Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for 2018
and
You are currently viewing archive for 2018

10/07 2018

17:32

Ett glatt försonande utrop

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Ett glatt försonande utrop

Enligt en Novusundersökning gjort på uppdrag av SVT (mellan 7-13 juni 2018) säger drygt 61 procent att de tycker att böneutrop bör förbjudas medan 28 procent är emot ett förbud.

Jag vill bara påminna att jag inte har något emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag precis som över 60 procent av svenska väljare anser att förbud mot böneutrop skulle matcha bättre i bilden av dagens Sverige.

Att förbjuda böneutrop inskränker inte på något sätt friheten att utöva sin religion.
Självklart att alla har rätt att aktivt uttrycka sin tro men man gör det i lugn och ro någonstans i en gudtjänstbyggnad, i sitt hem, på sin arbetsplats, osv. Och jag, som (i det närmaste) hela svenska folket, respekterar det.

 hTalare


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När sanningen hinner ikapp... REMIX
För lite drygt 7 år skrev jag ”om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till…” i inlägget När sanningen hinner ikapp...

Inledningsvis redovisade jag vad förre rikskriminalchefen Tommy Lindström i en debatt artikel (Gate Report #06/08) skrev ”Agenter, informatörer, infiltratörer. Vi ser dem på film men de finns också i en verklighet nära dig.

Min bedömning var att ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Ett tydligt exempel har vi i senaste polisprovokation skandal avslöjat av TV4 och hårt kritiserat av riksåklagaren Nils-Eric Schultz.
Då, i 2011 (!) enligt TV4, hävdade polisen att från och med december i fjol (alltså 2010!) har man fryst all infiltratörsverksamhet. Men eftersom TV4 inte får ställa några frågor till polisen är det svårt att veta säkert… Däremot stämmer det med mina egna iakttagelser!

Infiltratör karusellen är i ständig rörelse: visa infiltratörer flyttas eller byter helt enkelt plats med varandra…

Idag?
Enligt SVT, amerikanska narkotikapolisen DEA agerade på svensk mark, helt utan
tillstånd, under den stora utredningen Operation Playa. En agent och svensk polis försökte rekrytera en gravid småbarnsmamma som informatör.
Hennes uppgift skulle vara att bli spindel i nätet i en förmodad narkotikaliga och i hemlighet ge polisen information om detta. Kvinnan tackade nej till ett erbjudande om 50 000 kr.
Att vara informatör är det absolut farligaste uppdraget man kan ha, säger (igen) Nils Erik Schultz som arbetat med fall där människor använts av polisen. (från svt.se/text – s. 109, 2018-05-29)

Att rekrytera (utnyttja!) kvinnor (oftast brottsliga) och deras barn i livsfarliga informatörsaktiviteter är både oetiskt och brottsligt!
SOM SAGT, PROBLEM UPPSTÅR NÄR POLISEN/INFILTRATÖREN MISSBRUKAR HELT SITT UPPDRAG.

Squash turneringen fortsätter, häng mé!
11/05 2018

16:11

Jag bara undrar...

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Jag bara undrar...
Polisen godkänner böneutrop i Växjö men moskén i Växjö väntar med böneutrop.

Det var i tisdags som polisen meddelade att de ger stiftelsen tillstånd att sända ut ett drygt tre och en halv minuter långt förinspelat böneutrop från högtalare vid lunchtid varje fredag.
Men enligt Avdi Islami kommer det första bönetropet att sändas ut först om några veckor.

Under tisdags presskonferensen fick polisen frågan om varför polisen inte hört sig för bland grannarna i området innan tillståndet beviljades…
Polisens svar/förklaring, ”Grannar är inte part i tillståndsprocessen”, är otillräckligt (milt sagt)
Varför? Jag bara undrar...

På tal om ljudnivån:
För att klara riktvärdet på 45 decibel inomhus måste utomhusljudet hållas betydligt lägre än 110 decibel, enligt polisen.
I Växjö lever ganska många muslimer (I Sverige, över 140’).
De som bor några km bort från denna moské känner sig diskriminerade, kanske.
Ska man utvidga böneutropet med hjälp av ytterligare högtalarsystem, spred över hela Växjö?
Jag bara undrar...

Bullret bort!

Författare: Socialstyrelsen Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan.

Jag har ingenting emot kulturell, religiös och språklig mångfald men jag håller med kommunalrådet Anna Tenjes förklaring ”… jag tror att böneutrop kommer öka splittring mellan människor och istället öka segregation i samhället” - Sveriges Radio)
Lägg märke till att bland de närmaste grannar finns det 2 förskolor.
Konsekvenser? Jag bara undrar...
Växjös moské med onmejd


Själv är jag döpt i Svenska kyrkan. Tillsammans med min dotter. (för dem som med ljus och lykta letar efter kluriga förhållanden och förklaringar)
Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig, sägs det.

