Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for May 2010
and
You are currently viewing archive for May 2010

30/05 2010

04:25

Enough Is Enough

Category: Rättssäkerhet
Posted by: valens Permalink
Enough Is Enough


Yes, you've just pissed off a wrong father! Again!

23/05 2010

15:20

But Not There

Category: Barnkonventionen
Posted by: valens Permalink
But Not There

Om barn i fara, om våra barn!Statens institutionsstyrelse kan tvingas göra om rapport om inlåsta barn på statliga ungdomshem
publicerade Sverigesradios Ekot: fredag 18 december 2009 kl 16:18 på sin webupplagan i specialgranskningen om Om inlåsta barn

Statens institutionsstyrelse, Sis, kan tvingas göra om den rapport som gjordes efter Ekots avslöjanden om missförhållanden när barn och unga blir inlåsta i isoleringsceller. Sis ska ha granskat alla isoleringar som gjordes under förra året, men Ekots granskning visar att inte i något fall har Sis varit i kontakt med de barn som isolerats.
[...]
Det finns dokument som visar att på över 100 fall där de unga i strid med lagen hållits inlåsta i isoleringscellen fast de varit lugna.
Trots att dokumenten, som visar på över 100 fall av olagliga isoleringar, var kända på Sis nämns de inte i rapporten till regeringen.
IsolCellBarn.jpg


*

Vad skriver Sverigesradios Ekot idag efter en ny granskning om hur barn och unga har det på statliga ungdomshem?
Våldtäktsoffer får kläder avslitna av manlig personal
Unga flickor, som bland annat vårdas för att de blivit våldtagna, blir strippade av manlig personal. Självmordsbenägna ungdomar lämnas ensamma i bara underkläderna och tolvåringar tvingas torka upp sina egna spyor. Detta händer tvångsvårdade ungdomar i isoleringscellerna på Sveriges ungdomshem. Kaliber fortsätter sin granskning av barn och ungas tillvaro på de statliga ungdomshemmen och kan åter visa stora skillnader mellan dem och landets fängelser.
[...]
Tanken med ungdomshemmens isoleringsceller, eller avskiljningsrum som de kallas av Statens institutionsstyrelse (SiS), är att de bara ska användas som en sista utväg; om eleven är så våldsam eller drogpåverkad att det inte finns någon annan lösning.

*

Tankar, Regler Brott , Ungdomshem, Familjehus, Statens institutionsstyrelse , Andra myndigheter, Andra inblandade aktörer... är bara några nyckelord i en grotesk härva.

Låt oss återkomma till det senare!16/05 2010

00:00

WHEREVER

Category: Familj
Posted by: valens Permalink
WHEREVER
Till min lilla, söta, rara, underbara...