Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for January 2010
and
You are currently viewing archive for January 2010

03/01 2010

00:00

Vägen tillbaka

Category: Psykologi
Posted by: valens Permalink
Vägen tillbaka
Från en tankeställare till en annan...
Kanske vägen tillbaka till oskyldighet...Vissa har lätt, och njuter till och med, att slå någon annan stackars som redan ligger, kanske helt utan chans.
Vissa tittar på, andra skrattar och går vidare, men ingen verkar bry sig om människas lidande.
Det är svårt, nästan helt omöjligt att förstå den ondskan och nonchalansen. Livets cykel är detsamma: vi alla har varit barn och hjälplösa i början...

Det sägs att det finns alltid en mening, någonting bra, något positivt i det som sker.
Men vad är meningen med att stå ut och ta emot ondskans sparkar när inget barn finns längre?...

Man står plötsligt ensam och letar efter sitt eget blod, efter den som man älskar.
Man måste hitta vägen tillbaka, tillbaka till oskyldighet...02/01 2010

00:00

Livet som en vals...

Category: Förälder
Posted by: valens Permalink
Livet som en vals...
...Med gårdagens underbara vals Waves of the Danube i bakgrunden men som lovat, en annan saga:Father and Daughter.
En animerad film av Michael Dudok de Wit som har blivit tilldelat Oscar statueten år 2000 för bästa animerade film samt flera andra prestigefyllda priser.


Verkligen en tankeställare... Kanske vägen tillbaka till oskyldighet...
Men det får bli en annan dags saga... eller sång...Category: Allmän
Posted by: valens Permalink
En vals mellan Nobel och Oscar...
- Same procedure as last year Miss Sophie?
- Same procedure as every year James...


Välkommen till ett nytt år!

Från Wiener Musikverein... livets bästa ögonblicken... på en älskad blå Donau...


Och gillar man Strauss, då gillar man vals!
Tillbaka på Donau, men på en annan underbar vals... Waves of the Danube skriven av en mindre känd tonsättare (Iosif Ivanovici). Tonsättare som på något sätt kan kopplas till årets Nobelpristagare i litteratur, Herta Müller.


...Och så, sakta men säkert närmar vi oss Oscarsgalan.
Men det får bli morgondagens vals... eller saga...