad rättegångens ordförande har öppnat för: preskriptions fråga!
Som bekant, preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.
Inom straffrätten betecknas preskription som "bortfallande av påföljd", alltså den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas enligt BrB 35:1.
”Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom” med minsta tiden på ”två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år”…
sista paus
åklagaren samt den åtalade med sin advokatHär kan fallet kompliceras med åklagarens justeringar under rättegång samt i efterhand eventuellt åberopande av (bland annat) preskriptionsavbrott m.m. med hänsyn till att den åtalade polisanmäldes av Datainspektionen (maj, 2010) och misstänks för brott mot personuppgiftslagen.

Det vad jag grubblar över är:
Visste inte åklagaren att han eventuellt hade ont om tid när han först lade ner förundersökningen för att sedan åtala den misstänkte? Härifrån kan man gå vidare med ytterligare funderingar, men…

Som Hamlet sade:

Något är ruttet i Danmarks rike...

(Shakespeare)


25/03 2012

05:30

Livets cyniska ironi

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Livets cyniska ironi

Livets cyniska ironiLåt oss minas Gösta Bohmans tankar och förutseende (Kämpande konservatism, 1971):
"Vet ni om att USA idag har möjlighet - och det kommer alltså andra länder att ha i morgon - att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikations trafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datans ofelbara effektivitet.
Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre
."
Redan 1949 har Orwell varnat världen. Fyra år efter andra världskriget, skrev George Orwell ”1984”, en roman om den ultimata diktaturen där makten blivit ett rent mål, inte ett medel för att iscensätta ideologier. Makten använder smärtan som särmärke. Allt för att avhumanisera människan, återföda oss som flock utan krav och åsikter.
Se (åter) en del av ”Rum 101”:
Ja, 1984 är fruktansvärt aktuell i 2012 när begrepp som valfrihet, framtidstro och hopp för många förlorat mening.
Orwells begrepp Dubbeltänk är en otäck psykologisk verklighet. Att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning. Invånarna i Orwells Oceanien övervakas mycket noggrant och tvingas ständigt följa ledarens propaganda, bland annat genom en liknande tv-apparat installerat i varje hem. Denna teleskärm är ingenting annat än dagens media/kommunikations utrustning - datorer, TV, telefoni all elektronik och… ”lite till! Utrustning som även övervakar samtidigt, samt att den ständigt är påslagen…
”Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre.” som Gösta Bohman sade…

Datalagringsdirektivet är bara en pusselbit på vägen till storebrors erkännande av det helt kontrollerade samhället.
***
Har ni redan glömt östblocket? Inte jag. Det är en del av mig.
Att återuppleva Orwells sanning i Väst efter flykt från Öst är ju livets dystra cyniska ironi01/03 2012

15:00

Kränkning?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Kränkning?
Syrran: har du hört?
I dag lägger Regeringen fram ett nytt lagförslag, som syftar till att kriminalisera kränkande fotografering och straffet föreslås bli böter eller fängelse i högst två år.
Det regeringen vill komma åt är uppmärksammade fall där framför allt unga kvinnor smygfilmats eller fotograferats i intima situationer, och där bilderna sedan publicerats i så kallade sociala medier.
Tänk du syrran, hur många kommer vi sätta dit efter den första juli!
KrankningKrankning
Flera fackliga organisationer går i dag ut och kräver att regeringen drar tillbaka lagförslaget om kriminalisering av kränkande fotografering. Det vältrar över utgivaransvaret på den enskilde fotografen och hotar allmänhetens rätt att fritt lämna in tips till medier. (Ekot)

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Familjerättens bedömningar godtyckliga

Barnen drabbas hårtSocialstyrelsen gör en omfattande granskning av Växjö kommuns familjerätt. Detta efter flera anmälningar från desperata föräldrar som menar att bedömningarna från socialens sida är felaktiga och godtyckliga och har drabbat deras barn hårt. (SR-Kronoberg 24 november, 2011)
Barnen drabbas hårt, anser anmälarna.
Vad kommer att hända med dessa stackars barn?


23/11 2011

19:55

Infiltratörer, Redivivus

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Infiltratörer, Redivivus

Jag vill påminna om mitt gamla inlägg:
"Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till…"
(läs inlägget om!)

i samband med kvällens Uppdrag Granskning som visar bland annat hur tonåringar värvades som infiltratörer åt säkerhetspolisen… Om hur polisinfiltratörer mördats efter att ha läckt till polis…Här till höger, videoklippet som är lagt på youtube:


09/07 2011

23:30

Rätt ska vara rätt

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Rätt ska vara rätt
Tyst min tunga?

Undrade Ingenjörens chefredaktör Jenny Grensman i en ledarartikel (5,2010) och tog upp rätten att ocensurerat yttra sig på ett verkligen ärligt, korrekt sätt.

Min teori är att Sverigedemokraterna hade fått färre röster om de övriga partierna hade varit litet mer debattglada och visat att de tar integrations- och invandringsfrågorna på allvar.
För det gör de väl?
Det gör vi väl?
Visst tycker vi att alla ska få vara med och leka?
Diskrimineringsombudsmannen hoppas att facken och arbetsgivarna ska ta med antidiskrimineringsarbetet, som omfattar kön, etnicitet, funktionshinder med mera in i kollektivavtalen så att det går framåt på fler områden än löneskillnaden mellan män och kvinnor. Där det för övrigt går jättelångsamt!


Vissa saker får man bara inte diskutera. Så är det också med tidningsartiklar. Det finns ämnen som är så känsliga att man helst bör låtsas att de inte finns.
Frågan är om det är en bra strategi.
Vi tycker inte det.


Det vi väljer att skriva om gagnar alltid någon eller något, på samma sätt som det oftast finns någon som känner sig orättvist förbigången. Saker kan vara intressanta ändå.” rundade av Jenny Grensman sin ledarartikel.

*

Tyvärr, finns det ganska många som ibland har svårt att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet.
De som försöker mynta begreppet ”det är inte alltid så att man inte får rätt trots att man har rätt” och försöker leverera oss det som någon sorts för-filtrerat, färdigt paketerad regel, information grundad på förutfattade meningar där beslutsfattaren redan tagit ställning till vad vi skall serveras för bild i olika rättsliga frågor.

Jag tänker hänvisa dem till ett klipp från en mycket intressant dialog mellan två giganter i Sveriges rättssamhälle - f.d. JK Göran Lambertz och f.d. överåklagare Sven-Erik Alhem:
Sven-Erik Alhem: ”Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ’jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel’…
Göran Lambertz: ”Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel…
Sven-Erik Alhem: ”Man ska inte vara beroende av att man har en journalist eller en advokat som jobbar gratis eller JK själv som jobbar gratis för en, för att man ska ha en chans att få upprättelse…

*
Av någon anledning, i samband med det som står i detta inlägg, låt mig citera min favorit författare i samtid svensk litteratur, Maja Lundgren, den ”underbara rebellen” enligt Maria-Pia Boëthius:
Alla människor projicerar, föreställer sig saker om andra. Det är ofrånkomligt.
Att få sina cirklar rubbade kan vara kämpigt, å andra sidan är det roligt när oväntade saker händer.
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Författarskap och Rättssäkerhet

Varför kan man inte lita på politiker så länge som de är ministrar?
Nu erkänner Thomas Bodström i sin nyutkomna bok "Inifrån" att han ångrar att han inte gjorde mer för att stärka rättssäkerheten när han var justitieminister. Han skriver att domarna dömer alldeles för olika och att det sitter alldeles för många oskyldigt dömda i våra fängelser!
Vad tänker de män som blivit oskyldigt dömda när de läser detta? Känner de någon tröst?
TJ.jpg
Skriver Thérèse Juel i sin debattartikel om Rättssäkerheten i Sverige.

