Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for April 2012
and
You are currently viewing archive for April 2012

26/04 2012

21:45

Mellan olika objektiv

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Mellan olika objektiv

(2012-04-27)

Obs! Temat var pinsamheter i veckans Nanne i P4...


Mellan olika objektiv


mellan olika objektiv
Mellan olika objektiv på lördagsmarknaden någonstans på landet…
ballonger

Det finns alltid något att glädja sig åt.
Tändare med namn. Tankad o klar
rökt ål och korv från grabbarna


24/04 2012

13:12

Personuppgiftslagen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen


(2012-04-25)

Uppdatering:


Inget är ruttet i Danmark!
Ett korrekt och mycket väl dokumenterat domslut medellat av Uddevalla tingsrätt, idag kl 11:00!
(Fällande dom)


Imorgon meddelas dom i en ovanlig massmedialiserad rättegång.
Brottmålsförhandlingarna ägde rum vid Uddevalla tingsrätt den 4:e april och intresset för rättegången ”verkade” stort …
Långt innan rättegångens förhandlingar har på olika bloggar förvånansvärt många anmält sitt intresse ”iklädda t-shirts” eller vanliga kläder för denna rättegång.
Det blev också en del massmedial uppmärksamhet kring denna rättegång som önskade sig vara stor men som till sist visade sig vara en storm i ett litet vattenglas.
Uddevalla TR, Sal 5
På plats var utöver rådman, tingsnotarie, åklagare, den åtalade med sin försvarsadvokat endast P4 Västs reporter Marie Mattsson samt en frilansare (ut).
I samband med P4 Västs intervju svarade åklagaren att han kommer att yrka på dagsböter, det straff som är tillämpligt enligt praxis.
Marie Mattsson/P4 Väst intervjuar
P4 Väst har dessutom intervjuad Malin Forsman, advokat och delägare vid Advokatfirman Fylgia, Stockholm med bland annat erfarenhet av avtalsfrågor, inte minst med IT-rättslig och upphovsrättslig anknytning och som bl.a. arbetat som jurist på Microsofts huvudkontor i USA.
På frågan ”hur skulle det kunna bli, kommer pappa att bli dömd?” svarade advokaten Malin Forsman:
Ja, det tror jag. Det är ganska klockrent fall egentligen Den här paragrafen, 5a paragrafen i PUL – missbruksregeln - det är kränkande uppgifter. Det tror jag är ganska enkelt…
Här kan ni lyssna advokaten Malin Forsman (efter 16:58) samt del av vad P4 Västs reporter Marie Mattsson har redovisat… (efter 13:19)

MEN!

Det vad P4 Väst har missat (reportern har gått innan sista delen av rättegången började) var det vad rättegångens ordförande har öppnat för: preskriptions fråga!
Som bekant, preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.
Inom straffrätten betecknas preskription som "bortfallande av påföljd", alltså den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas enligt BrB 35:1.
”Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom” med minsta tiden på ”två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år”…
sista paus
åklagaren samt den åtalade med sin advokatHär kan fallet kompliceras med åklagarens justeringar under rättegång samt i efterhand eventuellt åberopande av (bland annat) preskriptionsavbrott m.m. med hänsyn till att den åtalade polisanmäldes av Datainspektionen (maj, 2010) och misstänks för brott mot personuppgiftslagen.

Det vad jag grubblar över är:
Visste inte åklagaren att han eventuellt hade ont om tid när han först lade ner förundersökningen för att sedan åtala den misstänkte? Härifrån kan man gå vidare med ytterligare funderingar, men…

Som Hamlet sade:

Något är ruttet i Danmarks rike...

