Jag är ett offer som vägrar acceptera handlingen som gör mig till offer...

  'Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir       -       I have tried in my way to be free. '  

 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1:   Alla är födda fria med lika värde och rättigheter.

Artikel 2:   Alla har lika rättigheter oavset ras, kön, språk, åsikt eller religion.

Artikel 3:   Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4:   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro förbjudna.

Artikel 5: INGEN MÅ UTSÄTTAS FÖR TORTYR ELLER GRYM, OMÄNSKLIG, FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING

Artikel 6:   Alla har rätt att överallt erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7:   ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN OCH ÄR BERÄTTIGADE TILL SAMMA SKYDD AV LAGEN UTAN DISKRIMINERING.

Artikel 8:   ALLA HAR RÄTT TILL HJÄLP FRÅN SITT LANDS DOMSTOLAR ATT HÄVDA SINA GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER.

Artikel 9:   Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10:   Alla har rätt till opartisk rättegång.

Artikel 11:   Alla skall betraktas som oskyldiga tills skuld bevisats.

Artikel 12:   Alla har rätt till skydd av sitt privat liv och inte heller får utsättas för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Artikel 13:   Alla har rätt att fritt resa inom och ut ur varje land och återvända till sitt eget land.

Artikel 14:   Alla har rätt till fristad från förföljelse.

Artikel 15:   Alla har rätt till en nationalitet.

Artikel 16:   Alla vuxna har rätt att av sitt fria val ingå äktenskap och bilda familj.

Artikel 17:   Alla har rätt att äga egendom.

Artikel 18:   Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 19:   ALLA HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET.

Artikel 20:   Alla har rätt till mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 21:   Alla har rätt att ta del i sitt lands styrelse; till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

Artikel 22:   Alla har rätt till social trygghet och är berättigade till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Artikel 23:   Alla har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.

Artikel 24:   Alla har rätt till vila och fritid.

Artikel 25:   Alla har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Artikel 26:   Alla har rätt till undervisning.

Artikel 27:   Alla har rätt fritt ta del av kultur och vetenskap.

Artikel 28:   Alla har rätt till en samhällsordning där de mänskliga rättigheter kan förverkligas.

Artikel 29:   Alla har lagenliga plikter mot det demokratiska samhället.

Artikel 30:   Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

LÅT BARNEN VARA BARN     - INTE VUXNA I MINDRE STORLEK…

LET THE CHILDREN BE CHILDREN     - NOT ADULTS IN SMALLER SIZE…

< Arkiv >           < < < Hem  
Arkiv
You are currently viewing archive for 2009
and
You are currently viewing archive for 2009

26/12 2009

00:00

Är vi alla lurade?

Category: Psykiatri
Posted by: valens Permalink
Är vi alla lurade?
"Handen på hjärtat, när hände det senast att en patient överdrev, undanhöll information eller rent av ljög om sina symtom för dig? Frågan är svår att besvara, eftersom vi i regel saknar såväl beredskap som instrument för att upptäcka det. Men om lögnen är lika vanlig inom vården som på andra sociala arenor är risken stor att det hände nyligen."

Citatet ovan inleder i Läkartidningen artikeln:

Är vi alla lurade?
Om överdrifter, hemligheter och lögner i sjukvården

av
Anders Lundin överläkare, Psykiatriska kliniken, FoUU-sektionen, och
Christian Oldenberg leg psykolog, Neuropsykologimottagningen, båda vid Danderyds sjukhus, Stockholm
Läs mer här om artikeln Är vi alla lurade?* Münchausen syndrom by proxy *

Claes Sundelin, barnhälsovårdsöverläkare och professor vid Uppsala universitet inleder sin artikel/bok
”Tecken på barnmisshandel och försummelse – En bok till skolsköterskor, BVC-personal m.fl.” med, bland annat, att känslomässiga blockeringar och förnekanden – av typen "detta kan ingen vårdnadshavare eller närstående till barnet ha gjort" – utgör nog fortfarande det största hindret för en korrekt diagnos och fortsatt skydd för det utsatta barnet.

Vad gäller försummelse och psykisk kränkning av barn kan förekomma i många olika former, konstaterar Claes Sundelin.

En stor del av boken ägnar Claes Sundelin till så kallade Münchausen by proxy-syndromet, som innebär att en förälder eller någon annan närstående aktivt skapar mer eller mindre alarmerande symtom hos ett barn.
Läs mer om boken Tecken på barnmisshandel och försummelse här...

* PAS *

Sist men absolut inte minst, i Psykologtidningen skriver Fil. dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren i en genomgång av PAS (Parental Alienation Syndrome) att det är ett trauma för ett barn att avskiljas från en förälder, detta trauma påverkar också barnets fysiska hälsa.

Det är nu dags att börja tillämpa kunskapen om hur barn skadas av ett avskiljande från sina rötter, och kun­skapen om hur barn kan hjärntvättas i de allra svåraste vårdnadskonflikterna. Om inte bidrar vi som psykologer till att barn skadas - både på kort och på lång sikt uppmärksammar Lena Hellblom Sjögren.

Läs en del av denna genomgång publicerat i Psykologtidningen i artikeln Behöver psykologen bry sig om PAS?


Ett stort GRATTIS på födelsedagen Lena Hellblom Sjögren!
Category: Kungaparet
Posted by: valens Permalink
Kungaparet skapar världsforum för barn
Tack till Kungaparet, H.M. Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia som planerar att starta ett forum i Stockholm, med syfte att stärka barns och ungdomars rättigheter.
20091225-HM_Kungen.jpg

Jag och drottningen har under en tid burit på en gemensam dröm om att skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen, ett World Child and Youth Forum, vars syfte är att inspirera och att stödja att FN:s barnkonvention efterlevs... sa bland annat H.M. kung Carl Gustaf.
Läs gärna mer om World Child and Youth Forum på www.childhood.org länk

Låt oss hoppas att att barnkonventionen blir svensk lag...
Category: Kultur
Posted by: valens Permalink
Oväntade händelser, en del av vårt liv...
Alla människor projicerar, föreställer sig saker om andra. Det är ofrånkomligt.
Att få sina cirklar rubbade kan vara kämpigt, å andra sidan är det roligt när oväntade saker händer.


Maja Lundgren
20091205-maja_lundgren_m.jpg01/01 2009

00:00

musicbox

Category: Musik
Posted by: valens Permalink
musicbox
You've Got a Friend in Me


Ain't No Love in the Heart of the City
Listen here:
Och lite ljud för de nyfikna…
chn