Thérèse undrar vad det kan ligga bakom Thomas Bodströms ånger:
När f.d. JK Göran Lambertz blev inbjuden att sommarprata för några år sedan, berättade han inledningsvis hur dåvarande justitieministern Thomas Bodström försökt stoppa just det rättssäkerhetsprojekt som senare ledde fram till rapporten "Felaktigt dömda".
Med detta i åtanke väcks genast en undran - vad ligger det för sanning?


(…)

Alltmer växer nätverk och bloggar som gemensamt försöker belysa den sviktande rättssäkerheten i sexual mål, men vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask tiger som muren. Hennes sparsamma inlägg i debatten kom en gång att kretsa kring ett "lila kuvert". Men då handlade det om rättstryggheten för brottsoffer. Ett lika viktigt ämne som rättssäkerheten för misstänkta och oskyldigt dömda, men vid jämförelse har dessvärre ämnet rättssäkerhet trillat på kant och fått lägre status.

Avslutningsvis drar Thérèse slutsatsen:
Den som skulle kunna sätta ner foten är justitieministern.
Nu har den f.d. ministern visat att han "ångrar sig". Undrar om vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask också kommer att göra det, när hon har slutat och fortsätter sin karriär med författarskap?
Frågan är bara vad alla dessa oskyldigt dömda män kommer att säga då - de börjar redan bli rätt många till antalet ...20/05 2011

11:00

Barnpornografibrott

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Barnpornografibrott
I dag åtalas 23 kvinnor, varav två från Kronobergs län (Växjö och Uppvidinge!!!), för barnpornografibrott tillsammans med en 43-årig man från Borlänge.
De beskrivs som 23 vanliga kvinnor – med familjer, barn och arbete.
Den kallas som mest spektakulära barnpornografihärvan någonsin i både Sverige och världen.
– Några erkänner medan andra nekar till brottsligt uppsåt. Men ingen förnekar att de haft materialet, säger kammar-åklagare Niclas Eltenius.
Fallet är enligt Interpol unikt i världen och har kallats för ”Det svenska ärendet”.

Kvinnorna kommer att åtalas för barnpornografibrott av normalgraden och den misstänkte huvudmannen för grovt brott.

Jag hoppas att många (åklagare, poliser, socialstyrelse tjänstemän, psykiatriker, psykologer, läkare, skolpersonal, företagsledare, fackföreningar, mfl.) öppnar ordentligt öronen i den elfte timmen!Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När sanningen hinner ikapp...
Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till


Agenter, informatörer, infiltratörer. Vi ser dem på film men de finns också i en verklighet nära dig, skrev förre rikskriminalchefen Tommy Lindström i en debatt artikel (Gate Report #06/08).

Tidigare gällde som princip att en informatör aldrig någonsin avslöjades - behovet av dennes hjälp kunde ju alltid uppstå igen. Polisen röjde inte ens att en informatör använts utan de uppgifter denne kom med användes som kunskap vid förhör med andra för att kunskapen skulle kunna presenteras i rätten.
En stor del av problemet ligger i hur Rikspolisstyrelsen hanterar, eller snarare inte hanterar, frågan om informatörer. Antalet fall med användande av informatörer är få och existerar inte alls i vissa delar av landet. Om den högsta polisledningen inte vågar ta ställning till hur informatörs-/ agentverksamheten skall utföras uppstår problem.


Ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Ett tydligt exempel har vi i senaste polisprovokation skandal avslöjat av TV4 och hårt kritiserat av riksåklagaren Nils-Eric Schultz.

Men tillbaka till Tommy Lindströms inblick i informatörernas hemliga värld.
I polisiärt hänseende, informatören är det en person som kan, och är villig att, lämna uppgifter av värde för det brottsuppdagande arbetet. Polisen arbetar med informatörer på olika nivåer: med tjallare, oftast (små)-brottslingar som enskilda polismän har god kontakt med, med uppgiftslämnare som kan vara både kriminella personer och sådana som har kontakter i den undre världen (flickvänner, mödrar och kompisar), samt med egentliga informatörer, som av polisen är bedömda och inte sällan rekryterade för sin kunskap och sin möjlighet att hämta in efterfrågade informationer.

Informatörerna finns överallt: föreningar, arbetsplatser, webbplatser, överallt!

Det mentala och sociala trycket på en polisagent, vare sig den personen är en polisman eller civilist, är mycket stort och kräver kontinuerlig debriefing och mänsklig tillsyn. Ansvarig chef måste göra oanmälda besök hos agenten, även i hemmet, för att skaffa sig tillräcklig kunskap om hur tillståndet är. Det är inte heller ovanligt att agenterna får olater i sitt speciella liv; idéer måste stävjas i tid.

Bland de viktigaste punkter i en praxis som måste följas för att infiltratören skall fungera:
- Operationen skall vara och förbli hemlig. Bevisningen i domstol måste skaffas fram utan vittnesmål av infiltratören.
- Infiltratören måste följa order till punkt och pricka och får aldrig tveka eller hitta på något själv. Att det är bättre att fly än illafäkta gäller for denna verksamhet. Att man avbryter en farligoperation är inget att skämmas för. Infiltrativ spaning skall aldrig drivas längre än absolut nödvändigt for att nå resultat eller for att sopa igen spåren.
- Infiltrationen skall kombineras med andra arbetsmetoder och infiltratören skall också nyttjas för att applicera utrustning, förbereda provokationer och sprida desinformation.

När infiltratören används i avslöjande syfte, för att spränga brottslig verksamhet bör det (kanske) ses som en lyckad insats från och för samhällets sida.
Är däremot syftet enbart att provocera brott och används mot helt oskyldiga människor för att skydda den rättsapparat som själv har begått misstagen, då kan man enkelt påstå att rättssäkerheten är definitiv äventyrat!
Då hamnar oskyldiga människor i fängelse eller blir stämplade som skyldiga för livet…

Hur pas omfattande är den här verksamheten i Sverige, det är kanske ingen som har 100% koll på. Men för att kunna fungera en sådan mycket farlig verksamhet, den bör omfatta hela samhället. De flesta trodde nog inte att detta existerade i Sverige förrän det här avslöjades i 2004. Nu vet vi att det har förekommit, och att polisen har betalat ut enorma belopp varje år till informatörer/infiltratörer.

Än så länge (så vitt jag vet) finns det inga omfattande avslöjande om åklagarmyndighetens och/eller domstolsväsendets inblandning i infiltratörernas värld.
Än så länge…

Enligt TV4 hävdar polisen att från och med december i fjol har man fryst all infiltratörsverksamhet. Men eftersom TV4 inte får ställa några frågor till polisen är det svårt att veta säkert… Däremot stämmer det med mina egna iakttagelser!

