Enligt dagens Uppdrag granskning (SVT) blev domstolen vilseledd under Palmerättegången.
Poliser i Palmegruppen lockade missbrukare med stora summor pengar för att de skulle vittna i rättegången mot Christer Pettersson.
När ett vittne berättade det under rättegången, förnekades det av åklagaren.
Uppdrag granskning har fått tillgång till bandet som bevisar att domstolen blev vilseledd.

SVT - UG 2018-02-21
SVT UG 2018-02-21

År 1987 höjde regeringen belöningen till 50 miljoner kronor för den som kunde lämna avgörande uppgifter om vem som dödade Olof Palme.

Den stora belöningen har gått som en röd tråd genom hela Palmeutredningen. Flera missbrukare har genom åren hävdat att polisen lockade dem med pengar och manipulerade deras vittnesmål.
”Polisen lockade mig med massa pengar”

En av dem är Christer Petterssons vän, Harri Miekkalinna. I Stockholms tingsrätt 1989 berättade han vad en av poliserna sagt till honom:
”Hjälper du oss så kan du inte bara köpa huset utan hela samhället”.

Han sa också:
”Jag vill understryka att polisen lockade mig med dessa pengar, det finns 50 miljoner i potten”.

Men anklagelserna har aldrig bevisats. Polis och åklagare har bestämt avfärdat missbrukarnas uppgifter.

På SVT.se kan man läsa vidare:

Vittne hävdade att han manipulerats
Hans Ölvebro, före detta spaningsledaren, säger att polisen naturligtvis inte fick ge sken av att vittnen och andra skulle få stora summor pengar om Christer Pettersson fälldes.
– Skulle man gjort på det sättet hade man inte fått vara kvar, säger han till Uppdrag granskning.

En annan missbrukare i Christer Petterssons krets som berättade om polisens metoder var vittnet Ulf. Han förhördes om Petterssons alibi under mordnatten.

Plockade fram inspelningen
Ulf hävdade att Palmegruppen manipulerat honom och sagt att han skulle få 50 miljoner kronor om Pettersson fälldes. Därför hade han också lämnat felaktiga uppgifter om Petterson, som han tog tillbaka.

I rättssalen plockade chefsåklagare Anders Helin fram inspelningen från polisförhöret med Ulf, och sa:
”Vet du vad jag har här? Jag har bandet från förhöret. Det finns ingenting i detta band som tyder på att de nämnt siffran 50 miljoner”.
”Man får inte göra så”

Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att domstolen blev vilseledd av en av Sveriges främsta åklagare, efter att vi fått tag på det band som förhöret spelades in på.
Där framgår att missbrukaren Ulf hade rätt.

Polis: Om han blir dömd då va, då kan du köpa dina hästar sen.
Ulf: Menar du att jag skulle få belöning för det här då?
Polis: Du vet hur mycket som ligger i potten.
Ulf: Ja, skulle jag få de pengarna då?
Polis: 50 miljoner.

Advokat Leif Silbersky tar del av Uppdrag gransknings material. Han kallar det som nu framkommer för en skam.
– Det här är en skam, som drar skam över svenskt polisväsende. Man får inte göra så. Det är direkt tjänstefel. Man ljuger ju. Man lämnar fram ett ofullständigt material, säger Silbersky.

Uppdrag gransknings reportage om Christer Pettersson publiceras på SVT Play som en specialgjord serie från och med onsdag den 21 februari. Granskningen sänds också på ordinarie sändningstid på onsdag den 21 och 28 februari.
MISSA INTE DET!

* * *

Det återstår en fråga:
BLEV DOMSTOLEN VERKLIGEN VILSELEDD, ELLER?

Låt oss återkomma…