Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for May 2012
and
You are currently viewing archive for May 2012
Category: Massmedia
Posted by: valens Permalink
Sveriges Radio, SVT och ”familjeliv”

Sveriges Radio, SVT och familjeliv i Växjö - Europas grönaste stad


FamiljelivFamiljelivTeleborgs slottTeleborgs slottSlottet sett ur familjeperspektivSlottet sett ur familjeperspektiv

Dagens radioreportage (P4/Kronoberg) samt andra nyliga händelser ändrade lite mina planer och därmed mitt tänkta bildreportage får vänta en lite stund till.
Moln och solsken över sjön Trummen.
Moln och solsken över Trummen.


Lena Gustavsson ( Nyheter, P4/Kronoberg) som intervjuar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson anser som oklart om Växjö verkligen är Europas grönaste stad”.
Hon utvecklar vidare att i all marknadsföring kallar sig Växjö kommun för Europas grönaste stad, och det tar emot mängder av studiebesök från hela världen. Men om Växjö verkligen är grönt, finns det inga belägg för.
Man kan läsa också att sedan begreppet myntades har kommunen haft i genomsnitt 100 grupper per år, eller två i veckan, på besök från hela världen. Och 800 olika medier har varit här och gjort reportage. Växjö - Europas grönaste stad - säljer trots att ingen vet hur grönt Växjö egentligen är.
Den oundvikliga slutsatsen är att om man inte håller tempot då raseras förtroendet och därmed hur länge Växjö kan leva på epitetet Europas grönaste stad.

Runt sjön Trummen finns det mycket att se och beundra. Låt oss återkomma vid senare tillfällen till Linnéuniversitetet, Teleborg slott, St. Sigfrids område och lite till.

Apropå Växjö Europas grönaste stad: mitt objektiv blickar på SVT:s nya lokal vid just Trummen i den gröna naturliga miljön. Byggnaden i sig är en arkitekturlösning som kanske så småningom kommer att ”integrera sig” i omgivningen. Däremot det lilla brunna annexet med sitt ”gröna tak”…
SVT i Växjö
SVT i Växjö

SVT:s annexSVT:s annexOm några opportunister har passat på använda för egen vinning epitetet Växjö - Europas grönaste stad och därmed fått något saftigt bidrag kan jag inte uttala mig nu.
Men verkligheten ser vissnat ut i alla fall…

Det finns en koppling mellan familjelivet, gröna/vissnade taket, Uppdrag Granskning, SVT och svarta bilen. Men det får bli en gåta för en tid framåt för dem riktig nyfikna.


En liten vart volvo c30 d2En liten svart volvo c30 d2
Riktigt grönt kan man se i bilden ovan…
Men inte på det ruggiga taket…Det ruggiga taket

Nu hejar vi på Öster som förhoppningsvis kommer att spela i allsvenska nästa säsong...Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Med eller utan mössan i hand

Med eller utan mössan i hand


Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse, det öga som evigt ungt och evigt brinnande överallt ser möjligheten”. (Søren Kierkegaard, Antingen – eller: Ett livsfragment)

Häromdan visades på TV4 (film) den amerikanska dramakomedin från 1992 ”Mirakel till salu” (original titel: ”Leap to fight”). Filmen påminner mycket om N. Richard Nashs drama ”Rainmaker” (1954).
I ”Mirakel till salu” ser vi bedragaren (Jonas Nightengale spelad av Steve Martin) som tjänar sitt levebröd på att hålla väckelsemöten och iscensätta mirakel. Till sin hjälp har han sin kärlekstörstande manager Jane och tillsammans åker de runt till olika storstäder med sin show. En dag, då en av deras bilar går sönder tvingas de hålla showen i småstaden Rustwater, en stad i desperat behov av regn för att rädda årets skörd. Jonas kör de vanliga bedragliga möten för att tjäna lite pengar trots att den lokala sheriffen är honom på spåren…
Filmen slutar med budskapet att det alltid finns en gräns där förnuftet måste vinna över känslorna…
Leap Of Faith sv. Mirakel till salu
En av de tio budorden enligt reformert tradition säger att: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden”…


09/05 2012

21:42

En gång… Alltid…

Category: Manifestationer
Posted by: valens Permalink
En gång… Alltid…

En gång… Alltid… Hollywoods Kejsarn

.
Här kan man lyssna en intressant intervju:

Temat var ”pinsamheter” för ett par veckor sedan i Nanne i P4...

Det är ingen som kommer att vinna på en artificiellt skapad hjälte.
Ju högre man klättrar desto smärtsammare blir fallet.

