Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for July 2012
and
You are currently viewing archive for July 2012

28/07 2012

21:57

Havet - Växjö med omnejd

Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Havet - Växjö med omnejd

Havet - Växjö med omnejd.I väntan på den förlorade tiden...Utöver vackra naturen är Växjö omringat av hav.
Väderkvarn - Öland, juli 2012Avkopplande kväll - Blekingeskärgård, juli 2012
Lite drygt en timme till stranden – österut, söderut eller västerut. Där kan man njuta av lugna sköna dagar och kvällar…
Frihet - Västkusten, juli 2012Familjeliv - Blekingeskärgård, juli 2012
Visst är Sverige underbart…

Hon borde ha följt med


Category: Natur
Posted by: valens Permalink
Helgasjön – Vatten och Liv

Helgasjön – Vatten och Liv


Helgasjön ligger i Kronobergs län, strax norr om Växjö. Sjön som är ca 50 km² och 25 m djup, är belägen 163 meter över havet.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Helgasjön ingick som en del av den stora Åsnen-fornsjön för mer än 10 000 år sedan, någon gång då istiden led mot sitt slut.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Till och med en tråkig, molnig dag kan bli vackert efter en lyckad vandring runt Helgasjön.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20
Naturen är verkligen underbar. Man känner sig lycksalig mitt i det överväldigande gröna, omgivet av vatten och liv.
Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20Helgasjön, Kronoberg. 2012-07-20

Hon borde ha följt med

Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Kulturlandskapsvandring och myggbett

Kulturlandskapsvandring; gärna utan farliga myggbettSjöar och skogsmark döljer många minnen om kulturlandskapets utveckling, ett ämne som jag gärna återkommer till. Sjöarna och skogsmarken i sig själv kan vara ett minne härom.
Småland, 2012-07-17, 16:45Småland, 2012-07-17, 17:50
Att vandra genom landets olika landskap, sjö-, berg- eller slättlandskap, blir med all säkerhet en kulturlandskapsvandring, ett mer eller mindre lyckats försök att lära känna folkets historia, folkets hemligheter.


*


Myggbett uppstår när du blivit stucken av en mygga och kroppen reagerar på myggans saliv. Det kan svida och klia men det brukar snabbt gå över och är oftast helt ofarligt.
Vissa människor reagerar starkare än andra. Varför vet man inte riktigt. Myggor verkar också föredra vissa personer framför andra. Det beror på de lukter vi utsöndrar.

Tyvärr kan myggor sprida sjukdomar som till exempel malaria. Som bekant är dessa sjukdomar spridda i stora delar av världen.
I Sverige kan myggor sprida ganska ovanliga ockelbosjukan och harpest med deras saliv.

*
Näckros och myggor, 2012-07-17, 18:55Myggor och tigrar har inte skrivits över en natt…


Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Om psykopater i ledarens roll och Tequila Sunrise

Om psykopater i ledarens roll och Tequila Sunrise


Lotte Nord, P4 Sundsvall Idag var det sista delen i P4-extras sommarserie om psykopater.

Lotte Nord (P4 Extra) fortsatte intervjua Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet. Idag var samtalsämnet psykopaten i ledarens roll.
Susanne Strand, lektor i kriminologi och ansvarig för Kriminologprogrammet vid Mittuniversitet

(…)
LN: Kan en sektledare vara ”en psykopat”?
SS: Visst kan det vara möjligt, absolut.
Det finns vissa drag hos de som gör att de blir väldigt uppskattade när de kan vara så vältaliga och få andra människor att känna att de har hittat rätt. Plus att psykopaten i sig känner att han får en oerhörd bekräftelse i den uppmärksamhet som han får från de som lyssnar

(…)
LN: Kan du inte ge oss den här psykopat-checklistan, hur psykopaten känns igen?
SS: De psykopatiska dragen som personerna kännetecknas av, det är då framförallt att de är grandiosa, de är vältaliga, de är väldigt manipulativa… Och tänk på det: det är inte bara det att de är manipulativa, de älskar att ljuga för oss, bara för att de kan. De har brist på empati, de tar inte ansvar, de skyler gärna ifrån sig, sen är de väldigt impulsiva vilket kan leda till att de blir aggressiva väldigt snabbt, de planerar inte framåt och de sätter sig över regler och lagar.
LN: Och dit råd om man råkar i klorna på en psykopat, vad är det?
SS: Det är att försvinna därifrån så fort som möjligt

Klicka nedan för att lyssna på intervjun:***

Från den ena till den andra…


Tequila Sunrise, The Movie.jpg
I kväll visar TV4 film Tequila Sunrise, en film som hade premiären för många år sedan. En intressant film värd att se igen.
En polis (Nick Frescia) har mot sin vilja fått i uppdrag att sätta dit sin bästa vän, knarklangaren Dale McKussic. För att få mer information om Dale vänder sig Nick till Jo Ann, en restaurangägare som Dale är förälskad i. Men när också Nick faller för Jo Ann sätts de båda männens vänskap på prov…14/07 2012

22:57

Kommer bubblan att spricka?

