Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Lund anmäler sig själv till granskning hos Socialstyrelsens tillsynsmyndighet. Anledningen är hanteringen av ett barn som i över tio år har utretts, behandlats och övervakats — antagligen helt i onödan.
Meddelar TT.

Ingenting tyder på att barnet är eller har varit sjukt, skriver Sydsvenskan. I stället finns starka misstankar om att barnets mamma lider av syndromet Münchhausen by proxy. Barnet, nu i yngre tonåren, skyddas nu på BUP:s akutavdelning då personalen vågar inte skriva ut barnet till hemmet efter att barnet har i förtvivlan över hemsituationen försökt ta sitt eget liv.

Victims of another war

Jag undrar hur många barn hamnar i sådana katastrofala situationer med förstört bardom och framtid tack vare föräldrar (mammor i synnerhet) mer eller mindre direkt uppmanade av helt ansvarslösa tjänstemän från socialförvaltningar med mer eller mindre direkta (olagliga) stöd från polis-/åklagarmyndigheter?

Inte för länge sedan tog jag upp just dessa frågor i Vilka förlorar då? samt i Är vi alla lurade?
The Witch

De som känner min dotters tragedi förstår min helt befogad fråga:

Vad gör ni med mitt barn?