Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for December 2010
and
You are currently viewing archive for December 2010

31/12 2010

14:30

2011

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
2011
...


Category: Skvaller
Posted by: valens Permalink
Julian Assange, våldet i hemmet och kalla vintern
Efter att ha läst artikeln om våldet i hemmet i gårdagens DN.se

"Efter att sexanklagelserna mot Julian Assange uppmärksammats och debatterats av flera kända personer, kan det öka samtalen till Kvinnofridslinjen.
Vi har haft en annonskampanj under hösten och samtidigt diskuterades misstankarna mot Wikileaks grundaren Assange. Det märker vi, även om jag inte kan säga vilken faktor som ger vad, säger Åsa Witkowski.
" (DN.se , Publicerad 2010-12-28 10:51)

Ja!
Nu vet jag orsaken till denna kalla vinter! Det är Julian Assange!
Tack vare honom snöar det och det är kallt som attan! Det märker vi alla, även om jag inte kan säga vilken faktor som ger vad

Någon som står i kö?


28/12 2010

16:10

Apropå falska anklagelser

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Apropå falska anklagelser
Våldtäktsdömd frias i Högsta domstolen
Publicerat: kl 15:32, Ekot.

När ord står mot ord i sexualbrottsmål ska rätten ta hänsyn till berättelsens innehåll och inte till det intryck som personen ger. Det slår Högsta domstolen fast i en vägledande dom i dag, där en man som tidigare dömts till fyra års fängelse för att ha våldtagit och utnyttjat sin son sexuellt frias.
Mannen som i dag friades i HD åtalades i juni 2009 för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Brotten ska ha begåtts mot mannens tonårige son 2003-2005.
Tingsrätten friade mannen. Hovrätten dömde honom mot hans nekande till fyra års fängelse och till att betala skadestånd på 180 000 kronor till sonen.
Pojken sade först att inga övergrepp hade skett, sedan ändrade han sig.
I domen tar Högsta domstolen upp flera faktorer som är viktiga när domstolen ska bedöma trovärdigheten i en berättelse. Bland annat om den är logisk, rik på detaljer och inte innehåller felaktigheter och motsägelser, skriver TT.Bara så ni vet!...

26/12 2010

22:30

Rally round behind Wikileaks

Category: Politik
Posted by: valens Permalink
Rally round behind Wikileaks
Julian Assange, foto: Paul Hackett
Foto: Paul Hackett
(ExpressenDebatt , 26 December, 2010)

"Slut upp bakom Wikileaks"


Det är vår skyldighet att stödja Wikileaks, skriver Arne Ruth, Johan Berggren och Anna Hellgren tillsammans med en rad kulturprofilier som Eva Bergman och Henning Mankell.


…and my humble opinion:

Rally round behind Wikileaks

If in January 2011 , Wikileaks will remain Wikileaks, then you’ll see why after 2010 won’t be like “1984”…


23/12 2010

20:26

(The War It's Over)

Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
(The War It's Over)
I f you want it...Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
Sverige måste få stopp på ALL dödlighet!
Dödligheten (dödsfrekvens i en befolkning) varierar dels mellan könen, dels och framför allt mellan olika åldersgrupper i en befolkning. Dödligheten i olika åldersintervall, den åldersspecifika dödligheten, är oftast högre för män än för kvinnor.
År 2008 avled 91 542 personer i Sverige, varav 47 426 kvinnor och 44 116 män.
(källa: Socialstyrelsen)
Rökning är idag den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall.
I Sverige beräknas för närvarande omkring 6400 personer dö i förtid varje år till följd av sitt tobaksbruk och ytterligare drygt 500 på grund av passiv rökning. Av dem som dör på grund av rökning är drygt hälften – i första hand män – i medelåldern (35-69 år). (källa: Folkhälsoinstiututet)
Alkoholkonsumtionen kostar Sverige 20,3 miljarder kr per år.
Ungefär 5 procent av männen i Sverige dricker för mycket. Motsvarande siffra för kvinnor är cirka 2,5 procent.
I Sverige orsakas över 2 000 dödsfall per år av alkohol och hälften av alla registrerade våldsbrott har begåtts under alkoholpåverkan. 1676 män och 456 kvinnor i 2008 enligt Socialstyrelsens statistik.
Lågkonsumenterna har högre löner än både helnykterister och högkonsumenter.
Till de yttre orsaker till sjukdom och död hör
olycksfall (3045 därav 1797 – män och 1248 – kvinnor i 2008),
självmord (1170 därav 855 – män och 315 – kvinnor i 2008), enligt Socialstyrelsens statistik.

Sist men inte minst:
Under 2009 har fullbordats mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång i 188 fall, därav mot kvinna – 89 och mot man – 99. Lagföringsbeslut för mord mot män i 113 fall och ii 6 fall mot kvinnor. Enligt Sveriges SCB som bland mycket annat redovisar att under 2009 skilde sig totalt 22 111 par i Sverige…


*

Apropå den sista.
ETT MORD ÄR ETT MORD FÖR MYCKET! Inget snack om saken!

Men för det behöver man inte anklaga hela Sveriges manliga befolkningen som potentiella mördare!
De flesta (om inte alla) brott som mord, grovt våld och övergrepp är relaterade i massmedia vid respektive tidpunkt.

Det hjälper inte att hysteriskt peka med fingret runtomkring. Med lögner, manipulerade fakta och bevis och därmed iscensatta rättegångar kommer man aldrig lösa orsaken till all våld.