Category: Ekonomi
Posted by: valens Permalink
Kommer bubblan att spricka?

Kommer bubblan att spricka?Enligt Dagens Industri som citerar Financial Times kan tolv banker som tros vara inblandade i den så kallade Libor-skandalen tvingas böta ca tjugo miljarder dollar.
Libor är en så kallad interbankränta som ligger till grund för prissättningen av derivat och andra finansiella produkter; jämför med STIBOR - Stockholm Interbank Offered Rate, den dagliga referensräntan som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.
Annika Falkengren (SEB-chefen) är förtvivlad över Libor-skandalen och berättar om varför hon ibland önskar att hon sålde dammsugare istället. (!)

Leif Pagrotsky (Socialdemokraterna) anser och förklarar till SvD Näringsliv på nätet att ekonomiska förluster för svenska skattefinansierade verksamheter måste utredas omedelbart. Barclay Banks manipulering av Liborräntan kan ha inneburit ekonomiska förluster för svenska skattefinansierade affärer.

Min ödmjuka uppfattning är att Leif Pagrotsky har rätt! Om bubblan får ännu mer luft kommer den att brisera med en enorm kraft, till sist!

Låt inte henne börja sälja dammsugare…


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Kvinnlig läkare sökes för kärleksaffär

Kvinnlig läkare sökes för kärleksaffär


Den kvinnliga läkaren måste vara beredd att sätta in en miljon kronor på mitt konto.

Självklart att vid eventuella kommande oenigheter skall pengarna betraktas som frivilliga kärleksgåvor och ingenting annat.

*
Kärlek på lasarett
Något om lagens mening (del 1).
För de som undrar vad i lagens mening är rätt eller fel…

En kvinna och hennes läkare hade en relation. När den avslutades i slutet av förra året satte läkaren in sammanlagt drygt en miljon kronor på hennes konto. Pengarna sattes in i olika omgångar.
Växjö tingsrättEfter att läkaren tog tjuren vid hornen och anmälde till polisen den 51-åriga kvinnan från Växjö, åtalades kvinnan för grov utpressning vid Växjö tingsrätt.

Enligt läkaren ska kvinnan ha krävt pengar av honom för att inte avslöja att de haft en relation, samtidigt som hon var hans patient. Läkaren menar att han betalade eftersom han var rädd om sitt rykte och kvinnan ska ha hotat med att ställa till med en skandal. Men kvinnan hävdar att hon är oskyldig.

Och idag kom domen: Den 51-åriga kvinnan friades.
Tingsrätten meddelar i sitt beslut att det inte går att styrka att kvinnan ska ha hotat sig till pengarna. I domen skriver de att läkaren berättat sin historia på ett trovärdigt sätt, men att det saknats bevis och vittnen som har kunnat bekräfta hans version. ( Nyheter P4 Kronoberg )


11/07 2012

14:26

Brottsprovokation och brott

Category: Brottsprovokation
Posted by: valens Permalink
Brottsprovokation och brott

Brottsprovokation och brott


Om brottsprovokation (bland annat) har jag skrivit i mitt tidigare inlägg Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till… (2011-04-23).

I samband med en brottsprovokation finns det ofta goda syften bakom iscensatt brottsligt handlande.
Men goda syften gör inte kriminella handlingar straffria.
Det fanns goda syften bakom Expressens journalister handlandet men ändå har Expressen fällts för vapenbrott av Malmös tingsrätt.
Brottsprovokation är inte laglig i Sverige. Varken polis eller media får provocera till brott. Bara för att det finns ouppklarade brott får journalister inte agera brottsligt.
Ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Saken blir ännu värre när det är frågan om ouppklarade personliga förhållanden.

Polisens möjligheter att använda sig av brottsprovokation är inte lagreglerade i Sverige, men det är ändå klart att det inte är tillåtet.
I vissa fall har Polisen rätt att använda sig av metoden i flera andra rättsordningar.
Men journalistik är aldrig ett argument för att begå brott eller för brottsprovokation.