Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        

10/10 2017

18:01

Man skall leva som man lär

Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Man skall leva som man lär
uppdaterad 2017-10-14, 17:15
RÄTT SKA VARA RÄTT
Regeringen upphäver beslutet att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Regeringen skriver att "mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut".
uppdaterad 2017-10-14, 17:15


10/10 2017
18:01

Man skall leva som man lär, sägs det. Ingen dålig moral, inte.
Dubbelmoral är en informell beteckning på att förespråka andra moraliska principer än de man tillämpar i sitt eget liv.
Enklare uttryckt: man blinkar åt vänster, men svänger åt höger.

* * *

Bodström godkände extrautdelning i Allra
TT (2017-10-09)

Svensk massmedia har ägnat en del till nyheten.
Blivande landshövdingen i Stockholms län, Thomas Bodström, godkände, som styrelseledamot i det skandalomsusade pensionsbolaget Allra, en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner kronor, skriver Expressen.

Enligt TT, formellt var det en extra bolagsstämma som godkände utbetalningen, men den föregicks av ett godkännande i styrelsen där förutom Bodström även dåvarande styrelseordförande Ebba Lindsö satt sin namnteckning.

De 20 miljonerna hade koppling till dotterbolaget i Dubai. Brottsutredningen mot Allra, där 140 miljoner kronor har tagits i beslag av åklagaren, rör utbetalningar från bolaget i Dubai.

Allra misstänks för att förskingrat hundratals miljoner kronor från pensionsspararna. Och en före detta chef i Allra häktades i förra veckan, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Bodström har nekat till att ha gjort något som helst olagligt.

Mängder av anställda på Pensionsmyndigheten och flera politiska partier har ifrågasatt utnämnandet av Bodström till ny landshövding.

* * *

Att utnämna någon med koppling till misstänkta brottsliga affärer till Sveriges huvudstad landshövding är inte bra. Inte alls, tycker jag.
Det är ingen COOP snattare som misstänks för att ha snattat en chokladask.
Det handlar om tidigare justitieminister som godkände, som styrelseledamot i Allra, en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner kronor.
Tidigare justitieminister som i vanlig ordning påstår: Jag vet ju att jag inte gjort något fel under det halvår som jag satt i styrelsen, säger Bodström.

Snacka om dubbelmoral.
Det är ungefär som en tingsrätts domare som vid upprepade gånger gjort sig skyldig för jäv men ändock åt vänster och höger, talat osanning angående jäv omständigheterna – alltså den domaren utnämns som ledamot i ett universitets Disciplinnämnd.

Apropå Disciplinnämnder, domare och advokater.
Sveriges advokatsamfund missade inte chansen att lovorda utnämnt blivande landshövding och skriver några ord på samfundets webbsida om sin egen produkt – advokaten Thomas Bodström.

* * *

Om Bodströms superlön som landshövding skrev Expressen (29 aug 2017) som i sin tur redogjorde vad berättade han om det nya jobbet i Mix Megapol, hos Anders Timell och Gry Forssell.
Thomas Bodström blir Stockholms läns nya landshövding - och lämnar advokatbyrån.
Men det är inte boenderesidensen och den höga lönen som är anledningen till jobbytet, menar Thomas Bodström i Mix Megapol.
– Det var ett svårt beslut, säger Thomas Bodström i radiokanalen.
Thomas Bodström erkänner att han har en lön på ännu mer än så - men minns inte helt säkert.
Thomas Bodström med Anders Timell, Gry Forssell och
Thomas Bodström med Anders Timell (Expressen, Nöje 29 aug 2017)

MEN

* * *

”Sanningen kommer att komma fram” (Bodström om kritiken, TV4 Nyhetsmorgon)

HERRE, SE VI VÄNTAR ALLA – ber jag.


