Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for August 2011
and
You are currently viewing archive for August 2011

14/08 2011

00:15

What Have They Done

Category: Familj
Posted by: valens Permalink
What Have They Done

Någonstans måste man börja.


Category: Förälder
Posted by: valens Permalink
Barnmisshandel – Under Ytan

En banal nyhet


Som gör att smärtan känns djupt in i pappornas sårade hjärta.

18 augusti 2011
Kvinnan fick fängelse för barnmisshandel

Hon fälldes för grov fridskränkning och ska betala den nu 14-årige sonen 57 000 kronor i skadestånd, rapporterar lokala nyhetsmedier. Domen omfattar även rattfylleri och narkotikabrott.
När mamman under misshandel åsamkade pojken blåmärken, ska hon ha uppmanat honom att säga att han lekt med familjens hundar. (SvD)

05/08 2011

23:10

"Det du inte såg"

Category: Social
Posted by: valens Permalink
"Det du inte såg"
Patrik Sjöberg berättar om att hans tränare och styvfar utsatte honom för sexuella övergrepp. Det gjorde Patrik Sjöberg i sin biografi bok Det du inte såg som kom ut någon gång under april månaden i år.
Patrik Sjöberg

Det vi verkligen inte såg är Patrik Sjöbergs minsann skakande detaljer om festandet under sin aktiva karriär. Patrik Sjöberg själv berättade (sommarprogram i P1 ) om hur han testades positivt under träningsperiod, för att ha använt kokain.
Det säger en hel del att Patrik Sjöberg anklagar och berättar saker om någon som inte längre kan försvara sig!
Det säger en hel del att Patrik Sjöberg i samma bok glömmer avslöja sin kokain missbruk under sin aktiva karriär!

Det måste framhävas att kokain betecknas som centralstimulerande medel som kan ge lyckokänsla och kortvarigt höjd prestationsförmåga. Drogens effekt kan öka styrkan och energin i kroppen samt bibehålla energin och dämpa trötthetskänslan.

Ska du lämna tillbaka alla dina medaljer och ära, Patrik Sjöberg?
Det bör du kunna klara av att göra det om du klarade av att anklaga någon som inte längre kunde försvara sig i det här livet!
För min del, det har du redan gjort…


02/08 2011

20:53

Gender War – Dreaming

Category: Social
Posted by: valens Permalink
Gender War – Dreaming

Könskriget - DrömmenMer än bara ord:

Egalitarismen är den politiska doktrinen som menar att alla människor ska behandlas som lika från födseln. Enligt egalitarismen är jämlikhet nödvändigt för att uppnå ett rättvist samhälle.

TOGETHER WE STAND

* 2011-10-02, Dagens Nyheter
Trots att allt fler äktenskap slutar i skilsmässa har svensken inte tappat hoppet om den eviga kärleken.
Åtta av tio tror att en kärleksrelation kan vara livet ut och hälften anser att folk skiljer sig för lättvindigt.

(DN/Synovates undersökning)