(Shakespeare)


22/04 2012

12:43

Kejsarn av Hollywood

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Kejsarn av Hollywood

Kejsarn av Hollywood


(2012-04-26, 06:45)

Uppdatering:


Det man kan läsa under Tequila Sunrise:s profil information är att medlemskapet varar från 2008 (Joakim Nordborg).
Det lägsta medlemskapsavgiften på 299$ garanterar (bland annat) obegränsat förslag/presentation till veckonoterings projekter. (Unlimited submissions to weekly project listings)
Som tidigare sagt, inte dåligt alls att för bara 299$ nämnas i samband med en film. Ju större namn på affischen desto bättre resultat för investerat medlemsavgift.
Ingen bitterhet eller surhet i mitt inlägg alltså.
Däremot att vänta med ”självreklamen” till filmens premier eller till officiella trailer, hade varit på sin plats om man ser på alla andra omständigheter.
Det är inläggets viktigaste budskap.
Vill man se bitterhet, surhet eller liknande, då bör man förmodligen leta någon annanstans…

Hollywood är ett distrikt i Los Angeles, Kalifornien där USA:s filmcentrum finns. Därför syftar Hollywood ofta på den amerikanska filmbranschen i stort.
Idag är de flesta av filmbolagen belägna i andra stadsdelar.
Filmmusik är en bakgrundsmusik eller musik som beskriver och förhöjer filmens budskap eller rollfigurernas känslotillstånd och förekommer i nästan varje film.
Fire with Fire
Häromdagen kunde man läsa på ltz:s kultursidorna:
Ljudet som gav Tequila Sunrise en plats i Hollywood och fortsätter med att Tequila Sunrise, från Östersund, får vara med och leka i Hollywood.
Ja, ja…

A & R Select:s egen websida kan man läsa bland annat att sedan 2006 har A & R Select hjälpt hundratals band och artister inom områden som artist utveckling, publicering och radioprogram kampanjer som ger konstnärer verktyg och anslutningar för att hjälpa dem att nå sina mål.

Under artist programs kan man läsa och som artist välja bland olika registrering möjligheter som kostar från 299$ upp till 4999$.
Ja, ja…
Inte dåligt alls att för bara 299$ nämnas i samband med en film där Bruce Willis är huvudnamnet på affischen.
För 4999$ hade man haft chansen till en remix, en ommixad version fixat tillsammans med en Grammy nominerad producent…

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag, enligt wiki.
Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter, tjänster eller fakta med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster eller andra fördelar.
Men reklamen är nära besläktad med propaganda…
Ja, ja…19/04 2012

16:25

Oförglömligt kulturarv

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Oförglömligt kulturarv

Oförglömligt kulturarv - Selma Lagerlöf
För drygt fyra månader sedan skrev jag en kommentar, någonstans på en blogg, om Selma Lagerlöf som den första kvinna och svensk som tilldelades det litterära Nobelpriset.
På något sätt ville jag uppmärksamma att det finns ganska många som har glömt (eller, helt enkelt, har ingen aning om) en av Selmas mästerverk, romanen ”Kejsarn av Portugallien”.
StrangPubl
En recensent sammanfattar mycket väl att i Selma Lagerlöfs roman möter den vackra kärleken sorgens dekadens när relationen mellan far och dotter får stå i centrum.
En bok som känns lika aktuell idag som när den skrevs 1914 och kan ge även tvåtusentalets ”moderna” människa perspektiv på livet
.
Selma Lagerlöf med en genial berättarbegåvning samt med psykologisk insikt skildrar ett ömsint porträtt av dårskap och kärlek
Selma Lagerlöf
Kejsarn av PortugallienSelma Lagerlöfs klassiska berättelse handlar om torparen och daglönaren Jan i Skrolycka som älskar sin dotter över allt annat men när hon flyttar till Stockholm och aldrig hör av sig sjunker han in i en drömvärld där hon är förnäm kejsarinna av Portugallien och han tror också att han är kejsare.
Tack vare Lars Molins filmversion ännu fler har fått lära känna Selma Lagerlöfs skildring av sammansmältningen mellan faderskärlek över allt förnuft och megalomani efter att ekonomiska bekymmer satt sin djupa prägel.

Som sagt, en bok som känns lika aktuell idag som när den skrevs för snart 100 år sedan…


Category: breivik
Posted by: valens Permalink
Svårt att hålla tårarna tillbaks...

