Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        
Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Vänskapskorruption och maktmissbruk – REMIX
Korruptionen i Sverige är faktiskt mycket utbredd. Det menar Lars Björklund, som har skrivit en bok om saken.
Låt oss kasta en blick på en del av dagens artikel ”I Sverige är vänskapskorruption med osunda förhållanden vanligast” (Marcus Andersson på DN)
Artikeln är publicerad 2018-04-15 på DN JOBB (Karriär och utbildning, under ämnet ”Korruption”)…

– Jag är så jäkla trött på att korruptionen fortsätter, säger han, och vill nu få fler att fundera på sin egen del i systemet.
– Korruptionen i Sverige finns tyvärr överallt. Dels finns den storskaliga korruptionen med mycket pengar. Men det som är vanligare i Sverige är den här vänskapskorruptionen med osunda förhållanden där man ger tjänster och gentjänster på ett oschyst sätt.
Pratar vi tillräckligt om korruption i Sverige?
– Nej, det gör vi inte. Vi är rädda för det ordet.
Varför då?
– Vi har en självbild av att korruption sker i Afrika och bland korrupta ledare i företag i Ryssland. Vi har en självbild av att vi i Sverige är hederliga, vi kan lita på varandra, ett handslag gäller. Det är jobbigt att
prata om korruption, för man måste rannsaka sig själv och sina egna beteenden. Och det är aldrig roligt när självbilden spricker.* * *

Själv, för ca 3,4 år sedan, hänvisade jag till en huvudledare på DN.se: Blind för korruption (Publicerat 2010-10-30. 00:05). Det gällde då heta nyheten kring Sofia Arkelstens resor och annat.
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. Sofia Arkelsten framstår inte som en typisk mutkolv – däremot som en representant för denna naivitet.
Öppenhet är en grundbult i allt arbete mot korruption. Där det går att på förhand se vilka bindningar olika aktörer har och i efterhand kontrollera vad de har gjort minskar riskerna för korruption kraftigt
kunde man läsa på DN.se.

Dessutom hänvisade jag till korruptionens klassiska definition (se wikipendia): Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning).
Korruption kan också definieras från utbudssidan: Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.
(läs mina inlägg Valet – Squashturneringen samt Vänskapskorruption och maktmissbruk följt av grundbulten Nikita - Rättsväsendets squashturnering)
Problemet blir ännu allvarligare och ödesdigrare när utländska intresse är inblandade och manipulerar den etablerade korruptionen! Det är valår – glöm det inte!

Därmed får ni lösningen till mitt kluriga nyckelord ”squashturnering” - för de som tycker om att trixa och klura listiga historier.
Det gäller skrattretande - bristande respekt för rättsväsendet, för skattebetalarna, för Dig, för mig.
Ett moment 22 av maktmissbruk och vänskapskorruption.

Annars vänta bara ett litet tag till så kommer ett facit här med förklaringar och allt vad det innebär.
Då kommer alla få veta var har jag köpt min tröja.

Häng mé!Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Böcker och bilder. Bakom ryggen.

Böcker och bilder. Bakom ryggen.


Någonstans i Sverige...
Vanliga vardagliga bilder.
Eller?
Många viktiga, avgörande händelser i en människans liv sker bakom sin rygg.
Ja, det är jag som tog bilderna…
Slutsats?
Det blir aldrig bra när man sitter på två stolar och skriver en bok…
Någonstans i Sverige...

Kvinnans hjärta är en ängels när det inte är en demons...Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Vänskapskorruption och maktmissbruk
På dagens DN.se kan man läsa senaste huvudledare Blind för korruption (Publicerat 2010-10-30. 00:05)
DN fortsätter malla på den fortfarande heta nyheten kring Sofia Arkelstens resor och annat.
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. Sofia Arkelsten framstår inte som en typisk mutkolv – däremot som en representant för denna naivitet.
Öppenhet är en grundbult i allt arbete mot korruption. Där det går att på förhand se vilka bindningar olika aktörer har och i efterhand kontrollera vad de har gjort minskar riskerna för korruption kraftigt
står alltså på DN.se.

På wikipendia vid en en snabb ögonkast över korruptionens definition står: Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning).
Korruption kan också definieras från utbudssidan: Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.

*

I morse läste jag i SvD nyheten om Fängelse för läkare på skräckklinik(publicerad: 29 oktober 2010, 17.17)
Massor av patienter opererades - inte för att det fanns medicinska behov utan att för att det gav kliniken i Milano intäkter. Nu har de ansvariga dömts till långa fängelsestraff.

MEN

Sverige är ett litet land som präglas av en informell kultur, vilket gör det svårt med en skarp gränsdragning mellan vad som är personliga kontakter inom olika nätverk och det som kan uppfattas som vänskapskorruption eller maktmissbruk.
Och här har vi problemet: vänskapskorruption och maktmissbruk inom Svenska myndigheterna. Läs på denna sida längre ner Nikita - Rättsväsendets squashturnering till att börja med.

Jag känner till minst ett fall där man kan dokumentera ”en organiserad korruption” från den lägsta till det allra högsta nivå!
Många, mer eller mindre direkt inblandade, har försökt sopa smutsen under mattan med klassiska förklaringen att detta är ett vanligt enskilt fall som handlar om en banal vårdnadstvist
Men vi kan inte prata om ett vanligt enskilt fall då tiotals (om inte hundratals!) advokater och jurister, läkare, psykologer och sjuksköterskor, politiker och kommuntjänstemän, domare och nämndemän, poliser med olika befattningsroller, åklagare med olika befattningsroller (från kammaråklagare till Riksåklagare), JK, JO är inblandade i den banala vårdnadstvisten
Allt på skattebetalarnas bekostnad som redan har pungat ut ett par miljoner i det här fallet!
Och vem bryr sig verkligen om liten flickas barndom och framtid då en enorm industri som sysselsätter (minst) hundratals arbetsplatser och omsätter miljarder varje år måste prioriteras?
Vem bryr sig verkligen att mot gällande regler och lagar man påverkar utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar, då tjänster och mottjänster kan utbytas för egen eller andras vinning?
Snacka om vänskapskorruption och maktmissbruk!

Men åter till dagens nyhet från utlandet:
Massor av patienter opererades - inte för att det fanns medicinska behov utan att för att det gav kliniken i Milano intäkter. Nu har de ansvariga dömts till långa fängelsestraff.
Lägg märke till att den är utlandsnyhet…
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. (DN.se) 

 
 
  < Arkiv >           Hem