Jag fick en inbjudan till en manifestation:
Nu är det bara några dagar kvar till dagen den 13:e maj då vi sollar oss i grupp och säger rakt ut att något är allvarligt fel när rättssystemet och socialtjänst tvingar antingen bort den ena föräldern, eller båda från sina barn, ofta på bristande och ibland rent lögnaktiga grunder.

Tyvärr är det ju sant att något är allvarligt fel när rättssystemet och socialtjänsten tvingar bort den ena eller båda föräldrar från sina barn, ofta på bristande och ibland på rent lögnaktiga grunder.

Vill man däremot övertyga politikerna att något måste verkligen göras för att drastiskt åtgärda problemet då måste man få hjälp av riktiga kungar.

06/05 2012

11:19

Ekonomiska rapporter

Category: Barnsäkerhet
Posted by: valens Permalink
Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter


Med barn som slagträn...


Enligt Växjö kommuns nämnd för arbete och välfärd helårsprognos (sammanträde 2012-04-13) beräknas ett underskott i budgeten 2012 på 43,7 miljoner, varav det ekonomiska biståndet står för 32 miljoner kronor!
Tre områden svarar för underskottet. Den största delen av underskottet beror på kostnaderna för ekonomiskt bistånd, 32 miljoner kronor. Resterande del av underskottet, 11,5 miljoner kronor, gäller institutionsplaceringar av barn och ungdom samt institutionsplaceringar för missbruk, enligt ekonomiska rapporten.
45 barn och ungdomar från Växjö är placerade på institution efter årets tre första månader. Motsvarande antal i fjol var 32 – en ökning med 40 procent. Insatserna, räknat i antal vårddygn, ökade med 63 procent motsvarande period. Det är kalla fakta, enligt nämnden för arbete och välfärds egen sammanställning skriver Lennart Erntsson i Smålansposten.
Bakom statistiken döljer sig misär. Barn överges och misshandlas. Bland ungdomarna förekommer det tungt missbruk, våld, psykiska problem och sexualbrott. Föräldrar brister i omsorg. Barnen behöver skydd.
Bakgrunden är komplex. Det är många faktorer som spelar in, understryker socialtjänsten i sin redovisning till politikerna.
Men inte en enda susning om socialtjänstens egna tjänstefel. Det försöker man sopa under mattan med vilket pris som helst och det kostar pengar! Jag skulle tippa på att hälften av underskottet hör till just den delen!

Det är något som jag kontinuerligt försökt uppmärksamma, på ett eller annat sätt, sedan 6-7 år tillbaka.
Jag har inte lyckats få mycket mer än socialens avoghet och därmed förlorad vårdnad. Av dessa prognoserade 44 miljoner, en betydande del hör till helt onödiga insatser som grundas på vilseledande manipulering.
Familjehuset, stensättningMan försöker dölja saker genom att ”tapetsera om”…
Det skulle vara intressant, till exempel, hur kommer redovisas den onödiga stensättningen som just nu pågår vid ”familjehuset” i Växjö. Planteringskostnader eller?

Under ovannämnda sammanträde har förvaltningschefen, Per Sandberg, informerat (bland annat) om de hundratals somaliska barn som Växjö kommun tar emot.
Det skulle vara intressant att följa ekonomiska ”samspelet” som ligger under ytan i den här ”affären”. Varför reser representanter från olika kommunala förvaltningar till Kenya? Varför måste dessa representanter besöka flyktingläger för att få en bild av hur de här barnen har det där nere?
I samband med sammanträdet togs upp Rädda barnets förslag om att inrätta ett Barnahus i Kronobergs län.
Som bakgrund anges blad annat att ett Barnahus är en resurs for barn som misstänks ha blivit utsatta for våld och/eller övergrepp. Där kan barn få ett samlat stöd och utredning i en barnanpassad miljö, och behöver inte riskera att slussas runt mellan olika personer och myndigheter. I ett Barnahus samråder och samverkar myndigheter som socialtjänst. polis. åklagare. rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, framförallt i det inledande skedet av förundersökningen och den sociala utredningen. Någon av de samverkande myndigheterna har som regel en samordnande roll i verksamheten.
MEN.
Utan att bära på namnet ”Barnahus ”och utan att ha en särskild lokal, samråder och samverkar Kronobergs myndigheter.
Vilken är den samordnande myndigheten? Eller med andra ord, vem håller i trådarna i det här skumma spelet?

Krisen på barn- och ungdomspsykiatrin är nu akut har all lokal media relaterat på sistone.
De andra samverkande myndigheterna är inte speciellt skonade heller om kritik och annat.
Där kan man leta efter mångmiljon förlusten.
Däremot är det många andra som har fått stora ekonomiska eller andra förmåner. Och dessa är inte barnen i fråga. Det är hänsynlösa profitörerna.

