Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for April 2011
and
You are currently viewing archive for April 2011
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
När sanningen hinner ikapp...
Om rättsapparaten: infiltratörer, brottsprovokation och lite till


Agenter, informatörer, infiltratörer. Vi ser dem på film men de finns också i en verklighet nära dig, skrev förre rikskriminalchefen Tommy Lindström i en debatt artikel (Gate Report #06/08).

Tidigare gällde som princip att en informatör aldrig någonsin avslöjades - behovet av dennes hjälp kunde ju alltid uppstå igen. Polisen röjde inte ens att en informatör använts utan de uppgifter denne kom med användes som kunskap vid förhör med andra för att kunskapen skulle kunna presenteras i rätten.
En stor del av problemet ligger i hur Rikspolisstyrelsen hanterar, eller snarare inte hanterar, frågan om informatörer. Antalet fall med användande av informatörer är få och existerar inte alls i vissa delar av landet. Om den högsta polisledningen inte vågar ta ställning till hur informatörs-/ agentverksamheten skall utföras uppstår problem.


Ett ännu större problem uppstår när polisen/infiltratören missbrukar helt sitt uppdrag.
Ett tydligt exempel har vi i senaste polisprovokation skandal avslöjat av TV4 och hårt kritiserat av riksåklagaren Nils-Eric Schultz.

Men tillbaka till Tommy Lindströms inblick i informatörernas hemliga värld.
I polisiärt hänseende, informatören är det en person som kan, och är villig att, lämna uppgifter av värde för det brottsuppdagande arbetet. Polisen arbetar med informatörer på olika nivåer: med tjallare, oftast (små)-brottslingar som enskilda polismän har god kontakt med, med uppgiftslämnare som kan vara både kriminella personer och sådana som har kontakter i den undre världen (flickvänner, mödrar och kompisar), samt med egentliga informatörer, som av polisen är bedömda och inte sällan rekryterade för sin kunskap och sin möjlighet att hämta in efterfrågade informationer.

Informatörerna finns överallt: föreningar, arbetsplatser, webbplatser, överallt!

Det mentala och sociala trycket på en polisagent, vare sig den personen är en polisman eller civilist, är mycket stort och kräver kontinuerlig debriefing och mänsklig tillsyn. Ansvarig chef måste göra oanmälda besök hos agenten, även i hemmet, för att skaffa sig tillräcklig kunskap om hur tillståndet är. Det är inte heller ovanligt att agenterna får olater i sitt speciella liv; idéer måste stävjas i tid.

Bland de viktigaste punkter i en praxis som måste följas för att infiltratören skall fungera:
- Operationen skall vara och förbli hemlig. Bevisningen i domstol måste skaffas fram utan vittnesmål av infiltratören.
- Infiltratören måste följa order till punkt och pricka och får aldrig tveka eller hitta på något själv. Att det är bättre att fly än illafäkta gäller for denna verksamhet. Att man avbryter en farligoperation är inget att skämmas för. Infiltrativ spaning skall aldrig drivas längre än absolut nödvändigt for att nå resultat eller for att sopa igen spåren.
- Infiltrationen skall kombineras med andra arbetsmetoder och infiltratören skall också nyttjas för att applicera utrustning, förbereda provokationer och sprida desinformation.

När infiltratören används i avslöjande syfte, för att spränga brottslig verksamhet bör det (kanske) ses som en lyckad insats från och för samhällets sida.
Är däremot syftet enbart att provocera brott och används mot helt oskyldiga människor för att skydda den rättsapparat som själv har begått misstagen, då kan man enkelt påstå att rättssäkerheten är definitiv äventyrat!
Då hamnar oskyldiga människor i fängelse eller blir stämplade som skyldiga för livet…

Hur pas omfattande är den här verksamheten i Sverige, det är kanske ingen som har 100% koll på. Men för att kunna fungera en sådan mycket farlig verksamhet, den bör omfatta hela samhället. De flesta trodde nog inte att detta existerade i Sverige förrän det här avslöjades i 2004. Nu vet vi att det har förekommit, och att polisen har betalat ut enorma belopp varje år till informatörer/infiltratörer.

Än så länge (så vitt jag vet) finns det inga omfattande avslöjande om åklagarmyndighetens och/eller domstolsväsendets inblandning i infiltratörernas värld.
Än så länge…

Enligt TV4 hävdar polisen att från och med december i fjol har man fryst all infiltratörsverksamhet. Men eftersom TV4 inte får ställa några frågor till polisen är det svårt att veta säkert… Däremot stämmer det med mina egna iakttagelser!