Visa infiltratörer flyttas eller byter helt enkelt plats med varandra…
Squash turneringen fortsätter!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Önskan om ett varmare klimat

I Kalifornien råder nolltolerans mot pedofili.
Se Uppdrag Gransknings reportage på onsdag kväll.

I Sverige får pedofilerna vård med förhoppningen att det hjälper säger Janne Josefsson på Uppdrag Granskning.
Jag kan bara hålla med de från California: lås dem in för gott!

En rättslig följd bör vara att de som falskt anklagar andra för pedofili skall få ett långt fängelse straff.
Då får Sverige på köpet en lugnare miljö för barnens skull: man slipper ha dessa grova brottslingar på fri fot och samtidigt får man bukt med ryktesspridning och falska anklagelser i manipulativt syfte (infekterade vårdnadstvister i de allra flesta fall).


05/04 2011

12:15

Det händer i Växjö kommun

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Det händer i Växjö kommun
Skarp kritik mot IT-chefens konsultinköp enligt Sveriges Radio Kronoberg.

Växjö kommuns IT- chef Per Andersson köpte konsulter för flera miljoner - utan att låta andra företag vara med och konkurrera. Det blev dyrt för skattebetalarna och kritiken internt är svidande.

Till att börja med, låt oss titta närmare på Växjö kommuns IT organisation…

Växjö Energi AB är ett dynamiskt och expansivt företag som är helägt av Växjö kommun. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme till totalt 29 000 kunder.
Bredbandsnätet Wexnet byggs och ägs av Växjö Energi. Genom lokal närvaro erbjuder Wexnet förutsättningar för kvalitativ IT-kommunikation samt god service till kunder och samarbetspartners. Wexnet strävar efter att vara helt operatörsoberoende, vilket ger slutkunden möjlighet att välja tjänsteoperatör och tjänster efter eget behov och vilja.

Det finns (kanske) flera alternativ men dem mest intressanta är följande frågor:
Vem har IT-chefen trampat på tårna ELLER vem ligger bakom IT- chefen?
Ringer några klockor?
Om inte - jag föreslår att ni går igenom min serie om squashturnering som kan läsas HÄR eller HÄR bland annat…
Sedan får vi se om bara hockey elitserien (heja Växjö Lackers!) som har anlänt till Växjö eller har vi till och med Säpo på plats för att delta i pågående squashturnering!

Ett litet informativt tillägg för dem som kanske inte vet…

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som inrättades den 1 januari 2008. (Ytterligare en översynsmyndighet bland alla andra i det långa landet… skulle jag vilja lägga till...)
Myndighetens nämnd har till uppgift att med inspektioner och andra undersökningar utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Nämnden ska även på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål
för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan författning.

Ytterligare en översynsmyndighet i det långa landet…

Och lite till…
Bredband transport är fullt möjligt via el-nätet och därmed fullt kontrollerbar… (I båda riktningar – sic!)

Vi ses, vi hörs!Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Bodström, Assange och… lugnet?

Thomas Bodström har vaknat igen…
Och skriver:
Åkte från snöstorm till snöstorm. Nu tillbaka till lugnet på den amerikanska östkusten. Äntligen utan snöstorm, och framför allt inga snowdays.”

Aj, aj, aj!
Det är mindre än tre veckor sedan han skrev:
…” Jag försöker skriva men det är svårt att göra det när man måste skrika håll käften var tionde minut till rastlösa barn, som inte borde vara hemma en hel dag."…


Och ”plötsligt” börjar Bodström blanda äpple och päron:
Att Reinfeldt står upp för arresteringsordern är annars lite märkligt med tanke på att han i egenskap av ordförande i justitieutskottet gjorde vad han kunde för att stoppa Sverige för att gå med i det samarbetet.


Hallå där…
Att Bodström står upp och blandar sig in (mer eller mindre direkt) i en vårdnadstvist infekterad av (bland annat) vårdnadslagen klubbat av Bodström i 2006 är annars lite märkligt med tanke på att han i egenskap av justitieminister och sedan som ordförande i justitieutskottet gjorde vad han kunde för att motarbeta andras pappor rätt till vårdnad av eget barn!

Varför hjälpte Thomas Bodström en chefsåklagare som inte längre är chefsåklagare…
Varför hjälpte Thomas Bodström en åklagare som inte längre är åklagare… men är domare…
Varför hjälpte Thomas Bodström en domare som inte längre är domare… men är chefsåklagare…
(lite mer förtydligande längre ner under ”Nikita - Rättsväsendets squashturnering.>"
Som tidigare lovat, jag kommer att bjuda på facit till dessa samt många andra frågor.

Sist men inte minst bör Thomas Bodström:
lära sig för en gångs skull att han heter Assange och ingenting annat! (På sin blogg använder Bodström 8 gånger ”Assenge” men aldrig Assange).
och kanske viktigast av allt:
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
"Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?"
För tre veckor sedan skrev jag inlägget Justice or Injustice där jag uppmärksammade att
Wikileaks grundaren Julian Assange fortsätter att motsätta sig ett utlämnande till Sverige och hävdar att den svenska åklagaren Marianne Ny inte har befogenheter eller grund för sin begäran.
Samtidigt säger det rättsliga teamet bakom Julian Assange, att de fruktar att han kan hamna i Guantanamo Bay om han utlämnas till Sverige för att svara på sexuella övergrepp anklagelserna.


Det rättsliga teamet bakom Julian Assange, beskriver sju punkter som kommer att bestrida hans utlämning, som efterlyses av den svenska åklagaren, Marianne Ny, efter anklagelser från två kvinnor som påstår att Julian Assange sexuellt hade angripit dem i separata incidenter i augusti.
En anklagelse, att Assange hade sex med en av kvinnorna medan hon sov, skulle uppgå till våldtäkt enligt Svensk lag. Båda kvinnorna hade tidigare haft samtyckande sex med Julian Assange.

Assange teamet kommer att föra sin talan den 7:e och 8:e februari, då Julian Assange kommer att återvända till domstol för hela utlämningsförhandlingen. Fallet för hans utlämning är hävdat riksåklagarmyndigheten på uppdrag av den svenska åklagaren, med det fullständiga åtalet väntas man inte släppa före detta datum (8 februari).


