Som ett svar på min tidigare fråga om Vad gör ni med mitt barn (1):Det är enklare att få ensam vårdnad efter lagändringen, och då vill man testa och se om man kan få det. Hela vårt rättssystem handlar om att visa att den andre har fel och processen tvingar fram ett sånt beteende, säger Anna Singer, docent i familjerätt vid Uppsala universitet.

2006 ändrades lagen för att få föräldrar att samarbeta bättre kring vårdnaden om barnen vid en separation. Det blev tvärtom. I dag hamnar allt fler i domstol eftersom många inte kan komma överens om sina gemensamma barns boende och umgänge, skriver Dagens Nyheter (DN.se) idag.


Låt mig bara lägga till, inför kommande Vad gör ni med mitt barn (3) ett litet utdrag ur ett överklagande (juli 2010, HD) i nytt mål direkt kopplad till tidigare mål från november 2006 (HR):
Inte minst att ombudet AE representerar advokatbyrån ”Borgström&Bodström” anses vara jävig då Lagrådets prop. 2005/06:99 på Justitiedepartementets vägnar föredrogs och underskrevs av Thomas Bodström, dåvarande Justitieminister - aktuell ordförande i Justitieutskottet, av den 16 mars 2006.
Propositionen som trädde i kraft av den 1 juli 2006 har berövat undertecknad dotterns vårdnad (november, 2006) och inte minst dotterns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, enligt gällande Föräldrarbalken!
Advokatbyrån ”Borgström&Bodström”:s representant AE agerande anses som högst anmärkningsvärt då hon har på nytt tagit upp och helt medvetet, mot undertecknad ("pappan"), inriktad falska anklagelser som redan har varit föremål för olika myndigheters prövning med samma utfall: ”pappan” – icke skyldig till något brott samt ”pappan” anses som lämplig vårdnadshavare.