Visa infiltratörer flyttas eller byter helt enkelt plats med varandra…
Squash turneringen fortsätter!


17/04 2011

10:34

The Undisputed Truth

Category: Familj
Posted by: valens Permalink
The Undisputed Truth


Category: Familj
Posted by: valens Permalink
Obs! video news from USA! - Mamma körde ner i flod – tre barn dog
10-årig pojke lyckades ta sig ur sjunkande bilen
Efter ett familjebråk satte den 25-åriga mamman sina fyra barn i bilen och körde iväg.
Sedan styrde hon bilen ner i en flod.
Hennes 10-årige son räddade sig ut genom ett fönster – men hans tre småsyskon dog.

Skriver Aftonbladet på Nyheternas sida i dagens upplaga.
Det kan man läsa vidare att en släkting till familjen hade innan den tragiska händelsen kontaktat polisen om att ett familjegräl pågått men har man dock aldrig behövt göra någon utryckning till deras hus tidigare enligt polisen.
Mamman (25 år) hade verkat stressad när hon hämtat barnen på skolan men personalen hade inte blivit oroliga.
(Publicerad: 2011-04-14, Aftonbladet)Bilden där bilen drogs upp.  (Publicerad: 2011-04-14)
Ingen har rätt att ta en annans människas liv! Inte den här ”mamman” heller oavsett händelserna som har lett till denna tragedi.
4 försvarslösa barn!
Som en liten ljusglimt i den här tragedin har en av dem 4 barn lyckats ta sig ur bilen och därmed rädda sitt eget liv.
Men de andra 3 helt hjälplösa syskon??? Hade de inte rätt att leva???

OBS! (video news from USA) OBS!
New York Mother Drives Kids into Hudson River
A Newburgh mother killed herself and three of her four children
News video from ABC News


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Önskan om ett varmare klimat

I Kalifornien råder nolltolerans mot pedofili.
Se Uppdrag Gransknings reportage på onsdag kväll.

I Sverige får pedofilerna vård med förhoppningen att det hjälper säger Janne Josefsson på Uppdrag Granskning.
Jag kan bara hålla med de från California: lås dem in för gott!

En rättslig följd bör vara att de som falskt anklagar andra för pedofili skall få ett långt fängelse straff.
Då får Sverige på köpet en lugnare miljö för barnens skull: man slipper ha dessa grova brottslingar på fri fot och samtidigt får man bukt med ryktesspridning och falska anklagelser i manipulativt syfte (infekterade vårdnadstvister i de allra flesta fall).


05/04 2011

12:15

Det händer i Växjö kommun

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Det händer i Växjö kommun
Skarp kritik mot IT-chefens konsultinköp enligt Sveriges Radio Kronoberg.

Växjö kommuns IT- chef Per Andersson köpte konsulter för flera miljoner - utan att låta andra företag vara med och konkurrera. Det blev dyrt för skattebetalarna och kritiken internt är svidande.

Till att börja med, låt oss titta närmare på Växjö kommuns IT organisation…

Växjö Energi AB är ett dynamiskt och expansivt företag som är helägt av Växjö kommun. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme till totalt 29 000 kunder.
Bredbandsnätet Wexnet byggs och ägs av Växjö Energi. Genom lokal närvaro erbjuder Wexnet förutsättningar för kvalitativ IT-kommunikation samt god service till kunder och samarbetspartners. Wexnet strävar efter att vara helt operatörsoberoende, vilket ger slutkunden möjlighet att välja tjänsteoperatör och tjänster efter eget behov och vilja.

Det finns (kanske) flera alternativ men dem mest intressanta är följande frågor:
Vem har IT-chefen trampat på tårna ELLER vem ligger bakom IT- chefen?
Ringer några klockor?
Om inte - jag föreslår att ni går igenom min serie om squashturnering som kan läsas HÄR eller HÄR bland annat…
Sedan får vi se om bara hockey elitserien (heja Växjö Lackers!) som har anlänt till Växjö eller har vi till och med Säpo på plats för att delta i pågående squashturnering!

Ett litet informativt tillägg för dem som kanske inte vet…

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som inrättades den 1 januari 2008. (Ytterligare en översynsmyndighet bland alla andra i det långa landet… skulle jag vilja lägga till...)
Myndighetens nämnd har till uppgift att med inspektioner och andra undersökningar utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Nämnden ska även på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål
för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan författning.

