Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for October 2010
and
You are currently viewing archive for October 2010
Category: korruption
Posted by: valens Permalink
Vänskapskorruption och maktmissbruk
På dagens DN.se kan man läsa senaste huvudledare Blind för korruption (Publicerat 2010-10-30. 00:05)
DN fortsätter malla på den fortfarande heta nyheten kring Sofia Arkelstens resor och annat.
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. Sofia Arkelsten framstår inte som en typisk mutkolv – däremot som en representant för denna naivitet.
Öppenhet är en grundbult i allt arbete mot korruption. Där det går att på förhand se vilka bindningar olika aktörer har och i efterhand kontrollera vad de har gjort minskar riskerna för korruption kraftigt
står alltså på DN.se.

På wikipendia vid en en snabb ögonkast över korruptionens definition står: Korruption är en juridisk term som avser missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning).
Korruption kan också definieras från utbudssidan: Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.

*

I morse läste jag i SvD nyheten om Fängelse för läkare på skräckklinik(publicerad: 29 oktober 2010, 17.17)
Massor av patienter opererades - inte för att det fanns medicinska behov utan att för att det gav kliniken i Milano intäkter. Nu har de ansvariga dömts till långa fängelsestraff.

MEN

Sverige är ett litet land som präglas av en informell kultur, vilket gör det svårt med en skarp gränsdragning mellan vad som är personliga kontakter inom olika nätverk och det som kan uppfattas som vänskapskorruption eller maktmissbruk.
Och här har vi problemet: vänskapskorruption och maktmissbruk inom Svenska myndigheterna. Läs på denna sida längre ner Nikita - Rättsväsendets squashturnering till att börja med.

Jag känner till minst ett fall där man kan dokumentera ”en organiserad korruption” från den lägsta till det allra högsta nivå!
Många, mer eller mindre direkt inblandade, har försökt sopa smutsen under mattan med klassiska förklaringen att detta är ett vanligt enskilt fall som handlar om en banal vårdnadstvist
Men vi kan inte prata om ett vanligt enskilt fall då tiotals (om inte hundratals!) advokater och jurister, läkare, psykologer och sjuksköterskor, politiker och kommuntjänstemän, domare och nämndemän, poliser med olika befattningsroller, åklagare med olika befattningsroller (från kammaråklagare till Riksåklagare), JK, JO är inblandade i den banala vårdnadstvisten
Allt på skattebetalarnas bekostnad som redan har pungat ut ett par miljoner i det här fallet!
Och vem bryr sig verkligen om liten flickas barndom och framtid då en enorm industri som sysselsätter (minst) hundratals arbetsplatser och omsätter miljarder varje år måste prioriteras?
Vem bryr sig verkligen att mot gällande regler och lagar man påverkar utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar, då tjänster och mottjänster kan utbytas för egen eller andras vinning?
Snacka om vänskapskorruption och maktmissbruk!

Men åter till dagens nyhet från utlandet:
Massor av patienter opererades - inte för att det fanns medicinska behov utan att för att det gav kliniken i Milano intäkter. Nu har de ansvariga dömts till långa fängelsestraff.
Lägg märke till att den är utlandsnyhet…
I Sverige har vi länge trott att korruption är något som finns utomlands. (DN.se)Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Nikita - Rättsväsendets squashturnering.

Myndigheternas övergångssäsong är inte över i Växjö än.Efter nyheten om en Ny domare vid Växjö tingsrätt publicerat: torsdag 22 januari 2009 kl 13:49, (SR Nyheter P4 Kronoberg)
Då, under en torsdag (2009-01-22) utnämnde Regeringen Lars Jeppsson ( kammaråklagare vid åklagarmyndigheten) i Växjö till ny rådman vid Växjö tingsrätt.
Under hösten 2010 har i all sin tysthet utnämnts en ny chefsåklagare vid åklagarmyndigheten i Växjö – Lajla Kirppu, tidigare rådman vid Växjö tingsrätt…
Snart kommer kanske Säpo i matchen och så har vi hela ”elitserien” på plats!

