Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for 2017
and
You are currently viewing archive for 2017
Category: Maktmissbruk
Posted by: valens Permalink
Vad skyller du på nu, herr chefsrådman?
Breaking News
2017-11-16, 16:46
Nu har 60-tal chefer tunga chefer från runt om i landet inom Åklagarmyndigheten träffats på ett chefsmöte, som hålls regelbundet.
De ser allvarligt på situationen.
Som åklagare är det också vårt uppdrag att se till att de händelser som är brott blir hanterade för hela samhällets räkning.
Riksåklagare Anders Perklev som var på plats i Stockholm under mötet berättar att frågan diskuterades under en dryg timme.
uppdaterad 2017-11-16, 16:46
SvD 2017-11-14
Foto: Annika Huett/Agent Molly / SvD Kultur 2017-11-14

Nu vittnar även kvinnor inom juristbranschen om förekomsten av sexuella trakasserier.
I ett upprop publicerat i Svenska Dagbladet vittnar 4 445 kvinnor om hierarkiska strukturer.

Här följer några av vittnesmålen undertecknade av 4 445 kvinnor i juristbranschen:

  ”Jag blev bjuden på ansenliga mängder alkohol på en privat middag hos en föreläsare på juristprogrammet och somnade på hans soffa. När jag vaknade hade alla andra gått hem och han hade sex med mig. Efteråt erbjöd han sig att ringa en taxi. Personen ifråga har även arbetat som hovrättsdomare.”

”Kommer att förstöra din karriär innan den börjat”

”Efter att jag slutade på tingsrätten som notarie blev en domare på tingsrätten som en mentor för mig. Han stöttade, gav tips och råd och en dag kom han till kontoret och ville att jag skulle betala tillbaka. Med oralsex.”
 


SvD rapporterar om att flera av de största advokatbyråerna i Sverige har haft problem med sexuella trakasserier och ofredanden. HOPPSAN!

Enligt TT:
Det borde vara särskilt viktigt inom en profession som ska vara djupt engagerad i rättvisa och människors lika rättigheter. Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma, skriver kvinnorna bakom uppropet #medvilkenrätt.

Som jag sagt tidigare…
Man skall leva som man lär, sägs det. Ingen dålig moral, inte.
Dubbelmoral är en informell beteckning på att förespråka andra moraliska principer än de man tillämpar i sitt eget liv.

Och det kommer mera, så vänta bara tills refrängen kommer.


to be continued10/10 2017

18:01

Man skall leva som man lär

Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
Man skall leva som man lär
uppdaterad 2017-10-14, 17:15
RÄTT SKA VARA RÄTT
Regeringen upphäver beslutet att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Regeringen skriver att "mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut".
uppdaterad 2017-10-14, 17:15


10/10 2017
18:01

Man skall leva som man lär, sägs det. Ingen dålig moral, inte.
Dubbelmoral är en informell beteckning på att förespråka andra moraliska principer än de man tillämpar i sitt eget liv.
Enklare uttryckt: man blinkar åt vänster, men svänger åt höger.

* * *

Bodström godkände extrautdelning i Allra
TT (2017-10-09)

Svensk massmedia har ägnat en del till nyheten.
Blivande landshövdingen i Stockholms län, Thomas Bodström, godkände, som styrelseledamot i det skandalomsusade pensionsbolaget Allra, en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner kronor, skriver Expressen.

Enligt TT, formellt var det en extra bolagsstämma som godkände utbetalningen, men den föregicks av ett godkännande i styrelsen där förutom Bodström även dåvarande styrelseordförande Ebba Lindsö satt sin namnteckning.

De 20 miljonerna hade koppling till dotterbolaget i Dubai. Brottsutredningen mot Allra, där 140 miljoner kronor har tagits i beslag av åklagaren, rör utbetalningar från bolaget i Dubai.

Allra misstänks för att förskingrat hundratals miljoner kronor från pensionsspararna. Och en före detta chef i Allra häktades i förra veckan, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Bodström har nekat till att ha gjort något som helst olagligt.

Mängder av anställda på Pensionsmyndigheten och flera politiska partier har ifrågasatt utnämnandet av Bodström till ny landshövding.

* * *

Att utnämna någon med koppling till misstänkta brottsliga affärer till Sveriges huvudstad landshövding är inte bra. Inte alls, tycker jag.
Det är ingen COOP snattare som misstänks för att ha snattat en chokladask.
Det handlar om tidigare justitieminister som godkände, som styrelseledamot i Allra, en extra utdelning till ägarna på 20 miljoner kronor.
Tidigare justitieminister som i vanlig ordning påstår: Jag vet ju att jag inte gjort något fel under det halvår som jag satt i styrelsen, säger Bodström.

Snacka om dubbelmoral.
Det är ungefär som en tingsrätts domare som vid upprepade gånger gjort sig skyldig för jäv men ändock åt vänster och höger, talat osanning angående jäv omständigheterna – alltså den domaren utnämns som ledamot i ett universitets Disciplinnämnd.

Apropå Disciplinnämnder, domare och advokater.
Sveriges advokatsamfund missade inte chansen att lovorda utnämnt blivande landshövding och skriver några ord på samfundets webbsida om sin egen produkt – advokaten Thomas Bodström.