Ytterligare en översynsmyndighet i det långa landet…

Och lite till…
Bredband transport är fullt möjligt via el-nätet och därmed fullt kontrollerbar… (I båda riktningar – sic!)

Vi ses, vi hörs!04/04 2011

16:30

Ingenmansland

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Ingenmansland
Det börjar bli allt mer tydligt att sociala regler hör till ingenmansland här i Växjö, Kronoberg.
Brott mot mänskliga rättigheter eller social orättvisa förekommer allt oftare.

En av dagens media huvudnyheter var en Växjö händelse.
Eleverna på en skola i Växjö har blivit smygfilmade. Övervakningen upptäcktes i fredags av en grupp elever. De hittade kameran när de undersökte ett hål i taket i skolan uppehållsrum
Eleverna kontaktade skolans rektor som så småningom erkände att det var han som satt upp kameran, skriver Smålandsposten..
Enligt lokala medier uppger skolans rektor att han installerat videoövervakningen för att komma till bukt med skadegörelse och avslöja elever som laddar ned pornografiska bilder på skolans datorer. Han hävdar att det bara var han själv och ytterligare två personer som kände till övervakningen.
Smygfilmningen blir nu en polissak. I dag valde Kronobergspolisen att själva upprätta en polisanmälan om händelsen
, uppger Sveriges Radio Kronoberg.

Jag tror inte att alla rektorer i Växjö saknar moral. Men jag känner och kan peka ut några sådana!

Jag satsar en tia att rektorn kommer att hylas av lokala myndigheter (polisen, socialen) för sitt civila kurage att komma till bukt med skolans huliganer


03/04 2011

13:00

Dreams

Category: Förälder
Posted by: valens Permalink
Dreams
The fathers' rights movement is a movement whose members are primarily interested in issues related to family law, including child custody and child support that affect fathers and their children. Many of its members are fathers who desire to share the parenting of their children equally with their children's mother – either after divorce or as unwed fathers. The movement includes women as well as men, often the second wives of divorced fathers or other family members of men who have had some engagement with family law.

Most of the members of the fathers' rights movement had little prior interest in the law or politics. However, as they felt that their goal of equal shared parenting was being frustrated by the family courts, many took an interest in family law, including child custody and child support.
Though it has been described as a social movement, members of the movement believe their actions are better described as part of a civil rights movement. Objections to the characterizations of the movement as a social movement are related to the belief that discrimination against fathers moves beyond the social sciences and originates in government intervention into family life.
Sometimes when I’m dreaming...

The movement has received international press coverage as a result of high profile activism of their members, has become increasingly vocal, visible and organized, and has played a powerful role in family law debates.
In Sweden if one of the parents wants a change in custody, the question of custody may be decided by a court. The same applies to the questions of which of the parents the child is to live with and how access for the other parent is to be organised. In divorce proceedings, moreover, the court must, in the absence of a claim, award custody of the child to one of the parents if joint custody is manifestly incompatible with the welfare of the child. This Law, passed in 2006, has resulted in significant majority of all court cases in which sole custody is requested, being awarded to the mother.
If a child is born to a unmarried mother, the mother gains sole custody automatically unless she elects to, in her sole decision, agree to shared custody. The same law in Germany was recently determined to be a violation of Human Rights by the EU court of Human Rights.
The Swedish courts rarely order high-conflict litigants to solve their problems with parenting courses, training courses, or mediators, but instead often award sole custody when it is requested. Sweden's statistics bureau reports that more than 90% of all such cases are ruled in favour of the mother.
Enforceability of visitation and joint custody is very difficult in Sweden, as there is no contempt of court, and the courts often will not apply fines or police support of visitation until the complaining parent has gone to court several times. Payment of court fees is often forced by the complaining parent, if the fines asked for are not granted, even if Grounds are clearly established.
In Sweden, which claims to be progressive and promote Gender Equality, has reports 128,000 women currently hold SOLE custody of their children (mostly against the father's wishes) and 11,000 men hold SOLE custody of their children, a ration of more than 11:1 in favour of women.
Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome are still unrecognized by the courts and psychologists of Sweden. Among many men's groups and NPOs working to raise public awareness of the importance of the father for the psychosocial development of the child, the Alliance for the Child ("Allians för Barnen") is a social initiative to connect interdisciplinary scholars into a competence network engaging in informing political decision-makers in Sweden, Scandinavia and Europe about Parental Alienation Disorder (PAD).
Sweden is considered the #1 country in the world for Mothers to live.
But the feminist movement in Sweden considers that the women are still discriminated in Sweden and… Men are Animals!