RÄTTEGÅNGEN


...nummer 7, nummer 63, nummer 54, nummer 17, nummer 8, nummer 71…
Det är svårt att hålla tårarna tillbaks!
breivikStatsadvokat
Gräv en grop och bygg ett fängelse bestående av endast ett rum.
Lås in galningen där och kasta nyckeln i sjön!


09/04 2012

12:30

Singoalla i Påskdagen

Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Singoalla i Påskdagen

Singoalla i Påskdagen


Ett par mil från Moheda vid Lädja, några kilometer norr om Berg, ligger Singoallas grotta vid ett brant bergstup vid Klintasjön (22 meterdjup).
Viktor Rydberg
Viktor Rydberg var en av 1800-talets stora diktargestalter och en inflytelserik liberal förkämpe för humanism och tolerans.
Kultaklint

Rydberg tillbringade några år som informator hos herrskapet på Bergs säteri.
Singoallas grotta
Klintasjon
Uppenbarligen, fascinerad av landskapet, av den udda belägna grottan, hämtade Rydberg här inspiration till romanen Singoalla.
En romantisk meddeltidsberättelse som handlar om kärleken mellan mystiska Singoalla och riddaren Erland.
Om Sorgbarn och sorgbarnen

Här är ett citat ur 1894 års upplaga:
Medan brodern Erland ännu vilade vid ingången till sin grotta och drömde sig in i den bleknande aftonradnaden, sågs på andra sidan bäcken en av främlingarne, en kraftig yngling med brun hy men blonda lockar, närma sig. Han stannade, såg sig omkring likasom med igenkännande blickar, ehuru han säkerligen aldrig förr varit på denna fläck, gick därefter över vattnet och fram till eremiten och satte sig på mossbädden bredvid honom.
Med undran åsåg Johannes, där han stod på något avstånd, detta uppträde, och hans undran växte, när Erland och ynglingen samtalade med varandra och Erlands anlete under samtalets lopp präglades av kraftig uppmärksamhet. Johannes' undran nådde sin höjd, när han slutligen såg, huru ynglingen, först efter en lång omfamning, med tårar skildes från Erland och gick tillbaka in i skogen.

Att fråga om betydelsen av denna syn, det ville Johannes icke, ty det vore ju alltför tydligt ett bevis på en för eremitlivet icke rätt passande nyfikenhet. Men han väntade, att Erland själv en dag skulle säga något därom.
Erland sade dock intet. Följande morgon, när Johannes gick att fiska i insjön, följde honom brodern Erland.
Johannes sköt ut sin båt och gjorde sitt fiskredskap i ordning. Han sjöng härunder med dämpad röst en visa om Simon Petrus fiskaren. Erland satt vid stranden i skuggan av en lind och fördjupade sig åter i sin kära bok "Om vilan i Gud".


Samtidigt var Rydberg en författare som aldrig blev nöjd. Han brukade göra ändringar varje gång en av hans böcker kom ut i ny upplaga.
Singoallas första upplagan har ett helt annat slut än den sista…

Ett annat citat ur text som återges efter Ingemar Wizelius textkritiska utgåva av Singoalla:
Sagan slutar, såsom när under ett strängaspel strängarne plötsligt brista i ett disharmoniskt accord, förrän detta hunnit upplösas i försonande samljud. Ty harmoni och försoning, hvar finnas de härnere? Hör, stormen börjar åter brusa i skogen! Sjunger hans vilda röst om harmoni och försoning? Orkanen ryter högt öfver jorden; men nere, i dess mull, arbetar förgängelsen, alstringskraften och åter förgängelsen. Blomman uppspirar, för att dess skönhet skall maskstingas; barnasjälar uppstiga ur det obekanta, för att iklädas stoftskrud och orenas af synden. Trängtar du efter evig skönhet, obefläckad oskuld, oförgänglig lycka, sök den icke på jorden, men hoppas på evigheten!


Det var min Påskdag


08/04 2012

16:00

Gamla och nya traditioner...

Category: Traditioner
Posted by: valens Permalink
Gamla och nya traditioner...