Vad har det att göra med en 7-årig liten flicka?
Bra fråga!
Och många är de inblandade. Många som ni redan har läst om, betydligt flera som ni kommer att läsa om!
En 7-årig liten flickas liv präglad av ett smutsigt spel som i ett mycket dåligt teaterspel med alldeles för många dåliga aktörer.
Ett mycket dåligt teaterspel med iscensättningens kostnader som redan överskrider 2 miljoner… En mycket dyr nota för skattebetalarna.
Bubblan blir bara större och större, och snart kommer den att explodera!

Tiden är snart inne för att pennorna skall förberedas och vässas ordentligt…


Hey Nikita is it cold
In your little corner of the world
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to know

Oh I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on fire
The human heart a captive in the snow…
09/10 2010

18:00

JO kritiserar polisen

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
JO kritiserar polisen

Lite massmedia pusselbitar för lego älskare…
JO kritiserar polisen för söl
Publicerat: 2008-05-23 | Uppdaterad 2008-05-23 (SMP)

Polisen i Kronoberg väntade i flera månader med att förhöra en brottsmisstänkt man. Nu får polisen skarp kritik av JO.

*

Ny domare vid Växjö tingsrätt
Publicerat: torsdag 22 januari 2009 kl 13:49, (SR Nyheter P4 Kronoberg)

Regeringen har under torsdagen (2009-01-22) utnämnt Lars Jeppsson till ny rådman vid Växjö tingsrätt. Lars Jeppsson är idag kammaråklagare vid åklagarmyndigheten i Växjö.

*
Hovrätten har upphävt domen mot en man som dömts till ett års fängelse för vapeninnehav. Mannen ska ha blivit utsatt för brottsprovokation av en polisinfiltratör…
…Poliskommissarien som ligger bakom brottsprovokationen har avskedats.

(TV4)

*

Växjö hämtar kunskap från Bryssel
Publicerat: 2010-08-31 11:52 (MyNewsdesk)

Den 8-10 september åker Arbete och välfärds förvaltningschef Per Sandberg tillsammans med sina länskollegor till Bryssel. Resans syfte är att fördjupa kunskapen om EU och dess organisation inom socialtjänstens område.

Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Willemo Carlsson, betonar vikten av att besöka vårt eget EU-kontor och få kännedom om vad som är på gång inom det sociala området.
- Det är positivt om Per tillsammans med kollegorna i länet kan fånga upp hur vi kan arbeta med att söka medel för utveckling av vår egen socialtjänst och arbetsmarknad, säger Willemo Carlsson.


*
Bodström tvingas bort
Thomas Bodström (s) skolkar från riksdagen och befinner sig i USA. Nu tvingas han bort som ordförande i riksdagens justitieutskott. Och kan behöva lämna riksdagen.
Nu kan Mona Sahlin behöva tvinga kompisen Thomas Bodström att lämna riksdagen.(nyheter24.se)
nyh24seTB.jpg

*

Deja vú…

Kritik mot långsam bedrägeriutredning
Publicerat: Växjö 2010-10-08 11:28 | Uppdaterad 2010-10-08 12:44 (SMP)

Kronobergspolisen får JO-kritik efter att en utredning om bedrägeri legat orörd i med än ett år.
Enligt JO har utredningen vid polismyndigheten inte varit förenlig med det skyndsamhetskrav som finns. Ärendet kom till Kronobergspolisen i maj 2009. Enligt JO skrevs det in och sedan hände inget förrän i augusti 2010.


***

Vad har JO, Bodström advokatbyrån, tidigare åklagare (dagens domare), socialförvaltningen (med eget EU-kontor!) och andra vapen(dragare) gemensam nämnare i denna ”info lego karusellen”?
Ha lite tålamod bara – som tidigare sagt: svaret kommer snart – mer eller mindre som en blixt från den klara himlen!