Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        
Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Inte bry sig om. Oavsett vad.
"No Matter What" (sv. ” Oavsett vad") är en låt från musikalen (1996) ”Whistle Down the Wind” (sv. ” Inte bry sig om”) skriven av Andrew Lloyd Webber och Jim Steinman.
Som bekant har låten populariserats av världsberömda Boyzone.
Låten har också framförts (1998) av Meat Loaf (född Marvin Lee Aday) som har samarbetat mycket med Jim Steinman och Andrew Lloyd Webber. Inte minst i ” Whistle Down the Wind”.
Här följer låttexten på svenska - mitt blygsamma översättningsförsök, i alla fall:
Oavsett vad de säger, oavsett vad de gör
Oavsett vad de vill lära oss –
Vad vi tror är sant.

Oavsett vad de kallar oss, hur än de attackerar oss
Oavsett var de tar oss - vi ska hitta vår egen väg tillbaks.

Jag kan inte förneka vad jag tror, jag kan inte vara vad jag inte är
Jag vet att vår kärlek varar för evigt, jag vet
Oavsett vad.

Om bara tårar var skratt, om endast natt var dag
Om bara bönerna besvarades - då skulle vi höra Gud säga:
Oavsett vad de säger, oavsett vad de gör
Oavsett vad de försöker lära dig –
Vad du tror är sant.


Och jag skall hålla dig säker och stark och skyddat från stormen
Oavsett var den är torftig en dröm är att bli född.

Oavsett vem de följer, oavsett vart de leder
Oavsett hur de bedömer oss, jag ska vara allt du behöver.

Oavsett om solen inte skiner eller om himlen inte är blå
Oavsett slutet på visan - mitt liv började med dig.

Jag kan inte förneka vad jag tror, jag kan inte vara vad jag inte är -
Jag vet att denna kärlek varar för evigt
Det är allt som betyder något nu –
Oavsett vad.PS.
Det här inlägget kan vara en ”happy end” till ” opublicerade manuset om squashturnering” och därmed kommer det att förbli ”en intressant oskriven historia” ELLER prologen till ”en mycket intressant verklighetsbaserat historia om allt och mycket”.
Allt hänger på någras sunda förnuft!
DS.03/04 2014

18:47

En lögn är en lögn

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
En lögn är en lögn
Att leva som man lär sägs det.

Statsvetaren Magnus Hagevi inleder sitt brev till läsarna (Ledare, Smålandsposten, februari 2014) med följande:
Det är viktigt att försöka leva som man lär. Starkast blir kontrasten om en person hävdar sin moraliska överlägsenhet på grund av sin lära samtidigt som ingenting i personens beteende bär syn för sägen.
Avslutningsvis i sin artikel, drar Magnus Hagevi följande slutsats:
Att dessutom rida på höga moraliska hästar utan att handla praktiskt för saken är sannolikt en stor orsak till att omgivningen inte tar läran på allvar. Vad annat är att vänta för de som inte verkar ta det de säger till sitt hjärta, händer och fötter(…)?

* * *

Faktorer som utifrån påverkar och formar människans mentala förmåga är många och varierar från individ till individ.
Det kan man säga att det börjar i tidig förskoleåldern…

Nyligen publicerade TT Nyhetsbyrån en nyhet dess massmediala genomslag blev stort.
”Nyheten” som tar upp en av samhällets känsliga problematik, publicerades i de flesta tidningar.
”Nyheten” är i själva verket ett kroniskt problem som alldeles för många försöker blunda för.

Men låt oss citera ”nyheten” i sin helhet:

Tänk dig för innan du drar en vit lögn inför barnen om att glassen är slut eller att det inte alls gör ont hos tandläkaren.
Lögnerna kan nämligen smitta av sig och påverka deras ärlighet.
Det visar i alla fall ett experiment där 180 amerikanska barn i åldrarna 3-7 år fick genomföra ett lekfullt test.

För hälften av dem började experimentledaren med att ljuga om att det fanns godis där testet skulle äga rum, men erkände snabbt att det var påhittat. Därefter fick barnet i uppgift att identifiera tre kända karaktärer med hjälp av deras speciella läte eller uttryck, till exempel Kakmonstrets ”Jag älskar kakor”.

Karaktärerna, i form av mjukisdjur, hade dolts. Sedan spelades ”Für Elise”, som ju inte är kopplad till någon karaktär. Strax därefter låtsades ledaren ha ett kort ärende och bad barnet att inte tjuvtitta på det gömda mjukisdjuret under tiden. Väl tillbaka frågade han barnet om hon eller han fuskat.

Eftersom allt filmades kunde forskarna se att de 5-7-åringar som man ljugit för om godiset oftare både tjuvtittade och ljög om att de inte tjuvtittat, enligt studien som publiceras i Developmental Science.
pinocchio
Det kan bero på att de imiterade den vuxnes beteende eller inte uppfattade sanningen som så viktig, tror forskarna som tycker att vuxna bör vara lite försiktiga med lögnerna.

(TT Nyhetsbyrån, 21 mars 2014)

Vita lögner?
Det finns alldeles för många vuxna människor som inte klarar gränsen mellan den stora- och den så kallade vita lögnen.
Hos barn är denna gräns och dess innebörd obefintlig.
Växer barnet upp med ett skadat sinne för ärlighet blir det svårt att senare som vuxen ställa till rätta denna enorma skada.

Att leva som man lär sägs det.15/12 2012

16:54

Om attentat och bitterhet

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Om attentat och bitterhet
- Eric Harris och Dylan Klebold som utförde skolmassakern i Columbine High School i Littleton, Colorado, USA den 20 april 1999 var 18 år gamla…
- Adam Lanza utförde skolmassakern i Newtown, Connecticut – 20 år gammal…
Alla spelintresserade och mycket duktiga i skolan…

- Anders Behring Breivik, 32 år gammal skiljer sig åldermässigt samt på grund av sitt politiskt och religiöst engagemang…
- Självmordsbombaren Abdulwahab, 28 år (föd i Irak) kom till Sverige i början av 1990-talet. flyttade till Luton i Storbritannien 2001…

De flesta av Sveriges över 9 miljoner invånare bär på ”någon dos av bitterhet”: tänk på stackars gamla människor på olika äldreboende, små barn som tappar sina nappar (smile!), arbetslösa, inte lika avlönade, frånskilda, med mera, med mera…
Det betyder inte att vi lever i ett land med över 9 miljoner tickande bomber
Att myndigheterna (enligt Stefan Marcopoulos polisens presstalesman, svensk och finsk polis spanar redan på internet med anledning av gårdagens attentat) och alla vi andra måste vara på vår vakt - det är en sak; att sprida rykte och därmed ”osäkerhet” - det är en helt annan sak.
Det kan kallas för masspsykos.


28/10 2012

13:56

Fårakläder

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Fårakläder

Apropå dubbelmoral, fårakläder och lite till…


Trots förklädnad, det går att identifiera en ulv i fårakläder.
Dr. George SimonI sin bok “Understanding and Dealing with Manipulative People” beskriver George Simon (amerikansk psykolog som har blivit expert på manipulativt beteende och andra typer av personlighetsstörningar) hur manipulativt beteende har ökat under de senaste åren.
Dr. George Simon hävdar att för att man ska kunna förstå dagens karaktärsstörningar och det accepterade manipulativa beteende, måste psykologin anpassas till den kultur som man lever i samtid.
In Sheep's Clothing
Manipulativt beteende är en dold aggressiv personlighet.
I princip handlar manipulation om hotet om förlust eller oförmågan att undvika en negativ konsekvens efter löftet om vinst eller belöning om man gör som manipulatören säger. Två metoder som den manipulativa personen vanligtvis använder sig av i en process som brukar ta en ganska lång tid.
Manipulation är lika med ansvarslöst beteende, som inte respekterar andra människors lika värde, utan som snarare ser andra som objekt. Anledningen till att man missar identifiera manipulativa personer runt omkring oss beror på att vanligtvis, när man ser konstigt beteende, man tror att det konstiga beteendet beror på individens inre smärta, tråkig barndom, osäkerhet eller liknande.

Man upptäcker att man har blivit manipulerad (ibland) alldeles för sent, och då har man redan investerat i relationen och man har svårt att dra sig ur virveln. Manipulativa människor verkar ödmjuka och de vet precis vilka knappar de ska trycka på, för att kunna nå sina mål. Inte mindre kommer manipulatören att strunta i offret om han eller hon inte längre är till något nytta.

Några manipulativa förfaringssätt som den manipulatören använder för att dölja sina avsikter kan vara lögner, men som tur är finns det tillfällen då sanningen kommer fram eftersom omständigheterna inte gör att en påhittad historia går ihop.
Förnekelsen är ett sätt att undanhålla sanningen, för sig själva och andra, om deras manipulativa avsikter. Detta är alltså en taktik för att spela oskyldig och detta händer när manipulatören vägrar medge att han gjort något skadligt eller fel.
Genom avledning använder den manipulativa personen distraktions- och avledningstekniker för att få bort fokus från sitt eget beteende, få in oss på sidospår, och se till att de själva är fria att fullfölja vilka själviska mål som helst.
Den manipulative verkar oförstående eller spelar dum. När den selektiva uppmärksamheten används som taktik ignorerar den aggressive alla varningar och önskningar från andra och vägrar i allmänhet att bry sig om någonting som kan distrahera denne från att nå sitt mål.
Inte mindre förförelse och dolda hot: Den manipulative är bra på att charma dem han vill fånga in. För att de ska fastna på hans krok använder han sig av smicker, beröm och visar en väldigt trygg och stödjande sida, allt för att på så sätt på få de utvalda personerna att sänka sina försvar och visa tillit och lojalitet. Dessa manipulativa människor hotar ofta deras offer för att få dem att bli nervösa, osäkra, och i ett underläge. Dolt aggressiva personligheter hotar deras offer genom dolda (subtila, indirekta eller implicita) hot.
Genom att förtala offret använder den aggressive denna taktik för att spela offer, och får det därför att verka som att denne bara svarar på (dvs. försvarar sig mot) aggression från offret. Det gör att den aggressive får offret på defensiven. Denna taktik används ofta i kombination med att spela offer.
Minimering används då den manipulative försöker få det att se ut som att deras negativa beteende inte egentligen är så skadligt eller oansvarigt som någon annan påstår. Det är den manipulatives försök att göra en fjäder av en höna.
Skam och skuldkänslor är två av den dolt aggressives favoritvapen. Det är en speciell sorts taktik för att kunna hota andra människor. En sak som den aggressive personen väl känner till är att andra typer av personer har ett helt annat samvete än de själva. Manipulativa personer är ofta duktiga på att använda vad de vet är det större samvetet hos sina offer som ett sätt att hålla dem i ett självtvivlande, nervöst och underlägset tillstånd. Ju mer samvete det potentiella offret har, desto mer effektivt är skuld som vapen.
Denna teknik använder sig av dubbel sarkasm och nedlåtande kommentarer som ett sätt att öka rädslan och osäkerheten hos andra. Dolt aggressiva använder denna taktik för att få andra att känna sig ofullständiga eller ovärdiga, och därför vänder sig till den aggressive för stöd. Det är ett effektivt sätt att kontinuerligt få en svagare person att känna sig underlägsen, och därmed få den aggressive att behålla en dominansposition.

En av den otäckaste taktiken är att den som manipulerar projicerar det han själv gör och har sysslat med - på sitt offer.

PS.
Klart och tydligt
Inga "gåtor", inga "märkliga egenhändigt snickrade hemliga agentspråk"


09/10 2012

22:40

Nätverksspioner

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Nätverksspioner

NätverksspionerPolisen har all rätt att (inom lagens gränser) utöva underrättelseverksamhet. Inget konstigt med det.

Problemet blir lite mer komplicerat när underrättelseverksamheten bedrivs av obehöriga och inkompetenta…
Anonymiteten på nätet är en plåga som kommer att kosta samhället mycket dyrt. Idag är det möjligt att skapa hur många fiktiva identiteter som helst.
Men då ställer sig frågan varför gör man det?

Att, till exempel, skapa nätidentiteten ”Eva” för att som ”Adam” bli förälskad i henne skulle vara en rolig historia på nätet och inget fel (kanske) att lyfta och utveckla diskussionen i cyberrymden på många olika ställen.
Däremot att använda relationen mellan ”Adam” och ”Eva” och sedan använda deras cyberspace relation som bevis i något juridisk sammanhang… Ja, ja.
Självklart är det svårt att bevisa ett sådant bedrägeri. I cyberrymden kan ”Eva” gå bort när som helst men ”Adam” och ”Eva”, deras relation på olika cyberrymdens platser kan bestyrkas av många andra ”verkliga identiteter ” som på något sätt, någon gång deltagit i gemensamma diskussioner. De har haft till och med långa telefonsamtal med ”Eva” …
Men just i sådana fall blir polisens underrättelseverksamhet (”nätverksspioneriet ”) intressant och användbart. Bland mycket annat.
Å andra sidan, självklart att gränserna kan tänjas på otillåtet sätt och en överdriven användning av ”nätverksspioneriet” från polisens sida kan bli en plåga för den enskilde.

Vilka tror att vi är?Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Uppmärksamma, skrämma eller manipulera?

Uppmärksamma, skrämma eller manipulera?


Igår, enligt SR/P4-Kronoberg, hade landstinget Kronoberg en ”inspiration- och kunskapsdag för att uppmärksamma barn som har anhöriga inom vuxenpsykiatrin”.
Vidare i gårdagens ”nyhet” intervjuade P4/Kronobergs reporter en 21-årig tjej från länet som har vuxit upp med en förälder (en pappa - sic! ) som har mått dåligt. Det var en alkoholrelaterad historia som enligt tjejen hade börjat för ca 8 år sedan…

Det är bra att uppmärksamma barn som har anhöriga med alkohol-, drogproblem eller andra alvarliga psykisk relaterade problem, tycker jag.
Däremot undrar jag om det är lämpligt att i onödan skrämma barn och sprida rykte som kan betraktas som manipulativa.

Jag minns en 11 år gammal film där en utvecklingsstörd man är en ensamstående far till en dotter.
I am Sam
I denna berörande berättelse ser vi den utvecklingsstörde Sam som på egen hand med hjälp av sina minst sagt udda vänner och sin passion för Beatles uppfostrar sin dotter Lucy.
När Lucy fyller sju år och är på väg att växa ifrån sin far i fråga om kunskap och intellektuell kapacitet, landar in i bilden en socialarbetare som hotar deras täta förhållande och vill placera Lucy i fosterhem...

En film som väcker starka känslor med skratt och många tårar. Alla borde se den, om inte för att njuta - för att ta lärdom av dess budskap och kanske vara lite mer försiktiga på vilket sätt ”uppmärksammar barn som har anhöriga inom vuxenpsykiatrin”.

Ingen nämnt och ingen glömt!Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Om psykopater i ledarens roll och Tequila Sunrise

Om psykopater i ledarens roll och Tequila Sunrise


Lotte Nord, P4 Sundsvall Idag var det sista delen i P4-extras sommarserie om psykopater.

Lotte Nord (P4 Extra) fortsatte intervjua Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet. Idag var samtalsämnet psykopaten i ledarens roll.
Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet

(…)
LN: Kan en sektledare vara ”en psykopat”?
SS: Visst kan det vara möjligt, absolut.
Det finns vissa drag hos de som gör att de blir väldigt uppskattade när de kan vara så vältaliga och få andra människor att känna att de har hittat rätt. Plus att psykopaten i sig känner att han får en oerhörd bekräftelse i den uppmärksamhet som han får från de som lyssnar

(…)
LN: Kan du inte ge oss den här psykopat-checklistan, hur psykopaten känns igen?
SS: De psykopatiska dragen som personerna kännetecknas av, det är då framförallt att de är grandiosa, de är vältaliga, de är väldigt manipulativa… Och tänk på det: det är inte bara det att de är manipulativa, de älskar att ljuga för oss, bara för att de kan. De har brist på empati, de tar inte ansvar, de skyler gärna ifrån sig, sen är de väldigt impulsiva vilket kan leda till att de blir aggressiva väldigt snabbt, de planerar inte framåt och de sätter sig över regler och lagar.
LN: Och dit råd om man råkar i klorna på en psykopat, vad är det?
SS: Det är att försvinna därifrån så fort som möjligt

Klicka nedan för att lyssna på intervjun:***

Från den ena till den andra…


Tequila Sunrise, The Movie.jpg
I kväll visar TV4 film Tequila Sunrise, en film som hade premiären för många år sedan. En intressant film värd att se igen.
En polis (Nick Frescia) har mot sin vilja fått i uppdrag att sätta dit sin bästa vän, knarklangaren Dale McKussic. För att få mer information om Dale vänder sig Nick till Jo Ann, en restaurangägare som Dale är förälskad i. Men när också Nick faller för Jo Ann sätts de båda männens vänskap på prov…01/06 2012

11:20

Ord mot ord

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Ord mot ord

Ord mot ord


Sedan begynnelsen har människan ljugit och skyllt ifrån sig.
Det var en gång för länge sedan någonstans i Edens lustgård där allt började…
Ni vet, ormen det listigaste djuret som Guden hade skapat förledde Eva till att äta från Kunskapens träd och att även ge Adam en av frukterna.
Till människan sade Gud att hon fick äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag människan åt av det trädet skulle hon dö…
Att ljuga är förknippat med ondska, att avslöja lögn måste ju då vara något gott. Tja, om Eva hade genomskådat djävulen…

Men idag är vi här. Ett par tussen år senare.

Om man fått lära sig saker av samhället som är felaktiga och att samhället sedan förväntar sig perfektionen, då har samhället skapat förutsättningarna för lögner och allt tillhörande elände.
Barnen lär sig från vuxna, de lär sig av vad de ser och hör.

*

Och så kom uttrycket ORD STÅR MOT ORD

Dagens tydliga exempel:

Lena Karlsson, centerpartistiskt landstingsråd i Ljungby
Foto: Karin Ernstsson/Sveriges Radio

Länken till Sveriges Radio nyhet
Lena Karlsson, centerpartistiskt landstingsråd i Ljungby har sagt att hon kommer att dementera uppgifterna om att hon inte ställer upp i nästa val om det publiceras. Uppgifter hon själv berättat för P4 Kronoberg. Reporter: Karin Ernstsson.
Jag ringer för att säga att jag kommer att berätta det här
– Då kommer jag att dementera det och säga att jag inte vet vad du fått detta ifrån. Då står ord mot ord, säger Lena Karlsson.
Så du kommer att säga att jag ljuger?
– Ja, säger Lena Karlsson.Här nedan kan man lyssna nyheten:
)

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Med eller utan mössan i hand

Med eller utan mössan i hand


Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse, det öga som evigt ungt och evigt brinnande överallt ser möjligheten”. (Søren Kierkegaard, Antingen – eller: Ett livsfragment)

Häromdan visades på TV4 (film) den amerikanska dramakomedin från 1992 ”Mirakel till salu” (original titel: ”Leap to fight”). Filmen påminner mycket om N. Richard Nashs drama ”Rainmaker” (1954).
I ”Mirakel till salu” ser vi bedragaren (Jonas Nightengale spelad av Steve Martin) som tjänar sitt levebröd på att hålla väckelsemöten och iscensätta mirakel. Till sin hjälp har han sin kärlekstörstande manager Jane och tillsammans åker de runt till olika storstäder med sin show. En dag, då en av deras bilar går sönder tvingas de hålla showen i småstaden Rustwater, en stad i desperat behov av regn för att rädda årets skörd. Jonas kör de vanliga bedragliga möten för att tjäna lite pengar trots att den lokala sheriffen är honom på spåren…
Filmen slutar med budskapet att det alltid finns en gräns där förnuftet måste vinna över känslorna…
Leap Of Faith sv. Mirakel till salu
En av de tio budorden enligt reformert tradition säger att: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden”…


22/04 2012

12:43

Kejsarn av Hollywood

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Kejsarn av Hollywood

Kejsarn av Hollywood


(2012-04-26, 06:45)

Uppdatering:


Det man kan läsa under Tequila Sunrise:s profil information är att medlemskapet varar från 2008 (Joakim Nordborg).
Det lägsta medlemskapsavgiften på 299$ garanterar (bland annat) obegränsat förslag/presentation till veckonoterings projekter. (Unlimited submissions to weekly project listings)
Som tidigare sagt, inte dåligt alls att för bara 299$ nämnas i samband med en film. Ju större namn på affischen desto bättre resultat för investerat medlemsavgift.
Ingen bitterhet eller surhet i mitt inlägg alltså.
Däremot att vänta med ”självreklamen” till filmens premier eller till officiella trailer, hade varit på sin plats om man ser på alla andra omständigheter.
Det är inläggets viktigaste budskap.
Vill man se bitterhet, surhet eller liknande, då bör man förmodligen leta någon annanstans…

Hollywood är ett distrikt i Los Angeles, Kalifornien där USA:s filmcentrum finns. Därför syftar Hollywood ofta på den amerikanska filmbranschen i stort.
Idag är de flesta av filmbolagen belägna i andra stadsdelar.
Filmmusik är en bakgrundsmusik eller musik som beskriver och förhöjer filmens budskap eller rollfigurernas känslotillstånd och förekommer i nästan varje film.
Fire with Fire
Häromdagen kunde man läsa på ltz:s kultursidorna:
Ljudet som gav Tequila Sunrise en plats i Hollywood och fortsätter med att Tequila Sunrise, från Östersund, får vara med och leka i Hollywood.
Ja, ja…

A & R Select:s egen websida kan man läsa bland annat att sedan 2006 har A & R Select hjälpt hundratals band och artister inom områden som artist utveckling, publicering och radioprogram kampanjer som ger konstnärer verktyg och anslutningar för att hjälpa dem att nå sina mål.

Under artist programs kan man läsa och som artist välja bland olika registrering möjligheter som kostar från 299$ upp till 4999$.
Ja, ja…
Inte dåligt alls att för bara 299$ nämnas i samband med en film där Bruce Willis är huvudnamnet på affischen.
För 4999$ hade man haft chansen till en remix, en ommixad version fixat tillsammans med en Grammy nominerad producent…

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag, enligt wiki.
Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter, tjänster eller fakta med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster eller andra fördelar.
Men reklamen är nära besläktad med propaganda…
Ja, ja…19/04 2012

16:25

Oförglömligt kulturarv

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Oförglömligt kulturarv

Oförglömligt kulturarv - Selma Lagerlöf
För drygt fyra månader sedan skrev jag en kommentar, någonstans på en blogg, om Selma Lagerlöf som den första kvinna och svensk som tilldelades det litterära Nobelpriset.
På något sätt ville jag uppmärksamma att det finns ganska många som har glömt (eller, helt enkelt, har ingen aning om) en av Selmas mästerverk, romanen ”Kejsarn av Portugallien”.
StrangPubl
En recensent sammanfattar mycket väl att i Selma Lagerlöfs roman möter den vackra kärleken sorgens dekadens när relationen mellan far och dotter får stå i centrum.
En bok som känns lika aktuell idag som när den skrevs 1914 och kan ge även tvåtusentalets ”moderna” människa perspektiv på livet
.
Selma Lagerlöf med en genial berättarbegåvning samt med psykologisk insikt skildrar ett ömsint porträtt av dårskap och kärlek
Selma Lagerlöf
Kejsarn av PortugallienSelma Lagerlöfs klassiska berättelse handlar om torparen och daglönaren Jan i Skrolycka som älskar sin dotter över allt annat men när hon flyttar till Stockholm och aldrig hör av sig sjunker han in i en drömvärld där hon är förnäm kejsarinna av Portugallien och han tror också att han är kejsare.
Tack vare Lars Molins filmversion ännu fler har fått lära känna Selma Lagerlöfs skildring av sammansmältningen mellan faderskärlek över allt förnuft och megalomani efter att ekonomiska bekymmer satt sin djupa prägel.

Som sagt, en bok som känns lika aktuell idag som när den skrevs för snart 100 år sedan…


06/04 2012

16:10

Att gå mott röd gubbe…

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Att gå mott röd gubbe…

Att gå mott röd gubbe…


Fråga:
Är det olagligt att gå mot röd gubbe egentligen? Och om man gör det, vad kan man bli straffad med?
Och om det nu är ok att gå mot röd gubbe, och jag är halvvägs över, och blir påkörd, vem bär ansvaret?

Svar:
Det är inte tillåtet att gå mot röd gubbe, men det finns inget straff om man bryter mot detta. Dock kan man dömas för vårdslöshet i trafik, om man genom detta framkallar en farlig trafiksituation.
Man kan också bli skadeståndsansvarig om någon blir skadad.
(LAWLINE)
mot röd gubbe
Obs! Manipulerad bild.
OK då.
Det måste vara en annan anledning att ”när man ertappar en bekant gående mot röd gubbe (vid sidan av övergångsstället!!!), plötsligt ser han rött framför sina ögon…
Konstigt nog jag är inte röd. Inte alls.
Det måste vara något annat


Uppdatering, 2012-04-12.
Five o'clock i Växjö.
Jag älskar rena ramma tillfälligheter när bekanta träffas på trottoar, vid sidan av övergångsställen eller vad vet jag var någonstans…
Hör av dig; men gör det snabbt, tiden är snart ute.


Uppdatering, 2012-04-13.
Fel!
Beställt vilseledande nyhetsradio/radio reportage var ingen bra lösning och visar bara tecken på desperation och rädslan av att bli avslöjad!


29/07 2011

22:22

KNIGHT, Bakom masken.

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
KNIGHT, Bakom masken.

I huvudet på en ”Knightare” inför millenniumskiftet.


(fragment från en broschyr till anställda – 1999)


Vem är Knight?
KNIGHT
Har du någon gång funderat på vem Knight är, eller vad Knight är?
Vad vi står för som företag och hur vi uppfattas av vår omvärld?
Knight är inte bara en logotype med en riddarmask.
Knight är inte bara ett namn på ett visitkort eller en husfasad.
Människor är och tycker olika. Var och ens personliga särart ska vi naturligtvis vara rädda om. Se den här skriften som ett försök att fånga Knights själ.

Nu ska vi ta en titt bakom masken.
En för alla. Alla för en.

Ensam är definitivt inte stark, utan det handlar om vad vi tillsammans kan uträtta.
För att lyckas i vårt krävande arbete är det viktigt att vi känner glädje och trivs ihop.
Grunden för detta är att vi delar vissa gemensamma värderingar:
Hos Knight ska alla ha möjligheter att lyckas och alla är lika viktiga i företaget och i våra projekt, oavsett vad det står på ditt visitkort. Var inte rädd för att be om hjälp, eller att hjälpa. Tänk på att ingen kan allt, men alla kan något.

Det finns en god grundregel som får avsluta detta resonemang: behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Det är roligare att vara två när man dansar.
Det är roligare att vara två när man dansar.
Vad ska du bli när du blir stor?
Titt ut! Vad ska du bli när du blir stor?
Var dig själv. Vem skulle du annars vara?

Det är aldrig nyttigt eller bra att klä sig i lånta fjädrar. Det genomskådas. Vad vi menar är att vi ska vara ärliga och naturliga i alla våra relationer.
Vi håller vad vi lovar och står för det vi gör.
En av de viktigaste egenskaperna för att skapa goda relationer är att vara en god lyssnare.

Någon klok person uttryckte det så här: "människan är utrustad med två öron, men bara en mun. Alltså borde vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar”.
Vi behöver ju inte bli stumma för det.

Tid för hjältar.
Vad vore Sverige utan sina innovatörer och ingenjörer?
Vi tänker på vad namn som till exempel Baltzar von Platen, Gustaf Dalen och SKF 's grundare Sven Winqvist betytt för det svenska samhällets utveckling.
Vi inom Knight kan och ska spela en viktig roll när det gäller att hjälpa Sveriges industri att vässa sin konkurrenskraft.
Det är en härlig utmaning och vi ska vara stolta över att vi är ingenjörer.
Vad sägs om följande fria citat, hämtat från Ungdomens ingenjörs bok av Ellison Hawks från 1932:
"Ingenjörens arbete är av den största betydelse för mänsklighetens materiella framåtskridande. Det är ingenjörskonsten som till stor del har skapat förutsättningarna för det allt jämt fortgående närmandet mellan nationerna. Vill du bliva en av förkämparna av dessa höga ideal, välj din plats i livet och stå fast vid den".
En njutning för en sann ingenjör!

Barn: små människor med stora drömmar.
Barn: små människor med stora drömmar.
 Vrida, vända, testa och lösa problem. Oavsett ålder
Vrida, vända, testa och lösa problem. Oavsett ålder.
Teknik är kul.

Barn har en sällsynt förmåga att finna lösningar på alla tänkbara problem. De vrider, vänder och testar.
Begränsningarna finns egentligen bara i den egna fantasin. Och i barnens värld är det inte mycket som är omöjligt.

Den inställningen är precis lika viktig i vår vardag, när vi löser tekniska problem. Vårt nya kommunikationskoncept "Teknik är kul" bygger på fantasi, kreativitet och
nyfikenhet. Dessa tre nyckelord, ska genomsyra all vår verksamhet, både internt och externt.
Vårt epitet som kunniga och seriösa ska vi förstås hålla fast vid, men addera en mer mänsklig och personlig prägel.

Vi vågar vara annorlunda.

De emotionella värdena blir allt viktigare i marknadsföringen.
Det räcker inte att vara bra. Det är det många som är, och produkter och tjänster tenderar att bli allt mer lika.
Vi för en tuff och inspirerande kamp mot de andra teknikkonsultföretagen.
De erbjuder i stort sett samma tjänster som vi, därför är det ytterst viktigt att vi särskiljer oss, både i vår reklam och i vårt sätt att vara. Att vi sticker ut och vågar vara annorlunda, dock med relevans. Genom att vi för in fler emotionella värden i vår marknadsföring kan vi skapa större sympati och intresse för Knight, inte minst vad gäller att attrahera nya medarbetare.
Vi ska exponera oss starkt, tydligt och konsekvent, för att på sikt upplevas som mindre anonyma.

 En trädbit blir lätt till ett riddarsvärd.
En trädbit blir lätt till ett riddarsvärd.
Tuff, tuff, tuff, tuff. Jättetuff!
Tuff, tuff, tuff, tuff. Jättetuff!
Ar du med på tåget?

Nu har vi lyft på riddarmasken och försökt att beskriva lite av Knights själ, vår profil och vår framtida kommunikation. Mycket mer kan sägas och tänkas om detta.

Kanske har du en del frågor, funderingar och synpunkter?
Vi skrev tidigare att det är din skyldighet att lägga dig i. Det står fast, bara du är med på tåget.

Vi är övertygade om att det blir en spännande färd...PS. 2011
En annan klok person sa: "Man lär sig hela tiden att man kan lära sig mer”.


21/07 2011

20:53

Living in a Cruel World

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Living in a Cruel World

Det sägs att ingen äger sanningens monopol.
Ingen kan veta vad som är sant för andra utifrån egna teorier.
Det finns moment i livet då omgivningen fylls med alldeles för mycket lögn.

Leaving the Cruel World...

Vem ska man lita på?
Kan man lita på någon överhuvudtaget?
Lita på sig själv


26/06 2011

09:54

What About

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
What About

Inga nyheter. Nästan.

På Wikipedia kan man läsa om befruktning (ibland kallad konception, fertilisering, fekundation eller syngami), att den är process då två könsceller (manlig och kvinnlig) förenas och bildar en ny organism av samma art. För att kvinnan ska kunna bli befruktad krävs det att hon har samlag med en man eller blir befruktad på konstgjord väg.
Insemination eller konstbefruktning är ett sätt att placera sperma i honans fortplantningsorgan på konstgjord väg för att försöka åstadkomma befruktning.
Hos människor räknas insemination som assisterad befruktning, där man antingen använder sperma från kvinnans manliga partner eller sperma från en spermadonator. Spermadonator används i de fall där den manliga partnern inte producerar några spermier eller där kvinnan inte har någon manlig partner (det vill säga ensamstående kvinnor eller lesbiska). I de fall där donerad sperma används, är kvinnan den gravida och genetiska modern till det producerade barnet. Spermadonatorn är den genetiska eller biologiska fadern till barnet. Bestämmelser för mänsklig insemination finns bland annat i lagen om genetisk integritet

Resultat av genetisk kartläggning förvånar forskare, skriver Dagens Medicin.
Nordsvenskarnas och sydsvenskarnas genetiska uppsättningar skiljer sig oväntat mycket, konstaterar forskare bakom en ny kartläggning. Den slutsatsen dras efter analys av mer än 350 000 genvarianter hos 1 525 svenskar.
I kartläggningen ingår också ett referensmaterial från 3 212 finländare, britter, tyskar och ryssar. Forskarna konstaterar att svenskarna, i synnerhet sydsvenskarna, är mer nära släkt med tyskar och britter än med finländare.
Trots att Sverige och Finland var ett och samma rike i flera hundra år, verkar svenskarna och finnarna knappt ha hoppat i säng med varandra, säger en av forskarna.

Nya forskningsrön tyder på ökad risk för medfödda missbildningar hos barn födda efter assisterad befruktning, skriver DN.se.
De franska forskarna pekar dock på att resultaten i en del av dessa studier varit långt mer alarmerande. De tror att deras egen studie – given dess storlek – är mer med sanningen överensstämmande.
De franska forskarna vill uppmärksamma politiker på problematiken men också få läkarna att bättre informera föräldrar som vill ha assisterad befruktning.
En mutation är en förändring av en gen som innebär att den ger en annan information är den gjorde tidigare. Mutationer kan vara skadliga eller nyttiga. De skadliga mutationerna gallras för det mesta bort genom det naturliga urvalet, medan de nyttiga hålls kvar och kan hjälpa arten anpassa sig till nya förhållanden.
Naturen förändras hela tiden och arterna måste anpassa sig till de nya förhållandena för att kunna överleva.
En grupp forskare vid J. Craig Venter Institute i Kalifornien har lyckats tillverka en konstgjord cell. Det är första gången som vetenskapsmän har lyckats skapa en cell som också kan reproducera sig själv, skriver DN.se
Efter många miljoner år är människan fortfarande den arten som behöver två könsceller, manlig respektive kvinnlig, förenas och genom befruktning bilda en ny organism. En ny människa.


03/01 2010

00:00

Vägen tillbaka

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Vägen tillbaka
Från en tankeställare till en annan...
Kanske vägen tillbaka till oskyldighet...Vissa har lätt, och njuter till och med, att slå någon annan stackars som redan ligger, kanske helt utan chans.
Vissa tittar på, andra skrattar och går vidare, men ingen verkar bry sig om människas lidande.
Det är svårt, nästan helt omöjligt att förstå den ondskan och nonchalansen. Livets cykel är detsamma: vi alla har varit barn och hjälplösa i början...

Det sägs att det finns alltid en mening, någonting bra, något positivt i det som sker.
Men vad är meningen med att stå ut och ta emot ondskans sparkar när inget barn finns längre?...

Man står plötsligt ensam och letar efter sitt eget blod, efter den som man älskar.
Man måste hitta vägen tillbaka, tillbaka till oskyldighet... 

 
 
  < Arkiv >           Hem