I sin krönika publicerad i Aftonbladet 28 maj 2004 skrev Liza Marklund om att var tionde dag mördas en kvinna i Sverige. I över 50 procent av fallen är det bevisat att hennes man eller före detta man mördade henne.
- Sedan 1970-talet har det dödliga våldet "i nära relationer" (som det kallas på myndighetsspråk) minskat med ungefär 30 procent, bland annat därför att akutsjukvården blivit bättre på att behandla just knivskador.
- De senaste 15 åren märks dock ingen avmattning. Dödstalen ligger fast: 1990 mördades 28 kvinnor, 1999 mördades 34.


Vad har det hänt sedan Liza Marklunds krönika från 2004?
Liza Marklunds antagonist (Mia – sanningen om Gömda vs Gömda) Monica Antonsson uppmärksammar samma sak, nu efter 6 år.
Idag (2010) ligger uppmärksammat våld i samma nivå som i 2004 och tidigare trots många satsade miljarder mot så kallade våld "i nära relationer".

Jag själv anser att om dessa miljarder hade satsats för att förstärka familjernas goda förhållande (separerade eller icke separerade makar) hade med all säkerhet våldet "i nära relationer" minskat och kanske det viktigaste av allt – många barn hade varit lyckligare idag!
Det är jag övertygad om!

*

Självklart att vi har 188 mordfall som vi måste uppmärksamma och göra något åt.
Men varje år har vi över 1100 självmord, över 3000 olycksfall med dödlig utgång, över 2000 alkoholrelaterade dödsfall och nästan 7000 fall av tidiga dödsfall orsakade av rökning!

Ja, Sverige måste få stopp på ALL dödlighet!


Category: Politik
Posted by: valens Permalink
WIKILEAKS - Vem vågar sätta pricken över i?
För de ”dyslektiker” som har svårt att läsa bland mina rader…

I dagens upplaga av Aftonbladet kommer ytterligare avslöjande om WIKILEAKS.
Denna gång får vi veta hur Urban Ahlin (S) sågar sitt eget partis politik och säger till amerikanska diplomater att taktiken är att sänka den borgerliga regeringen med skandaler.
Det står i hemligstämplade amerikanska dokument som Aftonbladet tagit del av.
Å andra sidan det snackas en hel del om sossarnas katastrofala valresultat och det spekuleras en hel del om bovarna i dramat.
För ett par veckor sedan skrev Aftonbladet en artikel om de som inte vill ta över sossarnas ledning.
Thomas Bodström fick näst flest röster som tänkbar efterträdare till Mona Sahlin på Aftonbladet.se. Och tidigare i veckan hade han störst förtroende bland ledande socialdemokrater i en Sifo-undersökning i Aftonbladet.
Men Thomas Bodström, som för en månad sedan bestämde sig för att lämna riksdagen för att vara med familjen i USA, har inga planer på att ta över efter vännen Mona Sahlin.
Inget för mig
– Det är jätteroligt att jag har det stödet. Men jag är absolut inte rätt person. Jag har arbetat nära partiledare i tio år och det är inget för mig, säger Thomas Bodström enligt Aftonbladet.

Som sagt, Thomas Bodström är med familjen i USA, men…
wiki1
Idag fick vi veta att Vita huset har beordrat statliga myndigheter att blockera anställda från att få tillgång till Wikileaks från arbetsplatsdatorer. Beslutet motiveras med att de läckta dokumenten på webbsidan ska förbli hemliga.

Som tur är Thomas Bodström med familjen på ett längre privat besök i USA så att dagens order från Vita huset påverkar inte honom.
Men är Thomas Bodström verkligen enbart på ett privat besök i USA?
Vad kan du ha för framtid i svensk politik om du stannar kvar i USA? frågade Sverigesradio reporter (20101013)
– Det återstår att se. Här handlar det framför allt om ett förtroendeuppdrag som jag inte vill svika. Det är det som jag tycker är svårast. Det är också mycket lättare att vara med i politiken om man sitter riksdagen, även om det går att göra det utanför. Det absolut bästa är att sitta i riksdagen om man vill ägna sig åt politik, säger Thomas Bodström.

Ingen som vågar sätta pricken över i, än så länge…


Category: Politik
Posted by: valens Permalink
WIKILEAKS - apropå vänskapskorruption och maktmissbruk...


Jan Helin skrev häromdagen i Aftonbladet att den nu aktuella publiceringen av hemliga diplomatiska rapporter är något annorlunda.
Wikileaks har tillgång till 251 287 rapporter från 274 amerikanska ambassader och att i det finns självklart hur mycket som helst av nyhetsvärde.
Men det är inte lika självklart att ett offentliggörande av helheten bäst tjänar allmänhetens intresse drog Jan Helin slutsatsen.
Jag undrar om dagens nyhet/avslöjade tjänar eller inte allmänhetens intresse.

Aftonbladet publicerar i dag avslöjande nummer två ur Wikileaks dokumenten. I dag handlar det om hur Sverige lurades i JAS-affären med Norge. Richard Aschbergs, Mattias Carlssons och Johannes Wahlströms reportage ger en fascinerande inblick i spelet bakom kulisserna om hur det gick till när Sverige förlorade JAS-affären med Norge till USA.
Felaktig kritik och obehagliga hot mot Wikileaks
wiki1
Man börjar undra hur lång tid det tar tills avslöjande om överenskommelsen mellan USA och Sverige om en iscensatt scenario om brott mot Assange kommer upp på tapeten.

Borgström & comp. bör lugna ner sig innan de gör ett ännu större åtlöje av sig själva…

*

Det är bara början till en ny era kan man lugnt påstå.
Det finns även andra ”wikileaks” som bara väntar det lämpliga tillfället…