* * *

Om Bodströms superlön som landshövding skrev Expressen (29 aug 2017) som i sin tur redogjorde vad berättade han om det nya jobbet i Mix Megapol, hos Anders Timell och Gry Forssell.
Thomas Bodström blir Stockholms läns nya landshövding - och lämnar advokatbyrån.
Men det är inte boenderesidensen och den höga lönen som är anledningen till jobbytet, menar Thomas Bodström i Mix Megapol.
– Det var ett svårt beslut, säger Thomas Bodström i radiokanalen.
Thomas Bodström erkänner att han har en lön på ännu mer än så - men minns inte helt säkert.
Thomas Bodström med Anders Timell, Gry Forssell och
Thomas Bodström med Anders Timell (Expressen, Nöje 29 aug 2017)

MEN

* * *

”Sanningen kommer att komma fram” (Bodström om kritiken, TV4 Nyhetsmorgon)

HERRE, SE VI VÄNTAR ALLA – ber jag.


För dem som har följt den här bloggen är det kanske lätt att förstå att vi närmar oss publiceringen av än ej pålysta epiloger till flera av bloggens inlägg.

to be continued04/10 2017

18:30

The road to hell

Category: Myndigheter
Posted by: valens Permalink
The road to hell
She said: "Son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave."
I said: "Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell."
She said: "Son, this is the road to Hell"
Chris Rea - The road to hell (Part 1)

* * *


Växjös chefsåklagare i botten på löneligan
SR Kronoberg, Obs! publicerat måndag 18 maj 2015 kl 14.28 Obs!
Foto: Anton Yngvesson/Sveriges Radio
Foto: Anton Yngvesson/Sveriges Radio, 2015-05-18

Växjös chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson ligger i botten på löneligan bland Sveriges chefsåklagare.

Fridolfsson har en månadslön på 70 500 kronor. Bara chefsåklagaren i Umeå har en sämre lön. Det visar siffror som Nyhetsbyrån Siren begärt ut från Åklagarmyndigheten.

Sveriges bäst betalda chefsåklagare är Peter Claeson på City åklagarkammare i Stockholm. Han har 17 500 kronor mer i lönekuvertet än Carl-Gunnar Fridolfsson i Växjö.


Nyheterna P4 Kronoberg
Sveriges Radio, 2015-05-18

* * *


You must learn this lesson fast, and learn it well.
This ain't no upwardly mobile freeway,
OH NO, THIS IS THE ROAD TO HELL!
Chris Rea - The road to hell (Part 2)to be continuedCategory: Kultur
Posted by: valens Permalink
Tanke, eftertanke och omtanke


”Jag är en snubbe
som tycker det är
ganska skönt att
gå på Coop utan
att någon tänker
vem jag är.


Efter 40 år i rampljuset skyr Joakim Thåström fortfarande kändisskapet. Inför nya albumet ”Centralmassivet” ger han en enda intervju i Skandinavien. DN:s Georg Cederskog och Beatrice Lundborg har mött rockikonen i Berlin.
Joakim Thåström, bild i DN.kultur
Joakim Thåström, bild i DN.kultur, 2019-10-01Dagens tidning har även en bilaga som annons från Uppsala internationella Gitarrfestival.
Där kan man läsa om tolvårige kroatiske superbegåvningen Frano som började spela gitarr redan som tvååring.

Frano, bild i DN.kultur, annons från Uppsala internationella Gitarrfestival
”If you try hard, everything is possible.”

ALLA MÅSTE BEHANDLAS MED AKTNING OCH EFTERTANKE
18/09 2017

20:55

SNART SMÄLLER DET!

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
SNART SMÄLLER DET!

WELCOME BACK, MY FRIENDS, TO THE SHOW THAT NEVER ENDS...

SO, LET THE SHOW BEGIN!

Eller på ren svenska...

NU KÖR VI och ... SNART SMÄLLER DET!

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Dagens rättsuppfattning: Om domstolarnas ansvar och maktutövning
Anne Ramberg Svea hovrätt arrangerar idag den 16 februari ett seminarium om gränsen för domstolarnas maktutövning och hur domstolarnas oberoende bäst kan skyddas i tider av politisk oro. Temat är synnerligen aktuellt. Det är nog mer aktuellt än vad hovrättspresidenten Fredrik Wersäll kunde ana när han redan för flera månader sedan inbjöd till diskussionen.

Det kan man läsa på Sveriges advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs blogg.

Låt oss bläddra lite igenom texten:

"Enligt min mening är domstolarnas yttersta uppgift just att försvara rättsstaten och de principer som ligger till grund för denna. Att skydda den demokratiska rättsordningen genom en effektivt och rättssäker rättstillämpning.

(...)

Domaryrket har alltid vilat på medborgarnas förtroende. Det bygger på att det för den gode domaren inte spelar någon roll vem som vinner och vem som förlorar. Ett argument som brukar anföras är att om lagstiftningen lämnar alltför stort utrymme åt domstolarnas tolkning ökar risken för godtycke och politisk styrning. Att domaren har personliga värderingar är självklart och ofrånkomligt. Men, han måste förstå och respektera de allmänt etablerade normer som ligger till grund för lagstiftningen. Domaren måste i det enskilda fallet kunna bortse från sina egna övertygelser och erfarenheter. Han måste ha integritet.

(...)

Det handlar inte om makt i första hand utom om ansvar.

Det är när lagstiftaren eller den verkställande makten använder sin makt till att ”Rule by law”, i stället för att tillämpa ”the Rule of law” som domarens ansvar för upprätthållandet av den enskildes fri – och rättigheter, och därigenom den demokratiska rättsstatens principer, blir särskilt tydligt. Det är, som jag ser det, i den skiljelinjen som gränsen för domstolarnas ansvar och maktutövning går."


Eller… titta upp utan att sparka ner:
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!
Häng me’ !