Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for November 2011
and
You are currently viewing archive for November 2011
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Familjerättens bedömningar godtyckliga

Barnen drabbas hårtSocialstyrelsen gör en omfattande granskning av Växjö kommuns familjerätt. Detta efter flera anmälningar från desperata föräldrar som menar att bedömningarna från socialens sida är felaktiga och godtyckliga och har drabbat deras barn hårt. (SR-Kronoberg 24 november, 2011)
Barnen drabbas hårt, anser anmälarna.
Vad kommer att hända med dessa stackars barn?


23/11 2011

19:55

Infiltratörer, Redivivus

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Infiltratörer, Redivivus

Jag vill påminna om mitt gamla inlägg:
"Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till…"
(läs inlägget om!)

i samband med kvällens Uppdrag Granskning som visar bland annat hur tonåringar värvades som infiltratörer åt säkerhetspolisen… Om hur polisinfiltratörer mördats efter att ha läckt till polis…Här till höger, videoklippet som är lagt på youtube:


Category: Skvaller
Posted by: valens Permalink
Mord (och inga visor) används i vargdebatt
Mord används i vargdebatt
(SR-reporter): Vad tänker du om att ett parti som på sikt vill komma in i riksdagen för sådana diskussioner på sin Facebookgrupp?
Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att man blandar in ett litet barns död i en så här tragisk händelse i en debatt om vilda djur eller inte, jag tycker det är högst anmärkningsvärt, säger Robert Loeffel på Kronobergspolisen.

MEN!

Kan man ändå acceptera…
…att folk börjar tappa tålamod och förtroende?
Om poliser, åklagare m.fl. inte klarar att på ett skapligt sätt utreda och därmed identifiera mördaren, då är det kanske fritt fram för den vilda fantasin. Eller?
(min kommentar på ”Nyheter P4 Kronoberg”).

Kronobergspolisen tar hjälp av rikmordkommissionenÄr det här mordet verkligen ett så komplicerat fall?
Kronobergspolisen tar nu hjälp av rikmordkommissionen i jakten på den som dödat den 4-årige pojken i Ljungby i söndags.
"Polisen säger att det är mord"
Utredning eller kampanj?
Flera barn ska förhöras i fallet med den döde 4-åringen och förhören sker i polishuset. Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz har lång erfarenhet av att förhöra barn. Och hon efterfrågar ett så kallat barnahus där barnen ska mötas av en trygg miljö när de förhörs.
Kräver en särskilt plats

Åklagarkammaren om VikariebristAtt peka på andra…
Flera tjänster på Åklagarkammaren i Kronoberg är tillfälligt vakanta på grund av bland annat sjukdom och föräldraledighet. Det innebär att utredningar kan dra ut på tiden.
"Handläggningstiderna blir längre"
Kvalitetsmässigt innebär det ingenting för vi har jätteduktiga åklagare på kammaren som gör ett jättegott jobb, men det innebär en viss förlängning när det gäller handläggningstiderna, säger Laila Kirppu, chef för Åklagarkammaren i Kronoberg.
(2011-11-22, efter kl 16)

SVT:s Smålandsnytt försök ta reda på varför polisen tiger om mordutredningen...