Så att nästa vecka en domstol i London ska pröva om Wikileaksgrundaren Julian Assange ska utlämnas till Sverige.
En ganska stor överraskning är att förre överåklagaren Sven-Erik Alhem har kallats att vittna till fördel för Assange. Sven-Erik Alhem bekräftar att han har blivit kallad som expertvittne, i Expressens nätupplaga.
Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare i Malmö, har tidigare uttalat sig kritiskt om hur fallet har hanterats i Sverige. Bland annat är han kritisk till att den första åklagaren i utredningen läckte för medier att Julian Assange var anhållen i sin frånvaro för våldtäkt.
Nu har Assanges brittiska advokatteam hyrt in honom som konsult till förhandlingen.
Sven-Erik Alhem ska ge sin syn på förfarandet och kontakten med honom förmedlades via Wikileaksgrundarens svenska försvarare, Björn Hurtig.
Jag har ingen roll i vare sig den svenska eller brittiska processen. Jag ska bara ge min objektiva syn på hur jag tycker att förfarandet borde ha varit”, säger Sven-Erik Alhem till TT.
Inför förhandlingen har han ombetts att skriva en inlaga på engelska som ska presenteras för rättens ledamöter.
TT: Vad hoppas du att den kan ge?
Sven-Erik Alhem: Det frågar jag mig också. Jag har en hög integritet och tar inte ställning för den ena eller andra sidan. Mitt mål är att rättvisa skipas men för en fair trial behövs också en fair förundersökning, säger han.
Sven-Erik Alhem är också ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund. Han anser inte att den rollen kolliderar med uppdraget i London.
Sven-Erik Alhem: Nej. Alla parter i en rättegång måste få sina rättigheter tillgodosedda. Vi ska värna målsägarens intressen, men aldrig på bekostnad av den misstänktes rättigheter.


Ni som följer den här sidan mins kanske ett äldre inlägg (26/3 2010) där jag tog upp ett tre år gammal debatt mellan dåvarande justitiekansler Göran Lambertz och dåvarande överåklagaren Sven-Erik Alhem i en SVT debatt (Argument, januari 2007) - Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?

Programledare:
Vad är det stora problemet som du ser med att Göran Lambertz säger det han säger?...
Sven-Erik Alhem:
Det är egentligen detta… Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ”jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel”
Göran Lambertz:
Vi är verkligt inne på det alvarliga för att här handlar om människor som ibland anklagas felaktigt och ibland döms felaktigt för brott som de inte har begått och det är livs tragedier, det är förstörda liv, därför måste vi vara på tå… Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel

Hur står det egentligen till med rättssäkerheten i landet Sverige?Men först till London!
Justice must not only be done, It must also be seen to be done!...

Good Luck Julian Assange!PS.
Thomas Bodström har “vaknat” och från sitt första inlägg sedan 22 december får vi veta hur han har blivit chockat av en krypande iguana…
Samtidigt visar Thomas Bodström en annan sida (den riktiga?) av sitt agerande som uppfostrande pappa:
…” Jag försöker skriva men det är svårt att göra det när man måste skrika håll käften var tionde minut till rastlösa barn, som inte borde vara hemma en hel dag."…
Aj, Aj, Aj!
Ska Thomas söka lugnet i London några dagar för att hjälpa kollegan Borgström?

Vem vet
19/01 2011

21:30

Det regnar… bomber!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Det regnar… bomber!
Den dömda pedofilen kunde bygga upp ett nytt liv utanför den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall och begå nya övergrepp.
Uppdrag granskning, kan nu avslöja att kliniken inte bara visste - de hjälpte pedofilen att skaffa en egen lägenhet i det område där han hittade sitt nya offer.

SVT Rapport

Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall hjälpte en dömd pedofil att skaffa
lägenhet i det område där han hittade sitt nya offer - en femårig flicka.
När de nya övergreppen avslöjades 2009 hävdade sjukhusledningen att mannen fört kliniken bakom ljuset, men en kartläggning som Uppdrag granskning gjort visar att personal från rättspsyk t.o.m hjälpte till med flytten.
SVT:s granskning visar också att ingen på kliniken reagerade när den nu 44-årige mannen laddade ned barnporr på rummet eller tillbringade dagarna i lägenheten på Hammarvägen i Sundsvall.
Hälften av svenskarna tycker att man ska få reda på om det bor en dömd pedofil i det egna bostadsområdet.
Det visar en Sifo-undersökning som SVT-programmet Debatt beställt.
Av de tillfrågade anser 33 procent att man inte bör lämna ut sådan information om en person. Bland föräldrar vill 61 procent veta om det finns en pedofil i samma område som barnen.
I storstadsregionerna är man mer negativt inställd till ett sådant offentliggörande än vad man är i småstäder. (SVT)

Lite mer om det, imorgon (torsdag, 20/1 20:30)under SVT:s Debatt


Ja, grymma, skrämmande avslöjande om pedofiler och… psykiatri!
Glöm inte följa kommande avslöjande om… psykiatrin och lite till!


***

För ett par dagar sedan presenterades ekonomiska bomber (se annat inlägg, längre ner).
Strax efter fick jag frågan: ”- Och... apropå makt och pengar... Handlar det om svenskar, tro?
- Vet ej hur det är med makten, men pengar… jo, pengar finns det mycket... så att det kan svämma över… öar… , svarade jag.

Janne Josefsson (och Axel Humlesjö) är på väg mot Älmhult - och Ikea… och…
Vad har det att göra med Wikileaks och häromdagen ekonomisk bomb?
Följ uppdrag granskning, följ sanningens spår…
16/01 2011

22:10

BROTT MOT GRUNDLAGEN (del 1)

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
BROTT MOT GRUNDLAGEN (del 1)
Förra veckan inledde Lena Sandlin sin ledare Brott mot grundlagen? på folkbladet.nu: WIKILEAKS hemliga dokument som publiceras kan verkligen få oss att ifrågasätta våra makthavare.
Dokumenten visar att både socialdemokrater och moderater använder sig av dubbel bokföring. De säger en sak offentligt men i hemlighet något helt annat.


I Söderhamn anklagas chefer för brott mot grundlagen
Socialförvaltningen i Söderhamn har under en längre tid haft problem. Personalen är dock rädd för repressalier och utfrysning om man framför sin kritik. Anställda på förvaltningen har anonymt gått ut i Söderhamn/Söderhamns-Kuriren och berättat om missförhållandena, skrev Pär Jansson i journalisten.se

Är det verkligen så?
Är det bara våra makthavare som säger en sak offentligt men i hemlighet något helt annat?

Enligt Smålandsposten, i Kronobergs län blev en socialsekreterare varnad för dataintrång. Socialsekreteraren misstrodde sin kollegas insats i en familj. Och loggade in sig i den sekretessbelagda personakten 20 gånger.
Socialsekreteraren ville själv inte ge någon förklaring till varför hon gått in i ett ärende som handläggs av en kollega.
Men enligt hennes chef ska det ha handlat om att hon hade synpunkter på hur ärendet hanterades.
- Det fanns en oro för att vi inte hade agerat tillräckligt kraftfullt i det här ärendet. Och då ville hon se vad som skedde och gick in i det här verksamhetssystemet..

*

Och så vidare sträcker sig lögnkarusellens dominobrickor

MEN! När man börjar prata om BROTT MOT GRUNDLAGEN utövad av makthavare och inriktad mot sitt eget folk, då närmar vi oss med stora steg dominobrickornas fall!
Man måste se vad som händer och vad man kan (gott)göra i den elfte timmen innan det blir för sent


11/01 2011

19:00

Justice or Injustice

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Justice or Injustice
Wikileaks grundaren Julian Assange fortsätter att motsätta sig ett utlämnande till Sverige och hävdar att den svenska åklagaren Marianne Ny inte har befogenheter eller grund för sin begäran.
Samtidigt säger det rättsliga teamet bakom Julian Assange, att de fruktar att han kan hamna i Guantanamo Bay om han utlämnas till Sverige för att svara på sexuella övergrepp anklagelserna.