“Väl I Rom, gör som romarna gör”, sägs (även) det.


Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Vänskapskorruption och maktmissbruk – REMIX
Korruptionen i Sverige är faktiskt mycket utbredd. Det menar Lars Björklund, som har skrivit en bok om saken.
Låt oss kasta en blick på en del av dagens artikel ”I Sverige är vänskapskorruption med osunda förhållanden vanligast” (Marcus Andersson på DN)
Artikeln är publicerad 2018-04-15 på DN JOBB (Karriär och utbildning, under ämnet ”Korruption”)…

– Jag är så jäkla trött på att korruptionen fortsätter, säger han, och vill nu få fler att fundera på sin egen del i systemet.
– Korruptionen i Sverige finns tyvärr överallt. Dels finns den storskaliga korruptionen med mycket pengar. Men det som är vanligare i Sverige är den här vänskapskorruptionen med osunda förhållanden där man ger tjänster och gentjänster på ett oschyst sätt.
Pratar vi tillräckligt om korruption i Sverige?
– Nej, det gör vi inte. Vi är rädda för det ordet.
Varför då?
– Vi har en självbild av att korruption sker i Afrika och bland korrupta ledare i företag i Ryssland. Vi har en självbild av att vi i Sverige är hederliga, vi kan lita på varandra, ett handslag gäller. Det är jobbigt att
prata om korruption, för man måste rannsaka sig själv och sina egna beteenden. Och det är aldrig roligt när självbilden spricker.* * *

Själv, för ca 3,4 år sedan, hänvisade jag till en huvudledare på DN.se: Blind för korruption (Publicerat 2010-10-30. 00:05). Det gällde då heta nyheten kring Sofia Arkelstens resor och annat.
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. Sofia Arkelsten framstår inte som en typisk mutkolv – däremot som en representant för denna naivitet.
Öppenhet är en grundbult i allt arbete mot korruption. Där det går att på förhand se vilka bindningar olika aktörer har och i efterhand kontrollera vad de har gjort minskar riskerna för korruption kraftigt
kunde man läsa på DN.se.

Dessutom hänvisade jag till korruptionens klassiska definition (se wikipendia): Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning).
Korruption kan också definieras från utbudssidan: Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.
(läs mina inlägg Valet – Squashturneringen samt Vänskapskorruption och maktmissbruk följt av grundbulten Nikita - Rättsväsendets squashturnering)
Problemet blir ännu allvarligare och ödesdigrare när utländska intresse är inblandade och manipulerar den etablerade korruptionen! Det är valår – glöm det inte!

Därmed får ni lösningen till mitt kluriga nyckelord ”squashturnering” - för de som tycker om att trixa och klura listiga historier.
Det gäller skrattretande - bristande respekt för rättsväsendet, för skattebetalarna, för Dig, för mig.
Ett moment 22 av maktmissbruk och vänskapskorruption.

Annars vänta bara ett litet tag till så kommer ett facit här med förklaringar och allt vad det innebär.
Då kommer alla få veta var har jag köpt min tröja.

Häng mé!Category: Rättsväsendet
Posted by: valens Permalink
Åklagare och ”bedömningar”
Skrattretande - Bristande respekt för rättsväsendet

Enligt Smålandsposten och SR/Kronoberg, får nu det moderata kommunalrådet i Växjö, Anna Tenje, kraftigt sänkta böter för det brott mot knivlagen hon gjorde sig skyldig till i januari då hon enligt henne själv fått med sonens scoutkniv, en morakniv av misstag genom säkerhetskontrollen i riksdagen i Stockholm.

Åklagare Yvonne Rudinsson har nu återkallat det tidigare strafföreläggandet på 32 500 kronor i böter och skrivit ut ett nytt på 1200 kronor istället.
SverigesRikesLag2018.jpgYvonne Rudinsson
I ärendet hos åklagaren finns ingen dokumentation om varför bötesbeloppet är sänkt, skriver Smålandsposten idag.
P4 Kronoberg har också sökt Yvonne Rudinsson för en kommentar men vi har ännu inte lyckats nå henne.

*

Enligt 25 kap 1 § brottsbalken skall böter dömas ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda ett lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.

De allmänna grunderna för straffmätning finns i 29 kap 1 § brottsbalken. Med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning skall straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Vid den bedömningen skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han har haft. (RH 1996:23)

*

Själv hade jag lagt ned förundersökningen omedelbart, utan tvekan!
Precis som riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan, enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen.

