Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for February 2011
and
You are currently viewing archive for February 2011

26/02 2011

16:20

Snacka om arrogans

Category: Skvaller
Posted by: valens Permalink
Snacka om arrogans

Sveriges tidigare justitieminister (och justitieutskottets ordförande)Thomas Bodström skriver svart på vitt på sin blogg:
Nästa gång jag åker lift med en amerikan ska jag slå ned bygeln så hårt i huvudet på honom så att han svimmar. Det är min enda chans.

Jag undrar om Michael Mukasey (tidigare USA:s justitieminister) eller vilken annan tidigare amerikansk (eller från annat land) justitieminister skulle semestra i Sälen, Åre eller någon annanstans i Sverige och under tiden skulle skriva på sin blogg följande:
Nästa gång jag åker lift med en svensk ska jag slå ned bygeln så hårt i huvudet på honom så att han svimmar...
Hur skulle svensk massmedia reagera? Eller vi vanliga dödliga, vad skulle vi säga?

Ibland har arrogansen inga gränser…


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Bodström, Assange och… lugnet?

Thomas Bodström har vaknat igen…
Och skriver:
Åkte från snöstorm till snöstorm. Nu tillbaka till lugnet på den amerikanska östkusten. Äntligen utan snöstorm, och framför allt inga snowdays.”

Aj, aj, aj!
Det är mindre än tre veckor sedan han skrev:
…” Jag försöker skriva men det är svårt att göra det när man måste skrika håll käften var tionde minut till rastlösa barn, som inte borde vara hemma en hel dag."…


Och ”plötsligt” börjar Bodström blanda äpple och päron:
Att Reinfeldt står upp för arresteringsordern är annars lite märkligt med tanke på att han i egenskap av ordförande i justitieutskottet gjorde vad han kunde för att stoppa Sverige för att gå med i det samarbetet.


Hallå där…
Att Bodström står upp och blandar sig in (mer eller mindre direkt) i en vårdnadstvist infekterad av (bland annat) vårdnadslagen klubbat av Bodström i 2006 är annars lite märkligt med tanke på att han i egenskap av justitieminister och sedan som ordförande i justitieutskottet gjorde vad han kunde för att motarbeta andras pappor rätt till vårdnad av eget barn!

Varför hjälpte Thomas Bodström en chefsåklagare som inte längre är chefsåklagare…
Varför hjälpte Thomas Bodström en åklagare som inte längre är åklagare… men är domare…
Varför hjälpte Thomas Bodström en domare som inte längre är domare… men är chefsåklagare…
(lite mer förtydligande längre ner under ”Nikita - Rättsväsendets squashturnering.>"
Som tidigare lovat, jag kommer att bjuda på facit till dessa samt många andra frågor.

Sist men inte minst bör Thomas Bodström:
lära sig för en gångs skull att han heter Assange och ingenting annat! (På sin blogg använder Bodström 8 gånger ”Assenge” men aldrig Assange).
och kanske viktigast av allt:
Justice must not only be done, it must also be seen to be done!Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
"Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?"
För tre veckor sedan skrev jag inlägget Justice or Injustice där jag uppmärksammade att
Wikileaks grundaren Julian Assange fortsätter att motsätta sig ett utlämnande till Sverige och hävdar att den svenska åklagaren Marianne Ny inte har befogenheter eller grund för sin begäran.
Samtidigt säger det rättsliga teamet bakom Julian Assange, att de fruktar att han kan hamna i Guantanamo Bay om han utlämnas till Sverige för att svara på sexuella övergrepp anklagelserna.


Det rättsliga teamet bakom Julian Assange, beskriver sju punkter som kommer att bestrida hans utlämning, som efterlyses av den svenska åklagaren, Marianne Ny, efter anklagelser från två kvinnor som påstår att Julian Assange sexuellt hade angripit dem i separata incidenter i augusti.
En anklagelse, att Assange hade sex med en av kvinnorna medan hon sov, skulle uppgå till våldtäkt enligt Svensk lag. Båda kvinnorna hade tidigare haft samtyckande sex med Julian Assange.

