Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for July 2011
and
You are currently viewing archive for July 2011

29/07 2011

22:22

KNIGHT, Bakom masken.

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
KNIGHT, Bakom masken.

I huvudet på en ”Knightare” inför millenniumskiftet.


(fragment från en broschyr till anställda – 1999)


Vem är Knight?
KNIGHT
Har du någon gång funderat på vem Knight är, eller vad Knight är?
Vad vi står för som företag och hur vi uppfattas av vår omvärld?
Knight är inte bara en logotype med en riddarmask.
Knight är inte bara ett namn på ett visitkort eller en husfasad.
Människor är och tycker olika. Var och ens personliga särart ska vi naturligtvis vara rädda om. Se den här skriften som ett försök att fånga Knights själ.

Nu ska vi ta en titt bakom masken.
En för alla. Alla för en.

Ensam är definitivt inte stark, utan det handlar om vad vi tillsammans kan uträtta.
För att lyckas i vårt krävande arbete är det viktigt att vi känner glädje och trivs ihop.
Grunden för detta är att vi delar vissa gemensamma värderingar:
Hos Knight ska alla ha möjligheter att lyckas och alla är lika viktiga i företaget och i våra projekt, oavsett vad det står på ditt visitkort. Var inte rädd för att be om hjälp, eller att hjälpa. Tänk på att ingen kan allt, men alla kan något.

Det finns en god grundregel som får avsluta detta resonemang: behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Det är roligare att vara två när man dansar.
Det är roligare att vara två när man dansar.
Vad ska du bli när du blir stor?
Titt ut! Vad ska du bli när du blir stor?
Var dig själv. Vem skulle du annars vara?

Det är aldrig nyttigt eller bra att klä sig i lånta fjädrar. Det genomskådas. Vad vi menar är att vi ska vara ärliga och naturliga i alla våra relationer.
Vi håller vad vi lovar och står för det vi gör.
En av de viktigaste egenskaperna för att skapa goda relationer är att vara en god lyssnare.

Någon klok person uttryckte det så här: "människan är utrustad med två öron, men bara en mun. Alltså borde vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar”.
Vi behöver ju inte bli stumma för det.

Tid för hjältar.
Vad vore Sverige utan sina innovatörer och ingenjörer?
Vi tänker på vad namn som till exempel Baltzar von Platen, Gustaf Dalen och SKF 's grundare Sven Winqvist betytt för det svenska samhällets utveckling.
Vi inom Knight kan och ska spela en viktig roll när det gäller att hjälpa Sveriges industri att vässa sin konkurrenskraft.
Det är en härlig utmaning och vi ska vara stolta över att vi är ingenjörer.
Vad sägs om följande fria citat, hämtat från Ungdomens ingenjörs bok av Ellison Hawks från 1932:
"Ingenjörens arbete är av den största betydelse för mänsklighetens materiella framåtskridande. Det är ingenjörskonsten som till stor del har skapat förutsättningarna för det allt jämt fortgående närmandet mellan nationerna. Vill du bliva en av förkämparna av dessa höga ideal, välj din plats i livet och stå fast vid den".
En njutning för en sann ingenjör!

Barn: små människor med stora drömmar.
Barn: små människor med stora drömmar.
 Vrida, vända, testa och lösa problem. Oavsett ålder
Vrida, vända, testa och lösa problem. Oavsett ålder.
Teknik är kul.

Barn har en sällsynt förmåga att finna lösningar på alla tänkbara problem. De vrider, vänder och testar.
Begränsningarna finns egentligen bara i den egna fantasin. Och i barnens värld är det inte mycket som är omöjligt.

Den inställningen är precis lika viktig i vår vardag, när vi löser tekniska problem. Vårt nya kommunikationskoncept "Teknik är kul" bygger på fantasi, kreativitet och
nyfikenhet. Dessa tre nyckelord, ska genomsyra all vår verksamhet, både internt och externt.
Vårt epitet som kunniga och seriösa ska vi förstås hålla fast vid, men addera en mer mänsklig och personlig prägel.

Vi vågar vara annorlunda.

De emotionella värdena blir allt viktigare i marknadsföringen.
Det räcker inte att vara bra. Det är det många som är, och produkter och tjänster tenderar att bli allt mer lika.
Vi för en tuff och inspirerande kamp mot de andra teknikkonsultföretagen.
De erbjuder i stort sett samma tjänster som vi, därför är det ytterst viktigt att vi särskiljer oss, både i vår reklam och i vårt sätt att vara. Att vi sticker ut och vågar vara annorlunda, dock med relevans. Genom att vi för in fler emotionella värden i vår marknadsföring kan vi skapa större sympati och intresse för Knight, inte minst vad gäller att attrahera nya medarbetare.
Vi ska exponera oss starkt, tydligt och konsekvent, för att på sikt upplevas som mindre anonyma.

