Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for September 2010
and
You are currently viewing archive for September 2010
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Varför brister polisen och åklagarmyndigheten...
Varför brister polisen och åklagarmyndigheten i riskanalys vid kvinnomisshandel?

Det är ju därför de har glömt sopa rent framför egen dörr!

Regeringen avsatte år 2007 30 miljoner kronor till polisens arbete mot våld i nära relationer rapporterar P1-programmet Kärlek till döds (Ekot)
Det vill säga, cirka 1 miljon per län.
På vad har ovanstående myndigheter i Kronobergs län spenderat pengarna? Ett möjligt svar skulle hänvisa till ett ärende från 2007 där dessa myndigheter har pungat ut med ca en tiondel av årets kvot!
För vad då?
För att förstöra två människors framtid: en 4 åring och dennes pappa!
Av vilken anledning?
Vittne och bevis manipulering och förfalskning bland många andra helt onödiga, förhastade åtgärder med ett enda syfte: att inte erkänna att man har begått fel! Men felet är ett faktum och sakta men säkert kryper det upp i sanningens ljus!
Därför brister polisen och åklagarmyndigheten i ”riskanalys” vid kvinnomisshandel!
Det är samma princip som i en svag ekonomi: rusningen efter snabba pengar - rusningen efter snabba ”positiva resultat” som skulle förbättra myndigheternas statistik i arbete mot våld i nära relationer! Hur många kvinnor och barn i verkligt behov har lidit under året då resurserna har använts på helt felaktigt sätt tack vare besatta tjänstemän? Besatta tjänstemän som väljer att visa myndigheternas muskler mot helt oskyldiga människor i ett desperat behov att statuera exempel och därtill förbättra statistiken.
Hur långt har myndigheterna gått i 4 åringens och dennes pappa fall?
Snart kommer svaret – mer eller mindre som en blixt från den klara himlen!

The answer, my friend, IS BLOWIN' IN THE, IS BLOWIN' -
The answer is blowin' in the wind

Snacka om strukturerad riskbedömning efter polisanmälningar om hot eller våld från närstående.
Category: Politik
Posted by: valens Permalink
Hugin och Munin till Odens hjälp
Vill ni tjuvtitta på årets valresultat?

Som Växjö röstar, röstar Sverige. Så hette det efter riksdagsvalet 2006 eftersom Växjö var en av de kommuner i Sverige som röstade mest likt riksresultatet. (TV4)

Så vill stjärnorna, så vill gudarna - så har Växjö bestämt!

Jag är varken stjärna eller någon gud, men jag bor i Växjö. Och det vet Hugin, Munin, Oden och… andra gudar.


Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Ett litet intermezzo med kontrapunkt


Med lugna favoriter mellan Skåne och Småland.Det var Kristianstads Bokfestival sista dag idag.

I citatets

Alla människor projicerar, föreställer sig saker om andra. Det är ofrånkomligt.
Att få sina cirklar rubbade kan vara kämpigt, å andra sidan är det roligt när oväntade saker händer
"

spår, fick jag lyssna Maja Lundgren som berättade om Mäktig Tussilago, om Oscars triumf i ögat.


*

Sen var en intressant författardebut: CajsaStina Åkerström – Du och jag, farsan..
Genom att skriva den här boken har jag försökt återskapa något av det försonande samtal pappa och jag aldrig fick, i levande livet beskriver CajsaStina Åkertröm sin bok…

Har hon lyckats?
Läs boken och kanske… Fråga stjärnorna.

En trist historia om en pappa som älskade sin dotter men klarade inte framföra det i sin direkta relation med sin dotter under sitt korta liv. Och en dotter som längtade så mycket efter pappas kärlek och öppenhet…

Den ständigt återkommande drömmen, ännu efter tjugofem år:
Jag letar febrilt i min adressbok efter ditt nummer. Det måste finnas där. Det finns inte där, inte i mobilens kortminne hel¬ler. Bland alla telefonnummer till musiker, skivbolagsfolk, bokare, andra artister, gamla och nya vänner,
nya och gamla ickevänner, folk, folk... finns inte numret till den ena av de mest betydelsefulla människorna i mitt liv – min far. Hur kan det vara möjligt? Det är inte möjligt. Det måste finnas där. Jag har ringt numret en enda gång tidigare. Någon gav mig det, så där i andanom. Någon sa mig att du fortfarande lever och har så gjort i alla dessa år - som om någon ryckt undan mattan för mig; allt jag hållit för sant - en chimär?
"Varför?" frågar jag dig i vårt enda samtal. När jag vaknar har jag redan glömt ditt svar. Varje gång samma sak.

Hur skulle en dialog mellan oss se ut idag? Balansen förskjuten. Jag är nu en vuxen kvinna. Då var jag bara barnet, med en respekt för dig så stark att den gränsade till ren och skär förskräckelse.

Skulle jag vara en fruktansvärd vuxendotter, en sådan där som ger igen för inbillade och verkliga oförrätter i barndomen? Jag är rädd att jag skulle vara det. Hemsk. Ja, grym rentav. Förmodligen en för mig övergående men nödvändig process, för att vi skulle kunna mötas du och jag. Som jämlikar.
En far - att växa med, att bryta med och försonas med. En manlig norm - att formas av, att anta, förkasta och ompröva. I all oändlighet


inleder CajsaStina Åkerström boken som jag varmt rekommenderar.Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig.
Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag.