Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        

22/12 2012

22:43

Överlevande

Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Överlevande
Månsken i december
Månen över Teleborg - Växjö, 2012-12-22Månen över Teleborg - Växjö, 2012-12-22Månen över Teleborg - Växjö, 2012-12-22

Månen, Jorden och allt annat är på samma plats och vi lever fortfarande.

Södra Bergundasjön - Växjö, 2012-12-22Södra Bergundasjön - Växjö, 2012-12-22Södra Bergundasjön - Växjö, 2012-12-22
Kanske i skuggan av lite mer svart-blåa nyanser.

Södra Bergundasjön - Växjö, 2012-12-22
Men vinterns vita mantel täcker över och allt blir det ljusare igen.
Kanske…


21/10 2012

22:14

Höstens löv

Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Höstens löv

Höstens löv

Idag begav jag mig på en vandringsrunda. Glömde inte kameran, självklart. Naturen, som vanligt, bjöd på och jag passade på att ta massor av bilder. Och hela tiden nynnade jag…
Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21
Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21 Jag försöker men jag förlorar varje gång; antingen lämnar de mig eller så lämnar jag dem …

*
Om du lutar dig mot solen, om jag lutar mig mot dig; Jag blir bättre med tiden om du har tålamod med mig…
Någonstans i Kronobergs län, 2012-10-21


Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Växjö runt – ljus och vatten

Växjö runt – ljus och vatten.Låt ljuset stråla och sprida glädje…
Örken, Braås - Kronoberg, 2012-08-14
Sjön Örken, Braås - Kronoberg
Innaren, Rottne - Kronoberg, 2012-08-14
Lite senare, sjön Innaren, Rottne - Kronoberg
28/07 2012

21:57

Havet - Växjö med omnejd

Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Havet - Växjö med omnejd

Havet - Växjö med omnejd.I väntan på den förlorade tiden...Utöver vackra naturen är Växjö omringat av hav.
Väderkvarn - Öland, juli 2012Avkopplande kväll - Blekingeskärgård, juli 2012
Lite drygt en timme till stranden – österut, söderut eller västerut. Där kan man njuta av lugna sköna dagar och kvällar…
Frihet - Västkusten, juli 2012Familjeliv - Blekingeskärgård, juli 2012
Visst är Sverige underbart…

Hon borde ha följt med


Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Helgasjön – Vatten och Liv

Helgasjön – Vatten och Liv


Helgasjön ligger i Kronobergs län, strax norr om Växjö. Sjön som är ca 50 km² och 25 m djup, är belägen 163 meter över havet.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Helgasjön ingick som en del av den stora Åsnen-fornsjön för mer än 10 000 år sedan, någon gång då istiden led mot sitt slut.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Till och med en tråkig, molnig dag kan bli vackert efter en lyckad vandring runt Helgasjön.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Naturen är verkligen underbar. Man känner sig lycksalig mitt i det överväldigande gröna, omgivet av vatten och liv.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20

Hon borde ha följt med

 

 
 
  < Arkiv >           Hem