För dem som har följt den här bloggen är det kanske lätt att förstå att vi närmar oss publiceringen av än ej pålysta epiloger till flera av bloggens inlägg.

to be continued04/10 2017

18:30

The road to hell

Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
The road to hell
She said: "Son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave."
I said: "Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell."
She said: "Son, this is the road to Hell"
Chris Rea - The road to hell (Part 1)

* * *


Växjös chefsåklagare i botten på löneligan
SR Kronoberg, Obs! publicerat måndag 18 maj 2015 kl 14.28 Obs!
Foto: Anton Yngvesson/Sveriges Radio
Foto: Anton Yngvesson/Sveriges Radio, 2015-05-18

Växjös chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson ligger i botten på löneligan bland Sveriges chefsåklagare.

Fridolfsson har en månadslön på 70 500 kronor. Bara chefsåklagaren i Umeå har en sämre lön. Det visar siffror som Nyhetsbyrån Siren begärt ut från Åklagarmyndigheten.

Sveriges bäst betalda chefsåklagare är Peter Claeson på City åklagarkammare i Stockholm. Han har 17 500 kronor mer i lönekuvertet än Carl-Gunnar Fridolfsson i Växjö.


Nyheterna P4 Kronoberg
Sveriges Radio, 2015-05-18

* * *


You must learn this lesson fast, and learn it well.
This ain't no upwardly mobile freeway,
OH NO, THIS IS THE ROAD TO HELL!
Chris Rea - The road to hell (Part 2)to be continuedCategory: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Hjälp myndigheterna att sköta sina uppdrag

Hjälp myndigheterna att sköta sina uppdrag


Lokala medier (bl.a. Sveriges Radio – P4/kronoberg, Smålandsposten) publicerar nyheten om polisens agerande.
Bild från SR/kronobergJag håller med alla de (polisen med!) som försöker avskräcka överdrivet alkoholintag. I synnerhet om det gäller ungdomar och inte minst om det är frågan om offentliga ”obehöriga” platser …
Däremot undrar man om det är sådant här polisen ska syssla med:
Springande polis i full utrustning som jagar en… berusad 16-åring,
eller (se mitt tidigare inlägg om Karl-Oskardagarna)
En polis som häller en burk öl och kastar sedan den tomma burken i gräset precis intill en anläggning med karusell och andra barnattraktioner…

Reaktionerna kommer inte dröja och det kommer inte att räknas som positivt i prestigefrågan.
Växjöpolisens Facebook-sida fick igår stängas ner efter alla de kommentarer som följde i samband med det inlägg som en polisman skrivit om en berusad 16-årig pojke.
Polisen måste sysselsättas med verkliga polisärenden och låta sociala myndigheten se till att på ett bra men korrekt sätt (ed. 3/9: Obs! utan att underminera den enskildes rätt till integritet och rättssäkerhet!) hjälper till där det verkligen behövs!Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Det har hänt i framtiden. Enligt polisen...

Det har hänt i framtiden.


Enligt polisen...


Nyfiken om händelsen om brott mot nedskräpningslagen (2012-08-03, 17:14 – se tidigare inlägg om Karl-Oskardagarna) har antecknats, bläddrade jag i polisens databas (polisen.se/Kronoberg)…
Det finns inget sådant.
Däremot!
www.polisen.se/Kronobergwww.polisen.se/Kronoberg - db1www.polisen.se/Kronoberg - db2
Enligt polisen i Kronoberg har en framtids händelse (9 augusti, 2012) redan hänt idag, den 5 augusti 2012!

Sveriges radio (P4/Kronoberg) har under dagen (varje halvtimme) informerat om händelser från länet. Inte en enda susning om den framtidens händelse. 

Vad döljer sig bakom ”det oskyldiga misstaget”?
Man vet aldrig…

Obs! Före klockan 20.00 har felet åtgärdats.
Kul att man tar ställning vid kritik.

Den oundvikliga slutsatsen är självklar att polisen kan och får ändra (läs: manipulera) egna databaser utan några förklaringar till allmänheten!

 

 
 
  < Arkiv >           Hem