Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for August 2010
and
You are currently viewing archive for August 2010
Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Pusselbitar med Leif GW Persson
Leif GW Persson om sin nya bok... och lite mer!

Leif GW Persson kriminolog och författare besökte Nyhetsmorgon i lördags och pratade om sin sista bok om polisen Lars Martin Johansson "Den döende detektiven".
Leif GW Persson gör aldrig research när han skriver en bok och har förmågan att vara tyst i sex veckor. Och han har helt rätt!

Två mycket viktiga ämne i denna intervju: sexuell brott mot barn och… Thomas Bodström.
Här, i omvänd ordning:

Om besvikelsen på socialdemokratin, om… Thomas Bodström.
Här måste jag lägga till att (advokaten, författaren, fd justitieministern, justitieutskottets ordförande mm,mm) enligt många verkar ha gett upp valet.

Men först och främst sa Leif GW Persson:
…Ett litet barn som påstår någonting... Och sen å andra sidan en förtvivlad pappan… som sitter och skakar på huvudet.. Det kan va’ rätt, det kan va’ fel…
Pusselbitar som långsamt men säkert faller på sina platser.
Eller hur mina vänner? Att ofreda sina egna barn i besatta försöket att sätta dit en oskyldig människa. Det är värst!
Låt oss återkomma till saken!


Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
INGEN RÖK UTAN ELD THOMAS BODSTRÖM!
Bodström vill drogtesta andra men inte sig själv


Thomas Bodström (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, har sagt
sig vara för frivilliga drogtester.
Men han ville inte låta sig drogtestas när SR P3 Nyheter frågade honom.

Först gick Bodström med på att göra testet men ändrade sig när sköterskan
förklarade hur det skulle gå till. Det handlade om ett urinprov och substans erna som skulle testas var amfetamin, hasch, opiater och bensodiazepiner.
Nej, jag struntar i det. Jag känner inte för det nu, jag känner att det blir för personligt och jag känner mig genomsvettig med skjorta och allting.
Skriver SVT om SR P3 reportaget. (se nedan Sverigesradio inslag)INGEN RÖK UTAN ELD... Har vi hört det förut?

Något om barnahus-projeket? Det kommer säkert!


Category: Barnpsykiatri
Posted by: valens Permalink
Vad gör ni med mitt barn? (3)

...eller Lugnet före stormen.

I ’99 visade Sveriges Television dokumentären om Christina Ekman (Stockholm) Att ta ett barn, som fick tittarna att förbanna socialtjänsten.
En dokumentär som väckte mycket starka känslor.
En dokumentär som bör väcka ännu starkare känslor idag!
Se och beundra hur Psykiatrin och fosterhem, social och polis, hemlös-team och förlossnings läkare samverkar om att omhänderta ett barn...
Att ta ett barn

Sex, lögner och terapi
I dag sker i västvärlden en explosionsartad ökning av falska anmälningar om sexuellt övergrepp mot barn. Ofta utpekas någon inom det drabbade barnets familj som förövare.
Barn ljuger inte om sådant, anser man.
Psykoterapeuter och socialarbetare har blivit vår tids teckentydare. Människor döms utan andra bevis än barns vittnesmål.
Är detta vår tids häxprocesser? Hur startade det hela? På vilket sätt kommer fundamentalistiska religiösa rörelser in i bilden? Hur beter sig medierna? Vad är det för mekanismer som sätter människors sunda förnuft och rättskänsla ur spel? Hur drabbar incestanklagelserna, och vad tänker folk på ömse håll?
Lilian Öhrström, journalist på Dagens Nyheter berät¬tar om ryktena som sprids i pressen som om de vore sanningar, om läkarundersökningarna, rättegångarna, lekterapier, profeterna, förvirringen och vårdnads¬tvisterna. Bokens syfte är att åstadkomma en saklig debatt i en mycket kontroversiell fråga.

Så beskriver Nordstedts förlag Lilian Öhrströms bok –”Sex, lögner och terapi”.

En bok som förgäves vandrar bland Sveriges polishögskolor. (För övrigt - en Polis högskola ingår i Växjös universitet).
 Sex, lögner och terapi

Om en film producerats av Danmarks Radio som fick ett sådant genomslag då den visades i Danmark att den numera används på polisskolan, där som utbildningsmaterial skriver Joakim Ramstedt på sin blogg.
Filmen visar hur lätt det är att få barn att själva vittna falskt mot sina pappor, och hur falska minnen planteras, inte bara av föräldrar utan också av socialassistenter, barnpsykologer och utredare. Resultatet blir att barnen skiljs från sina pappor, som ofta även döms till fängelse. Skulden lämnas sedan bekvämt på barnens axlar, medan dem verkliga brottslingarna undkommer ansvar…