Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for March 2018
and
You are currently viewing archive for March 2018
Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Åklagare och ”bedömningar”
Skrattretande - Bristande respekt för rättsväsendet

Enligt Smålandsposten och SR/Kronoberg, får nu det moderata kommunalrådet i Växjö, Anna Tenje, kraftigt sänkta böter för det brott mot knivlagen hon gjorde sig skyldig till i januari då hon enligt henne själv fått med sonens scoutkniv, en morakniv av misstag genom säkerhetskontrollen i riksdagen i Stockholm.

Åklagare Yvonne Rudinsson har nu återkallat det tidigare strafföreläggandet på 32 500 kronor i böter och skrivit ut ett nytt på 1200 kronor istället.
SverigesRikesLag2018.jpgYvonne Rudinsson
I ärendet hos åklagaren finns ingen dokumentation om varför bötesbeloppet är sänkt, skriver Smålandsposten idag.
P4 Kronoberg har också sökt Yvonne Rudinsson för en kommentar men vi har ännu inte lyckats nå henne.

*

Enligt 25 kap 1 § brottsbalken skall böter dömas ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda ett lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.

De allmänna grunderna för straffmätning finns i 29 kap 1 § brottsbalken. Med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning skall straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Vid den bedömningen skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han har haft. (RH 1996:23)

*

Själv hade jag lagt ned förundersökningen omedelbart, utan tvekan!
Precis som riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan, enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen.

Men åklagarnas ”bedömningar” är heliga – ingen (men absolut ingen!) får ifrågasätta dem.
Eller hur Thomas gänget - Yvonne, Anna-Karin, Lars, Laila och andra?
Glöm inte "privatpersonerna" som mer eller mindre anonymt anmäler vid vissa bestämda tidpunkter...Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Fallet Kevin - hårt mot rättsväsendet och rättssäkerhet
”Blir illamående av vad de utsatts för”

SVT Nyheter sände direkt från åklagarmyndighetens presskonferens.
live SVT Nyheter


Jag kan bara hålla med Rickard L Sjöberg, mannen som slog larm om Kevinutredningen: ”Blir illamående av vad de utsatts för

Håller även med tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem (idag, Förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige):
”När nu den så kallade ”domen” kommer i form av ett nytt åklagarbeslut, ett beslut som friar de tidigare utpekade mördarna, så faller också denna dom hårt mot rättsväsendet.

Inte minst med åklagaren Niclas Wargrens slutsats håller jag med.
Han är bland annat mycket kritisk till beskrivningen av händelseförloppet och mot det pressmeddelande som polisen skickade ut efter att Kevin dött 1998 där man skrev att pojkarna var skyldiga.
Detta är jag mycket kritisk till, här har det brustit.”

*

Hoppas att de privatpersoner som falskt anmäler (för egen vinning eller under tvång) och därmed deras ”uppdragsgivare” samt åklagare och domare ser över deras märkliga uppträdande (milt sagt) med ”bedömningar” som leder till (utöver deras egna fördelar) långa mardrömmar, till förstörda barndom… fattar vad jag menar! – Det är aldrig för sent.

Som tidigare skrivit:
Privatpersoner som (falskt) anmäler samt åklagare och deras ”bedömningar”, rena rama ”Squashturnering”!18/03 2018

16:41

HAR NI HÖRT?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
HAR NI HÖRT?
Ny människorättsmyndighet

Enligt TT

FN:s Parisprinciper från 1993 slår fast att en institution för mänskliga rättigheter ska ha en rådgivande och rapporterande funktion, men också kunna uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Institutionen bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra medier.

Utredningen ska vara klar för redovisning den 31 juli 2018.

Källa: Regeringen

Sverige har ett gott rykte om sig när det kommer till mänskliga rättigheter, men saknar en särskild institution som ser till att dessa efterlevs. Efter kritik från FN ska regeringen nu inrätta en sådan. En utredare har till sommaren på sig att ta fram förslag på hur myndigheten ska se ut, enligt GP.

Man har ett gott rykte... ändå... kritik från FN...

PS. Har vi inte en fungerande Grundlag i Sverige?
Vem vet? – Inte jag…”

(Obs! Nu muras en ny brandvägg mina vänner…)

OM NI HAR MISSAT (på denna sida):
"Justice must not only be done, it must also be seen to be done!"


15/03 2018

15:29

Tuppens rätt

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Tuppens rätt
Jag har inte så mycket med politiken att göra – är varken moderat, sosse, kristdemokrat eller annat…

Tuppens rätt

Men en underbar tupp, det har jag skaffat.
Det enda jag behöver nu är tillståndet för morgonutrop.
Tuppens rätt att gala sitt morgonutrop är fasställt, som bekant, i alla nationella och internationella lagar.

Därefter återstår ett litet problem ändå. Vad skall mina grannar säga?

Svårt med dessa tuppar och deras rättigheter, eller hur?


Category: Rättsuppfattning
Posted by: valens Permalink
Om nyheter, brott och annat...
Privatpersoner som anmäler - Åklagare och deras ”bedömningar”

Valår – Det händer mycket… Och ”Squashturneringen” fortsätter…


Enligt Smålandsposten/SVT Nyheter/Sverigesradio tvingas Växjös kommunalråd Anna Tenje (M) betala dryga böter för brott mot knivlagen (32 500 kronor).

Det var i januari i år som man upptäckte en morakniv i Anna Tenjes handväska, när man gjorde en säkerhetskontroll i riksdagen i Stockholm. Enligt Anna Tenje var det hennes sons kniv som legat kvar av misstag.

26 januari:
Kommunalrådet Anna Tenje är även vice ordförande i Småland Airports styrelse, men att kniven i hennes väska aldrig upptäcktes berodde på en röntgenmiss och inget annat, menar Småland Airports vd Ulf Axelsson…

Kniven beslagtogs i riksdagen
Robert Loeffel, presstalesperson hos polisen, säger att det nu är säkerhetsavdelningen i riksdagen som har ärendet.
– Det var de som beslagtog kniven och det är upp till dem om händelsen ska polisanmälas. Inget fall är det andra likt, det går inte att säga generellt om hon har gjort sig skyldig till något brottsligt.
Inte polisanmält

Men enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen har riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan.

9 februari:
Riksdagsförvaltningen har valt att inte polisanmäla Anna Tenje (M), kommunstyrelses ordförande i Växjö, för att hon hade en morakniv med sig till riksdagen.
Nu väljer istället en privatperson att anmäla Tenje för brott mot knivlagen, och polisen har inlett en förundersökning.
Polisens presstalesperson Robert Loeffel vill inte spekulera i om anmälan leder fram till åtal.

13 mars
Det har inte varit behov av någon kniv, hon har inte den yrkesrollen så man kan säga att det skulle vara tillåtet att bära kniv. Jag kan inte göra någon annan bedömning än att det här är brottsligt, säger vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson till Smålandsposten.
Anna TenjeYvonne Rudinsson
Hon har skrivit ett strafföreläggande för brott mot knivlagen. Accepterar Anna Tenje bötesbeloppet, 50 dagsböter, totalt på 32.500 kronor, slipper hon rättgång.

*

Som sagt:
Privatpersoner som anmäler - Åklagare och deras ”bedömningar”, rena rama ”Squashturnering”!