Det rättsliga teamet bakom Julian Assange, beskriver sju punkter som kommer att bestrida hans utlämning, som efterlyses av den svenska åklagaren, Marianne Ny, efter anklagelser från två kvinnor som påstår att Julian Assange sexuellt hade angripit dem i separata incidenter i augusti.
En anklagelse, att Assange hade sex med en av kvinnorna medan hon sov, skulle uppgå till våldtäkt enligt Svensk lag. Båda kvinnorna hade tidigare haft samtyckande sex med Julian Assange.

Assange teamet kommer att föra sin talan den 7:e och 8:e februari, då Julian Assange kommer att återvända till domstol för hela utlämningsförhandlingen. Fallet för hans utlämning är hävdat riksåklagarmyndigheten på uppdrag av den svenska åklagaren, med det fullständiga åtalet väntas man inte släppa före detta datum (8 februari).

Distriktdomaren Nicholas Evans beslutade vid förmiddagens förhandling för att underlätta villkoren för borgen förhållanden, som kräver Assange att bära en elektronisk böja och dagligen rapportera till en polisstation nära den ståtliga hem på Suffolk/Norfolk gränsen där han vistas. För nätterna 6:e och 7:e februari kommer Julian Assange tillåtas stanna i London.

Beslutet att flytta förhandlingarna till domstolen i östra Greenwich väckte också spekulationer om att det är första steget mot att åtala Julian Assange för terrorism.
Domstolen ligger i närheten av säkerhetsanstalten Belmarsh, som kallats Storbritanniens svar på USA:s fångläger på Guantanamobasen eftersom ett antal terrormisstänkta i början av 2000-talet hölls inspärrade där utan rättegång...10/01 2011

20:00

The Truth

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
The Truth

The truth, the whole truth and nothing but the truth.
Sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen.


Daniel Ellsberg är en amerikansk före detta krigsanalytiker som genom att läcka de så kallade Pentagon Papers till allmänheten bidrog till att vända opinionen i USA mot Vietnamkriget. För denna insats belönades han med 2006 års Right Livelihood Award.
Priset som instiftades 1980 av den svensk-tyske filatelisten Jakob von Uexkull, och som brukar delas ut till människor som på något sätt anses arbeta praktiskt för jordens och dess invånares bästa.
Ellsberg, som förstod att FBI trots tidningarnas källskydd snart skulle få tag i honom, gick under jorden tills han den 28 juni 1971 offentligt överlämnade sig till åklagarmyndigheten i Boston. I samband med överlämnandet sa att han som en amerikansk medborgare, som en ansvarsfull medborgare, kunde inte längre medverka till att dölja denna information från den amerikanska allmänheten. Han sa att han gjorde det tydligt i sitt eget spel och att han var beredd för att svara på alla konsekvenser av detta beslut.
Han åtalades för stöld, konspiration och spionage och räknade med att få tillbringa återstoden av sitt liv i fängelse.
Nixon-regimen hade dock genom ett flertal kriminella handlingar, såsom inbrott hos Ellsbergs psykolog och planerat mord på Ellsberg själv, försökt att misskreditera honom och därmed undkomma den politiska katastrof som hotade genom the Pentagon Papers. Dessa försök avslöjades och ledde till att domstolen underkände åtalet mot Ellsberg.

Inbrottet hos psykologen kom vidare att ingå i Watergateaffären som fällde Nixon-administrationen. (oops!)


Men den är en 40 års gammal historia…
Nu till det viktiga, till dagens ”Pentagon Papers”, alltså Wikileaks affären och anklagelserna mot Julian Assange…

Än så länge vill jag bara hänvisa till det vad advokaten Glenn Greenwald i sin debatt med Fran Townsend (på CNN) besvarade Jessica Yellins (CNN) fråga om våldtäkt anklagelser…
[Jessica Yellin]
Let me ask you about the rape charges. I’m guessing, do you agree with him that it is a smear campaign and beyond that, do you think they hurt his credibility for his larger cause?
[Glenn Greenwald]
Well, I think it would be totally irresponsible for anybody, me or anybody else to assume either that he is guilty of those charges or that he is innocent of those charges. He — let me just remind you, he hasn’t actually been charged with a crime even in connection with that case.
The Swedish government wants to interrogate him, but has not yet charged him with any crime. So, obviously, when someone is accused of crimes like that, it harms their reputation. Every time there’s somebody who reveals information about the government that is embarrassing, they get charged with all kinds of improprieties.

That’s why Richard Nixon broke into the psychiatrist’s office of Daniel Ellsberg to discredit him, but I think what we need to do is to wait and see how that plays out. If he is guilty, he should be punished in a court of law if he’s not, then he shouldn’t be. He has not yet even been charged, let alone convicted of those crimes either.


…Och till det vad Michael Moores svarade till Rachel Maddow (MSNBC) i dessa två nyckelfrågor…


Innan introducerade Moore, uppmanades Moore av Maddow inför publiken att inte avvisa anklagelser mot Assange. "Även om du är misstänksam om tidpunkten, finns det två kvinnor som gick till polisen med huvudsak anklagelser om våldtäkt mot den här killen," sa Maddow.
Sedan började dialogen mellan Maddow och Moore. Han sa att han hade hjälpt Assange med borgen 20.000$) eftersom "Wikileaks har gjort ett viktigt arbete för att få sanningen ut om så många saker som vi aldrig har fått sanningen om.
"På tal om våldtäkt anklagelserna, sa Moore: "Jag vet ingenting om vad som hände mellan Assange och dessa två kvinnor." Men han betonade att han inte tar våldtäkt anklagelser lätt.
"När jag var 19 år gammal, hjälpte jag starta det första våldtäkt kriscentrum i Flint, Michigan, så det här har varit en mycket allvarlig fråga för mig under en mycket lång tid”, sa han. "Varje kvinna som påstår sig ha utsatts för sexuellt våld eller våldtäkt måste tas på allvar, och dessa anklagelser måste undersökas i största möjliga utsträckning ... dessa två påstådda offer måste behandlas mycket seriöst och Mr Assange måste svara på frågorna.
Moore fortsatte och sa att frågan i saken snarare är om "det finns ett samordnat försök att stoppa ... någon som försöker göra jobbet för att berätta för oss sanningen."
there is a concerted attempt to stop...anybody that is trying to do the job of telling us the truth.Tell us the truth!

The truth, the whole truth and nothing but the truth.
Sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen.


***

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe says (art. 6.2): "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law". This convention has been adopted by treaty and is binding on all Council of Europe members. Currently (and in any foreseeable expansion of the EU) every country member of the European Union is also member to the Council of Europe, so this stands for EU members as a matter of course. Nevertheless, this assertion is iterated verbatim in Article 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
The Universal Declaration of Human Rights, article 11, states: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees necessary for their defence.

