Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

  < Arkiv >           Hem                                        
Category: Barnpsykiatri
Posted by: valens Permalink
EXTRA Lite till om… OFFER AV ETT ANNAT KRIG

EXTRA (se längst ner i detta inlägg)

Ett möjligt svar på någons fråga om förälder bortförande... (kalla det vad du vill)
One possible answer for someones question about parental abduction...

Du kan läsa om enorma skador som separerade föräldrar kan göra sina barn i Katherine Sellgrens ( BBC News education reporter) krönika i BBC News - Education & Family.
(swe)
"För att använda en banal fras, representerar varje förälder 50% av barnets genförråd."
"Det finns inget värre, för de flesta barn, än att sina föräldrar smutskastas varandra."
"Om ett barns mamma gör det klart för barnet att hans eller hennes pappa är värdelös – eller tvärtom – kan barnets känsla av egenvärde bli ohjälpligt skadad."
Sir Nicholas Wall President of the Family Division of the High Court
(eng)
You can read about enormous harm that separating parents can do their children in Katherine Sellgren’s ( BBC News education reporter) chronicle on BBC News - Education & Family.
"To use the trite phrase, each parent represents 50% of the child's gene pool."
There is nothing worse, for most children, than for their parents to denigrate each other
If a child's mother makes it clear to the child that his or her father is worthless - and vice versa - the child's sense of self-worth can be irredeemably damaged."
Sir Nicholas Wall President of the Family Division of the High CourtPACT (Parents & Abducted Children Together) har tagit fram en 30-minuters dokumentär som bygger på intervjuer med vuxna som har tvingats skiljas från en av sina föräldrar när de var barn. Några har återupprättat kontakten med sin frånskilda förälder, andra inte gjort det, men alla har varit djupt och oåterkalleligt ärrad av sina erfarenheter.
Styrkan i den här dokumentären är att den visar på ett sätt som inga ord kan, det onda av föräldrarnas bortförande. "Offer av ett annat krig" har varit föremål för flera recensioner, inklusive American Journal of Family Therapy.
PACT has produced a 30-minute documentary based on interviews of adults who have been forcibly separated from one of their parents when they were children. Some have re-established contact with their estranged parents; others did not; but all of them have been deeply and irrevocably scarred by their experience.
The strength of this documentary is to demonstrate in ways that no words can, the evils of parental abduction. "Victims of Another War" has been the subject of several peer reviews, including the American Journal of Family Therapy.


EXTRA 2011-03-14, 10:28 EXTRA
Nedan kan man läsa mitt inlägg saxat från en annan blogg där man har gått alldeles för långt. Smutskastningen känner inga gränser där och visa uttalande överskrider gränsen för saklig kritik av en folkgrupp, som enligt Brottsbalken (16kap 8§ ff) är straffbart .

citat:
Kan bara hålla med att…
Komplexa berättelser, berättelser som hänger samman med omständigheter i övrigt. Som är berättade för olika personer i olika sammanhang. Läkare, dagispersonal, polis och andra närstående personer.
Och vidare håller med att det kan vara omöjligt att regissera och lära barnet att så konsekvent och sammanhållande berätta om en lögn.
MEN!
Å andra sidan om man konstaterar att någon/några under lång tid konstant ljuger, förfalskar och manipulerar dokument, sexuellt ofredar sitt eget barn, mm. mm., allt för att hjärntvätta barnet, DÅ har vi att göra med grovt barnmisshandel bland mycket annat!
*
Och apropås mycket brutala uttalande ”"Ett barn som har berättat vad pappa har gjort och undrar varför mamma tvingar iväg en ändå? Tja, mig hade man fått mörda först” (jfr BrB ff), lite breaking news:
En 65-årig mormor har dömts till sluten psykiatrisk vård för försök till dråp sedan hon försökt döda sin nioåriga dotterdotter.
När mormor var gäst i hemmet utanför Göteborg försökte hon en morgon kväva nioåringen med en kudde. Flickan räddades av sin pappa.
Orsaken till dådet var att barnbarnets föräldrar skulle skilja sig.
Mormodern har förklarat att hon ville rädda flickan från den förestående skilsmässan genom att döda henne,
skriver Metro.

slut citat.