 En trädbit blir lätt till ett riddarsvärd.
En trädbit blir lätt till ett riddarsvärd.
Tuff, tuff, tuff, tuff. Jättetuff!
Tuff, tuff, tuff, tuff. Jättetuff!
Ar du med på tåget?

Nu har vi lyft på riddarmasken och försökt att beskriva lite av Knights själ, vår profil och vår framtida kommunikation. Mycket mer kan sägas och tänkas om detta.

Kanske har du en del frågor, funderingar och synpunkter?
Vi skrev tidigare att det är din skyldighet att lägga dig i. Det står fast, bara du är med på tåget.

Vi är övertygade om att det blir en spännande färd...PS. 2011
En annan klok person sa: "Man lär sig hela tiden att man kan lära sig mer”.


26/07 2011

01:47

En iskall kriminell

Category: Terrorism
Posted by: valens Permalink
En iskall kriminell

Anders Behring Breivik - En iskall kriminell som hånar Norge, som hånar hela världen!


21/07 2011

20:53

Living in a Cruel World

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Living in a Cruel World

Det sägs att ingen äger sanningens monopol.
Ingen kan veta vad som är sant för andra utifrån egna teorier.
Det finns moment i livet då omgivningen fylls med alldeles för mycket lögn.

Leaving the Cruel World...

Vem ska man lita på?
Kan man lita på någon överhuvudtaget?
Lita på sig själv


09/07 2011

23:30

Rätt ska vara rätt

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Rätt ska vara rätt
Tyst min tunga?

Undrade Ingenjörens chefredaktör Jenny Grensman i en ledarartikel (5,2010) och tog upp rätten att ocensurerat yttra sig på ett verkligen ärligt, korrekt sätt.

Min teori är att Sverigedemokraterna hade fått färre röster om de övriga partierna hade varit litet mer debattglada och visat att de tar integrations- och invandringsfrågorna på allvar.
För det gör de väl?
Det gör vi väl?
Visst tycker vi att alla ska få vara med och leka?
Diskrimineringsombudsmannen hoppas att facken och arbetsgivarna ska ta med antidiskrimineringsarbetet, som omfattar kön, etnicitet, funktionshinder med mera in i kollektivavtalen så att det går framåt på fler områden än löneskillnaden mellan män och kvinnor. Där det för övrigt går jättelångsamt!


Vissa saker får man bara inte diskutera. Så är det också med tidningsartiklar. Det finns ämnen som är så känsliga att man helst bör låtsas att de inte finns.
Frågan är om det är en bra strategi.
Vi tycker inte det.


Det vi väljer att skriva om gagnar alltid någon eller något, på samma sätt som det oftast finns någon som känner sig orättvist förbigången. Saker kan vara intressanta ändå.” rundade av Jenny Grensman sin ledarartikel.

*

Tyvärr, finns det ganska många som ibland har svårt att motverka tendenser till prestigekamp och partiskhet.
De som försöker mynta begreppet ”det är inte alltid så att man inte får rätt trots att man har rätt” och försöker leverera oss det som någon sorts för-filtrerat, färdigt paketerad regel, information grundad på förutfattade meningar där beslutsfattaren redan tagit ställning till vad vi skall serveras för bild i olika rättsliga frågor.

Jag tänker hänvisa dem till ett klipp från en mycket intressant dialog mellan två giganter i Sveriges rättssamhälle - f.d. JK Göran Lambertz och f.d. överåklagare Sven-Erik Alhem:
Sven-Erik Alhem: ”Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ’jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel’…
Göran Lambertz: ”Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel…
Sven-Erik Alhem: ”Man ska inte vara beroende av att man har en journalist eller en advokat som jobbar gratis eller JK själv som jobbar gratis för en, för att man ska ha en chans att få upprättelse…

*
Av någon anledning, i samband med det som står i detta inlägg, låt mig citera min favorit författare i samtid svensk litteratur, Maja Lundgren, den ”underbara rebellen” enligt Maria-Pia Boëthius:
Alla människor projicerar, föreställer sig saker om andra. Det är ofrånkomligt.
Att få sina cirklar rubbade kan vara kämpigt, å andra sidan är det roligt när oväntade saker händer.