Det enda jag har att säga är en självklarhet: att vårdnadstvister river upp enormt starka känslor, både bland dem som är direkt inblandade och människor runtomkring.
Maja Lundgren i en kommentar på Monica Antonssons blogg.

En trist sanning uttryckt på ett underbart sätt, anser jag...