Men åklagarnas ”bedömningar” är heliga – ingen (men absolut ingen!) får ifrågasätta dem.
Eller hur Thomas gänget - Yvonne, Anna-Karin, Lars, Laila och andra?
Glöm inte "privatpersonerna" som mer eller mindre anonymt anmäler vid vissa bestämda tidpunkter...Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Fallet Kevin - hårt mot rättsväsendet och rättssäkerhet
”Blir illamående av vad de utsatts för”

SVT Nyheter sände direkt från åklagarmyndighetens presskonferens.
live SVT Nyheter


Jag kan bara hålla med Rickard L Sjöberg, mannen som slog larm om Kevinutredningen: ”Blir illamående av vad de utsatts för

Håller även med tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem (idag, Förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige):
”När nu den så kallade ”domen” kommer i form av ett nytt åklagarbeslut, ett beslut som friar de tidigare utpekade mördarna, så faller också denna dom hårt mot rättsväsendet.

Inte minst med åklagaren Niclas Wargrens slutsats håller jag med.
Han är bland annat mycket kritisk till beskrivningen av händelseförloppet och mot det pressmeddelande som polisen skickade ut efter att Kevin dött 1998 där man skrev att pojkarna var skyldiga.
Detta är jag mycket kritisk till, här har det brustit.”

*

Hoppas att de privatpersoner som falskt anmäler (för egen vinning eller under tvång) och därmed deras ”uppdragsgivare” samt åklagare och domare ser över deras märkliga uppträdande (milt sagt) med ”bedömningar” som leder till (utöver deras egna fördelar) långa mardrömmar, till förstörda barndom… fattar vad jag menar! – Det är aldrig för sent.

Som tidigare skrivit:
Privatpersoner som (falskt) anmäler samt åklagare och deras ”bedömningar”, rena rama ”Squashturnering”!18/03 2018

16:41

HAR NI HÖRT?

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
HAR NI HÖRT?
Ny människorättsmyndighet

Enligt TT

FN:s Parisprinciper från 1993 slår fast att en institution för mänskliga rättigheter ska ha en rådgivande och rapporterande funktion, men också kunna uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Institutionen bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra medier.

Utredningen ska vara klar för redovisning den 31 juli 2018.

Källa: Regeringen

Sverige har ett gott rykte om sig när det kommer till mänskliga rättigheter, men saknar en särskild institution som ser till att dessa efterlevs. Efter kritik från FN ska regeringen nu inrätta en sådan. En utredare har till sommaren på sig att ta fram förslag på hur myndigheten ska se ut, enligt GP.

Man har ett gott rykte... ändå... kritik från FN...

PS. Har vi inte en fungerande Grundlag i Sverige?
Vem vet? – Inte jag…”

(Obs! Nu muras en ny brandvägg mina vänner…)

OM NI HAR MISSAT (på denna sida):
"Justice must not only be done, it must also be seen to be done!"


15/03 2018

15:29

Tuppens rätt

Category: Religion
Posted by: valens Permalink
Tuppens rätt
Jag har inte så mycket med politiken att göra – är varken moderat, sosse, kristdemokrat eller annat…

Tuppens rätt

Men en underbar tupp, det har jag skaffat.
Det enda jag behöver nu är tillståndet för morgonutrop.
Tuppens rätt att gala sitt morgonutrop är fasställt, som bekant, i alla nationella och internationella lagar.

Därefter återstår ett litet problem ändå. Vad skall mina grannar säga?

Svårt med dessa tuppar och deras rättigheter, eller hur?


Category: Rättsuppfattning
Posted by: valens Permalink
Om nyheter, brott och annat...
Privatpersoner som anmäler - Åklagare och deras ”bedömningar”

Valår – Det händer mycket… Och ”Squashturneringen” fortsätter…


Enligt Smålandsposten/SVT Nyheter/Sverigesradio tvingas Växjös kommunalråd Anna Tenje (M) betala dryga böter för brott mot knivlagen (32 500 kronor).

Det var i januari i år som man upptäckte en morakniv i Anna Tenjes handväska, när man gjorde en säkerhetskontroll i riksdagen i Stockholm. Enligt Anna Tenje var det hennes sons kniv som legat kvar av misstag.

26 januari:
Kommunalrådet Anna Tenje är även vice ordförande i Småland Airports styrelse, men att kniven i hennes väska aldrig upptäcktes berodde på en röntgenmiss och inget annat, menar Småland Airports vd Ulf Axelsson…

Kniven beslagtogs i riksdagen
Robert Loeffel, presstalesperson hos polisen, säger att det nu är säkerhetsavdelningen i riksdagen som har ärendet.
– Det var de som beslagtog kniven och det är upp till dem om händelsen ska polisanmälas. Inget fall är det andra likt, det går inte att säga generellt om hon har gjort sig skyldig till något brottsligt.
Inte polisanmält

Men enligt Niklas Åström, säkerhetschef på riksdagen har riksdagsförvaltningen valt att inte ta ärendet vidare, eller göra en polisanmälan.