Assange teamet kommer att föra sin talan den 7:e och 8:e februari, då Julian Assange kommer att återvända till domstol för hela utlämningsförhandlingen. Fallet för hans utlämning är hävdat riksåklagarmyndigheten på uppdrag av den svenska åklagaren, med det fullständiga åtalet väntas man inte släppa före detta datum (8 februari).


Så att nästa vecka en domstol i London ska pröva om Wikileaksgrundaren Julian Assange ska utlämnas till Sverige.
En ganska stor överraskning är att förre överåklagaren Sven-Erik Alhem har kallats att vittna till fördel för Assange. Sven-Erik Alhem bekräftar att han har blivit kallad som expertvittne, i Expressens nätupplaga.
Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare i Malmö, har tidigare uttalat sig kritiskt om hur fallet har hanterats i Sverige. Bland annat är han kritisk till att den första åklagaren i utredningen läckte för medier att Julian Assange var anhållen i sin frånvaro för våldtäkt.
Nu har Assanges brittiska advokatteam hyrt in honom som konsult till förhandlingen.
Sven-Erik Alhem ska ge sin syn på förfarandet och kontakten med honom förmedlades via Wikileaksgrundarens svenska försvarare, Björn Hurtig.
Jag har ingen roll i vare sig den svenska eller brittiska processen. Jag ska bara ge min objektiva syn på hur jag tycker att förfarandet borde ha varit”, säger Sven-Erik Alhem till TT.
Inför förhandlingen har han ombetts att skriva en inlaga på engelska som ska presenteras för rättens ledamöter.
TT: Vad hoppas du att den kan ge?
Sven-Erik Alhem: Det frågar jag mig också. Jag har en hög integritet och tar inte ställning för den ena eller andra sidan. Mitt mål är att rättvisa skipas men för en fair trial behövs också en fair förundersökning, säger han.
Sven-Erik Alhem är också ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund. Han anser inte att den rollen kolliderar med uppdraget i London.
Sven-Erik Alhem: Nej. Alla parter i en rättegång måste få sina rättigheter tillgodosedda. Vi ska värna målsägarens intressen, men aldrig på bekostnad av den misstänktes rättigheter.


Ni som följer den här sidan mins kanske ett äldre inlägg (26/3 2010) där jag tog upp ett tre år gammal debatt mellan dåvarande justitiekansler Göran Lambertz och dåvarande överåklagaren Sven-Erik Alhem i en SVT debatt (Argument, januari 2007) - Hur står det till med rättssäkerheten i landet Sverige?

Programledare:
Vad är det stora problemet som du ser med att Göran Lambertz säger det han säger?...
Sven-Erik Alhem:
Det är egentligen detta… Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ”jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel”
Göran Lambertz:
Vi är verkligt inne på det alvarliga för att här handlar om människor som ibland anklagas felaktigt och ibland döms felaktigt för brott som de inte har begått och det är livs tragedier, det är förstörda liv, därför måste vi vara på tå… Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel

Hur står det egentligen till med rättssäkerheten i landet Sverige?Men först till London!
Justice must not only be done, It must also be seen to be done!...

Good Luck Julian Assange!PS.
Thomas Bodström har “vaknat” och från sitt första inlägg sedan 22 december får vi veta hur han har blivit chockat av en krypande iguana…
Samtidigt visar Thomas Bodström en annan sida (den riktiga?) av sitt agerande som uppfostrande pappa:
…” Jag försöker skriva men det är svårt att göra det när man måste skrika håll käften var tionde minut till rastlösa barn, som inte borde vara hemma en hel dag."…
Aj, Aj, Aj!
Ska Thomas söka lugnet i London några dagar för att hjälpa kollegan Borgström?

Vem vet