Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for May 2018
and
You are currently viewing archive for May 2018
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När sanningen hinner ikapp... REMIX
För lite drygt 7 år skrev jag ”om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till…” i inlägget När sanningen hinner ikapp...

Inledningsvis redovisade jag vad förre rikskriminalchefen Tommy Lindström i en debatt artikel (Gate Report #06/08) skrev ”Agenter, informatörer, infiltratörer. Vi ser dem på film men de finns också i en verklighet nära dig.

Min bedömning var att ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Ett tydligt exempel har vi i senaste polisprovokation skandal avslöjat av TV4 och hårt kritiserat av riksåklagaren Nils-Eric Schultz.
Då, i 2011 (!) enligt TV4, hävdade polisen att från och med december i fjol (alltså 2010!) har man fryst all infiltratörsverksamhet. Men eftersom TV4 inte får ställa några frågor till polisen är det svårt att veta säkert… Däremot stämmer det med mina egna iakttagelser!

Infiltratör karusellen är i ständig rörelse: visa infiltratörer flyttas eller byter helt enkelt plats med varandra…

Idag?
Enligt SVT, amerikanska narkotikapolisen DEA agerade på svensk mark, helt utan
tillstånd, under den stora utredningen Operation Playa. En agent och svensk polis försökte rekrytera en gravid småbarnsmamma som informatör.
Hennes uppgift skulle vara att bli spindel i nätet i en förmodad narkotikaliga och i hemlighet ge polisen information om detta. Kvinnan tackade nej till ett erbjudande om 50 000 kr.
Att vara informatör är det absolut farligaste uppdraget man kan ha, säger (igen) Nils Erik Schultz som arbetat med fall där människor använts av polisen. (från svt.se/text – s. 109, 2018-05-29)

Att rekrytera (utnyttja!) kvinnor (oftast brottsliga) och deras barn i livsfarliga informatörsaktiviteter är både oetiskt och brottsligt!
SOM SAGT, PROBLEM UPPSTÅR NÄR POLISEN/INFILTRATÖREN MISSBRUKAR HELT SITT UPPDRAG.

Squash turneringen fortsätter, häng mé!
11/05 2018

16:11

Jag bara undrar...

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Jag bara undrar...
Polisen godkänner böneutrop i Växjö men moskén i Växjö väntar med böneutrop.

Det var i tisdags som polisen meddelade att de ger stiftelsen tillstånd att sända ut ett drygt tre och en halv minuter långt förinspelat böneutrop från högtalare vid lunchtid varje fredag.
Men enligt Avdi Islami kommer det första bönetropet att sändas ut först om några veckor.

Under tisdags presskonferensen fick polisen frågan om varför polisen inte hört sig för bland grannarna i området innan tillståndet beviljades…
Polisens svar/förklaring, ”Grannar är inte part i tillståndsprocessen”, är otillräckligt (milt sagt)
Varför? Jag bara undrar...

På tal om ljudnivån:
För att klara riktvärdet på 45 decibel inomhus måste utomhusljudet hållas betydligt lägre än 110 decibel, enligt polisen.
I Växjö lever ganska många muslimer (I Sverige, över 140’).
De som bor några km bort från denna moské känner sig diskriminerade, kanske.
Ska man utvidga böneutropet med hjälp av ytterligare högtalarsystem, spred över hela Växjö?
Jag bara undrar...

Bullret bort!

Författare: Socialstyrelsen Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan.

Jag har ingenting emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag håller med kommunalrådet Anna Tenjes förklaring ”… jag tror att böneutrop kommer öka splittring mellan människor och istället öka segregation i samhället” - Sveriges Radio)
Lägg märke till att bland de närmaste grannar finns det 2 förskolor.
Konsekvenser? Jag bara undrar...
Växjös moské med onmejd


Själv är jag döpt i Svenska kyrkan. Tillsammans med min dotter. (för dem som med ljus och lykta letar efter kluriga förhållanden och förklaringar)
Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig, sägs det.

“Väl I Rom, gör som romarna gör”, sägs (även) det.