9 februari:
Riksdagsförvaltningen har valt att inte polisanmäla Anna Tenje (M), kommunstyrelses ordförande i Växjö, för att hon hade en morakniv med sig till riksdagen.
Nu väljer istället en privatperson att anmäla Tenje för brott mot knivlagen, och polisen har inlett en förundersökning.
Polisens presstalesperson Robert Loeffel vill inte spekulera i om anmälan leder fram till åtal.

13 mars
Det har inte varit behov av någon kniv, hon har inte den yrkesrollen så man kan säga att det skulle vara tillåtet att bära kniv. Jag kan inte göra någon annan bedömning än att det här är brottsligt, säger vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson till Smålandsposten.
Anna TenjeYvonne Rudinsson
Hon har skrivit ett strafföreläggande för brott mot knivlagen. Accepterar Anna Tenje bötesbeloppet, 50 dagsböter, totalt på 32.500 kronor, slipper hon rättgång.

*

Som sagt:
Privatpersoner som anmäler - Åklagare och deras ”bedömningar”, rena rama ”Squashturnering”!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Palmemordet: Om sanning och lögn
Enligt dagens Uppdrag granskning (SVT) blev domstolen vilseledd under Palmerättegången.
Poliser i Palmegruppen lockade missbrukare med stora summor pengar för att de skulle vittna i rättegången mot Christer Pettersson.
När ett vittne berättade det under rättegången, förnekades det av åklagaren.
Uppdrag granskning har fått tillgång till bandet som bevisar att domstolen blev vilseledd.

SVT - UG 2018-02-21
SVT UG 2018-02-21

År 1987 höjde regeringen belöningen till 50 miljoner kronor för den som kunde lämna avgörande uppgifter om vem som dödade Olof Palme.

Den stora belöningen har gått som en röd tråd genom hela Palmeutredningen. Flera missbrukare har genom åren hävdat att polisen lockade dem med pengar och manipulerade deras vittnesmål.
”Polisen lockade mig med massa pengar”

En av dem är Christer Petterssons vän, Harri Miekkalinna. I Stockholms tingsrätt 1989 berättade han vad en av poliserna sagt till honom:
”Hjälper du oss så kan du inte bara köpa huset utan hela samhället”.

Han sa också:
”Jag vill understryka att polisen lockade mig med dessa pengar, det finns 50 miljoner i potten”.

Men anklagelserna har aldrig bevisats. Polis och åklagare har bestämt avfärdat missbrukarnas uppgifter.

På SVT.se kan man läsa vidare:

Vittne hävdade att han manipulerats
Hans Ölvebro, före detta spaningsledaren, säger att polisen naturligtvis inte fick ge sken av att vittnen och andra skulle få stora summor pengar om Christer Pettersson fälldes.
– Skulle man gjort på det sättet hade man inte fått vara kvar, säger han till Uppdrag granskning.

En annan missbrukare i Christer Petterssons krets som berättade om polisens metoder var vittnet Ulf. Han förhördes om Petterssons alibi under mordnatten.

Plockade fram inspelningen
Ulf hävdade att Palmegruppen manipulerat honom och sagt att han skulle få 50 miljoner kronor om Pettersson fälldes. Därför hade han också lämnat felaktiga uppgifter om Petterson, som han tog tillbaka.

I rättssalen plockade chefsåklagare Anders Helin fram inspelningen från polisförhöret med Ulf, och sa:
”Vet du vad jag har här? Jag har bandet från förhöret. Det finns ingenting i detta band som tyder på att de nämnt siffran 50 miljoner”.
”Man får inte göra så”

Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att domstolen blev vilseledd av en av Sveriges främsta åklagare, efter att vi fått tag på det band som förhöret spelades in på.
Där framgår att missbrukaren Ulf hade rätt.

Polis: Om han blir dömd då va, då kan du köpa dina hästar sen.
Ulf: Menar du att jag skulle få belöning för det här då?
Polis: Du vet hur mycket som ligger i potten.
Ulf: Ja, skulle jag få de pengarna då?
Polis: 50 miljoner.

Advokat Leif Silbersky tar del av Uppdrag gransknings material. Han kallar det som nu framkommer för en skam.
– Det här är en skam, som drar skam över svenskt polisväsende. Man får inte göra så. Det är direkt tjänstefel. Man ljuger ju. Man lämnar fram ett ofullständigt material, säger Silbersky.

Uppdrag gransknings reportage om Christer Pettersson publiceras på SVT Play som en specialgjord serie från och med onsdag den 21 februari. Granskningen sänds också på ordinarie sändningstid på onsdag den 21 och 28 februari.
MISSA INTE DET!

* * *

Det återstår en fråga:
BLEV DOMSTOLEN VERKLIGEN VILSELEDD, ELLER?

Låt oss återkomma…