PS. För säkerhets skull... DS.Category: Barnpsykiatri
Posted by: valens Permalink
Vad gör ni med mitt barn? (3)

...eller Lugnet före stormen.

I ’99 visade Sveriges Television dokumentären om Christina Ekman (Stockholm) Att ta ett barn, som fick tittarna att förbanna socialtjänsten.
En dokumentär som väckte mycket starka känslor.
En dokumentär som bör väcka ännu starkare känslor idag!
Se och beundra hur Psykiatrin och fosterhem, social och polis, hemlös-team och förlossnings läkare samverkar om att omhänderta ett barn...
Att ta ett barn

Sex, lögner och terapi
I dag sker i västvärlden en explosionsartad ökning av falska anmälningar om sexuellt övergrepp mot barn. Ofta utpekas någon inom det drabbade barnets familj som förövare.
Barn ljuger inte om sådant, anser man.
Psykoterapeuter och socialarbetare har blivit vår tids teckentydare. Människor döms utan andra bevis än barns vittnesmål.
Är detta vår tids häxprocesser? Hur startade det hela? På vilket sätt kommer fundamentalistiska religiösa rörelser in i bilden? Hur beter sig medierna? Vad är det för mekanismer som sätter människors sunda förnuft och rättskänsla ur spel? Hur drabbar incestanklagelserna, och vad tänker folk på ömse håll?
Lilian Öhrström, journalist på Dagens Nyheter berät¬tar om ryktena som sprids i pressen som om de vore sanningar, om läkarundersökningarna, rättegångarna, lekterapier, profeterna, förvirringen och vårdnads¬tvisterna. Bokens syfte är att åstadkomma en saklig debatt i en mycket kontroversiell fråga.

Så beskriver Nordstedts förlag Lilian Öhrströms bok –”Sex, lögner och terapi”.

En bok som förgäves vandrar bland Sveriges polishögskolor. (För övrigt - en Polis högskola ingår i Växjös universitet).
 Sex, lögner och terapi

Om en film producerats av Danmarks Radio som fick ett sådant genomslag då den visades i Danmark att den numera används på polisskolan, där som utbildningsmaterial skriver Joakim Ramstedt på sin blogg.
Filmen visar hur lätt det är att få barn att själva vittna falskt mot sina pappor, och hur falska minnen planteras, inte bara av föräldrar utan också av socialassistenter, barnpsykologer och utredare. Resultatet blir att barnen skiljs från sina pappor, som ofta även döms till fängelse. Skulden lämnas sedan bekvämt på barnens axlar, medan dem verkliga brottslingarna undkommer ansvar…


Category: Barnpsykiatri
Posted by: valens Permalink
Vad gör ni med mitt barn? (1)
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Lund anmäler sig själv till granskning hos Socialstyrelsens tillsynsmyndighet. Anledningen är hanteringen av ett barn som i över tio år har utretts, behandlats och övervakats — antagligen helt i onödan.
Meddelar TT.

Ingenting tyder på att barnet är eller har varit sjukt, skriver Sydsvenskan. I stället finns starka misstankar om att barnets mamma lider av syndromet Münchhausen by proxy. Barnet, nu i yngre tonåren, skyddas nu på BUP:s akutavdelning då personalen vågar inte skriva ut barnet till hemmet efter att barnet har i förtvivlan över hemsituationen försökt ta sitt eget liv.

Victims of another war

Jag undrar hur många barn hamnar i sådana katastrofala situationer med förstört bardom och framtid tack vare föräldrar (mammor i synnerhet) mer eller mindre direkt uppmanade av helt ansvarslösa tjänstemän från socialförvaltningar med mer eller mindre direkta (olagliga) stöd från polis-/åklagarmyndigheter?

Inte för länge sedan tog jag upp just dessa frågor i Vilka förlorar då? samt i Är vi alla lurade?
The Witch

De som känner min dotters tragedi förstår min helt befogad fråga:

Vad gör ni med mitt barn?

 

 
 
  < Arkiv >           Hem