***


Och en liten detalj…
Thomas Bodströms sista blogginlägg är daterat 22 december. Han var tidigare mycket flitigt. Konsekvent med en vecka mellanrum (smile…)


28/12 2010

16:10

Apropå falska anklagelser

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Apropå falska anklagelser
Våldtäktsdömd frias i Högsta domstolen
Publicerat: kl 15:32, Ekot.

När ord står mot ord i sexualbrottsmål ska rätten ta hänsyn till berättelsens innehåll och inte till det intryck som personen ger. Det slår Högsta domstolen fast i en vägledande dom i dag, där en man som tidigare dömts till fyra års fängelse för att ha våldtagit och utnyttjat sin son sexuellt frias.
Mannen som i dag friades i HD åtalades i juni 2009 för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Brotten ska ha begåtts mot mannens tonårige son 2003-2005.
Tingsrätten friade mannen. Hovrätten dömde honom mot hans nekande till fyra års fängelse och till att betala skadestånd på 180 000 kronor till sonen.
Pojken sade först att inga övergrepp hade skett, sedan ändrade han sig.
I domen tar Högsta domstolen upp flera faktorer som är viktiga när domstolen ska bedöma trovärdigheten i en berättelse. Bland annat om den är logisk, rik på detaljer och inte innehåller felaktigheter och motsägelser, skriver TT.Bara så ni vet!...

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Nikita - Rättsväsendets squashturnering.

Myndigheternas övergångssäsong är inte över i Växjö än.Efter nyheten om en Ny domare vid Växjö tingsrätt publicerat: torsdag 22 januari 2009 kl 13:49, (SR Nyheter P4 Kronoberg)
Då, under en torsdag (2009-01-22) utnämnde Regeringen Lars Jeppsson ( kammaråklagare vid åklagarmyndigheten) i Växjö till ny rådman vid Växjö tingsrätt.
Under hösten 2010 har i all sin tysthet utnämnts en ny chefsåklagare vid åklagarmyndigheten i Växjö – Lajla Kirppu, tidigare rådman vid Växjö tingsrätt…
Snart kommer kanske Säpo i matchen och så har vi hela ”elitserien” på plats!

Vad har det att göra med en 7-årig liten flicka?
Bra fråga!
Och många är de inblandade. Många som ni redan har läst om, betydligt flera som ni kommer att läsa om!
En 7-årig liten flickas liv präglad av ett smutsigt spel som i ett mycket dåligt teaterspel med alldeles för många dåliga aktörer.
Ett mycket dåligt teaterspel med iscensättningens kostnader som redan överskrider 2 miljoner… En mycket dyr nota för skattebetalarna.
Bubblan blir bara större och större, och snart kommer den att explodera!

Tiden är snart inne för att pennorna skall förberedas och vässas ordentligt…


Hey Nikita is it cold
In your little corner of the world
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to know

Oh I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on fire
The human heart a captive in the snow…
09/10 2010

18:00

JO kritiserar polisen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
JO kritiserar polisen

Lite massmedia pusselbitar för lego älskare…
JO kritiserar polisen för söl
Publicerat: 2008-05-23 | Uppdaterad 2008-05-23 (SMP)

Polisen i Kronoberg väntade i flera månader med att förhöra en brottsmisstänkt man. Nu får polisen skarp kritik av JO.

*

Ny domare vid Växjö tingsrätt
Publicerat: torsdag 22 januari 2009 kl 13:49, (SR Nyheter P4 Kronoberg)

Regeringen har under torsdagen (2009-01-22) utnämnt Lars Jeppsson till ny rådman vid Växjö tingsrätt. Lars Jeppsson är idag kammaråklagare vid åklagarmyndigheten i Växjö.

*
Hovrätten har upphävt domen mot en man som dömts till ett års fängelse för vapeninnehav. Mannen ska ha blivit utsatt för brottsprovokation av en polisinfiltratör…
…Poliskommissarien som ligger bakom brottsprovokationen har avskedats.

(TV4)

*

Växjö hämtar kunskap från Bryssel
Publicerat: 2010-08-31 11:52 (MyNewsdesk)

Den 8-10 september åker Arbete och välfärds förvaltningschef Per Sandberg tillsammans med sina länskollegor till Bryssel. Resans syfte är att fördjupa kunskapen om EU och dess organisation inom socialtjänstens område.

Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Willemo Carlsson, betonar vikten av att besöka vårt eget EU-kontor och få kännedom om vad som är på gång inom det sociala området.
- Det är positivt om Per tillsammans med kollegorna i länet kan fånga upp hur vi kan arbeta med att söka medel för utveckling av vår egen socialtjänst och arbetsmarknad, säger Willemo Carlsson.


*
Bodström tvingas bort
Thomas Bodström (s) skolkar från riksdagen och befinner sig i USA. Nu tvingas han bort som ordförande i riksdagens justitieutskott. Och kan behöva lämna riksdagen.
Nu kan Mona Sahlin behöva tvinga kompisen Thomas Bodström att lämna riksdagen.(nyheter24.se)
nyh24seTB.jpg

*

Deja vú…

Kritik mot långsam bedrägeriutredning
Publicerat: Växjö 2010-10-08 11:28 | Uppdaterad 2010-10-08 12:44 (SMP)

Kronobergspolisen får JO-kritik efter att en utredning om bedrägeri legat orörd i med än ett år.
Enligt JO har utredningen vid polismyndigheten inte varit förenlig med det skyndsamhetskrav som finns. Ärendet kom till Kronobergspolisen i maj 2009. Enligt JO skrevs det in och sedan hände inget förrän i augusti 2010.


***

Vad har JO, Bodström advokatbyrån, tidigare åklagare (dagens domare), socialförvaltningen (med eget EU-kontor!) och andra vapen(dragare) gemensam nämnare i denna ”info lego karusellen”?
Ha lite tålamod bara – som tidigare sagt: svaret kommer snart – mer eller mindre som en blixt från den klara himlen!
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Varför brister polisen och åklagarmyndigheten...
Varför brister polisen och åklagarmyndigheten i riskanalys vid kvinnomisshandel?

Det är ju därför de har glömt sopa rent framför egen dörr!

Regeringen avsatte år 2007 30 miljoner kronor till polisens arbete mot våld i nära relationer rapporterar P1-programmet Kärlek till döds (Ekot)
Det vill säga, cirka 1 miljon per län.
På vad har ovanstående myndigheter i Kronobergs län spenderat pengarna? Ett möjligt svar skulle hänvisa till ett ärende från 2007 där dessa myndigheter har pungat ut med ca en tiondel av årets kvot!
För vad då?
För att förstöra två människors framtid: en 4 åring och dennes pappa!
Av vilken anledning?
Vittne och bevis manipulering och förfalskning bland många andra helt onödiga, förhastade åtgärder med ett enda syfte: att inte erkänna att man har begått fel! Men felet är ett faktum och sakta men säkert kryper det upp i sanningens ljus!
Därför brister polisen och åklagarmyndigheten i ”riskanalys” vid kvinnomisshandel!
Det är samma princip som i en svag ekonomi: rusningen efter snabba pengar - rusningen efter snabba ”positiva resultat” som skulle förbättra myndigheternas statistik i arbete mot våld i nära relationer! Hur många kvinnor och barn i verkligt behov har lidit under året då resurserna har använts på helt felaktigt sätt tack vare besatta tjänstemän? Besatta tjänstemän som väljer att visa myndigheternas muskler mot helt oskyldiga människor i ett desperat behov att statuera exempel och därtill förbättra statistiken.
Hur långt har myndigheterna gått i 4 åringens och dennes pappa fall?
Snart kommer svaret – mer eller mindre som en blixt från den klara himlen!

