Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for May 2011
and
You are currently viewing archive for May 2011

27/05 2011

19:05

Nils Dacke

Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Nils Dacke
Tyst om Nils Dacke som fyller 500 år
Är rubriken på P4 Kronobergs Nyheter webbsida.

Nils Dacke, född sannolikt ca 1510 i Vissefjärda socken, död på Ollatorpets äng, nära Flaka i Torsås, död 1543.
Det är 500 år sedan Nils Dacke föddes och historiker Bo Alvemo tycker att det här borde firas. Nils Dacke ledde det största upproret i Nordens historia och berättelserna om hans gärning lever kvar, men det officiella Sverige har haft svårt att ge den småländske frihetsledaren ett erkännande.
Dackefejden skulle bli det största folkupproret i Nordens historia. Iscensatt av Smålands bönder som vägrade falla till föga under centralstyre och fogdevälde.
Dackefejden har också blivit det senaste folkliga inbördeskriget i Sveriges historia, och för det borde det kommas ihåg.
Förra året eller kanske i år var det 500 år sedan Nils Dackes födelse. Jag har inte sett frimärke av honom, inte ens det. Ingen någonstans har firat Nils Dackes 500-års jubileum, säger Bo Alvemo.
Oavsett vilka som betalar skulle det behöva resas lite fler monument i inte minst Småland över Nils Dacke. Det vore inte fel.
Virserum - NilsDacke

I Nationalencyklopedin (NE) kan man läsa några rader on Nils Dacke och Dackefejden:
DackelandSmåländsk bonde, ledare för det stora upproret mot Gustav Vasa 1542–43 kallat Dackefejden. Dacke var under en tid östra och mellersta Smålands verkliga ledare innan upproret krossades och Dacke dödades.
Dackefejden, småländskt bondeuppror 1542–43, lett av Nils Dacke. Dackefejden, som bröt ut sommaren 1542, riktade sig mot Gustav Vasas försök att öka centralmaktens kontroll, framför allt mot de kraftigt höjda skatterna. På hösten hade de upproriska ett fast grepp om Småland, södra Östergötland och Öland. Stillestånd slöts 8 november, men kungen bröt vapenvilan i januari 1543 och gick till angrepp med legotrupper. Efter en drabbning 25 mars satte sig kungens trupper åter i besittning av upprorsområdet. Dacke dödades i juli
.


Nu är snart Värendsvallen ett minne blott.
Den nya fotbollsstadion som ska byggas i Växjö får namnet Myresjöhus Arena.
Det påstås att det är dags att städa undan det gamla för att kunna bygga ett idrottsområde som kommer att bli unikt i norra Europa…
Vaddå att städa undan det gamla?
Många säger att de ska fortsätta säga Värendsvallen ändå.


20/05 2011

11:00

Barnpornografibrott

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Barnpornografibrott
I dag åtalas 23 kvinnor, varav två från Kronobergs län (Växjö och Uppvidinge!!!), för barnpornografibrott tillsammans med en 43-årig man från Borlänge.
De beskrivs som 23 vanliga kvinnor – med familjer, barn och arbete.
Den kallas som mest spektakulära barnpornografihärvan någonsin i både Sverige och världen.
– Några erkänner medan andra nekar till brottsligt uppsåt. Men ingen förnekar att de haft materialet, säger kammar-åklagare Niclas Eltenius.
Fallet är enligt Interpol unikt i världen och har kallats för ”Det svenska ärendet”.

Kvinnorna kommer att åtalas för barnpornografibrott av normalgraden och den misstänkte huvudmannen för grovt brott.

Jag hoppas att många (åklagare, poliser, socialstyrelse tjänstemän, psykiatriker, psykologer, läkare, skolpersonal, företagsledare, fackföreningar, mfl.) öppnar ordentligt öronen i den elfte timmen!15/05 2011

14:45

Dom som kan…

Category: Politik
Posted by: valens Permalink
Dom som kan…
Några undrar var kvinnorna är i politiken?
Tja, bakom varje framgångsrik man står en kvinna… lyder ordspråket.

Andra lyfter fram att de starkaste kvinnliga profiler försvinner och därmed blir färre kvinnor i toppolitiken. Samtidigt är jämställdheten i dag en icke¬fråga i den politiska debatten. Det är nog ingen slump, markerar Aftonbladet idag.

*

Nobuko Kan hustrun till Japans premiärminister (Naoto Kan) har skrivit en bok där hon offentligt ifrågasätter sin makes förmåga att leda landet.

"Vad i all världen kommer att förändras i Japan nu när du är statsminister?" heter boken som publicerades i juli förra året.

Naoto Kan blev ledare för världens näst största ekonomi i… juni förra året.
Han har varit gift med sin fru, Nobuko, i 40 år.
Många fruar till framgångsrika män brukar privat undra hur deras män lyckades till toppen, men få är så öppna kritisera sin man offentligt som Japans första dam.
Men Nobuko Kan är lika känd för hennes vilja att pricka hennes man offentligt som för deras bestående äktenskap.

Statsministern Naoto Kan har kallat sin hustru hans "opposition i hemmet". Frågad av reportrar om hennes bok, sa statsministern att han var för rädd för att läsa den.


Det har skrivits mycket om paret Clinton.
Hillary Clinton är fortfarande en mycket stark kvinnlig profil. Nu som USA:s utrikesminister, tidigare som USA:s första dam.
Och paret Clinton är fortfarande ett par

*

Tja, bakom varje framgångsrik man står en kvinna… lyder ordspråket.

Och Dom som kan… är inläggets rubrik.