Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        

10/07 2018

17:32

Ett glatt försonande utrop

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Ett glatt försonande utrop

Enligt en Novusundersökning gjort på uppdrag av SVT (mellan 7-13 juni 2018) säger drygt 61 procent att de tycker att böneutrop bör förbjudas medan 28 procent är emot ett förbud.

Jag vill bara påminna att jag inte har något emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag precis som över 60 procent av svenska väljare anser att förbud mot böneutrop skulle matcha bättre i bilden av dagens Sverige.

Att förbjuda böneutrop inskränker inte på något sätt friheten att utöva sin religion.
Självklart att alla har rätt att aktivt uttrycka sin tro men man gör det i lugn och ro någonstans i en gudtjänstbyggnad, i sitt hem, på sin arbetsplats, osv. Och jag, som (i det närmaste) hela svenska folket, respekterar det.

 hTalare


11/05 2018

16:11

Jag bara undrar...

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Jag bara undrar...
Polisen godkänner böneutrop i Växjö men moskén i Växjö väntar med böneutrop.

Det var i tisdags som polisen meddelade att de ger stiftelsen tillstånd att sända ut ett drygt tre och en halv minuter långt förinspelat böneutrop från högtalare vid lunchtid varje fredag.
Men enligt Avdi Islami kommer det första bönetropet att sändas ut först om några veckor.

Under tisdags presskonferensen fick polisen frågan om varför polisen inte hört sig för bland grannarna i området innan tillståndet beviljades…
Polisens svar/förklaring, ”Grannar är inte part i tillståndsprocessen”, är otillräckligt (milt sagt)
Varför? Jag bara undrar...

På tal om ljudnivån:
För att klara riktvärdet på 45 decibel inomhus måste utomhusljudet hållas betydligt lägre än 110 decibel, enligt polisen.
I Växjö lever ganska många muslimer (I Sverige, över 140’).
De som bor några km bort från denna moské känner sig diskriminerade, kanske.
Ska man utvidga böneutropet med hjälp av ytterligare högtalarsystem, spred över hela Växjö?
Jag bara undrar...

Bullret bort!

Författare: Socialstyrelsen Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan.

Jag har ingenting emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag håller med kommunalrådet Anna Tenjes förklaring ”… jag tror att böneutrop kommer öka splittring mellan människor och istället öka segregation i samhället” - Sveriges Radio)
Lägg märke till att bland de närmaste grannar finns det 2 förskolor.
Konsekvenser? Jag bara undrar...
Växjös moské med onmejd


Själv är jag döpt i Svenska kyrkan. Tillsammans med min dotter. (för dem som med ljus och lykta letar efter kluriga förhållanden och förklaringar)
Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig, sägs det.

“Väl I Rom, gör som romarna gör”, sägs (även) det.


15/03 2018

15:29

Tuppens rätt

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Tuppens rätt
Jag har inte så mycket med politiken att göra – är varken moderat, sosse, kristdemokrat eller annat…

Tuppens rätt

Men en underbar tupp, det har jag skaffat.
Det enda jag behöver nu är tillståndet för morgonutrop.
Tuppens rätt att gala sitt morgonutrop är fasställt, som bekant, i alla nationella och internationella lagar.

Därefter återstår ett litet problem ändå. Vad skall mina grannar säga?

Svårt med dessa tuppar och deras rättigheter, eller hur?


05/01 2013

16:15

Ann Heberlein om Gud...

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Ann Heberlein om Gud...
Ann Heberlein
På kultur debattsidorna i Dagens Nyheter (pappers utgåva) undrar författaren och teologen Ann Heberlein ”Var finns Gud när en människa behöver honom som mest? Och varför tycks han vara sa orättvis?”
Teologie doktorn Ann Heberlein brottas med ett evigt problem men sänker det hela till sin egen horisont och förtydligar:
Här har vi naturligtvis kärnan i mitt problem. Att jag inte kan låta bli att tänka på dig som om du vore en man. Jag har ju, som du vet, rätt kassa erfarenheter av män. Många män jag mött är lika den gud som framträder i Gamla testamentet. Svartsjuka, possessiva, oberäkneliga, svekfulla, undflyende. De har, precis som du, övergett mig när jag behövt dem mest. De har berättat för mig vem jag är. Jag är en sån man överger.
Och vidare lägger hon skulden på Gud:
Jag säger inte att du anser kvinnor vara underlägsna, jag säger bara att du skapat goda förutsättningar för ett system som är ogynnsamt för kvinnan.

*

Det verkar som om Ann har förbisett att…
Gud har skapat bästa förutsättningar för ett system som är gynnsamt för MÄNNISKAN som kvinna och man:
Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.
Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden
.”

Det vad Ann har missat är just det eviga problem som vi alla brottas med: MÄNNISKANs olydnad:
Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.”

Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort.
Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.”
Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”
Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt.
Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.
Då öppnades deras ögon…

Till mannen sade Herren Gud:
Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av, förbannad skall marken vara för din skull.
Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever, törne och tistel skall den ge dig.
Du skall äta av växterna på marken, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden.
Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.”


R.E.M. - Losing my religion
That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much

I haven't said enough
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think, I thought, I saw you try

But that was just a dreamCategory: Religion
Posted by: valens Permalink
Kristendomens mål: hålla kvinnor på plats?

Tack och lov växte jag upp som ateist. Med möjlighet att välja min egen tro!
Det skulle kunna tolkas som, till exempel: Du måste finnas...

*

Du har helt rätt i vad du skriver i dagens krönika, Johanne Hildebrandt. Även om du felar med misslyckat rubriksval.. Rubriken bör vara:

Kristendomens mål: hålla människor på plats

Det finns massvis med exempel från kyrkans exixtens men om vi bara tittar på Inkvisitionen ...
I Svenska Nationalencyklopedin kan man läsa att Inkvisitionen inleddes med en allmän uppmaning till vittnen och brottslingar att träda fram (generalinkvisition). De som bekände och ångrade sig återupptogs i kyrkan efter botgöring. Mot de misstänkta som inte frivilligt bekände vidtog därefter specialinkvisitionen, med förhör och från 1252 även tortyr. I flertalet fall var dock inkvisitionens slutliga straff tämligen milda. Endast de som vägrade bekänna och visa ånger eller som återföll i brott dömdes till döden, vilket verkställdes av de världsliga myndigheterna...

Ringer nån klocka? :)

Alla som har makt används av auktoritetsutovning och vill styra och hålla (andra) människor på plats.
Mer eller mindre med inkvisitoriska liknande medel.

EU i ett nytt förslag vill tvinga nyblivna mammor att vara hemma de sex första veckorna efter förlossningen...
I Sverige tvingas blivande ensamstoende pappor överge papparollen (delvis eller helt) om man inte vill riskera anklagas och stämplas som pedofil...

Glad Påsk! :)


 

 
 
  < Arkiv >           Hem