The answer, my friend, IS BLOWIN' IN THE, IS BLOWIN' -
The answer is blowin' in the wind

Snacka om strukturerad riskbedömning efter polisanmälningar om hot eller våld från närstående.
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Pusselbitar med Leif GW Persson
Leif GW Persson om sin nya bok... och lite mer!

Leif GW Persson kriminolog och författare besökte Nyhetsmorgon i lördags och pratade om sin sista bok om polisen Lars Martin Johansson "Den döende detektiven".
Leif GW Persson gör aldrig research när han skriver en bok och har förmågan att vara tyst i sex veckor. Och han har helt rätt!

Två mycket viktiga ämne i denna intervju: sexuell brott mot barn och… Thomas Bodström.
Här, i omvänd ordning:

Om besvikelsen på socialdemokratin, om… Thomas Bodström.
Här måste jag lägga till att (advokaten, författaren, fd justitieministern, justitieutskottets ordförande mm,mm) enligt många verkar ha gett upp valet.

Men först och främst sa Leif GW Persson:
…Ett litet barn som påstår någonting... Och sen å andra sidan en förtvivlad pappan… som sitter och skakar på huvudet.. Det kan va’ rätt, det kan va’ fel…
Pusselbitar som långsamt men säkert faller på sina platser.
Eller hur mina vänner? Att ofreda sina egna barn i besatta försöket att sätta dit en oskyldig människa. Det är värst!
Låt oss återkomma till saken!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
INGEN RÖK UTAN ELD THOMAS BODSTRÖM!
Bodström vill drogtesta andra men inte sig själv


Thomas Bodström (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, har sagt
sig vara för frivilliga drogtester.
Men han ville inte låta sig drogtestas när SR P3 Nyheter frågade honom.

Först gick Bodström med på att göra testet men ändrade sig när sköterskan
förklarade hur det skulle gå till. Det handlade om ett urinprov och substans erna som skulle testas var amfetamin, hasch, opiater och bensodiazepiner.
Nej, jag struntar i det. Jag känner inte för det nu, jag känner att det blir för personligt och jag känner mig genomsvettig med skjorta och allting.
Skriver SVT om SR P3 reportaget. (se nedan Sverigesradio inslag)INGEN RÖK UTAN ELD... Har vi hört det förut?

Något om barnahus-projeket? Det kommer säkert!


30/05 2010

04:25

Enough Is Enough

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Enough Is Enough


Yes, you've just pissed off a wrong father! Again!

24/04 2010

22:20

Är vi lika inför lagen?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Är vi lika inför lagen?
En retorisk fråga:
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?

I en mycket intressant debattartikel i Newsmill (publicerad: 2009-05-19) förklarar stjärnadvokaten Per E Samuelson varför åklagarkåren behöver etiska regler.
Åklagarna saknar etiska regler och maktmissbruk inom kåren är vanligt förekommande anser advokat PER E. SAMUELSON. Han efterlyser ett personligt ansvar för åklagarna som inte sköter sig samt "Pricka dom, varna dom, ta titeln ifrån dom! skriver han.
Av egen erfarenhet kan jag bara bekräfta vad advokat PER E. SAMUELSON skriver om att på senare tid har en hel del rättsfall förekommit som gör att man kan undra över om åklagarna i praktiken följer de regler som gäller för deras verksamhet.


Den största skandalen i svensk rättshistoria
kan man läsa på kriminalkanalen.se i en debattartikel publicerat för ett år sedan.
Där statsåklagare Nils-Eric Schultz och advokat Peter Althin kräver en oberoende kommission för att granska polisens användning av infiltratörer och olaglig brottsprovokation.
De personer som knöts till polisen såsom informatörer/infiltratörer var ofta kriminellt aktiva. Var de inte kriminella från början så blev de det i sin roll som infiltratörer av kriminella kretsar. Han/hon lämnade löpande information till sin hanterare, varav kommissarien Olle Liljegren var en.
Intressant, va?

Rättssäkerhet betyder inte bara att ingen oskyldig ska riskera att drabbas av straffansvar utan även att den som har gjort sig skyldig till brott ska lagföras.Oavsett om det är fråga om en läkare, barnmorska, konstnär, åklagare eller biskop. Det skriver Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Malmö i en annan debattartikel publicerat i samma Newsmill.


I ett äldre svarsbrev från 2006 skriver Thomas Bodström bland annat som svar till frågan om vi är lika inför lagen och hur fungerar rättsväsendet:
När det gäller frågan om hur den nämnd som utövar tillsyn över advokatväsendet bör vara sammansatt är det min, och många andras, bedömning att det i vårt rättssystem är av yttersta vikt att vi har en fristående och oberoende advokatkår som inte kan påverkas av statsmakterna.
samt
Av rättegångsbalkens regler om jäv framgår att en domare inte får avgöra ett mål om det föreligger någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Menar du verkligen det, Thomas Bodström?

***

Sist men inte minst, låt oss ta en liten runda på Regeringskansliet där ansvarige statsråd på Justitiedepartementet, Beatrice Ask, skriver bland annat:

De allmänna domstolarna handlägger brottmål, tvistemål och ett antal domstolsärenden. De grundläggande reglerna för detta finns i rättegångsbalken och lagen om domstolsärenden. Genom reformen En modernare rättegång, som började gälla den 1 november 2008, genomfördes stora förändringar i det processuella regelverket. Reformen syftar till ett bättre utnyttjande av modern teknik i rättegångar, mer flexibla rättegångsregler samt ett större ansvar för parterna att driva målet fram till avgörande. Reformen innebär också särskilda insatser för hovrättsprocessen i syfte att göra domstolarnas olika uppgifter i instansordningen tydligare.
Frågor om hur domstolarna kommunicerar med medborgarna, till exempel hur parter och andra blir bemötta i domstolarna, utformningen av domar och beslut samt informationen från domstolarna till medierna, har stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna.
Justitiedepartementet ansvarar för åklagarväsendet och för att åklagarväsendet får förutsättningar att uppfylla de krav som regeringen ställer på verksamheten
samt
De lokala åklagarkamrarna har ett heltäckande ansvar direkt under den centrala myndighetsledningen, och alla åklagare har en nationell behörighet.


Och kanske det viktigaste, om Lag och rätt:


Vi är alla födda fria och jämlika

Lagarna ska värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. De ska åstadkomma en god balans mellan olika intressen i samhället. De ska vara lättbegripliga, konsekventa och kunna stå sig under lång tid. Att rättsväsendet fungerar väl är en förutsättning för hela samhällslivet, såväl för näringslivets utveckling och den ekonomiska tillväxten som för människornas tillit till varandra och förtroendet för samhällsfunktionerna.
Likhetsprincipen måste gälla för alla!
Ingen står över lagen och alla ska behandlas lika inför lagen: även åklagare, domare, advokater och andra i det svenska rättsväsendet. Och socialförvaltningen med dess tjänstemän som besitter en avsevärd (oberättigat!) makt är ingen stat i stat!


