Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for December 2011
and
You are currently viewing archive for December 2011

29/12 2011

17:58

Daddy’s Song

Category: Social
Posted by: valens Permalink
Daddy’s Song

Något om gränser mellan sanning och lögnDet sägs att man överdriver för att skydda sig själv och hålla igång relationer. I en tillvaro fylld av konkurrens är det frestande att ta till små lögner för att ge en mer positiv bild av sig själv.
Så kanske är fallet i videoklippet här intill. Kanske…
Tyvärr erbjuder livet många mer svårartade erfarenheter.
Ibland är det kanske svårt att dra en linje och inse att man inte får tänja på gränserna. Att skilja mellan sanning och lögn, mellan rätt och fel.

Det finns människor som lever i sitt huvud avskärmade från sin själ och därmed kan ha svårt uppleva något obehag i att ljuga. Men man litar mer på varandra ju närmare man är och därmed blir det svårare att avslöja lögn hos någon närstående, tyvärr.
Man kan ljuga på olika sätt tillika själen kan säljas på många olika sätt. Men det kan bli farväl till släkt och vänner om man säljer sin själ…
En lögnare tror man inte, även om han talar sanning.
Cicero

Isn’t that right Daddy?
Isn’t it so Daddy?24/12 2011

23:45

Julafton

Category: Jul
Posted by: valens Permalink
Julafton
Nu, på Julafton tog mig en promenad. Ensam…
Mitt hjärta gick med tunga steg nerför gatan till vårt hus och jag minns när vi flyttade in där.
Det var
för länge sedan och hur som helst stod jag där en bra stund.
Medan molnen drog förbi och från ett öppet fönster, hördes en melodi


Nu är jag tillbaks igen och sitter här hemma. Ensam…
Ja det är samma melodi, samma visa…

Category: Jul
Posted by: valens Permalink
Julens Tjuvar - Christmas without You (remember 2011)
Efter några dagar resa i framtiden (2014-12-23, valens.nu t.o.m. 1/1 2015, 11:12) är inlägget tillbaks på sitt ursprungliga plats (2011-12-14)
Christmas without You

För alla de ensamma pappor som helt ogrundat tvingas fira julen utan sina barn.
Inte mindre en tankeställare för alla tondöva tjänstemän...
Alla likheter med verkliga personer, händelser eller litterära verk i detta videoklipp är ett rent sammanträffande.
Eller?
Se och bedöm själva…