De olyckliga barnen? De används bara som ett slagträ i det här skamlösa kulisspelet.
Barnahuset?
Socialmyndigheterna tycks icke sällan ha svårt att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet. Föräldern som ger sig in i polemik med en socialsekreterare riskerar den fruktansvärda hämnden att förlora sitt barn.
Socialsekreterarnas makt över familjernas liv är fruktansvärd och motverkas föga av att det är andra som tar de formella besluten. Snarare är det tvärtom.
Tack vare att andra står för det formella ansvaret kan de så mycket friare agera mot familjerna, mot den enskilda individen.
Vidare kan man undra vad det är för slags samverkan och samråd där ingen bär något ansvar och alla skyller på de andra vid eventuellt avslöjande?
Pratar vi om ”barnahus” eller om "Cosa Nostra" (italienska för "Vår sak")?
Kosta vad det kosta vill…
Benny Johansson (M)
Jag kan håla med Benny Johansson (M) ordförande i nämnden för arbete och välfärd om att han är mest bekymrad över biståndskostnaderna som rasar i höjden.
Men om politikerna förstår till slut att svarta hållet finns just inom socialtjänsten där ansvarslösa tjänstemän struntar helt enkelt i att följa lagar och regler utan ständigt försöker undanröja avslöjande bevis till egna tjänstefel genom bland annat manipulering, då kommer biståndskostnaderna minskas avsevärt efter beslutsamma åtgärder.
Inte minst för barnets bästa!
Alternativet blir att det svarta hållet bara övergår till att vara större och större, lögnerna kommer att staplas på varandra tills det inte finns något kvar.
INGENTING.

04/05 2012

12:45

Vår Ruset

Category: Idrott
Posted by: valens Permalink
Vår Ruset

Vår Ruset


Igår kväll 5400 tjejer tog sig runt Växjösjön i Vårruset 2012.
Vårruset 2012, VäxjösjönVårruset 2012, Växjösjön
Alla dessa underbara tjejer var vinnare.                           Det kan man lugnt påstå.
Alla var vinnareAlla var vinnare

Men snabbast i mål var 19-åriga Victoria Rehn från Högbo GIF som tog sig den fem kilometer långa sträckan runt Växjösjön på 18 minuter och 45 sekunder.

Ett stort GRATTIS Victoria!

Stort GRATTIS till alla över 5000 underbara tjejer!
Victoria Rehn, Högbo GIFVictoria Rehn, Högbo GIF


02/05 2012

23:50

"Kronobergsmodellen" eller?

Category: Polisinsats
Posted by: valens Permalink
"Kronobergsmodellen" eller?

Kronobergsmodellen eller?


(2012-05-03, 18:32) Lite(?) underlig.
Om någon snattar i en butik eller om någon kastar en tom burk på gatan då poppar nyheten upp på polisens webbsida (under händelser) och lokala media skriver eller på ett annat sätt redovisar ”nyheten”.
Sker ett gripande mitt i centrala stan efter en ganska stor polisinsats då blir det plötsligt helt tyst!
Vi återkommer.


(2012-05-03, 10:28) Obs! Enligt polisens webbsida, Händelser i länet det har inte hänt någonting vid den tidpunkten. Inte heller någon annan matchande händelse…

(Uppdaterat 2012-05-03, 9:50) Enligt Kronobergspolisen finns en händelserapport registrerat 2012-05-02, 19:01 (polisen kom på plats 19:05 enligt rapporten).
Den omhändertagne personen även hade en kniv på sig och verkade hotfull, enligt Kronobergspolisen.


(Uppdaterat 2012-05-03, 9:35) Nyheten som ingen vet nåt om…


Växjö, 2 Maj 19:13


Förhör?Bevismaterial?
En ganska stor polisinsats med tanke på rådande omständigheter vid Konserhuset.
Vittnesförhör?Förhör?
Det verkar som någon polis bedömde att en man var för påverkad eller på något sätt har uppträtt hotfullt eller liknande då en person har omhändertagits på ett ganska hårt sätt.
OmhändertagandeOmhändertagande
Så kallade ”Kronobergsmodellen” går ut på att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar.
Det var inte fallet här då ingen minderårig var inblandad.
OmhändertagandeOmhändertagande
Vad som verkligen har hänt kommer vi förmodligen få veta under morgondagen från Kronobergspolisens informationschef Robert Loeffel.


01/05 2012

00:05

Valborgsafton

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Valborgsafton

Valborgsafton


Killarna från Pyro Smålands Krutbruk, Braås/Växjö som lugnt förberedde anstormningen…
Pyro Smålands Krutbruk

…lugnet runt Växjösjön.
Domkyrkas skugga i Växjösjön
fyrverkerier och brasaValborgsafton i Växjö med ljus och värme, med fyrverkerier och brasa vid Växjösjön inför stor publik.