Bästa Beatrice Ask: låt oss ta en titt längst upp på denna sida…
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!

1. Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten må utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till sedligheten, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då hänsyn till minderåriga eller till parternas privatlivs helgd så kräva eller, i den mån domstolen så finner strängt nödvändigt, i fall då på grund av särskilda omständigheter offentlighet skulle lända till skada för rättvisans intresse.
Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter.
2. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts.
3. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall äga följande minimirättigheter:
a) att ofördröjligen på ett språk, som han förstår, och i detalj bliva underrättad om innebörden av och orsaken till anklagelsen mot honom;
b) att åtnjuta tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar;
c) att förevara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att, i fall då han saknar erforderliga medel för betalning av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordra;
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen, som åberopas emot honom, samt att för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom;
e) att utan kostnad åtnjuta bistånd av tolk, om han icke förstår eller talar det språk, som begagnas i domstolen.

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Anna Edelhjelm - så får man inte göra…
Om inte för motparten, om inte för din skull, åtminstone för rättens medlemmar och ordförande bör man visa lite mer respekt …
(Obs! Arrangerad bild med okänd person och sminkmärke)
a
Att lägga ut på bordet sin necessär och börja sminka sig mitt under pågående förhandling var under all kritik.
Ett sådant agerande gagnar inte dig som jurist och ännu mindre Borgström&Bodström advokatbyrå som du representerar...
Jag återkommer… då det är ju mycket osagt som jag måste säga…

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?
… Man ska inte vara beroende av att man har en journalist eller en advokat som jobbar gratis eller JK själv som jobbar gratis för en, för att man ska ha en chans att få upprättelse…
Sven-Erik Alhem, f.d. överåklagare


Kan man lita på poliser, åklagare och domare?
Undrade svt:s reporter för ca tre år sedan…
En rapport som fd. justitiekansler Göran Lambertz tagit initiativ till visade också att felaktiga domar har ökat markant de senaste 15 åren. Men både rapporten och JK Göran Lambertz har fått rasande kritik från välkända jurister. Debatten i morgon tidningarna tog fart då rapporten skickades till justitieministern… och det verkar aldrig ta slut…
Själv tyckte dåvarande justitiekansler Göran Lambertz att kritikerna var ute och cyklade…

Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?
Det var ämnet i debatten mellan dåvarande (x2) justitiekansler Göran Lambertz och överåklagare Sven-Erik Alhem i SVT:s debatt (Argument, januari 2007).

(…)


Göran Lambertz:
Brottsutredningarna inte är tillräckligt goda… alltid… Ofta mycket goda… men det är just fallet när dem fallerar som är problem… Och vi ska komma ihåg!
Man dömer i svåra, väldigt svåra mål dömer man lite för slarvigt, man tar inte beviskravet riktigt på tillräckligt stort alvar, man är övertygad om personens skuld och man nöjer sig ofta med det…

Sven-Erik Alhem:
Vi måste ha ett system där man kan låta de som anses ha varit felaktigt dömda få en chans till upprättelse…
Januari, 2007 - Argument, SVT
Man ska göra allt för att få det bättre ställt när det gäller deras möjligheter att få anlita advokat hjälp… Man ska inte vara beroende av att man har en journalist eller en advokat som jobbar gratis eller JK själv som jobbar gratis för en, för att man ska ha en chans att få upprättelse

Programledare:
Vad är det stora problemet som du ser med att Göran Lambertz säger det han säger?...

Sven-Erik Alhem:
Det är egentligen detta… Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ”jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel”

Göran Lambertz:
Vi är verkligt inne på det alvarliga för att här handlar om människor som ibland anklagas felaktigt och ibland döms felaktigt för brott som de inte har begått och det är livs tragedier, det är förstörda liv, därför måste vi vara på tå… Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel


(…)


Idag, tre år efter, är frågan minst lika het och aktuell:
Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?
Hur blir det nästa vecka och därefter?
Vi får se vad gudarna vill


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Apropå seriemördare... fortfarande under ytan...
I förrgår kväll korades vinnarna av årets Guldspadar, Föreningen Grävande Journalisters pris för undersökande journalistik.

SVT-journalisten Hannes Råstam tilldelades en guldspade i klassen riks-tv för sin uppmärksammade dokumentär Thomas Quick - Att skapa en seriemördare.

Grattis Hannes Råstam!

*

Igår kväll såg jag den prisbelönade film, Monster.
En Oscar och en Golden Globe för Charlize Therons rolltolkning i filmen.
Monster är baserad på den sanna historien om seriemördaren Aileen Wuornos (Charlize Theron).

Aileen Wuornos är ett offer för en tragisk och brutal uppväxt. Hon har hela sitt liv prostituerat sig.

Paradoxal, börjar Aileens våldsspiral efter att hon för första gången i sitt liv möter en människa som är vänlig mot henne.

Oförmögen att skaffa sig ett legitimt arbete, och i desperat behov av att hålla sig kvar hos den människa som är vänlig mot henne, fortsätter Wuornos att prostituera sig.

När en av hennes kunder plötsligt blir våldsam skjuter Wuornos honom i självförsvar. Men han blir bara det första av hennes offer i en snabbt nedåtgående våldsspiral utan återvändo...

*

Barn blir felbehandlade på många fruktansvärda sätt!
Mot dem riktas våld, berövande, utnyttjande.
Barn som bor utan sina föräldrar (faderslösa hem i synnerhet) är i speciellt stor fara att bli behandlade på fel sätt och oftare blir socialt utslagna .
Som följd lider barnet konstant både fysiskt och psykiskt...


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Lite mer om det som finns under ytan...


Material som kunde fria Quick gömdes av polisenSkriver SVT-journalisten Hannes Råstam på DN Debatt.
Nya avslöjanden i fallet Thomas Quick.
13 hittills okända pärmar har hittats undangömda i polishuset i Sundsvall.
Materialet visar att polis och åklagare har undanhållit mängder av utredningsmaterial som bevisar att Quick ljög när han på 1990-talet erkände flera mord,

Enligt Råstam bör Riksåklagaren omedelbart inleda nya för undersökningar i de åtta mordfall som Thomas Quick har fällts.

Se också gårdagens Rapport


* * *

...Snacka om rättssäkerhet!
Vem i hela fridens namn bryr sig om att papporna är lurade med förfalskade dokument, falska tillvitelse och annat i konstruerade vårdnadstvister?


Ja, under ytan kan en god själ förgås...

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Under ytan
Finns det skratt och gråt
Det finns mycket där som händer
Som vi inte kan förstå
Men vi hittar alltid svaren
Där i botten av oss själva
Under ytan


Det skrattas och det skålas
Men slutar snart i kaos
Någon sparkar och slår en stackare där
Som är helt utan chans
Jag ser att ingen verkar bry sig
Och inte heller jag
Rädslan är för stor och stark
För att göra något alls 

 
 
  < Arkiv >           Hem