Påskdagen i Moheda


Strax efter 12, gamla och nya traditioner…

Mohedas kyrkaMoheda, en tätort i Kronobergs län befolkat av ca 1900 invånare.

Mohedas gamla kyrka som uppfördes i romansk stil vid mitten av 1100-talet med den minst lika imponerande klockstapeln från medeltiden.

Jag var den ende som beundrade kyrkan och klockstapeln kvart över 12…

Östregårds antik och loppmarknad i Moheda.
En välsorterad antik och loppis med 1500 kvm butiksyta, eget café och korvvagn på gården.Runt om loppmarknadenDet vimlade av folk här. Uppskattningsvis, ca. 200 personbilar var parkerade runt omkring, strax efter 12…Runt om loppmarknaden
Ja, nya traditioner...


07/04 2012

11:03

Glad Påsk?

Category: Påsk
Posted by: valens Permalink
Glad Påsk?


Glad Påsk…Se och beundra bilden av en underbar vårdag

Det råder bara glädje inne och runt om huset.
Solen skiner över den gröna mattan täckt med fina vårblommor och lekande barn gör glädjen ännu större...
Glad Påsk ?
Växjö, Påskafton 2012, 9:15
Without petals
Utan kronblad
Blommor saknande sina kronblad, vingklippta fåglar…
Ett barn saknande sin älskade förälder…


06/04 2012

16:10

Att gå mott röd gubbe…

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Att gå mott röd gubbe…

Att gå mott röd gubbe…


Fråga:
Är det olagligt att gå mot röd gubbe egentligen? Och om man gör det, vad kan man bli straffad med?
Och om det nu är ok att gå mot röd gubbe, och jag är halvvägs över, och blir påkörd, vem bär ansvaret?

Svar:
Det är inte tillåtet att gå mot röd gubbe, men det finns inget straff om man bryter mot detta. Dock kan man dömas för vårdslöshet i trafik, om man genom detta framkallar en farlig trafiksituation.
Man kan också bli skadeståndsansvarig om någon blir skadad.
(LAWLINE)
mot röd gubbe
Obs! Manipulerad bild.
OK då.
Det måste vara en annan anledning att ”när man ertappar en bekant gående mot röd gubbe (vid sidan av övergångsstället!!!), plötsligt ser han rött framför sina ögon…
Konstigt nog jag är inte röd. Inte alls.
Det måste vara något annat


Uppdatering, 2012-04-12.
Five o'clock i Växjö.
Jag älskar rena ramma tillfälligheter när bekanta träffas på trottoar, vid sidan av övergångsställen eller vad vet jag var någonstans…
Hör av dig; men gör det snabbt, tiden är snart ute.


Uppdatering, 2012-04-13.
Fel!
Beställt vilseledande nyhetsradio/radio reportage var ingen bra lösning och visar bara tecken på desperation och rädslan av att bli avslöjad!


Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Gammalt Reklamavbrott. Redivivus.

Gammalt Reklamavbrott. Redivivus.


Ett lite äldre inlägg (januari, 2011) lika aktuell idag, på sitt sätt.

Ett sätt att utpeka de där hypokriter som predikar den ena och den andra…
Det verkar som att vissa har inga gränser för deras hycklande beteende.
Tartuffe, en slipad bedragare, lurar till sig pengar genom att säga att han är ädel och god och allt han önskar är att vara sin Gud trogen. Han lurar sin väg in i en familj genom att charma fadern med sitt ädla och goda sätt, och lurar till sig både hus och dotter. Men familjen får tillbaka sin egendom och bedragaren Tartuffe straffas.

Tartuffe är en komedi i fem akter från 1664 av den franske författaren Molière.


Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Böcker och bilder. Bakom ryggen.

Böcker och bilder. Bakom ryggen.


Någonstans i Sverige...
Vanliga vardagliga bilder.
Eller?
Många viktiga, avgörande händelser i en människans liv sker bakom sin rygg.
Ja, det är jag som tog bilderna…
Slutsats?
Det blir aldrig bra när man sitter på två stolar och skriver en bok…
Någonstans i Sverige...

Kvinnans hjärta är en ängels när det inte är en demons...